home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  100
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  32
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Ferrero - "TIC TAC POPCORN CINEMA PENTRU ACASA In-store Penny Market si XXL Mega Discount "  
Participantii care detin si prezinta un card de fidelitate Penny sau XXL Mega Discount valabil, emis inainte de data de 08.06.2016, iar bonul fiscal emis in Perioada Campaniei, de oricare Locatie participanta, atesta achizitionarea Produselor participante conform Regulamentului Oficial, sunt inscrisi automat in Campanie, respectiv la tragerea la sorti in urma careia pot fi desemnati castigatori ai unui premiu acordat in cadrul Campaniei. 
 

 
Regulament:
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
"TIC TAC POPCORN – CINEMA PENTRU ACASA In-store Penny Market si XXL Mega Discount "
Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 08.06.2016 – 21.06.2016

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Campania promotionala "TIC TAC POPCORN – CINEMA PENTRU ACASA In-store Penny Market si XXL Mega Discount", denumita in continuare “Campania”, este organizata de FERRERO ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate – Turnul Sud, etaj 14, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7003/2006, CUI 18621132, atribut fiscal RO, denumita in continuare “Organizatorul” sau “FERRERO ROMANIA”, telefon 021 528 22 00, fax 021 528 22 10, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 8695, in parteneriat cu REWE (Romania) S.R.L., cu sediul social in Str. Busteni nr. 7, Stefanestii de Jos 077175, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/886/2005, CUI 13348610, atribut fiscal RO, denumita in continuare “Partenerul” sau “Rewe Romania”, telefon 0800 110 111  pentru Penny si 0800 110 888 pentru XXL Mega Discount, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 10675.

(2) Campania se deruleaza de catre Organizator prin intermediul agentiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING SRL., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, sc 1, et 4, ap 18, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3792/2005, cod fiscal RO17290596, e-mail: office@smartpoint.ro, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 15830, denumita in continuare "Agentia".

(3) Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament, pe care participantii la aceasta Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”).

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in perioada 08.06.2016 – 21.06.2016, de luni pana duminica (denumita in continuare “Perioada Campaniei”), exclusiv in magazinele din reteaua Penny Market si XXL Mega Discount (denumite in continuare “Locatiile participante”), in conformitate cu programul de functionare al Locatiilor participante, afisat in fiecare Locatie participanta si cu respectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, astfel:
- accesand site-ul www.regulamentepromotii.ro si/sau www.penny.ro si/sau www.xxlmegadiscount.ro
- trimitand o solicitare scrisa adresata catre Ferrero Romania S.R.L., la urmatoarea adresa: Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate – Turnul Sud, etaj 14, sector 1, Bucuresti sau catre Penny (Romania),  la urmatoarea adresa: Str. Busteni nr. 7, Stefanestii de Jos 077175, Jud. Ilfov

(3) Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile astfel cum sunt prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa aducerea la cunostinta publicului a modificarilor intervenite, prin publicarea pe website-urile www.regulamentepromotii.ro si/sau www.penny.ro si/sau www.xxlmegadiscount.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 
(1) Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial si detin un card de fidelitate valid Penny Market sau XXL Mega Discount (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”) la data inceperii Campaniei, respectiv 08.06.2016.

(2) Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie persoanele fizice autorizate, precum si angajatii Organizatorului, ai Partenerului, ai Agentiilor si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie), rudele si afinii acestor angajati, pana la gradul IV inclusiv.

(3) Cardurile sunt proprietatea Rewe Romania SRL, modalitatea de validare a cardului, de utilizare, transmitere, retragere si/sau anulare a acestuia, dupa caz, sunt in sarcina exclusiva a Rewe Romania SRL si sunt mentionate pe pagina web www.penny.ro, www.xxlmegadiscount.ro sau prin orice alte modalitati la alegerea Rewe Romania SRL. Titularii de carduri Penny sau XXL Mega Discount pot participa la Campanie doar daca detin un card Penny Market sau XXL Mega Discount valid, emis inainte de 08.06.2016 si cu respectarea conditiilor de participare prevazute in prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE
(1) Produsele participante la Campanie sunt exclusiv unele produse Ferrero marca “Tic Tac”, anume: 
- Tic Tac Popcorn;
comercializate de catre Rewe Romania in magazinele Penny Market si XXL Mega Discount pe teritoriul Romaniei, in Locatiile participante (denumite in continuare individual “Produsul participant” sau colectiv “Produsele participante”).

(2) Dupa data incheierii Campaniei Produsele participante mentionate mai sus isi pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei. 

(3) Campania se desfasoara in limita stocului de Produse participante disponibil la raft spre comercializare in fiecare dintre Locatiile participante. 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Pentru ca un Participant sa poata participa la prezenta Campanie si sa poata intra in posesia unuia dintre premiile acordate in cadrul prezentei Campanii, acesta trebuie sa respecte urmatorul mecanism:
a) Sa detina un card de fidelitate Penny sau XXL Mega Discount valabil, emis inainte de data de 08.06.2016 ;
b) Sa achizitioneze, in Perioada Campaniei, mai precis in oricare zi din Perioada Campaniei (08.06.2016-21.06.2016), din oricare dintre Locatiile participante, cel putin un Produs Participant, pe un bon fiscal:
c) Sa prezinte cardul de fidelitate Penny in magazinele Penny Market sau XXL Mega Discount in magazinele XXL Mega Discount, la casa de marcat din Locatia Participanta respectiva inaintea inceperii scanarii Produselor participante achizitionate conform Sectiunii 7. pct. (1) lit. b din prezentul Regulament Oficial de catre casier, pentru ca acesta din urma sa scaneze cardul de fidelitate Penny in magazinele Penny Market sau cardul XXL Mega Discount in magazinele XXL Mega Discount.  
Daca Participantul respectiv detine si prezinta un card de fidelitate Penny sau XXL Mega Discount valabil, emis inainte de data de 08.06.2016, iar bonul fiscal emis in Perioada Campaniei, mai precis in oricare zi din Perioada Campaniei (08.06.2016-21.06.2016), de oricare Locatie participanta, atesta achizitionarea Produselor participante conform Regulamentului Oficial, Participantul este inscris automat in Campanie pe baza cardului Penny sau cardului XXL Mega Discount, respectiv la tragerea la sorti in urma careia poate fi desemnat castigatorul unui premiu acordat in cadrul Campaniei. 
d) Un Participant la prezenta Campanie (identificat prin intermediul cardului Penny sau cardului XXL Mega Discount) va fi inscris automat la tragerea la sorti (va primi o sansa), cu ocazia fiecarei achizitii de Produse participante (dovedita printr-un bon fiscal) efectuate in Perioada Campaniei de respectivul Participant conform Regulamentului Oficial (Sectiunea 7, pct. 1 lit. a)-c)). Pentru evitarea oricarui dubiu, pentru fiecare bon fiscal Participantul respectiv va primi o singura sansa la tragerea la sorti, daca achizitia aferenta bonului respectiv este facuta utilizand un card de fidelitate Penny sau XXL Mega Discount, indiferent de numarul de Produse Participante achizitionate.

(2) Tragerea la sorti va fi organizata in urmatoarele conditii:

- Avand in vedere ca Rewe Romania este proprietarul cardurilor Penny Market si XXL Mega Discount si pe cale de consecinta singurul detinator legal al bazei de date cu clientii sai, inscrierea in concurs (respectiv datele de identificare ale detinatorilor de carduri Penny si/sau XXL Mega Discount care participa la prezenta Campanie),  validarea castigatorilor si identificarea acestora se va realiza exclusiv de catre Rewe Romania SRL,  singura beneficiara a dreptului de prelucrare a datelor cu caracter personal aferente bazei sale de date cu clientii Penny si XXL Mega Discount detinatori ai cardurilor de fidelitate. In vederea desemnarii castigatorilor, Rewe Romania va transmite catre SMARTPOINT CONSULTING SRL pana la data de 30.06.2016 seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor care indeplinesc conditiile de participare la tragerea la sorti conform prezentului Regulament Oficial in vederea realizarii extragerii. Pentru evitarea oricarui dubiu, Rewe Romania SRL va pune la dispozitia Ferrero Romania si/sau a Agentiei exclusiv seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor de fidelitate Penny Market si XXL Mega Discount. Identificarea castigatorilor in baza seriilor de bon fiscal si card se va face de catre Rewe Romania SRL. 
- Tragerea la sorti va avea loc pe 30.06.2016, la sediul Agentiei SMARTPOINT CONSULTING SRL, in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al FERRERO ROMANIA, un reprezentant al Partenerului, un reprezentant al Agentiei SMARTPOINT CONSULTING SRL si un notar public sau avocat;
- Extragerea castigatorilor se va face prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere, dintr-o baza de date in care sunt mentionate seriile de card ale posesorilor de card Penny sau XXL Mega Discount care au achizitionat in Perioada Campaniei Produse Participante conform Regulamentului Oficial si au fost inscrisi in concurs; extragerea premiilor se va face in urmatoarea ordine: se va extrage prima data seria de card castigatoare a premiului constand intr-un televizor LED Smart SAMSUNG 101 cm, apoi cele trei serii de card castigatoare a celorlalte premii iar apoi seriile de card pentru cele doua rezerve 
- Pentru cele 4 (patru) premii puse in joc se vor extrage 4 (patru) castigatori si un numar de 2 (doua) rezerve. In cazul in care, din orice motiv, oricare dintre cei 4 (patru) castigatori extrasi nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare urmand a fi aplicata si rezervelor. Un castigator unic, identificat prin cardul Penny si/sau cardul XXL Mega Discount, va putea fi desemnat si validat castigator doar pentru un singur premiu, chiar daca in urma tragerii la sorti este extras de mai multe ori.
- In termen de 5 (cinci) zile de la data extragerii Rewe Romania va incerca sa contacteze telefonic castigatorul la numarul de telefon pe care acesta l-a oferit in momentul eliberarii cardului Penny si/sau cardului XXL Mega Discount, in intervalul orar 9.00-18.00, si sa-l instiinteze cu privire la premiul castigat si cu privire la modalitatea de intrare in posesia premiului. Reprezentantii Rewe Romania vor incerca stabilirea contactului telefonic cu participantul extras, apeland numarul de telefon de maximum 5 ori, in 5 zile diferite, in intervale orare diferite.
- Participantul va fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare. 
- Daca, din motive independente de vointa Rewe Romania, castigatorul nu poate fi contactat (are telefonul inchis si/sau nu raspunde/ refuza/ se afla in incapacitate/ imposibilitate de a intra in posesia premiului), se va apela succesiv la rezerve, in ordinea extragerii lor.
- Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate de acestia vor fi publicate in maxim 20 zile de la extragere pe site-ul www.penny.ro si www.xxlmegadiscount.ro   

SECTIUNEA 8. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii de catre Organizator sunt urmatoarele: 
Televizor LED Smart SAMSUNG 101 cm – 1 buc - in valoare unitara de 1 768 RON (inclusiv TVA)
Sistem Home Cinema 5.1 Samsung  – 3 buc - in valoare unitara de 1 083 RON (inclusiv TVA)

in valoare totala de  5.017 RON (inclusiv TVA),  

(2) Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 5.017 RON (TVA inclus). Premiile sunt acordate castigatorilor de catre FERRERO ROMANIA. 

(3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. Castigatorul unui premiu este singurul beneficiar al premiului atribuit si nu poate ceda drepturile asupra premiului castigat altor persoane. 

(4) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a Produselor participante la Campanie).

SECTIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR

(1) Acordarea premiilor se va face in urma contactarii telefonice a castigatorilor de catre Rewe Romania. Inmanarea premiilor se va face in termen de 20 zile de la validarea catigatorului, dar nu mai tarziu de 25.07.2016.  Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii vor fi expediate castigatorilor validati, prin curier, cu livrare la domiciliul castigatorului sau adresa de livrare specificata de acesta. Premiile vor fi inmanate pe baza actului de identitate al titularului cardului Penny ce a fost desemnat castigator, conform prezentului Regulament Oficial. Premiile nerevendicate/neridicate/neacceptate de catre Castigatori pana la data de 25.07.2016 raman proprietatea Organizatorului, Organizatorul si Partenerul nemaiavand nicio obligatie de nicio natura fata de castigatori. 

 (2) La inmanarea premiilor castigatorii vor completa un proces-verbal de predare primire a premiilor.

(3) Castigatorul  va comunica Organizatorului toate datele solicitate de legislatia in vigoare, inclusiv codul numeric personal, precum si seria si numarul de BI/CI in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, anume de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (intrucat fiecare dintre premiile acordate prin tragere la sorti in cadrul prezentei Campanii depaseste pragul de 600 RON impus de Codul Fiscal)
SECTIUNEA 10. RASPUNDERE
(1) Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului oferit. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului oferit nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestuia. 

(2) Organizatorul Campaniei va acorda premiul castigatorului care a luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul, Partenerul sau Agentia constata ca, castigatorul nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. 

(3) In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta. 

(4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice incercare de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din Campanie a Participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premiului in mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Organizatorul si Partenerul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrati la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 8695, respectiv 10675, astfel cum acestea au fost modificate si completate ulterior. Campania este organizata de Organizator prin intermediul Agentiei, insa nici Agentia si nici Organizatorul nu vor colecta, prelucra si/sau va opera datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie, respectiv ai titularilor cardurilor de fidelitate Penny Market si/sau XXL Mega Discount acesta fiind prelucrate doar de catre Rewe Romania SRL in calitate de detinator al bazei de date si inregistarta la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 10675.  

(2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date administrata de Partener (Rewe Romania SRL) si imputernicitii acestuia si, in cazul castigatorilor, si in baza de date a Organizatorului. Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre Partener (Rewe Romania) si de catre imputernicitii acestuia si vor putea fi prelucrate si de catre acesta conform acordului exprimat de catre client la momentul solicitarii cardului de fidelitate Penny Market sau XXL Mega Discount folosite de catre acesta conform acordului  si pentru supravegherea desfasurarii si urmaririi desfasurarii corecte a Campaniei, precum si in vederea acordarii premiilor. Organizatorul va avea acces la aceste date strict pentru verificarea desfasurarii corecte a Campaniei.

(3) Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Partener nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Partenerul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare. 

(4) Rewe Romania si/sau Ferrero Romania le vor putea solicita castigatorilor ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator/Partener sa poata fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestora cu marcile „Tic Tac”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Dreptul de utilizare de catre Organizator sau Partener a acestor imagini se va face conform acordului exprimat si fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. 

Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul verbal de predare primire a premiului, Organizatorul neconditionand validarea premiului si/sau acordarea premiului de acordul castigatorului in acest sens.

(5) Partenerul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale castigatorilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

(6) Participantii au dreptul de a obtine de la Partener, la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Partenerului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata Rewe (Romania) S.R.L.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE
(1) Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul datorat pentru premiul acordat castigatorului in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit. 

(2) Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA
(1) Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care ii impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora, nici de a modifica orarul de desfasurare ori Locatiile participante ca urmare a aparitiei unui eveniment de forta majora.
(3) Organizatorul si/sau Partenerul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa lor sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul si/sau Partenerul vor informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei.

SECTIUNEA 14. LITIGII
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Ferrero Romania S.R.L., la urmatoarea adresa: Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate – Turnul Sud, etaj 14, sector 1, Bucuresti, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarii numelui si prenumelui castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

(3) Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

(4) Contestatiile se vor solutiona in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii.

SECTIUNEA 15. CLAUZE FINALE 
(1) Organizatorul si/sau Partenerul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2) Organizatorul si/sau Partenerul nu va avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie, neimpuse de catre Organizator. 

(3) Organizatorul si/sau Partenerul nu isi asuma raspunderea pentru:
a) lipsa din stocurile magazinelor a Produselor participante la Campanie;
b) imposibilitatea unui Participant de a intra in posesia premiului; 
c) reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
d) erori in datele furnizate de catre castigator; acuratetea datelor de contact este raspunderea exclusiva a Participantilor.

SECTIUNEA 16. ERORI BONURI FISCALE/CARDURI DE FIDELITATE PENNY NECORESPUNZATOARE
(1) Organizatorul si/sau Pertenerul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru bonurile fiscale / cardurile de fidelitate Penny sau XXL Mega Discount necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu respecta conditiile prezentului Regulament Oficial, si nici nu va face inscrieri in Campanie sau acorda/inmana premiile pe baza unor astfel bonuri fiscale/carduri. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza care nu se datoreaza culpei lor exclusive si care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie. 


FERRERO ROMANIA S.R.L., REWE (Romania) S.R.L.,
ORGANIZATOR, PARTENER
Prin imputernicit,
SMARTPOINT CONSULTING S.R.L.,

 
Acesta promotie este valabila de la 2016-06-08 si expira la 2016-06-21  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24