home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Henkel - Fii frumoasa din cap pana in picioare!  

 

Oancea Daniel, Constanta

Ciciovean Liliana Georgeta, Cluj Napoca

Neculau Ecaterina, Galati

Petcu Georgeta, Buzau

Bejinaru Adrian, Dobeta Turnu Severin

Said Florentina Maria, Bucuresti

Ungureanu Daniel, Iasi

Constantinescu Veronica, Bucuresti

Amolioaiei Alina , Holboca

Borlan Felicia, Bucuresti

Tituleasa Maria, Radovanu

Manzu Mihail, Braila

Preda Nicoleta, Ploiesti

Negoita Gabriela, Braila

Pastrav Antonela, Bucuresti

Gheti Gabriela, Bucuresti

Banaurs Daniel Catalin , Focsani

Mihail Alexandra, Bucuresti

Negoita Ionel, Braila

Andrei Roxana, Botosani

Mihai Ana-Maria Silvia, Bucuresti


 
Regulament:

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

”Fii frumoasa din cap pana in picioare!”

Perioada campaniei: 13.02.2014-19.02.2014

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala ”Fii frumoasa din cap pana in picioare!” este organizata de societatea Henkel Romania S.R.L. (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8235/1999, cod fiscal RO 12177830, Tel: 021.203.26.00, Fax: 021.203.26.55. Organizatorul Henkel Romania S.R.L. este operator de date înregistrat sub nr. 7837 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promotionale pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

Orice modificare adusa prezentului regulament se va face obiectul unui act aditional care va fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate si se va gasi la sediul Organizatorului din Bucuresti, sector 2, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, cod postal 020325, printr-o solicitare scrisa data si semnata. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte in termen de o zi de la data autentificarii actului aditional.

Campania se va desfasura prin intermediul agentiei de marketing More Results Marketing S.R.L., cu sediul in Str. Baicului, nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, Bucuresti (contactarea castigatorilor si validarea acestora, logistica).

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALA SI ARIA DE DESFASURARE

 

Campania promotionala va avea loc in perioada 13.02.2014-19.02.2014, urmand a fi organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele aparţinând agentului economic Carrefour Romania S.A., denumite in continuare Magazinele Participante .

 

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE

La aceasta campanie promotionala pot participa persoane fizice, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii campaniei (13.02.2014), cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, clienţi ai magazinelor participante, care acceptă condiţiile prezentului regulament.

 

Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii magazinelor participante, ai Henkel Romania S.R.L., ai agentiei de marketing direct More Results Marketing S.R.L., sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor anterior mentionate.

 

In cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

 

La aceasta campanie promotioanala participa toata gama produselor Syoss. Acestea vor fi numite in acest regulament “Produse Participante”.

 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA

 

            Pentru a participa la aceasta campanie promotionala, participantii trebuie sa achizitioneze din magazinele participante, in timpul perioadei de desfasurare a campaniei promotionale, cel putin unul dintre produsele participante la campania promotionala pe acelasi bon fiscal/factura fiscala si sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala primit/a in urma achizitionarii a cel putin un produs participant, astfel incat in cazul contactarii acestora ca potential castigator sa poata confirma detinerea bonului fiscal /facturii fiscale respective.

 

Modalitatea de inscriere in campania promotionala:

Trimiterea prin SMS la numarul 1821 a urmatoarelor informatii: textul „Campanie Musette”, urmat de numarul bonului fiscal/facturii fiscale primit/e in urma achizitionarii a cel putin  un produs participant, in perioada campaniei promotionale,  13.02.2014, ora 00:00 – 19.02.2014, ora 23:59 (data finala a inscrierii in campania promotionala). Sunt acceptate ca si valide, mesajele care contin si urmatoarele semne de punctuatie in cuprinsul acestora: punct, virgula, cratima, punct si virgula.

a.       SMS-ul poate fi expediat doar din retelele Vodafone, Orange si Cosmote, iar tariful pentru expedierea unui SMS este tarif normal, acest tarif reprezentand exclusiv taxa perceputa de catre operatorii de telefonie mobila;

b.       Nu se accepta trimiterea de SMS-uri care contin alte informatii decat cele de mai sus.

c.       Mesajele trimise prin SMS care contin alte informatii in loc de sau impreuna cu textul „Campanie Musette”, urmat de numarul bonului fiscal/facturii fiscale nu vor fi luate in considerare.

d.       Participantul va primi un SMS de raspuns care il va anunta asupra inscrierii sale in campania promotionala;

e.       Incepand cu data de 20.02.2014, ora 00:00 numarul 1821 la care s-au trimis SMS-uri in cadrul campaniei promotionale nu va mai fi disponibil pentru inscriere in prezenta campanie promotionala.

 

            Bonul fiscal/factura fiscala trebuie sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de inscriere in concurs a potentialului castigator, dar incadrandu-se in perioada promotiei.

            Pentru validarea premiului, participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala care atesta cumpararea a cel putin  un produs participant in perioada campaniei promotionale si care are acelasi numar ca si cel  transmis prin SMS pentru inscrierea in campanie.

            Pentru fiecare produs participant achizitionat in perioada campaniei promotionale, cumparatorul are dreptul sa trimita un singur SMS. Multiplul de produse achizitionate pe acelasi bon fiscal/factura fiscala nu da dreptul la trimiterea mai multor SMS-uri. Acelasi bon fiscal/factura fiscala trebuie inscris o singura data, de pe un singur numar de telefon.

            De pe acelasi numar de telefon pot fi trimise/inregistrate maximum 5 (cinci) inscrieri valide, continand numere diferite de bonuri/facturi fiscale, pe toata durata campaniei.

            Daca participantul incearca sa fraudeze participarea la campania promotionala, prin trimiterea mai multor SMS-uri fara a putea face dovada detinerii bonurilor fiscale/facturilor fiscale respective sau prin falsificarea acestora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona definitiv, pe toata durata campania promotionale, toate mesajele trimise de la respectivul numar de telefon.

            In cazul in care un participant la promotie este desemnat castigator al unui premiu, iar participantul a inregistrat pe perioada promotiei mai multe inscrieri declarate valide, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantului dovada achizitionarii tuturor produselor (toate bonurile/facturile inscrise, in original) participante la promotie pentru care a realizat inscrieri valide. In cazul in care participantul nu poate face dovada achizitionarii produselor din promotie pentru care a inregistrat numere de bon/factura fiscala valide, Organizatorul are dreptul de a nu valida castigatorul.

 

            Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a lua masurile legale pe care le considera necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CAMPANIA PROMOTIONALA SI TRAGERILE LA SORTI

 

            In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda prin tragere la sorti 25 de vouchere in valoare de 300 de RON fiecare care pot fi utilizate pentru efectuarea de cumparaturi in oricare din magazinele Musette. Perioada de valabilitate a voucherelor este 01.03.2014 – 01.03.2015. Pot fi achizitionate prin intermediul voucherelor doar produsele care nu se afla deja in diferite promotii implimentate in magazinele Musette.

 

Valoarea totala a premiilor este de 7.500 Lei cu TVA.

 

            Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulamentul oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

            Acordarea premiilor se va face prin tragere la sorti si va avea loc la sediul Henkel Romania S.R.L., str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, sector 2 , Bucuresti  in data de  21.02.2014.

La tragerea la sorti vor participa expeditorii tuturor mesajelor valide receptionate in perioada 13.02.2014, ora 00:00 – 19.02.2014, ora 23:59.

Tragerea la sorti se va face in mod aleatoriu, prin mijloace electronice si va avea loc in prezenta unei comisii formata din un reprezentant al More Results Marketing S.R.L. si unul al Henkel Romania S.R.L.

 

            Ulterior extragerii potentialilor castigatori se vor extrage cate 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu oferit, pentru cazul in care castigatorii nu pot fi contactati/validati din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve doar daca va fi cazul; rezervele vor trebui sa indeplineasca aceleasi conditii de validitate ca si persoanele desemnate drept potentiali castigatori.

            Pentru ca un participant sa poata primi premiul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

- sa indeplineasca conditiile mentionate la Sectiunile 3, 4 si 5;

- sa prezinte originalul bonului fiscal/facturii fiscale cu care s-a inscris in campania promotionala.

 

            Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale desemnati prin tragere la sorti vor fi contactati, de catre un reprezentant al More Results Marketing S.R.L, pe numarul de telefon mentionat la inscriere in Campanie, pentru a fi validat.

Potentialii castigatori vor fi apelati in termen de maximum 2 zile lucratoare (minimum 2 apeluri pe zi la ore diferite in intervalul orar 09:00 -18:00) de la data extragerii de catre un reprezentant al More Results Marketing S.R.L pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care potentialul castigator nu poate fi contactat in termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se intelege, ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat etc.) acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva.

            In urma validarii telefonice, potentialii castigatori vor trebui sa confirme faptul ca detin in original bonul fiscal/factura fiscala ce are numarul folosit la inscrierea in Campanie si care atesta achizitionarea a cel putin un  produs participant in perioada campaniei promotionale. De asemenea, potentialii castigatori li se va solicita sa indice o adresa postala valida la care sa le fie livrat premiul. Castigatorii trebuie sa trimita originalul bonului fiscal/facturii fiscale respective atat prin posta la adresa la adresa Str. Baicului, nr. 82, Cladirea Administrativ, et. 2, sector 2, Bucuresti, catre. More Results Marketing S.R.L., cat si la numarul de fax 021 272 32 04 sau pe email la promotii@moreresults.ro. in termen de maximum 2 zile lucratoare din data in care au fost anuntati telefonic pentru a putea fi validati final si pentru a putea intra in posesia premiului. Originalele bonurilor fiscale/ facturilor fiscale se vor returna participantilor dupa validarea acestora.

 

            Bonurile fiscale/Facturile fiscale in baza carora reprezentantii Organizatorului vor valida castigurile, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

·          Sa aiba data emiterii anterioara sau concomitenta datei de inscriere in concurs a potentialului castigator, dar incadrandu-se in perioada promotiei;

·          Sa dovedeasca achizitionarea a cel putin  un produs participant la campanie, in perioada campaniei;

·          Sa aiba inscris numarul trimis prin SMS pentru inscriere in campanie.

Castigatorii vor fi validati final in momentul in care se vor primi bonurile fiscale/facturile fiscale in original.

Premiile vor fi (descrise la Sectiunea 6) inmanate/trimise castigatorilor validati (prin curier rapid la adresa postala indicata) in maximum 5 zile lucratoare de la data validarii finale a castigatorilor.

 

Dupa validare/invalidare, dupa caz, persoanelor desemnate castigatoare li se vor restitui originalul bonului fiscal/facturii fiscale, Organizatorul nereţinând decat o copie.

La primirea premiilor, Castigatorilor li se va solicita să semneze un proces-verbal de predare-primire, pe baza actului de identitate prezentat in original.

 

In cazul in care potentialii castigatori nu vor putea face dovada detinerii in original a bonului fiscal / facturii fiscale avand numarul trimis prin SMS la inscrierea in Campanie, respectiv daca potentialii castigatori nu vor trimite cele cerute spre validare in termenul specificat mai sus, Organizatorul va apela la rezerva.

 

In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor alocate va fi mai mare decat numarul premiilor validate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului.

 

Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi afisate pe site-ul www.regulamentepromotii.ro in maxim 15 zile calendaristice de la data validarii castigatorilor.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii la prezenta campanie promotionala au furnizat date, documente sau informatii incorecte.

Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte si/sau servicii a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel.

            Perioada de valabilitate a voucherelor este 01.03.2014 – 01.03.2015. Pot fi achizitionate prin intermediul voucherelor doar produsele care nu se afla deja in promotii implementate  in magazinele Musette.

 

SECTIUNEA 8. MESAJE TRIMISE DE CATRE ORGANIZATOR DUPA INREGISTRARE

 

In cadrul acestei campanii promotionale un participant va putea primi, din partea Organizatorului, unul dintre urmatoarele texte transmise prin SMS, la numarul de telefon mobil de pe care participantul a trimis mesajul SMS continand numele magazinului si numarul bonului fiscal / facturii fiscale la numarul 1821:

-          In cazul in care participantul a trimis un mesaj gresit: „Mesaj gresit. Trimite din nou ”Campanie Musette”, si numarul bonului fiscal/facturii fiscal. Pastreaza bonul/factura pentru validare.”

-          In cazul in care participantul a mai inscris acelasi numar de bon fiscal /factura fiscala de pe acelasi numar de telefon: “Acest numar de bon fiscal / factura fiscala a fost inscris deja de pe acest numar de telefon. Trimite numarul de pe alt bon fiscal /alta factura fiscala.” 

-          In cazul in care participantul a trimis un mesaj corect: „Ai intrat in promotia „Fii Frumoasa din cap pana in picioare!”. Pastreaza bonul fiscal sau factura fiscala pentru validare.” 

-          in cazul in care participantul a inscris deja 5 numere de bon fiscal diferite, de pe un numar de telefon: „Ai depasit limita de 5 mesaje valide inscrise  in promotia „Fii Frumoasa din cap pana in picioare!”. Accesul tau este restrictionat!”

 

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul sau cu intrarea in posesie a acestuia, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit,  acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.

 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale este disponibil gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

-          la Biroul de relatii clienti din fiecare magazin Carrefour

-          prin cerere scrisa semnata si datata adresata catre Henkel România S.R.L., str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, sector 2, Bucuresti, cod postal 020325.

Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

 

Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformează tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.

Participarea la această promotie presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pe perioada campaniei promotionale si timp de 7 (sapte) zile dupa tragerea la sorti. Orice contestatii facute sau sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Prin inscrierea la promotia „Fii Frumoasa din cap pana in picioare!” participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.

Prin participarea la promotia „Fii Frumoasa din cap pana in picioare!” participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa postala, numar de telefon mobil) sa fie prelucrate de compania Henkel Romania S.R.L. (operator de date înregistrat sub nr. 7837 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in cadrul campaniei promotionale pentru derularea acesteia, acordarea si trimiterea premiilor catre castigatori si pentru ca datele personale ale castigatorilor sa fie pastrate in evidentele contabile ale Organizatorului, pentru indeplinirea obligatiilor impuse acestuia de lege, cat si pentru afisarea in conditiile legii a listei castigatorilor respectiv: numele, prenumele.

Prin simpla participare la aceasta Campanie promotionala, persoana care va fi desemnata si validata ca si castigator isi exprima consimtamantul liber, expres si neechivoc ca o copie a actului sau de identitate sa fie retinuta de catre Organizator pentru indeplinirea obligatiilor cu privire la virarea impozitului, cat si pentru validarea si atribuirea premiului.

Organizatorul solicita castigatorului sa trimita o confirmare a adresei postale corecte la care Organizatorul sa livreze premiul in caz de castig.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Henkel Romania S.R.L. pe adresa str. Ionita Vornicul nr. 1-7, sector 2, Bucuresti, cod postal 020325, Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Tuturor participantilor la aceasta campanie promotionala le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului la adresa mentionata mai sus o cerere datata si semnata, avand mentionat pe plic „Fii Frumoasa din cap pana in picioare!”, perioada 13.02.2014-19.02.2014.

De asemenea, participantilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1.351 - 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor Campaniei, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 14. CLAUZE DIVERSE

 

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de datele transmise prin SMS.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

-          mesajele trimise prin SMS care nu au fost trimise in perioada 13.02.2014, ora 00:00 –19.02.2014, ora 23:59  (data finala de participare la campania promotionala);

-          mesajele trimise eronat sau pentru bonurile fiscale / facturile fiscale deteriorate sau pierdute din vina participantilor in campania promotionala ;

-          mesajele trimise prin SMS la un alt numar decat 1821;

-          mesajele expediate de catre participanti care nu au fost receptionate de catre Organizator sau mesajele expediate de catre Organizator care nu au fost receptionate de participanti din motive tehnice independente de Organizator;

-          defectiunile tehnice survenite din vina operatorilor de telefonie mobile Orange, Vodafone sau Cosmote sau orice alte deranjamente/defectiuni survenite din vina acestora;

-          mesajele trimise care nu contin toate campurile obligatorii;

-          imposibilitatea unui castigator de a beneficia de premiu din motive ce nu tin de Organizator;

 

Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

HENKEL ROMANIA S.R.L.


 
Acesta promotie este valabila de la 2013-02-20 si expira la 2019-02-20  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24