home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  96
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  0
  Electronice & Electrocasnice  0
  Timp Liber & Shopping  0
  Auto & Accesorii  0
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  35
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  0
  Imobiliare  0
  Mobilier  0
  Productia si furnizarea de energie electrica  0
  Constructii  0
  Surse de iluminat  0
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Henkel - “Schwarzkopf&Henkel îţi umple coşul cu cadouri!”  

Inscrie-te in concurs!

Achizitioneaza din magazinele "Cora- Romania Hypermarche S.A." participante, in timpul perioadei de desfasurare a campaniei promotionale, cel putin unul dintre produsele participante la campania promotionala in valoare totală minimă de 20 lei* (TVA inclus), pe acelasi bon fiscal/factura fiscala, pastreaza bonul fiscal/factura fiscala primit/a in urma achizitionarii unui produs / mai multor produse participant/e, si trimite prin SMS la nr. 1758, cuvantul “CORA” urmat de numarul bonului fiscal/facturii fiscale primit/e si te poti numara printre cei 10 castigatori ai unui set de ingrijire a parului si a corpului de la Schwarzkopf&Henkel


 

 
Regulament:

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Schwarzkopf&Henkel îţi umple coşul cu cadouri!”

Perioada campaniei: 09.04.2013 – 22.04.2013

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala “Schwarzkopf&Henkel îţi umple coşul cu cadouri!” este organizata de Henkel Romania S.R.L. (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, sector 2, Tel: 021.203.26.00, Fax: 021.203.26.55, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8235/1999, cod fiscal RO 12177830.
Organizatorul Henkel Romania S.R.L. este operator de date înregistrat sub nr. 7837 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii campaniei promotionale; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.regulamentepromotii.ro Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte de la data publicarii lor pe site-ul www.regulamentepromotii.ro. Organizatorul nu isi asuma raspunderea  pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site.

Campania se va desfasura prin intermediul agenţiei de marketing direct More Results Marketing S.R.L., cu sediul in Str. Baicului, nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, Bucuresti (operarea mecanismului sms, contactarea castigatorilor si validarea acestora, logística), inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20956/2004, cod unic de inregistrare 17044796.


SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE

Campania promotionala “Schwarzkopf&Henkel îţi umple coşul cu cadouri!” se va derula in perioada 9.04.2013 – 22.04.2013, urmand a fi organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in magazinele / spatiile comerciale aparţinând agentului economic Romania Hypermarche S.A., denumite in continuare „magazine participante”,” in conditiile respectarii prevederilor prezentului regulament.


SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
La aceasta campanie promotionala pot participa persoane fizice, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii campaniei (9.04.2013), cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, clienţi ai magazinelor din reţeaua participanta aparţinând agentului economic Romania Hypermarche S.A. care acceptă condiţiile prezentului regulament.
Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii spatiilor comerciale / magazinelor participante, aparţinând agentului economic Romania Hypermarche S.A., ai Henkel Romania S.R.L., ai agentiei de marketing direct More Results Marketing S.R.L., sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor anterior mentionate.

In cazul in care castigatorul unuia din premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.
 

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

La aceasta campanie participa toate produsele apartinand marcilor: Palette, Perfect Mousse, Gliss, Taft, Schauma, Fa, Vademecum, Hattric. Acestea vor fi numite in acest regulament “produse participante”.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Pentru a participa la aceasta campanie promotionala, participantii trebuie sa achizitioneze din magazinele participante, in timpul perioadei de desfasurare a campaniei promotionale, cel putin unul dintre produsele participante la campania promotionala in valoare totală minimă de 20 lei* (TVA inclus), pe acelasi bon fiscal/factura fiscala, si sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala primit/a in urma achizitionarii unui produs / mai multor produse participant/e, astfel incat in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa poata confirma detinerea bonului fiscal /facturii fiscale respective.
* Precizari cu privire la valoarea minima de achizitie a produselor participante :
Daca valoarea produselor participante achiziţionate pe acelaşi bon fiscal / factura fiscala este superioara valorii de 19,50 lei (TVA inclus), cuantumul respectiv va fi asimilat valorii de 20 lei (TVA inclus).
Astfel, participantii care au achizitionat produse participante in valoare de peste 19,50 lei TVA inclus pe acelasi bon fiscal/factura fiscala, vor fi consideraţi eligibili pentru participarea la promotie, daca intrunesc si celelalte conditii de validitate enumerate in prezentul Regulamentul Oficial.
In prezentul Regulamentul peste tot unde se face referire la valoarea minima a produselor achiziţionate, de 20 lei (TVA inclus) pe un singur bon fiscal/factura fiscala, se va tine cont de cele stipulate mai sus.

Dupa achizitionare, participantii trebuie sa trimita, prin SMS la nr. 1758, cuvantul “CORA” urmat de numarul bonului fiscal/facturii fiscale primit/e in urma achizitionarii unui produs / mai multor produse participant/e, in perioada campaniei promotionale, 9.04.2013, ora 00:00 – 22.04.2013, ora 23:59 (data finala a inscrierii/participarii in campania promotionala). Sunt acceptate ca si valide, mesajele care contin si urmatoarele semne de punctuatie in cuprinsul acestora: punct, virgula, cratima, punct si virgula.
Bonul fiscal/factura fiscala trebuie sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de inscriere in concurs a potentialului castigator.
-  SMS-ul poate fi expediat doar din retelele Vodafone, Orange si Cosmote, iar tariful pentru expedierea unui SMS este tarif normal, acest tarif reprezentand exclusiv taxa perceputa de catre operatorii de telefonie mobila;
 -  Nu se accepta trimiterea de SMS-uri care contin alte informatii decat cele de mai sus. Mesajele trimise prin SMS care contin alte informatii in loc de sau impreuna cu cuvantul „CORA” si numarul bonului fiscal/facturii fiscale nu vor fi luate in considerare;
-  Participantul va primi un SMS de raspuns care il va anunta asupra inscrierii sale in campania promotionala;
-    Incepand cu data de 22.04.2013 (data finala de inscriere/participare in campania promotionala), ora 00:00 numarul 1758 la care s-au trimis SMS-uri in cadrul campaniei promotionale nu va mai fi disponibil pentru inscriere in prezenta campanie promotionala.

Pentru validarea premiului, participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala care atesta cumpararea produsului/ produselor participante in perioada campaniei promotionale si care are acelasi numar ca si cel  transmis prin SMS pentru inscrierea in campanie.
Pentru fiecare achiziţie de produse participante de minimum 20 lei TVA inclus, pe acelasi bon fiscal/factura fiscala, in perioada campaniei promotionale, cumparatorul are dreptul sa trimita un singur SMS. Multiplul de 20 lei TVA inclus în produse participante achiziţionate pe acelasi bon fiscal/factura fiscala nu da dreptul la trimiterea mai multor SMS-uri.

Daca participantul incearca sa fraudeze participarea la campania promotionala, prin trimiterea mai multor SMS-uri fara a putea face dovada detinerii bonurilor fiscale/facturilor fiscale respective sau prin falsificarea acestora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona definitiv, pe toata durata campania promotionale, toate mesajele trimise de la respectivul numar de telefon.
Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CAMPANIA PROMOTIONALA SI TRAGERILE LA SORTI

In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda, prin tragere la sorti, 10 (zece) premii constand in seturi de produse de ingrijire a parului si a corpului de la Schwarzkopf&Henkel, fiecare in valoare de 400,28 lei, set care contine:

•    6 gel de dus Fa, 250 ml, in valoare de 8,20 lei/buc;
•    6 deodorante Fa, 150 ml, in valoare de 8,20 lei/buc;
•    6 lotiuni de corp Fa 250 ml, in valoare de 10,23 lei/buc;
•    13 sapunuri solide Fa, 100 g, in valoare de 2,11 lei/buc;
•    6 sampoane Gliss, 250 ml, in valoare de 10,31 lei/buc;
•    6 balsamuri Gliss, 200 ml, in valoare de 10,31 lei/buc;
•    5 fixative Taft, 250 ml, in valoare de 10,91 lei/buc;
•    6 paste de dinti Vademecum, 75 ml, in valoare de 5.8 lei/buc.

Valoarea totala a premiilor este de 4.002,80 lei fara TVA.

Dupa incheierea campaniei, in data de 24.04.2013, va avea loc tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor premiilor promotiei. La tragerea la sorti vor participa expeditorii tuturor mesajelor valide receptionate in perioada 9.04.2013, ora 00:00 – 22.04.2013, ora 23:59. Se vor extrage 10 (zece) castigatori. Ulterior extragerii castigatorilor se va extrage cate 1 (o) rezerva pentru fiecare premiu pus la dispozitie, pentru cazurile in care vor fi castigatori care nu pot fi contactati/validati din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve doar daca va fi cazul.

Tragerea la sorti se va face aleatoriu, prin mijloace electronice, va avea loc la sediul companiei Henkel Romania S.R.L., situat in Bucuresti, sector 2, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, in prezenta unui reprezentant al Organizatorului si al unui reprezentant al More Results Marketing S.R.L.

In cadrul prezentei Campanii Promotionale un participant poate castiga un singur premiu.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

Pentru ca un participant sa poata primi un premiu trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
- sa indeplineasca conditiile mentionate la Sectiunile 3, 4 si 5;
- sa trimita prin SMS la nr. 1758, cuvantul “CORA” urmat de numarul bonului fiscal/facturii fiscale primit in urma achizitionarii unui / unor produs/e participant/e, in perioada 9.04.2013, ora 00:00 – 22.04.2013, ora 23:59 (data finala de participare in campania promotionala).

Dupa extragere, catre numarul de telefon mobil aferent SMS-ului extras castigator, Organizatorul va trimite un SMS prin care va anunta participantul respectiv ca a castigat, mentionand totodata si natura premiului.

Mesajul va fi următorul:

 „Felicitari! Ai castigat un set de cosmetice Schwarzkopf&Henkel! Vei fi contactat pentru a afla cum il primesti.”  
   
Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale desemnati prin tragere la sorti vor fi contactati, de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon de pe care au trimis SMS-ul de inscriere in Campanie, pentru a fi validati.
Fiecare potential castigator va fi apelat in termen de maxim 2 zile lucratoare (minim 2 apeluri pe zi la ore diferite) de la data extragerii de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat in termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se intelege, ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat etc.) acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva.
In urma validarii telefonice, castigatorul va trebui sa confirme faptul ca detine bonul fiscal/factura fiscala, in original, ce are numarul trimis prin SMS la inscrierea in Campanie si care atesta achizitia unui/ unor produs/e participant/e in perioada campaniei promotionale; acesta trebuie sa trimita o copie a bonului fiscal/facturii fiscale respective si adresa la care doreste sa ii fie livrat premiul, la numarul de fax 021 272 32 04 sau pe mail la promotii@moreresults.ro in termen de maxim 2 zile lucratoare din data in care a fost anuntat pentru a putea fi validat final si pentru a putea intra in posesia premiului.

Bonurile fiscale/Facturile fiscale in baza carora reprezentantii Organizatorului vor valida castigurile, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
•    Sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de inscriere in concurs a potentialului castigator;
•    Sa dovedeasca achizitia a minim un produs participant la campanie in valoare totală minimă de 20 lei TVA inclus, pe acelaşi bon fiscal/factura fiscala in perioada campaniei;
•    Sa aiba inscris numarul trimis prin SMS pentru inscriere in campanie;
•    Sa fie lizibil si sa nu fie deteriorat.

Premiile vor fi trimise de catre Organizator castigatorilor validati preliminar, prin curier rapid, in maxim 10 zile lucratoare de la data validarii. Romania Hypermarche S.A. nu va avea nici o implicare in acordarea premiilor, acest aspect fiind in totalitate in indatoririle Organizatorului.

Premiile se vor inmana castigatorilor in baza semnarii unui proces – verbal de predare – primire (ce va contine data, semnatura, nume si prenume, identificarea premiului primit, nr. si data bon fiscal/factura fiscala, serie si nr. act de identitate), precum si a prezentarii in original a actului de identitate si a bonului/facturii fiscale in baza caruia/careia s-au inscris in promotie (bonul/factura fiscala nu se va retine). Inmanarea premiului reprezinta validarea finala a castigatorului.

In cazul in care potentialul castigator nu va putea face dovada detinerii bonului fiscal de casa / facturii fiscale avand numarul trimis prin SMS la inscrierea in Campanie, respectiv daca potentialul castigator nu va trimite cele cerute spre validare in termenul specificat mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va apela la rezerve. Rezervele vor trebui sa indeplineasca aceleasi conditii de validitate, asa cum rezulta din prezentul Regulament. In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor alocate va fi mai mic decat numarul premiilor validate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului.

Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi afisate pe site-ul www.regulamentepromotii.ro in maxim 15 zile calendaristice de la data validarii finale a tuturor castigatorilor.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii la prezenta campanie promotionala au furnizat date sau informatii incorecte si/sau incomplete.
Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel.
Premiul poate fi transferat unei alte persoane la cerere. In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile ramase.

Prin inmanarea premiului, Organizatorul este descarcat de obligatiile ce-i revin prin prezentul Regulament cu privire la acordarea premiilor. Reclamatiile referitoare la premiu, ulterioare inmanarii sale, nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 8. MESAJE TRIMISE PRIN SMS DE CATRE ORGANIZATOR

In cadrul acestei campanii promotionale un participant va putea primi, din partea Organizatorului, unul sau mai multe din urmatoarele mesaje, trimise prin SMS la numarul de telefon mobil de pe care participantul a trimis mesajul SMS continand si numarul bonului fiscal / facturii fiscale la numarul 1758:
-    In cazul in care participantul a trimis un mesaj gresit: „Mesaj gresit. Trimite din nou numele magazinului, numarul bonului fiscal/facturii fiscale si pastreaza bonul fiscal sau factura fiscala pentru validare.”   
-    In cazul in care participantul a mai inscris acelasi numar de bon fiscal /factura fiscala de pe acelasi numar de telefon: “Acest numar de bon fiscal / factura fiscala a fost inscris deja de pe acest numar de telefon. Trimite numarul de pe alt bon fiscal /alta factura fiscala.”
-    In cazul in care participantul a trimis un mesaj corect: „Ai intrat in promotia Schwarzkopf&Henkel. Pastreaza bonul fiscal sau factura fiscala pentru validare.”

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.
Prezenta campanie promotionala este organizata in scopul stimularii vanzarilor.
 
SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale se gaseste afisat pe site-ul www.regulamentepromotii.ro  si poate fi solicitat gratuit, in copie, de catre orice persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre Henkel România S.R.L., str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, sector 2, Bucuresti, cod postal 020325.

Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

Contestaţii: Contestaţiile se pot face în termen de 16 ore de la data afişării numelor câştigătorilor pe site.
Contestaţia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa info@regulamentepromotii.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul,date de identificare;
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestaţia;

Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 48 de ore de la data primirii.

Orice contestatie primita dupa termenul identificat mai sus nu va fi luata in considerare.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea la promotia “Schwarzkopf&Henkel îţi umple coşul cu cadouri!”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.
Prin participarea la promotia “Schwarzkopf&Henkel îţi umple coşul cu cadouri!”, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa postala, numar de telefon mobil, serie si nr. act de identitate, semnatura) sa fie prelucrate de compania Henkel Romania S.R.L. (operator de date înregistrat sub nr. 7837 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in scopul derularii campaniei promotionale, pentru validarea castigatorilor si atribuirea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a selimita la afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele, prenumele, orasul si premiul castigat, pe site-ul www.regulamentepromotii.ro.
Organizatorul solicita potentialilor castigatori sa trimita o  confirmare a adresei postale corecte la care Organizatorul sa livreze premiul in caz de castig.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Henkel Romania S.R.L. pe adresa: str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, sector 2, Bucuresti, cod postal 020325, Operatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Tuturor participantilor la aceasta campanie promotionala le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata va informa asupra drepturilor si obligatiilor conform legii 677/2001 privind protectia datelor personale.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
Forta majora reprezentand evenimentul extern, imprevizibil si de neinlaturat, absolut invincibil si inevitabil, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 - 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor Campaniei, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 14. CLAUZE DIVERSE

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de datele transmise prin SMS.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
-    mesajele trimise prin SMS care nu au fost trimise in perioada 9.04.2013, ora 00:00 – 22.04.2013, ora 23:59  (data finala de participare la campania promotionala);
-    mesajele trimise eronat, sau pentru bonurile fiscale de casa / facturile fiscale ilizibile, deteriorate si/sau pierdute din vina participantilor in campania promotionala ;
-    mesajele trimise prin SMS la un alt numar decat 1758;
-    mesajele expediate de catre participanti care nu au fost receptionate de catre Organizator sau mesajele expediate de catre Organizator care nu au fost receptionate de participanti din motive tehnice independente de Organizator;
-    defectiunile tehnice survenite din vina operatorilor de telefonie mobile Orange, Vodafone sau Cosmote sau orice alte deranjamente/defectiuni survenite din vina acestora;
-    Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonului fiscal/facturii fiscal sau legate de dreptul de proprietate / folosinta asupra numarului de telefon de pe care se transmite SMS;
-    Imposibilitatea contactarii potentialului castigator din motive independente de Organizator;
-    Imposibilitate castigatorului de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau castigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare,si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public.

Henkel Romania S.R.L.

Presedinte & Director Financiar, Niculae OLTEANU                                                                                      Sef Departament Juridic,                                                                                                                          Ioana IONESCU

Ambii prin imputernicit, Catalina TRIFU


 
Acesta promotie este valabila de la 2013-04-09 si expira la 2013-04-22  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24