home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Pronto - Castiga 3 x 1.000 euro pentru noua ta mobila, cu Pronto!  

Cumpara cel putin un produs Pronto participant si inscrie-te in Campania publicitara completand talonul de concurs!

 


 

 
Regulament:
CAMPANIA PUBLICITARA 
“Castiga 3 x 1000 euro pentru noua ta mobila, cu Pronto”
REGULAMENTUL OFICIALSECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara "Castiga 3 x 1000 euro pentru noua ta mobila cu Pronto" ("Campania") este organizata si desfasurata de S.C. JOHNSON WAX S.R.L., societate comerciala din Romania, cu sediu social în Bucuresti, Str. Plantelor, Nr. 37A, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J40/6842/1998, avand cod unic de inregistrare RO 10787297, denumita in continuare „Organizatorul”. 
1.2. Campania publicitara se derulează prin S.C. DYNAMIC BEST SOLUTIONS S.RL., societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95-103, Bl. 8, Sc. B, et. 8, ap. 9, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/4097/2015, C.U.I. 34325880 (“Agenţia”). Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial"). 
1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web http://regulamentepromotii.ro fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul web  http://regulamentepromotii.ro .


SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania publicitara este organizata si se desfasoara in reteaua de magazine Cora din Romania: Cora Bacau, Cora Baia Mare, Cora Bucuresti Alexandriei, Cora Bucuresti Lujerului, Cora Bucuresti Pantelimon, Cora Bucuresti Sun Plaza, Cora Cluj, Cora Constanta Bratianu, Cora Constanta City Mall, Cora Drobeta Turnu Severin, Cora Ploiesti. 
2.2. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa regulamentul oficial publicat pe site-ul http://regulamentepromotii.ro pe intreaga durata a campaniei,  potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.  


SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania publicitara se va desfasura in reteaua de magazine Cora precizate in Sectiunea 2, in perioada 30 septembrie 2015 - 1 noiembrie 2015.
3.2. Campania publicitara se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei Publicitare pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial  si de a anunta acest lucru public pe site-ul http://regulamentepromotii.ro .


SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. Produsele participante sunt: 

Pronto Spray Classic 5in1 300ml
Pronto Spray Classic Lavenda 5in1 300ml
Pronto Spray Classic Springtime 5in1 300ml
Pronto Spray Multi Superficie 5in1 300ml
Pronto Spray Multi Superficie Lime 5in1 300ml
Pronto Spray Multi Superficie Jasmine 5in1 300ml
Pronto Spray Lemn Clasic +33% Gratis (400 ml)
Pronto Spray Multi Suprafete Antistatic +33% Gratis (400 ml)
Pronto Spray Electronice 250 ml
Pronto Legno Pulito (Lemn Curat) 5in1 Detergent 750ml
Pronto Superfici preziose (Sapun Verde) 5in1 Detergent  750ml. 
Pronto Extra Ingrijire with Alomnd Oil Detergent Lemn 750 ml
Pronto Cera Veloce Parquet 750ml
Pronto Wood Wipes (Servetele) Aloe Vera 25 buc
Pronto Pulverizator Aloe Vera 500 ml
Pronto Pulverizator MultiSurface 500ml
Pronto Plumero (Pamatuf) Baza
Pronto Plumero (Pamatuf) Rezerva (x5 rez.) 

 
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania Publicitara este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. 
5.2. La aceasta Campanie Publicitara nu au drept de participare urmatoarele persoane: 
i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) Organizatorului, 
ii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) Agentiei;
iii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iv. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
v. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) agentilor economici care opereaza magazinele participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul magazinelor participante;
vi. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele i. – v. de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie);
vii. persoanele a caror varsta este mai mica de 12 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campania Publicitara. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 12 ani. In cazul persoanelor cu varsta intre 12 si 18 ani, participarea va putea avea loc doar cu acordul reprezentantului legal (parinte, tutore sau ocrotitor legal).
viii. Persoanele care achizitioneaza produsele din magazinul online Cora

5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campania Publicitara desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
5.4. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.


SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE
6.1 Fiecare consumator, care achizitioneaza produse Pronto (ambalajele enumerate mai sus) din reteaua Cora in perioada mentionata la Sectiunea 3, va putea completa talonul atasat produsului.
6.2 Taloanele vor fi amplasate pe produse sau pot fi obtinute de la promoterul Pronto aflat la raft, in magazinele Cora,  in perioada 02 octombrie - 04 octombrie 2015, intervalul orar:
Promoter
02 octombrie 2015: 
15:00 - 20:00
03 octombrie 2015: 
09:00 - 21:00
04 octombrie 2015: 
10:00 - 20:00

6.3 Talonul trebuie introdus in urna Pronto aflata dupa casa de marcat.
6.4 Pentru fiecare produs achizitionat, consumatorul are dreptul sa completeze un singur talon. Daca in urna se gasesc mai multe taloane cu acelasi numar de bon, apartinand aceluiasi participant, consumatorul trebuie sa faca dovada achizitionarii unui numar egal de produse cu numarul de taloane introduse in urna, achizitionate pe acelasi numar de bon, altfel nu poate fi validat.
6.5 Un participant poate castiga maxim 1 premiu prin tragere la sorti.
6.6 Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei Publicitare, de catre unul dintre magazinele participante. 
6.7 Bonul fiscal care face dovada achizitiei produselor promotionale trebuie pastrat pentru validarea premiilor. Nedetinerea bonului fiscal de catre castigatorul desemnat prin tragerea la sorti duce la invalidarea castigatorului si, in consecinta, la neacordarea premiului
6.8 Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei Publicitare va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.


SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1. In cadrul Campaniei Publicitare se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

Premiu: “1000 de euro”
Cantitate:  3  
Valoarea unitara fara TVA :  4.423,90 lei
Valoarea unitara cu TVA : 5.485,64 lei
Valoare unitara premiu (cu TVA si impozit pe premiu inclus) : 6.416,00 lei  
Valoare total RON (cu TVA si impozit pe premiu inclus):  19.248,00 lei
                                                                                               
    Total 19,248.00 lei

7.2. Valoarea unui premiu acordat unui castigator este de 4.423 LEI, la un curs LEU / EUR 4,423.
7.3. Valoarea totala estimata a premiilor este de 19.248,00 lei TVA si impozit pe premiu inclus.


SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va avea loc la o saptamana de la inchiderea campaniei, la un birou notarial. Toate urnele din toate magazinele participante la campanie vor fi aduse in ziua extragerii la biroul notarial, taloanele se vor amesteca intr-o singura urna si se va extrage cate 1 castigator pentru fiecare premiu oferit, in total 3 castigatori. Pentru fiecare castigator in parte se vor extrage 10 rezerve, insumand un total de 30 rezerve. Tragerea la sorti se va face in prezenta unei comisii de validare formata dintr-un reprezentant al biroului notarial, un reprezentant de la agentia S.C. DYNAMIC BEST SOLUTIONS S.R.L. si va fi asistata de catre un notar public. Taloanele vor fi amestecate, tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor si a celor 3 rezerve aferente fiecarui castigator facandu-se  din urna in care vor fi adunate taloanele de participare la campania din toate magazinele Cora participante. 
8.2. Castigatorii premiilor ce se acorda prin tragere la sorti vor fi contactati telefonic pe numarul de telefon mentionat pe talonul promotional, in scopul validarii. Validarea si acordarea premiilor se face pe baza talonului promotional si a bonului fiscal ce atesta achizitia produselor promotionale. 
8.3. Castigatorul va trebui sa trimita o copie a bonului fiscal cu ajutorul caruia a fost extras castigator. Datele bonului fiscal vor fi comparate cu datele incrise pe talonul de promotie. Copia bonului fiscal poate fi trimisa prin e-mail sau prin fax (date furnizate la contactarea telefonica) în termen de maxim 2 zile lucratoare de la data la care a fost apelat pentru a fi anuntat de castig. In cazul in care castigatorul ales nu trimite copia bonului fiscal prin unul din canalele indicate mai sus sau datele inscrise pe bonul fiscal trimis nu coincid cu datele mentionate in talon, acesta va fi considerat nevalid si se va trece la prima rezerva extrasa, urmandu-se aceeasi procedura. Bonul original trebuie predat la inmanarea premiului pentru a dovedi autenticitatea datelor. In caz contrar, premiul nu va putea fi acordat.

8.4. In cazul in care un castigator nu poate fi contactat telefonic (de exemplu, dar fara a se limita la, situatiile cand acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis, etc.) in termen de 2 zile se va trece la contactarea primei rezerve extrase, in acelasi termen. In situatia in care nici prima rezerva nu poate fi contactata in termenul prevazut se va trece la a doua rezerva, la a treia rezerva, etc.. In cazul in care nici a 10a rezerva nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.
8.5. Castigatorilor potentiali li se va solicita, in scopul validarii, comunicarea urmatoarelor: nume, prenume, numar de telefon, domiciliul, nr. si data bonului fiscal, numarul de produse achizitionate pe acelasi bon fiscal. 
8.6. In cazul in care se constata ca sunt indeplinite conditiile prezentului Regulament Oficial, li se va comunica acelor castigatori termenul in care vor primi premiul prin transfer bancar sau mandat postal.
8.7. Inmanarea premiilor se va face in baza unui proces verbal de predare primire (in care se vor mentiona: nume, prenume castigator, CNP, numar de telefon, domiciliul, nr. si data bonului fiscal), iar castigatorul va preda reprezentantului organizatorului  o copie a actului de identitate.
8.8. Castigatorii pot refuza prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activitati de marketing direct, fara ca aceasta sa afecteze acordarea premiului. Validarea castigatorului unui premiu nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
8.9. In cazul in care castigatorul este o persoana cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 ani, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de reprezentantul legal (parinte, tutore sau ocrotitor legal), acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorul este lipsit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul unuia dintre premiile Campaniei Publicitare.
8.10. Nu se permite schimbarea parametrilor premiilor campaniei publicitara.SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campania Publicitara, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.


SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.
10.3 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.


SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii cu suma ce depaseste 600 de lei, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 


SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.


SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie Publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.


SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate magazinele participante la aceasta Campanie sau vizitand adresa:  http://regulamentepromotii.ro sau la sediul companiei S.C. Johnson WAX S.R.L., din Str. Plantelor nr 37A, sector 2, Bucuresti, Romania, tel: 0724.525.333.
Prin participarea la aceasta Campanie Publicitara, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Organizator
S.C. JOHNSON WAX S.R.L.
 
Prin,
S.C. DYNAMIC BEST SOLUTIONS S.R.L.

 
Acesta promotie este valabila de la 2015-09-30 si expira la 2015-11-01  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24