home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Ferrero - De Sf. Ion sărbătoreşte ziua numelui Ómpreună cu Raffaello  
Achiziţioneza în Perioada Campaniei, exclusiv într-una din zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 din reg. din oricare Locație participantă, minim un Produs participant la Campanie sau mai multe produse participante în ambalaj de minimum 150 gr, si poti castiga!

 

 
Regulament:
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
„De Sf. Ion sărbătoreşte ziua numelui împreună cu Raffaello”
Campanie promoţională pentru consumatori
Perioada de desfăşurare a campaniei: 4, 5, 6 şi 7 ianuarie 2017

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania promoţională „De Sf. Ion sărbătoreşte ziua numelui împreună cu Raffaello”(denumită în continuare „Campania”) este organizată de FERRERO ROMÂNIA S.R.L., societate cu răspundere limitată,  cu sediul în Bucureşti Cladirea Global Worth etaj 12, 201 Strada Barbu Văcărescu, Sector 2, 077190
, România, CUI 18621132, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7003/2006 și la Autoritatea Naţională de Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 8695, telefon 021 528 22 00, denumită în continuare „Organizatorul” sau „FERRERO ROMÂNIA”. 

(2) Campania se derulează prin intermediul următoarelor agenţii:
FCB BUCHAREST S.R.L., cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu nr. 137A, parter, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1365/1997, având cod fiscal RO 9226215, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 16554, telefon 0212314092, fax 0212314062, având inclusiv calitatea de persoană împuternicită potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, denumită în continuare "Agenția FCB Bucharest";
Smartpoint Consulting S.R.L., cu sediul social în București, str. Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3792/25.02.2005, cod fiscal RO 17290596, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 15830, având inclusiv calitatea de persoană împuternicită potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, denumită în continuare "Agenția Smartpoint".
Agenția FCB Bucharest și Agenția Smartpoint sunt denumite în continuare colectiv "Agențiile".

(3) Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), obligatoriu pentru participanţi. Organizatorul  îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, inclusiv durata şi datele/termenele/orele stipulate în Regulamentul Oficial pe parcursul desfăşurării Campaniei, prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore de la aducerea la cunoştinţa publicului, prin afişare în magazinele participante la Campanie, prin publicare pe site-ul www.regulamentepromotii.ro  sau prin alte mijloace de informare a publicului. 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
(1) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, exclusiv în zilele de 4, 5, 6 şi 7 ianuarie 2017 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”),  cu respectarea mecanismului prevăzut în cadrul Secțiunii 6 alin. (1), în magazinele selectate de către Organizator, după cum urmează: participanții vor putea revendica carduri răzuibile de la promoterii Raffaello, prezenți exclusiv în magazinele din rețelele Mega Image, Carrefour și Cora menţionate expres în prezentul Regulament Oficial (denumite în continuare „Locaţiile participante”) și în perioada de activare a promoterilor. Lista tuturor locaţiilor participante poate fi vizualizată mai jos:

Nr. Crt Carrefour Adresa
1 Carrefour Militari
Autostrada Bucureşti-Piteşti km. 11,4, Sector 6, Bucureşti
2 Carrefour Colentina
Șos. Colentina 426-426A, sector 2, Bucureşti
3 Carrefour Berceni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, sector 4, Bucureşti
4 Carrefour Vitan
Șos. Vitan-Bârzești nr. 7A, sector 3, Bucureşti
5 Carrefour Unirii Bd. Corneliu Coposu nr. 2 sector 3, Bucureşti
6 Carrefour Chitila Colosseum Str. Chitilei nr.284 sector 1, Bucureşti
7 Carrefour Mega Mall Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Bucureşti.
8 Carrefour Orhideea Splaiul Independentei nr. 210-210B (Grozavesti), Sector 6, Bucureşti
9 Carrefour Băneasa Șoseaua București-Ploiești nr. 44A, Sector 1, Bucureşti
10 Carrefour Vulcan Str. Mihail Sebastian nr. 88, sector 5, Bucureşti
11 Carrefour Park Lake Str. Liviu Rebreanu nr.4 Sector 3, Bucureşti
12 Carrefour Ploieşti DN1B, km. 6, comuna Blejoi, jud. Prahova
13 Carrefour Brașov Calea Bucureşti nr.107, Braşov, jud. Braşov, cod 500299
14 Carrefour Piteşti Intersecția DN 65 B cu A1, comuna Bradu, judetul Arges
15 Carrefour Sibiu DN 1 KM 306, Comuna Șelimbăr în cadrul Centrului Comercial Shopping City Sibiu
16 Carrefour Tg. Jiu Str. Termocentralei nr. 10, Târgu Jiu, Jud. Gorj.
17 Carrefour Cluj Centrul Comercial Polus Carrefour Cluj DN1, str. Avram Iancu, nr. 492 - 500
18 Carrefour Oradea Lotus str. Nufărului nr. 30, Oradea, județul Bihor
19 Carrefour Oradea Era Calea Aradului nr. 62, jud. Bihor
20 Carrefour Constanţa B-dul Tomis, nr 391, Constanţa
21 Carrefour Galaţi Bv. George Coșbuc nr. 251, Galați
22 Carrefour Buzău Bulevardul Unirii nr. 232, Buzău
23 Carrefour Brăila
DN21, Sat Vărsătura, Comuna Chişcani, jud. Brăila
24 Carrefour Iaşi Era Șoseaua Păcurari nr. 121, Iaşi
25 Carrefour Iaşi Felicia Centrul Comercial Carrefour Felicia Baza 3, Str. Bucium nr. 36, Iaşi
26 Carrefour Suceava Calea Unirii nr. 27 B, Suceava
27 Carrefour Focşani
Calea Moldovei nr. 32, Focşani, Vrancea
28 Carrefour Botoşani
Blvd. Mihai Eminescu nr. 2, Botoşani, jud. Botoşani
29 Carrefour Drobeta B-dul Aluniș, Zona Aeroport, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinți
30 Carrefour Timişoara
Calea Șagului nr. 100, Timişoara, jud. Timiș
31 Carrefour Veranda
Str. Ziduri Moși nr. 23, Sector 3, Bucureşti
32 Carrefour Piatra Neamţ
Bd-ul Decebal nr. 79, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ

Nr. crt Magazine Cora Adresa
1 Pantelimon Pantelimon, Şos. Vergului nr. 21, sector 2, Bucureşti
2 Lujerului Lujerului, B-dul Iuliu Maniu nr. 19, sector 6, Bucureşti 
3 Sun Plaza Sun Plaza, Calea Văcăresti nr. 391, sector 4, Bucureşti 
4 Sos. Alexandriei Şoseaua Alexandriei nr. 152, sector 5, Bucureşti 
5 Cluj B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 142, Cluj-Napoca
6 Baia Mare Ştr. Victoriei nr. 73, Baia Mare 
7 Bacău Asco Bacău; str. Milcov, nr. 2-4, Bacău, jud Bacău.
8 Dr. Tr. Severin str. Constructorilor nr. 1, Dr. Tr. Severin
9 Constanţa City Park, B-dul. Alexandru Lăpuşneanu, Constanţa 
10 Constanţa str. Cumpenei nr. 2 (lângă pod Butelii), Constanţa 
11 Ploieşti str. Calomfirescu nr. 2 (Mall AFI Palace), Ploieşti 

Nr. Crt Magazine Mega Image Adresa
1 MI Piața Gemenii Strada Vasile Lascăr nr. 108-116, sector 2, București, Strada Viitorului nr.51, lot 1&2
2 MI Piața Sudului Șoseaua Olteniței, nr 208, sector 4, București
3 MI Barbu Văcărescu Strada Barbu Văcărescu nr. 201
4 MI Ion Mihalache   Bd. Ion Mihalache nr. 92 sector 1 București
5 MI București Mall Calea Vitan nr. 55-59, București, sector 3
6 MI Plaza Romania   Bd. Timișoara nr.26Z, București, sector 6
7 MI Constanța 1   Strada Tomis nr. 310, Constanța
8 MI Mihai Bravu Strada Mihai Bravu nr. 294, sector 3, București
9 MI Piața Vitan     Strada Vitan nr. 13-19, sector, 3 București
10 MI Bucureștii Noi Bd. Bucureștii Noi nr. 7 – 9, sector 1, București
11 MI Popești Leordeni Strada Olteniței nr. 51-55, Popești-Leordeni, jud. Ilfov
12 MI Colentina Obor Strada Șoseaua Colentina nr. 3, sector 2, București
13 MI Corbeanca   Strada Unirii nr. 2, Corbeanca, jud. Ilfov
14 MI Giulești     Strada Giulești, nr. 38, sector 6, București
15 MI 1 Decembrie         Șoseaua București-Giurgiu km 18 nr. 264, T160-161
16 MI Drumul Taberei Drumul Taberei nr. 96, sector 6, București
17 MI Brâncoveanu   Strada Constantin Brâncoveanu nr. 45, sector 4, București
18 MI Valea Oltului Strada Valea Oltului nr. 131-137, sector 6, București
19 MI Progresului     Strada Giurgiului nr. 115, sector 4, București
20 MI Compozitorilor Strada 1 Mai nr. 28, sector 6, București

(2) Perioada de activare a promoterilor în toate Locaţiile participante se încadrează strict în zilele şi orele descrise în orarul de mai jos:

Zile de activare Interval orar
4 ianuarie
5 ianuarie
6 ianuarie 15:00 - 21:00
7 ianuarie 12:00 - 18:00

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Campania este adresată tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau reşedinţa în România, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei, care achiziţionează din Locaţiile participante produse participante la Campanie, în Perioada Campaniei, conform celor specificate în Secţiunea 3, respectiv Secțiunea 6, și care respectă termenii și condițiile Regulamentului Oficial.

(2) La prezenta Campanie nu au dreptul să participe persoanele fizice autorizate, angajaţii FERRERO ROMÂNIA, ai Agenţiilor şi ai celorlalte agenţii implicate, după caz, precum şi membrii de familie ai acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

(3) Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către participanți a prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
(1) Este considerat „Produs participant” orice produs Raffaello dintre cele detaliate mai jos, comercializate în oricare dintre Locațiile participante. Produsele participante sunt:
Raffaello în ambalaj de 150g;

(2) Campania se desfăşoară în limita stocului de Produse participante disponibil la raft în fiecare Locaţie participantă în parte, specificată în Secţiunea 3.

(3) După data încheierii Campaniei Produsele participante descrise mai sus își pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavând nicio răspundere sau obligație față de consumatorii care achiziționează asemenea produse după data încetării Campaniei sau în alte zile decât cele expres menționate în Regulamentul Oficial.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Pentru a participa la prezenta Campanie și a câștiga unul dintre premiile oferite, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:
a) Să achiziţioneze în Perioada Campaniei, exclusiv într-una din zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (2) de mai sus, mai precis în zilele de  4, 5, 6 sau 7 ianuarie 2017, din oricare Locație participantă, minim un Produs participant la Campanie sau mai multe produse participante în ambalaj de minimum 150 gr, specificate pe același bon fiscal (conform Secţiunii 5 alin. (1) a prezentului Regulament Oficial).
b) Să se prezinte, în zilele şi în intervalul orar de activare a promoterilor precizat în cadrul Secțiunii 3 alin. (2), la standul Raffaello special amenajat după linia caselor de marcat, din fiecare Locaţie participantă şi să prezinte promoterilor bonul fiscal ce atestă achiziţionarea unui Produs participant/unor Produse participante conform Regulamentului Oficial.
c) După validarea bonului de către promoteri, participanţii vor fi invitaţi să îşi aleagă un card răzuibil. Dacă la prezenta Campanie se achiziționează mai multe Produse participante, pe același bon fiscal, pentru fiecare Produs participant, care apare pe bonul fiscal prezentat la standul Raffaello, participantul va primi câte un card răzuibil. Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie să fie emis în Perioada Campaniei și doar într-una din zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (2) de mai sus, în Locaţia participantă respectivă, să ateste achiziţionarea a minim un Produs participant şi să nu aibă înscrisă nicio menţiune legată de acordarea anterioară, pe baza sa, a vreunui card răzuibil în cadrul acestei Campanii. Cardurile răzuibile vor fi acordate în limita stocului de carduri disponibil în fiecare Locaţie participantă, numai în zilele de activare a promoterilor, conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (2) de mai sus. 
În momentul oferirii cardului promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsul participant/Produsele participante pentru care s-a oferit cardul, cu mențiunea „acordat card”. În cazul în care pe baza aceluiaşi bon fiscal sunt achiziţionate mai multe Produse participante, se va menționa „acordat x carduri” (unde x reprezintă numărul de carduri acordate pe baza bonului fiscal)”.
d) Să răzuiască cardul primit pentru a citi mesajul şi a afla dacă a câştigat unul dintre premiile ce se acordă pe bază de card răzuibil în cadrul Campaniei. Participanții au șansa să câștige unul dintre următoarele premii descrise în cadrul Secțiunii 7: a) o felicitare personalizată Raffaello b) o cutie cu specialitati Ferrero Golden Gallery 129 g c) un produs Grand Ferrero Rocher 125 g.  Nu toate cardurile răzuibile sunt câştigătoare. 
e) În cazul cardurilor câştigătoare participantul trebuie să prezinte cardul răzuit promoterilor de la standul Raffaello, în perioada de activare a acestora, expres menţionată în cadrul Secțiunii 3 alin. (2). Premiile vor fi acordate de către promoteri pe loc, în limita stocului de astfel de premii disponibil în Locaţia participantă respectivă. 

(2) Un participant la prezenta Campanie va putea primi un număr de maxim 5 (cinci) carduri răzuibile pe zi din Perioada Campaniei, dacă face dovada achiziţionării, în Perioada Campaniei, a Produselor participante pentru fiecare card în parte, în conformitate şi cu respectarea prevederilor Regulamentului Oficial. Cu toate acestea cardurile vor fi acordate în limita stocului de carduri disponibil la standul Raffaello din fiecare Locație participantă, întrucât numărul total de carduri emise de Organizator este limitat. 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Premiile oferite în cadrul prezentei  Campanii sunt cele prezentate în tabelul următor:

Tip premiu Număr total de premii Valoarea individuală (RON, TVA inclus) Valoarea totală (RON, TVA inclus)
Premii acordate pe bază de card răzuibil, pe loc, în limita stocului disponibil de astfel de premii la standul Raffaello
o felicitare personalizată Raffaello 4.500 4,212 18.954
o cutie Ferrero Golden Gallery 129 g 540 23,60 12.744
un Grand Ferrero Rocher 125 g 180 21,90 3.942
Total 5.220 35.640

(2) Valoarea comercială totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 35.640 RON, TVA inclus.

(3) Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor participante la Campanie). Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. În cadrul prezentei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii. Premiile astfel cum sunt prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR
(1) Anunţarea premiilor
Premiile vor fi acordate de către promoteri pe loc, în limita stocului de astfel de premii disponibil în Locaţia participantă respectivă. 
Pentru a primi premiile, participanţii au obligaţia de a prezenta promoterilor cardul răzuit câştigător şi bonul fiscal care atestă achiziţionarea a cel puțin unui Produs participant conform condiţiilor din prezentul Regulament Oficial, pe baza căruia s-a acordat cardul, spre validare.

(2) Validarea premiilor
Bonul fiscal trebuie să fie emis în Perioada Campaniei exclusiv într-una dintre zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (2) de mai sus, să ateste achiziţionarea de Produse participante conform Regulamentului Oficial şi să nu aibă înscrisă nicio menţiune legată de acordarea anterioară, pe baza sa, a vreunui card răzuibil în cadrul acestei Campanii. În momentul oferirii cardului răzuibil, promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsul participant pentru care s-a oferit cardul, cu menţiunea „acordat card”. În cazul în care pe bonul fiscal sunt menţionate mai multe Produse Participante, se va menţiona „acordat x carduri (unde x reprezintă numărul de carduri acordate pe baza bonului fiscal)”. În cazul cardurilor câştigătoare, participantul trebuie să prezinte cardul răzuit promoterilor de la standul Raffaello, în perioada de activare și în orarul de activare al acestora, expres menţionate în cadrul Secțiunii 3 alin. (2) precum şi bonul fiscal pe baza căruia s-a acordat cardul, spre validare. 

(3) Acordarea premiilor
În momentul predării premiilor, participanţilor li se va solicita numele, prenumele şi numărul de telefon şi vor semna în dreptul acestora, consemnând faptul că au intrat în posesia premiului. SECŢIUNEA 9. ERORI, CARDURI/BONURI FISCALE NECORESPUNZĂTOARE
(1) Bonurile fiscale sau cardurile răzuibile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, conţin ştersături, cât şi orice imitaţie prin orice metode sunt nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte agenţii implicate în Campanie, nu îşi asumă nicio răspundere pentru astfel de bonuri fiscale/carduri (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate etc.) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie şi nici nu vor putea fi obligaţi să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/carduri, care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 10. RĂSPUNDEREA
(1) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi considerat parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiilor nu va afecta principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial şi prezintă documentele corespunzătoare. Din momentul primirii premiilor de către câştigător Organizatorul nu mai răspunde de integritatea acestora.

(2) Organizatorul Campaniei va acorda premii numai participanţilor care au luat parte la Campanie şi care sunt validaţi conform mecanismului descris în Secţiunea 9, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(3) În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul/Agenţiile îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul/Agenţia constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator/Agenţii în legătură cu acesta.

(4) Organizatorul şi Agenţiile nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care participanţii comunică date şi informaţii incorecte sau incomplete, astfel încât din această cauză participanţii respectivi nu vor putea fi contactaţi şi/sau validaţi ori nu vor putea fi identificaţi fără orice dubiu, sau situațiile în care consumatorii achiziţionează în Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie. Organizatorul sau Agenţiile au dreptul de a invalida/anula cardurile/bonurile fiscale care conţin informaţii false ori vădit eronate şi/sau care nu îndeplinesc condiţiile impuse pentru validitatea acestora prin prezentul Regulament Oficial. 

(5) Organizatorul şi/sau Agenţiile sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei şi/sau a Organizatorului/Agenţiilor ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul şi Agenţiile îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul participanţilor orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant pentru întreaga Perioadă a Campaniei şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) FERRERO ROMÂNIA, prin intermediul Agenţiilor, în calitate de împuterniciţi ai Organizatorului, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 8695.

(2) Datele cu caracter personal ce vor fi colectate în cadrul acestei Campanii prin intermediul Agenţiilor nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor şi partenerilor contractuali ai Organizatorului şi a cazurilor în care Organizatorul şi/sau împuterniciţii Organizatorului trebuie să respecte obligaţii impuse de legislaţia în vigoare. 

(3) Prin participarea în Campanie şi oferirea de date cu caracter personal participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Campaniei şi îşi exprimă acordul expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate şi să intre într-o bază de date administrată de Organizator şi împuterniciții acestuia. 

(4) Datele oferite de participanții la Campanie vor fi prelucrate de către FERRERO ROMÂNIA şi de către împuterniciții săi şi vor putea fi folosite de către aceștia: (i) în vederea supravegherii desfășurării şi urmăririi desfășurării corecte a Campaniei, în vederea îmbunătățirii de către FERRERO ROMÂNIA a produselor şi serviciilor oferite, precum şi a administrării relației cu clienții săi; (ii) în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate (inclusiv marketing direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale prin e-mail, sms, poştă sau alte mijloace de comunicare directă; (iii) pentru efectuarea de statistici; (iv) în vederea întreprinderii de alte activități de către FERRERO ROMÂNIA, permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări separate exprese din partea participanților. 

(5) Organizatorul şi Agenţiile garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

(6) Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Ferrero România S.R.L., la următoarea adresă: Str. Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 12, sector 2, București, în atenția Departamentului de Marketing.

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE
(1) Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit. 

(2) Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

SECŢIUNEA 13. FORŢĂ MAJORĂ
(1) Forţă Majoră este evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de către Organizator şi care îl împiedică pe acesta să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial desfăşurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul nu îşi asumă în niciun fel obligaţia de a prelungi Campania cu o perioadă corespunzătoare duratei evenimentului de forţă majoră, nici de a modifica orarul de desfăşurare ori Locaţiile participante ca urmare a apariţiei unui eveniment de forţă majoră.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfăşurarea Campaniei, pentru motive independente de voinţa sa sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiţii optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei, prin afişarea în Locaţiile participante la Campanie, prin publicare pe site-ul www.regulamentepromotii.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECŢIUNEA 14. LITIGII
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.

(2) Eventualele sesizări sau reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: FCB Bucharest S.R.L., str. Barbu Văcărescu nr. 137A, parter, sector 2, București, în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei Campaniei, conform prevederilor Regulamentului Oficial. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio sesizare sau reclamaţie.

(3) Eventualele sesizări/reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/reședința, precum şi alte date necesare pentru identificarea reclamantului;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază sesizarea/reclamaţia.
Sesizările/reclamaţiile se vor soluționa în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin participarea la această Campanie participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 

(2) Regulamentul Oficial de participare/desfăşurare al Campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant printr-o solicitare scrisă trimisă către FERRERO ROMÂNIA S.R.L., la adresa Str. Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 12, sector 2, București sau pe site-ul www.regulamentepromotii.ro.

(3) Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate cu și completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


 
Acesta promotie este valabila de la 2017-01-04 si expira la 2017-01-07  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24