home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Banca Romaneasca - “Un credit cadou pe saptamana”  
Solicita un credit de nevoi personale de la Banca Romaneasca in perioada 07 mai 2007 - 31 iulie 2007 si poti castiga valoarea in bani a creditului contractat
 
Regulament:

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Un credit cadou pe saptamana”

Perioada de desfasurare a campaniei: 07 mai 2007 – 31 iulie 2007

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promotionale “Un credit cadou pe saptamana” este societatea comerciala Banca Romaneasca S.A Membra a Grupului National Bank of Greece, cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii, nr. 35, sector 3, inregistrata la Registrul comertului cu nr. J40/29196/1992, CIF RO4829576 prin reprezentantul sau autorizat: Sorin Mititelu in calitate de Director Divizie Retail.

Campania se desfasoara prin intermediul agentiei de publicitate Leo Burnett.

Desfasurarea campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru toti participantii la promotie. Participarea la acest concurs implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la promotie.

In perioada desfasurarii campaniei promotionale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba oricand prezentul Regulament. Modificarea regulamentului promotiei se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta care va fi distribuit in toate sucursalele Bancii Romanesti participante la promotie, in vederea consultarii si luarii la cunostinta a prevederilor acestuia de catre participanti.

Prezentul regulament sau eventualele acte aditionale la acesta, vor fi disponibile in incinta sucursalelor participante la promotie si pe site-urile www.banca-romaneasca.ro si pe www.regulamentepromotii.ro.

Art. 2. PRODUSE PARTICIPANTE

La promotie participa numai produsul – Creditul pentru nevoi personale fara garantii in lei, comercializat in sucursalele Bancii Romanesti.

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania promotionala „Un credit cadou pe saptamana” poate participa orice persoana fizica, cetatean roman, cu domiciliul stabil in Romania, care a a implinit varsta de 24 ani pana la data de 07 mai 2007.

Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei S.C. Banca Romaneasca S.A Membra a Grupului National Bank of Grecee si ai agentiei de publicitate Leo Burnett, precum si membrii familiilor acestora (soti sau rude de gradul I).

Art. 4. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se va desfasura in perioada 07 mai 2007 – 31 iulie 2007 (inclusiv).

Art. 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Art. 5.1. Locul de desfasurare a promotiei

Campania promotionala “Un credit cadou pe saptamana” este organizata si se va desfasura in 84 sucursale si agentii Banca Romaneasca functionale in prezent si situate pe teritoriul Romaniei. La acestea se vor adauga si sucursalele sau agentiile care se vor deschide in perioada promotiei. Sucursalele si agentiile Banca Romaneasca functionale in prezent si participante la promotie sunt mentionate pe site-ul Organizatorului.

Art. 5.2. Alegerea castigatorilor

Pentru a participa la aceasta promotie, candidatii trebuie sa solicite un credit pentru nevoi personale fara garantii in lei si sa li se aprobe acest credit de catre Banca Romaneasca in perioada promotiei.

In urma solicitarii si aprobarii unui credit pentru nevoi personale fara garantii in lei, fiecare candidat va incheia un contract de credit care va atesta valoarea creditului acordat precum si faptul ca acesta a fost aprobat.

Candidatii care au solicitat si li s-a aprobat un credit pentru nevoi personale fara garantii in lei in perioada promotiei vor participa automat la una dintre cele 13 de extrageri saptamanale. Fiecare candidat va participa la extragerea corespunzatoare saptamanii in care i-a fost aprobat creditul. Fiecare candidat va participa astfel la o singura extragere din totalul de 13 extrageri. Daca un participant solicita in perioada promotiei mai multe credite, acesta va participa la promotie o singura data cu primul credit solicitat si aprobat.

Participantii au obligatia sa pastreze contractul de credit emis de catre Banca Romaneasca care atesta aprobarea creditului achizitionat in vederea prezentarii acestuia la acordarea premiului.

In cazul in care participantul care va fi declarat castigator prin tragere la sorti, in vederea intrarii in posesia premiului, va trebui sa semneze contractul de credit emis de Organizator in termen de 15 zile lucratoare. In caz contrar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu-i acorda premiul si de a proceda la anularea acestuia.

Art. 5.3. Premiile promotiei

In cadrul campanei promotionale vor fi acordate 13 premii, cate unul pentru fiecare saptamana de extragere. Premiul va consta in valoarea in bani a creditului contractat si aprobat de catre Organizator pentru castigator. In fiecare saptamana a promotiei vor fi luate in calcul pentru tragere la sorti doar persoanele carora li s-a aprobat creditul pentru nevoi personale fara garantii in lei in saptamana precedenta zilei extragerii.

Valoarea totala bruta a premiilor este de minim 13 X 100 Euro ( 1300 Euro ) si de maxim 13 X 10.000 Euro (130.000 Euro) calculata in lei la cursul BNR in ziua extragerii.

In urma tragerii la sorti se va trece la validarea conditiilor de participare. Daca in maxim 15 zile lucratoarede la anuntare, castigatorul nu semneaza contractul de credit, acesta va fi invalidat si se trece la validarea urmatorului castigator, extras cu titlul de rezerva.

In termen de maxim 10 zile lucratoare de la data fiecarei trageri la sorti, castigatorii vor fi contactati telefonic pentru a li se comunica detaliile de validare si intrare in posesie a premiului.

Premiile nu pot fi inmanate sau cedate de castigator unei alte persoane. a ridicarea premiului, fiecare castigator va prezenta cartea de identitate.

Nu se pot schimba parametrii premiilor – nu poate fi incasata o suma mai mare sau mai mica decat valoarea creditului achizitionat.

Art. 5.4. Procedura tragerii la sorti

Tragerile la sorti vor avea loc incepand cu data de 14 mai 2007 si se vor realiza in fiecare zi de luni pe perioada promotiei la sediul Organizatorului in strada Ion Campineanu, Nr. 11, Union Center International, et. 1, Bucuresti. Extragerile vor fi electronice, se vor realiza pentru creditele aprobate in saptamana precedenta datei extragerii si se vor realiza extragand din codurile client ale dosarelor de credit pentru nevoi personale fara garantii in lei aprobate in saptamana precedenta datei extragerii. Extragerile (13 la numar) se vor desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei si vor fi asistate de un avocat.

Vor fi extrase:

- 13 premii constand in valoarea creditului achizitionat si aprobat de fiecare participant, 26 persoane reprezentand 13 castigatori si 13 rezerve.

In cazul in care castigatorii nu indeplinesc conditiile de validare, premiile vor trece catre rezerve in ordinea extragerilor. In cazul in care nici rezervele nu vor indeplini conditiile de validare, premiile ramase nu se vor acorda in cadrul promotiei.

Numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul www.banca-romaneasca.ro

Art. 5.5. Conditii de validare

Pentru ca un participant sa fie validat, trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

a. Participantii la promotie trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate in dreptul de participare de la Art. 3, 4 si 5;

b. Sa semneze in termen de 15 zile lucratoare contractul de credit.

Art. 6. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Tragerile la sorti vor avea loc incepand cu data de 14 mai 2006 si se vor realiza in fiecare luni pe perioada promotiei. Extragerile se vor realiza pentru creditele aprobate in saptamana precedenta datei extragerii. Ultima extragere va avea loc in data de 1 august 2007 pentru saptamana 30 - 31 iulie 2007.

Castigatorii premiilor vor fi anuntati telefonic in urma desemnarii, in maxim 2 zile de la data extragerii si legalizarii acesteia de catre un avocat.

Organizatorul va face public conform legii, numele castigatorilor pe site-ul www.banca-romaneasca.ro in termen de 15 zile lucratoare de la data ultimei trageri la sorti.

Premiul se va acorda in contul curent al castigatorului, deschis la una din sucursalele Bancii Romanesti, in 15 zile de la anuntare.

Premiile se vor preda castigatorului in baza buletinului ( cartii ) de identitate.

Art. 7. ANGAJAMENTE

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta promotie implica acceptul castigatorilor ca numele, orasul si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale audio, video si tiparituri pe baza unui consimtamant scris intre Organizator si castigator.

Art. 8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câstigatorului.

Art. 9. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

9.1. Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Datele tuturor participantilor la promotie vor fi tratate in mod confidential.

9.2. Prin participarea la campanie si transmiterea datelor in vederea participarii la extragerea cu premii, participantii isi exprima acordul explicit pentru stocarea datelor si includerea in baza de date a Organizatorului.

9.3. Scopurile constituirii acesteia sunt:

- desemnarea castigatorilor premiilor;

- informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare ( telefon, posta, e-mail, SMS, etc.), cu privire la promotiile Banca Romaneasca sau alte actiuni de marketing desfasurate in viitor de catre Banca Romaneasca.

9.4. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa Ion Campineanu, nr. 11, et. 1, atentia Departamentului de Marketing.

9.5. La cererea participantilor, adresata in scris, Oranizatorul se obliga, in functie de solicitare:

- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentu o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Art. 10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta de judecata de la sediul Organizatorului.

Art. 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul de participare este publicat pe site-urile www.banca-romaneasca.ro si www.regulamentepromotii.ro si disponibil in copie, in toate sucursalele si agentiile Banca Romaneasca participante la promotie.

Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea cunoasterii si respectarii prevederilor prezentului Regulament.


Banca Romaneasca SA


 
Link site: www.banca-romaneasca.ro  
Vezi lista castigatori  
Acesta promotie este valabila de la 2007-05-07 si expira la 2007-07-31  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24