home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Red Bull - Flugtag  

 

INSCRIE-TE, CONSTRUIESTE, VEZI DACA ZBOARA.

 


 
Regulament:

Regulamentul Oficial al

Concursului Red Bull Flugtag


1.     ORGANIZAREA CAMPANIEI

Organizatorul concursului “Red Bull Flugtag” este compania Red Bull Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, str Sf Vineri nr 29, sector 3, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/10212/2004, C.I.F RO 16539193, avand codul IBAN RO73ABNA4100264100209526 deschis la ABN AMRO BANK, prin intermediul agentiei de publicitate Headvertising SRL cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr.52-72, sector 6, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40\7286\1992, C.I.F RO 34053. Organizatorul este inregistrat cu notificarea nr. 2906 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Concursul se va derula sub incidenta prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

 2.   DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se va desfasura la nivel national dupa cum urmeaza:

-   perioada de aplicatie va fi intre  16 aprilie – 10 iunie 2007,

-   anuntarea echipelor calificate va fi pe 15 iunie 2007

-   perioada de constructie a aparatelor va fi intre 15 iunie – 15 septembrie 2007

-   concursul va avea loc in data de 16 septembrie 2007.

 3.   DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa numai persoane fizice, cu domiciliul stabil in Romånia sau Republica Moldova ce au implinit varsta de 18 ani pana la data de 10 iunie 2007, inclusiv aceasta data. Nu pot participa la acest concurs angajatii Organizatorului si ai agentiei de publicitate implicate, precum si rudele de gradul intåi (parinti, copii) si doi (frati, surori) ale angajatilor mentionati. 

4. MECANISM, REGULILE CONCURSULUI

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa construiasca aparate de zbor puse in miscare mecanic doar prin forta fizica a echipei.

Reguli legate de inscrierea in concurs:

Aplicantii trimit in prima faza solicitarea de inscriere in concurs fie prin inscrierea pe website-ul www.redbullflugtag.ro fie prin completarea unui formular tiparit ce va fi transmis prin posta la adresa Red Bull Romania SRL, Strada Sf. Vineri nr. 29, Sector 3, Bucuresti, Romania., fie inmanat unui angajat Red Bull Romania SRL.

Toti aplicantii inscrisi vor primi la adresele de corespondenta indicate un kit de inscriere in concurs pana la data de 10 iunie 2007.

Kitul de inscriere contine:

-   Formular pentru schita aparatului de zbor

-  Declaratie pe proprie raspundere legata de participarea in concurs pentru fiecare din cei 5 membri ai echipei. 

 -    Un chestionar pentru detalii legate de echipa si membrii ei

       -   Un set de reguli de participare in concurs.

Inscrierea in concurs se face prin trimiterea tuturor informatiilor solicitate in kit-ul de inscriere si in formatul solicitat pe adresa: Red Bull Romania SRL, Strada Sf. Vineri nr. 29, Sector 3, Bucuresti, Romania. Pe  plic trebuie mentionat: Red Bull Flugtag. Data limita de primire a aplicatiilor este 10 iunie 2007.

Informatii despre concurs pot fi obtinute sunand la Hotline Flugtag: 0800 – 812 222 (apel gratuit disponibil numai din reteaua Romtelecom) sau de pe website-ul www.redbullflugtag.ro.

Reguli legate de constructia aparatelor de zbor:

-   Nu sunt acceptate produse de serie chiar daca au fost modificate (categoria parapante, avioane cu motor, etc).

-   Nu sunt acceptate surse alternative de propulsie (gen prastie, catapulta sau orice alta sursa in afara de forta fizica)

-   Greutate maxima a aparatului este 150 kg iar latimea sa maxima (anvergura aripilor) 8 m

-   Aparatele nu vor avea muchii ascutite (cu risc de ranirea a pilotului sau spectatorilor)

-   Materiale de constructie nepermise: sticla, materiale poluante, metale (orice ar putea ingreuna scoaterea aparatelor din apa). Metalul este permis doar pentru elemente de sustinere (gen suruburi, piulite)

-   Modelul aparatului de zbor trebuie sa permita iesirea rapida si facila a pilotului;

-   Zona de amplasare a reclamelor pe aparatul de zbor nu trebuie sa depaseasca o suprafata de 30x30cm

Reguli legate de participarea in concurs a echipelor:

-   La acest concurs se pot inscrie numai echipe formate din 5 membri, dintre care numai unul  singur poate pilota aparatul

-    Fiecare echipa va avea un moment de prezentare pe rampa cu o durata de 2 minute

-    Purtarea echipamentului de protectie in concurs este obligatorie pentru toti membrii echipei. Echipamentul de protectie este format din vesta de salvare si casca si este pus la dispozitie de   catre Organizator.

 Reguli legate de desfasurarea concursului:

-   Concursul va avea loc in data de 16 septembrie 2007 in orasul Bucuresti

-   Aparatele vor fi lansate de pe rampa (pusa la dispozitie de catre Organizator) ce se va construi pe malul raului Dambovita in zona Bibliotectii Nationale de pe Bd Unirii.

    Caracteristicile rampei: 6 metri inaltime fata de luciul apei, 19 metri lungime.

-   Prestatia in concurs a fiecarei echipe consta in executarea unei prezentari a echipei cu durata  de 2 minute si lansarea aparatului de pe rampa, cu aterizare in raul Dambovita.

-   Aparatele lansate in apa nu pot fi recuperate de catre participanti

-   Stabilirea ordinii de intrare in concurs va fi stabilita de catre Organizator.

-   Aparatele vor fi inspectate de catre Organizator inaintea concursului. Acesta isi rezerva dreptul de a refuza intrarea in concurs a aparatelor ce nu respecta regulile legate de constructia aparatului precum si masurile de siguranta impuse membrilor echipei (purtarea echipamentului de protectie).

-   Nerespectarea regulilor de concurs atrage excluderea automata a echipei.

-   Organizatorul nu ofera suport financiar pentru constructia si transportul aparatelor in Bucuresti precum si catre zona de concurs.

Reguli de jurizare:

-   Organizatorul va desemna un juriu format din 10 persoane.

-   Criteriile de jurizare sunt:

 1.   Creativitate – momentul de prezentare al echipei precum si aparatul de zbor, masurate prin intensitatea aplauzelor publicului (masurarea se va face cu un dispozitiv de inregistare a intensitatii sunetului, exprimata in decibeli)

2.    Distanta (masurata pe orizontala) parcursa de aparatul de zbor de la desprinderea de rampa si pana la locul in care aparatul a atins luciul apei (masurarea se va face cu un dispozitiv de calcul a distantelor cu 3 puncte de referinta date, exprimata in metri)

3.     Notele juriului (acordate de la 1-6)

 Nota finala a fiecarei echipe se obtine prin insumarea celor 3 punctaje obtinute la fiecare categorie mentionata mai sus si impartirea acestei valori la 3.

Clasamentul final este alcatuit prin ordonarea descrescatoare a notei finale acordate fiecarei echipe.

Este declarata castigatoare echipa care obtine cea mai mare nota finala.

 5.   PREMIILE CONCURSULUI

In functie de punctajul obtinut de fiecare echipa, se vor acorda urmatoarele premii (pentru fiecare dintre cei 5 membri ai echipei):

Locul 1

Un curs de zbor cu parapanta si o excursie la evenimentul Red Bull Air Race care se va desfasura in cursul anului 2008 la Barcelona.

Valoare totala 13.500 Euro.

Locul 2

Excursie la evenimentul Red Bull Air Race care se va desfasura in cursul anului 2008 la Istambul.

Valoare totala 5.000 Euro.

Locul 3

Excursie la evenimentul Red Bull Air Race care se va desfasura in cursul anului 2008 la Budapesta.

Valoare totala 5.000 Euro.

Valoarea totala bruta a premiilor este de 23.500 Euro

6.   TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

7.   LITIGII

In cazul ivirii unor litigii intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 8.    REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului FLUGTAG  este disponibil in mod gratuit la adresa www.redbullflugtag.ro si www.regulamentepromotii.ro. 

 9. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea in concursul FLUGTAG, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament.
Prin participarea la concursul
FLUGTAG, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa postala, numar telefon mobil) sa fie prelucrate de compania Red Bull Romania SRL (inregistrata cu notificarea nr. 2906 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul campaniei in scopul:

    -  desemnarii castigatorilor si atribuirea premiilor

     -  indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului in cadrul prezentului concurs;

In viitor Red Bull nu va folosi datele castigatorilor pentru activitati de marketing si informari prin intermediul postei.

In masura in care participantii nu sunt de acord ca datele mai sus mentionate sa fie folosite in viitor pentru scopuri de marketing/informare, ei trebuie sa precizeze acest lucru in scris pe adresa Organizatorului, Red Bull Romania SRL Strada Sf. Vineri nr 29, Sector 3, Bucuresti, Romania.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia companiilor colaboratoare mentionate la Sectiunea 1 a prezentului regulament., cu respectarea dreptului participantilor castigatori, de a opta in scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operatiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. In cadrul comunicarilor viitoare, Red Bull Romania va informa persoana vizata in scris asupra drepturilor in conformitate cu Legea 677/2001.

Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Red Bull Romania SRL cu sediul in Strada Sf. Vineri nr 29, Sector 3, Bucurest, Romania

La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, Red Bull Romania SRL cu sediul in Strada Sf. Vineri nr 29, Sector 3, Bucurest, Romania, acesta se obliga:

-   sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

-  sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

-    sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. 

10.   CLAUZE DIVERSE

Prin inscrierea in concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, orasul si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Red Bull Romania SRL.
Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 17 septembrie 2007, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Red Bull Romania SRL


 
Link site: www.redbullflugtag.ro  
Vezi lista castigatori  
Acesta promotie este valabila de la 2007-04-16 si expira la 2007-06-10  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24