home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Gorenje - Noua generatie de premii Gorenje  
Cumpara un aparat frigorific Gorenje in perioada promotiei si poti castiga o excursie pentru 2 persoane la Tenerife sau alte produse Gorenje.
 
Regulament:

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoţionale

„Noua generaţie de premii Gorenje” 2007


SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORI

1.1. Campania Promoţională Gorenje (Noua generaţie de premii Gorenje) este organizată de AD VERITAS SRL, o societate comercială cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moţilor, nr. 11, Judeţul Cluj, România, reprezentată de Domnul Director General Ciprian Paşca (numită de aici inainte "Organizator"). Participanţii la Campania Promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentate în Regulamentul Oficial al Campaniei Promoţionale, aşa cum este specificat mai jos ("Regulamentul Oficial").


1.2. Regulamentul Oficial a fost elaborat şi va fi făcut public în conformitate cu legile din România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a îmbunătăţi sau schimba Regulamentul Oficial, modificări ce vor intra în vigoare după un anunt public făcut anterior pe site-ul www.gorenje.ro.


SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE

2.1. Campania Promoţională este organizată şi se va desfăşura pe teritoriul României.


SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

3.1. Campania Promoţională „Noua generaţie de premii Gorenje” se va desfăşura în perioada 23 aprilie 2007 - 23 iunie 2007, în condiţiile respectării prevederilor actualului regulament.


SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

4.1. La campania promoţională „Noua generaţie de premii Gorenje” are dreptul să participe orice persoană fizică cu domiciliul stabil sau reşedinţă în România, cu vârsta minimă de 18 ani. Nu au dreptul să participe angajaţii companiei SC GORENJE ROMANIA SRL, ai distribuitorilor companiei, ai agenţiei de publicitate SC AD VERITAS SRL, precum şi rudele de gradul întâi, soţii şi soţiile acestora. Prin participarea la promoţie se consideră acceptarea automata a intrării în baza de date de consumatori a agenţiei de publicitate SC AD VERITAS SRL.

4.2. Un participant se poate înscrie la promoţie cu un număr nelimitat de facturi distincte.


SECŢIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante la această promoţie sunt toate produsele din categoria aparatelor frigorifice Gorenje (combine, frigidere cu două uşi, frigidere cu o uşă, congelatoare, lăzi frigorifice).

SECŢIUNEA 6. PREMII

6.1. Premiile campaniei pentru cumpărători sunt urmatoarele:

1 x Premiul 1: excursie 2 persoane, destinaţia Tenerife, în valoare de 5.780 lei

3 x Premiul 2: maşină de spălat Gorenje, model WA 50120, în valoare de 600 lei cu TVA inclus

5 x Premiul 3: aragaz Gorenje, model GMN 145 W, în valoare de 448,72 lei cu TVA inclus


6.2. Valoarea comercială totală maximă a premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii este de 9.823,6 lei.


SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE

7.1. Participanţii la promoţia „Noua generaţie de premii Gorenje” trebuie să cumpere orice aparat frigorific Gorenje în perioada promoţiei. La cumpărare vor primi o carte poştală care trebuie completată cu datele personale: nume şi prenume, adresă, cod numeric personal, număr de telefon, numărul şi data facturii. Cărţile poştale vor fi expediate la O.P. 1 Cluj-Napoca, Căsuţa Poştală nr. 352 şi vor fi taxabile la destinaţie. Pentru validitatea cărtilor poştale trimise, cumpărătorul trebuie să completeze obligatoriu toate spaţiile goale.


7.2. Participanţii la promoţie trebuie să păstreze factura fiscală şi certificatul de garanţie cu ştampila în original a distribuitorului de unde au achiziţionat produsul, din care să reiasă că au achiziţionat un produs electrocasnic Gorenje în perioada promoţiei, pentru a-şi putea revendica premiul în cazul în care vor fi desemnaţi câştigători.

7.3. Câştigătorii promoţiei „Noua generaţie de premii Gorenje” vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi (tombolă) în data de 2 iulie 2007. În cadrul tragerii la sorţi se vor desemna câştigătorii premiilor.


SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca o carte poştală să fie considerată validă trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

1. Să fie completate toate câmpurile de pe talon;

2. Datele de identificare ale cumpărătorului scrise pe cartea poştală să coincidă cu datele din Cartea de Identitate;

3. Vârsta cumpărătorului sa fie minim 18 ani;

4. Să fie scrise corect numărul şi data facturii de cumpărare (valabile numai facturile cu data cuprinsă între 23 aprilie 2007 - 23 iunie 2007);

5. Data de expediere a cărţilor poştale (data poştei) să nu depaşească ultima zi de promoţie, respectiv 23 iunie 2007.


SECŢIUNEA 9. VALIDAREA ULTERIOARĂ A CÂŞTIGĂTORILOR

9.1. Câştigătorii desemnaţi prin tragere la sorţi vor fi validaţi telefonic (la numărul de telefon existent pe cartea poştală) şi fizic (prin prezentarea actului de identitate), iar condiţiile care trebuie îndeplinite sunt următoarele:

-Participanţii să îndeplinească condiţiile de participare stipulate la Secţiunea 4;

-Persoana respectivă să poată fi contactată la numărul de telefon existent pe cartea poştală, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data desemnării câştigătorilor;

-Persoana să declare în urma contactării numele, prenumele, adresa şi codul numeric personal din Buletinul de Identitate/Cartea de Identitate valide;

-Persoana să prezinte în momentul ridicării premiului factura fiscală în original, din care să reiasă că a achiziţionat un frigider sau o combină frigorifică Gorenje în perioada promoţiei, împreună cu certificatul de garanţie cu ştampila în original;

-Pentru identificare, câştigătorii vor avea nevoie de un act de identitate valabil (buletin, carte de identitate sau paşaport).

9.2. Premiile campaniei se vor ridica de la sediul S.C. AD VERITAS SRL, situat în Cluj-Napoca, Str. Moţilor, nr. 11, et. 3, Judeţul Cluj, pe baza documentelor de la Secţiunea 9.1


SECŢIUNEA 10. DESEMNAREA ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

10.1. Câştigătorii promoţiei „Noua Generaţie de Premii Gorenje” vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi (TOMBOLA), care va avea loc în data de 2 iulie 2007 în cadrul unei comisii formate dintr-un avocat şi reprezentanţii companiilor implicate. În cadrul tragerii la sorţi se vor desemna 9 câştigători şi 9 rezerve. Tragerea la sorţi se va efectua doar dintre cărţile poştale valide trimise în perioada 23 aprilie 2007 - 23 iunie 2007 (data poştei).

10.2. O persoana poate câştiga cu o factură un singur premiu în decursul promoţiei.

10.3. Câştigătorii vor fi contactaţi telefonic în cel mult 3 zile lucrătoare de la desemnarea lor şi li se vor da detalii privind acordarea premiilor. Anunţarea câştigătorilor va fi urmată de validarea acestora conform condiţiilor descrise la Secţiunea 8.

10.4. Dacă în intervalul de 3 zile de la extragerea câştigătorilor, aceştia nu vor putea fi contactaţi sau dacă ulterior contactării, în ziua ridicării premiilor nu vor putea face dovada documentelor solicitate conform articolelor din Secţiunea 9, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat unei rezerve, în ordinea extragerii efectuate.


10.5. Organizatorul se obligă să facă public numele câştigătorilor şi câştigurile acordate pe www.gorenje.ro şi în ziarul România Liberă în termen de 30 de zile de la data tombolei.

SECŢIUNEA 11. ACORDAREA PREMIILOR

11.1. Premiile constând în maşini de spălat şi aragazuri Gorenje vor fi livrate câştigătorilor prin curier într-un termen de 30 de zile de la validarea finală a acestora, respectiv în momentul în care organizatorul primeşte documentele menţionate la Secţiunea 9.


11.2. Câstigătorul premiului constând în vacanţa în Tenerife are la dispoziţie un termen de 9 zile lucrătoare de la data contactării şi anunţării lui de către Organizator, pentru a se prezenta la locul comunicat de acesta, în vederea validării finale şi îndeplinirii formalităţilor de atribuire a premiului.

11.3. Câştigătorul unui premiu nu poate ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte persoane.


11.4. La prezentarea câştigătorului constând într-o vacanţă în Tenerife pentru 2 persoane, la sediul comunicat de către Organizator, acesta va completa şi va semna toate documentele aferente atribuirii acestui premiu şi totodată îşi va exprima în scris acordul expres şi neechivoc pentru ca datele personale comunicate în cuprinsul procesului verbal de atribuire a premiului să intre în baza de date a Organizatorului, în vederea atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorului promoţiei, precum şi pentru realizarea de activităţi de marketing direct. În termen de 15 zile de la încheierea procesului verbal de atribuire, Organizatorul va îndeplini toate formalităţile necesare în vederea acordării premiului, suportând toate costurile aferente acestor formalităţi.

11.5. Organizatorul nu se va implica în nici un mod în formalităţile şi plata necesare eliberării documentelor de călătorie care îi privesc în mod personal pe câştigătorul premiului şi pe însoţitorul acestuia (acorduri, autorizaţii, etc.). Toate obligaţiile şi formalităţile necesare în vederea eliberării unor asemenea documente sunt în sarcina acestora.

11.6. După înmânarea tuturor documentelor aferente excursiei câştigate, orice obligaţie a Organizatorului faţă de câştigătorul acestei categorii de premii încetează.


11.7. Existenţa sau apariţia până la data plecării în excursie a oricărei cauze de împiedicare a câştigătorului sau însoţitorului acestuia de a beneficia de excursie nu naşte nici o obligaţie de compensare, despăgubire sau de altă natură în sarcina Organizatorului.


11.8. Procesul verbal de atribuire a premiului constând în excursie va fi semnat de câştigător şi reprezentantul Organizatorului şi completat cu următoarele date personale ale câştigătorului: nume, prenume, adresa completă şi Codul Numeric Personal.


11.9. În cazul în care câştigătorul premiului, constând în excursie, nu poate fi contactat la telefon (nu răspunde, număr nealocat, telefon închis) în termen de 3 zile lucrătoare de la data validării sale preliminare sau este contactat dar nu se prezintă în locaţia şi la termenul menţionat la Secţiunea 9 sau acesta nu prezintă documentele solicitate de către Organizator sau se constată existenţa unor neconcordanţe între datele comunicate prin mesajul validat drept câştigător şi cele prezentate reprezentantului Organizatorului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Organizatorul va atribui premiul respectiv primei rezerve de pe lista extragerilor.


SECŢIUNEA 12. INTERDICŢIA DE PRESCHIMBARE A PREMIILOR ÎN BANI

12.1. Nu este permisă substituirea premiilor cu sume de bani sau alte beneficii.


SECŢIUNEA 13. FACTURI NECORESPUNZĂTOARE

13.1. Facturile fiscale şi certificatele de garanţie cu ştampila magazinelor distribuitoare ale produselor Gorenje care au fost falsificate, vor fi declarate nule şi nu vor participa la promoţie. Facturile fiscale însoţite de alte certificate de garanţie decât cele cu ştampila în original nu vor participa la promoţie. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform normelor în vigoare.


13.2. Pentru tragerea la sorţi orice carte poştală care nu conţine numărul şi data facturii, va fi declarată nulă şi nu va participa la promoţie. Sunt considerate valide toate cărţile poştale care îndeplinesc condiţiile de validare de la Secţiunea 8.

SECŢIUNEA 14. RESPONSABILITATE

14.1. Organizatorul promoţiei nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

- Cărţile poştale primite înainte de data de 23 aprilie 2007 sau după data de 2 iulie 2007, data poştei, inclusiv. Acestea nu vor fi considerate valide şi nu vor participa la tragerea la sorţi.

- Facturile şi certificatele de garanţie ale produselor care nu respectă prevederile de la Secţiunea 13.


14.2. Organizatorul nu este obligat să răspundă reclamaţiilor înaintate de participanţii care nu au câştigat nici un premiu. Organizatorul nu răspunde pentru calitatea premiilor. Orice tentativă de înşelăciune din partea participanţilor va atrage după sine incompatibilitatea ridicării premiului. Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru întârzierile cauzate de transportator în livrarea premiilor.

14.3. Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare până la data de 9 iulie 2007 inclusiv. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor mai fi luate în considerare.

SECŢIUNEA 15. TAXE ŞI IMPOZITE

15.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/ 2003, art. 77 Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.


SECŢIUNEA 16. ÎNCETAREA PROMOŢIEI

16.1. Prezenta promoţie poate înceta înainte de data de 23 iunie 2007 în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie. Acest lucru va fi anunţat participanţilor pe www.gorenje.ro.

Nota: Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invoca, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.


SECŢIUNEA 17. LITIGII

17.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta promoţie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din România.


SECŢIUNEA 18. SECURITATEA DATELOR PERSONALE - CONFIDENŢIALITATE

18.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.


18.2. Organizatorul are obligaţia de a face publice numele câştigătorilor şi premiile acordate acestora, numai în scopurile acestei Campanii Promoţionale.


18.3. Participanţii îşi vor exprima acordul pentru procesarea datelor personale de către Organizator într-o manieră legală şi numai în scopurile prezentei Promoţii. Participanţii vor putea solicita, în orice moment, Organizatorului să şteargă sau să modifice înregistrările cu datele lor personale, pe care Organizatorul le păstrează în scopurile prezentei Campanii Promoţionale.


18.4. Organizatorul se obligă să respecte legile în vigoare cu privire la securitatea datelor personale acumulate în timpul Campaniei Promoţionale. De asemenea, Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra datelor personale ale participanţilor la Campania Promoţională şi să nu le dezvăluie unei terţe părti fără consimţământul participanţilor, cu excepţia cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta prezentul Regulament Oficial şi a legilor în vigoare.


SECŢIUNEA 19. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

19.1. Prin înscrierea la această promoţie, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele, adresa şi imaginea lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare legate de această promoţie, fără alte obligaţii sau plăţi.


19.2. Regulamentul promoţiei “Noua generaţie de premii Gorenje” este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul www.gorenje.ro, precum şi în ziarul România Liberă din data de 20 aprilie 2007.


SECŢIUNEA 20.

SC AD VERITAS SRL îşi rezervă dreptul să modifice prezentul regulament de câte ori este necesar, cu acordul scris al SC GORENJE ROMÂNIA SRL.

Acesta promotie este valabila de la 23/04/2007 si expira la 23/06/2007.


 
Link site: www.gorenje.ro  
Vezi lista castigatori  
Acesta promotie este valabila de la 2007-04-23 si expira la 2007-06-23  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24