home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Ferrero - „Creează clipe de încântare cu specialitățile Ferrero”  
Pentru a participa la prezenta Campanie participanţii trebuie să achiziţioneze în Perioada Campaniei aplicabilă Locației participante respective, un Produs participant sau mai multe Produse participante (în orice combinație) de minim de 15 RON, specificat/e pe același bon fiscal (definite conform Secţiunii 5 alin. (1) a prezentului Regulament Oficial).

 

 
Regulament:

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
„Creează clipe de încântare cu specialitățile Ferrero”
Campanie promoţională pentru consumatori
Perioada de desfăşurare a campaniei: 4-5, 8-9 și 15-16 decembrie 2017

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania promoţională „Creează clipe de încântare cu specialitățile Ferrero Rocher”, denumită în continuare „Campania”, este organizată de FERRERO ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sector 2, București, România, CUI 18621132, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7003/2006 și la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 8695, telefon 021 528 22 00, care deține conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și cu celelalte norme aplicabile în materie, denumită în continuare „Organizator” sau „FERRERO ROMÂNIA”.

(2) Campania se derulează prin intermediul agenţiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bd. Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/3792/2005, CUI 17290596, atribut fiscal RO, şi la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 15830, telefon + 4 031 805 3911, fax + 4 031 805 3913, denumită în continuare „Agenţia”, având inclusiv calitatea de persoană împuternicită potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

(3) Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), obligatoriu pentru participanţi. Organizatorul  îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, inclusiv durata şi datele/termenele/orele stipulate în Regulamentul Oficial pe parcursul desfăşurării Campaniei, precum și dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Campaniei, prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de cel puțin 24 de ore de la aducerea la cunoştinţa publicului, prin afişare în magazinele participante la Campanie și/sau prin publicare pe site-ul www.regulamentepromotii.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
(1) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, exclusiv în zilele de 4-5, 8-9 și 15-16 decembrie 2017 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”), exclusiv în locațiile Auchan, Cora, Carrefour și Mega Image, menţionate expres în prezentul Regulament Oficial (denumite în continuare „Locaţiile participante”). Lista tuturor Locaţiilor participante și a zilelor din Perioada Campaniei aplicabile exclusiv fiecărei Locații participante în parte poate fi vizualizată mai jos:


Nr. Crt. Magazine Carrefour Adresa Data activare
1 Carrefour Militari Autostrada Bucureşti-Piteşti km. 11,4, sector 6, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
2 Carrefour Colentina Șos. Colentina 426-426A, sector 2, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
3 Carrefour Berceni Bd. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
4 Carrefour Vitan Șos. Vitan-Bârzești nr. 7A, sector 3, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
5 Carrefour Unirii Bd. Corneliu Coposu nr. 2, sector 3, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
6 Carrefour Chitila Colosseum Str. Chitilei nr. 284, sector 1, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
7 Carrefour Mega Mall Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
8 Carrefour Orhideea Splaiul Independenței nr. 210-210B (Grozăvești), sector 6, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
9 Carrefour Băneasa Șoseaua București-Ploiești nr. 44A, sector 1, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
10 Carrefour Vulcan Str. Mihail Sebastian nr. 88, sector 5, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
11 Carrefour Park Lake Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
12 Carrefour Ploieşti DN1B, km. 6, comuna Blejoi, jud. Prahova 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
13 Carrefour Brașov Calea Bucureşti nr.107, Braşov, jud. Braşov 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
14 Carrefour Piteşti Intersecția DN 65 B cu A1, comuna Bradu, județul Argeș 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
15 Carrefour Sibiu DN 1 KM 306, Comuna Șelimbăr în cadrul Centrului Comercial Shopping City Sibiu 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
16 Carrefour Tg. Jiu Str. Termocentralei nr. 10, Târgu Jiu, jud. Gorj 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
17 Carrefour Cluj Centrul Comercial Polus Carrefour Cluj DN1, str. Avram Iancu, nr. 492 - 500 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
18 Carrefour Oradea Lotus Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
19 Carrefour Oradea Era Calea Aradului nr. 62, jud. Bihor 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
20 Carrefour Constanţa Bd. Tomis nr. 391, Constanţa 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
21 Carrefour Galaţi Bd. George Coșbuc nr. 251, Galați 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
22 Carrefour Buzău Bulevardul Unirii nr. 232, Buzău 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
23 Carrefour Brăila DN21, Sat Vărsătura, Comuna Chişcani, jud. Brăila 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
24 Carrefour Iaşi Era Șoseaua Păcurari nr. 121, Iaşi, jud. Iași 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
25 Carrefour Iaşi Felicia Centrul Comercial Carrefour Felicia Baza 3, Str. Bucium nr. 36, Iaşi, jud. Iași 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
26 Carrefour Suceava Calea Unirii nr. 27 B, Suceava, jud. Suceava 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
27 Carrefour Focşani Calea Moldovei nr. 32, Focşani, jud. Vrancea 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
28 Carrefour Botoşani Bd. Mihai Eminescu nr. 2, Botoşani, jud. Botoşani 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
29 Carrefour Drobeta Bd. Aluniș, Zona Aeroport, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinți 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
30 Carrefour Timişoara Calea Șagului nr. 100, Timişoara, jud. Timiș 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
31 Carrefour Veranda Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 3, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
32 Carrefour Piatra Neamţ Bd. Decebal nr. 79, Piatra Neamţ, jud. Neamţ 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
   
Nr. Crt. Magazine Auchan Adresa Data activare
1 Auchan Titan Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 33a, sector 3, București 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
2 Auchan Militari Șos. Colentina 426-426A, sector 2, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
3 Auchan Berceni Bd. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4, Bucureşti 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
4 Auchan Cotroceni Str. Vasile Milea nr. 4, București, sector 6 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
5 Auchan Drumul Taberei Str. Brașov nr. 25, intrarea prin Bd. 1 Mai, sector 6, București 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
6 Auchan Pallady Bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3, București    4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
7 Auchan Vitan Calea Vitan nr. 236,  sector 3, București 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
8 Auchan City Crângași Bd. Constructorilor nr. 16a, sector 6, București 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
9 Auchan Baia Mare Bd. București nr. 144, Baia Mare, jud. Maramureș 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
10 Auchan Bacău Bd. Republicii nr. 181, Bacău, jud. Bacău 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
11 Auchan Brașov Coresi Coresi Shopping Resort, str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
12 Auchan City Brașov Șos. Cristianului nr. 5,  Brașov , jud. Brașov 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
13 Auchan Cluj Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, Cluj Napoca (în Iulius Mall), jud. Cluj 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
14 Auchan Cluj Iris Bd. Muncii nr. 1- 15, Cluj-Napoca, jud. Cluj 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
15 Auchan Constanța Bd. Aurel Vlaicu nr. 220, Constanța (în Maritimo Shopping Center), jud. Constanța 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
16 Auchan City Constanța Sud Șos. Mangaliei nr. 195a,  Constanța, jud. Constanța 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
17 Auchan Craiova Calea București nr. 80, Craiova (în Electroputere Parc), jud. Dolj 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
18 Auchan Craiovița Calea Severinului nr. 5a, Craiova, jud. Dolj 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
19 Auchan Deva Calea Zarandului nr. 87, Deva, jud. Hunedoara 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
20 Auchan Galați Bd. Galați nr. 3a, Galați, jud. Galați 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
21 Auchan City Iași Str. Palas nr. 5c, Iași (în Palas Iași), jud. Iași 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
22 Auchan Oradea Str. Ogorului nr. 171,  Oradea, jud. Bihor 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
23 Auchan Pitești Bradu Comuna Bradu, Sat Geamăna, DN 65 B nr. F4, jud. Argeș 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
24 Auchan Pitești Gavana Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
25 Auchan Ploiești Comuna Blejoi, Sat Blejoi nr. 1200, jud. Prahova 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
26 Auchan Satu Mare Drumul Careiului DN 19 nr. 77-79, Satu Mare, jud. Satu Mare 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
27 Auchan Sibiu Shopping City Sibiu, DN1, Km 306, Șelimbăr, jud. Sibiu 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
28 Auchan Suceava Calea Unirii nr. 22, Suceava (în incinta Iulius Mall), jud. Suceava 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
29 Auchan Târgu Mureș Str. Gheorghe Doja nr. 243, Tg.  Mureș , jud. Mureș 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
30 Auchan City Târgu Mureș Sud Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 291, Târgu Mureş, jud. Mureș 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
31 Auchan Timișoara Str. Demetriade nr. 1, Timișoara (în incinta Iulius Mall), jud. Timiş 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
32 Auchan Timișoara Nord Calea Aradului nr. 56, Timişoara, jud. Timiş 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
33 Auchan Timișoara Sud Calea Şagului nr. 223, Com. Giroc, jud. Timiş 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
   
Nr. Crt. Magazine Cora Adresa Data activare
1 Cora Alexandriei Șos. Alexandriei nr. 152-154, Sector 5, București 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
2 Cora Bacău Str. Milcov nr. 2-4, Bacău, jud. Bacău 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
3 Cora Baia Mare Str. Victoriei nr. 73, Baia-Mare, jud. Maramureș 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
4 Cora Cluj-Napoca Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 142, Cluj-Napoca, jud. Cluj 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
5 Cora Constanța Brătianu Str. Cumpenei nr. 2 (lângă Pod Butelii), Constanța, jud. Constanța 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
6 Cora Constanța City Park B-dul Alexandru Lăpușneanu, Constanța, jud. Constanța 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
7 Cora Drobeta Str. Constructorului nr. 1 (intrare din Bulevardul Mihai Viteazu, lângă Stadionul Municipal -Târgul Veterani) Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
8 Cora Lujerului Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19, Sector 6, București  4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
9 Cora Pantelimon Șoseaua Vergului nr. 20, Sector 2, București 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
10 Cora Ploiești Str. Calomfirescu nr. 2 (în incinta Mall Afi Palace), Ploiești, jud. Prahova 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
11 Cora Sun Plaza Calea Văcărești nr. 391, Sector 4, București 4-5, 8-9, 15-16 decembrie 2017
   
   
Nr. Crt. Magzin Adresa Data activare
1 MEGA IMAGE BANEASA Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 83 – 87 4-5 decembrie 2017
2 MEGA IMAGE BARBU VACARESCU strada Barbu Vacarescu nr. 201 4-5 decembrie 2017
3 MEGA IMAGE OBOR Strada Stefan cel Mare Nr. 238 BL. 59B  sector 2 Bucuresti 4-5 decembrie 2017
4 MEGA IMAGE PLATINIA Calea Mănăștur 2-6, Cluj-Napoca 4-5 decembrie 2017
5 MEGA IMAGE ION MIHALACHE   Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti 4-5 decembrie 2017
6 MEGA IMAGE SISESTI Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti Nr. 8B (fost 8A), sector 1 4-5 decembrie 2017
7 MEGA IMAGE POD BANEASA Strada Serbanescu Alexandru,Cpt.Av. Nr. 60-64 sector 1 Bucuresti 4-5 decembrie 2017
8 MEGA IMAGE DOROBANTI 2 Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, mezanin, et 1, corp A, sector 1, Bucuresti 4-5 decembrie 2017
9 MEGA IMAGE PALEOLOGU          Calea Mosilor nr. 101, sector 2 4-5 decembrie 2017
10 MEGA IMAGE LACUL TEI          Strada Lacul Tei Nr. 73 sector 2 Bucuresti 4-5 decembrie 2017
11 MEGA IMAGE TITAN Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti 4-5 decembrie 2017
12 MEGA IMAGE PIATA GEMENII Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, sector 2, Bucuresti,StradaViitorului Nr.51,lot 1&2 4-5 decembrie 2017
13 MEGA IMAGE PLAZA ROMANIA Bd. Timisoara Nr.26Z 4-5 decembrie 2017
14 MEGA IMAGE JOLIE VILLE  Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 bis 4-5 decembrie 2017
15 MEGA IMAGE COLENTINA OBOR Strada Soseaua Colentina Nr. 3 sector 2 Bucuresti 4-5 decembrie 2017
16 MEGA IMAGE PIPERA Strada George Bacovia Nr. 1 BL. mare Voluntari 4-5 decembrie 2017
17 MEGA IMAGE PIATA VITAN Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti 4-5 decembrie 2017
18 MEGA IMAGE LIZIERA            Soseaua Pipera-Tunari,Nr.166-168 4-5 decembrie 2017
19 MEGA IMAGE DOAMNA GHICA   Strada Doamna Ghica Nr. 8 BL. 2 SC. PARTER AP.  LOC. sector 2 Bucuresti 4-5 decembrie 2017
20 MEGA IMAGE COLENTINA       Strada Soseaua Colentina Nr. 81 sector 2 Bucuresti 4-5 decembrie 2017
   
Nr. Crt. Magzin Adresa Data activare
1 MEGA IMAGE MIHAI VITEAZU Piața Mihai Viteazu 17, Cluj-Napoca 400156 8-9 decembrie 2017
2 MEGA IMAGE PLATINIA Calea Mănăștur 2-6, Cluj-Napoca 8-9 decembrie 2017
3 MEGA IMAGE DOMNISORI  Strada Domnisori nr. 35, Ploiesti, jud. Prahova 8-9 decembrie 2017
4 MEGA IMAGE SISESTI Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti Nr. 8B (fost 8A), sector 1 8-9 decembrie 2017
5 MEGA IMAGE DOROBANTI 2 Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, mezanin, et 1, corp A, sector 1, Bucuresti 8-9 decembrie 2017
6 MEGA IMAGE TITAN Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti 8-9 decembrie 2017
7 MEGA IMAGE TOMIS MALL Strada Ștefan cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, subsol, Constanța 8-9 decembrie 2017
8 MEGA IMAGE PIPERA Strada George Bacovia Nr. 1 BL. mare Voluntari 8-9 decembrie 2017
9 MEGA IMAGE PLOIESTI      Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti 8-9 decembrie 2017
10 MEGA IMAGE PLAZA ROMANIA Bd. Timisoara Nr.26Z 8-9 decembrie 2017
11 MEGA IMAGE BARBU VACARESCU strada Barbu Vacarescu nr. 201 8-9 decembrie 2017
12 MEGA IMAGE ION MIHALACHE   Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti 8-9 decembrie 2017
13 MEGA IMAGE PALEOLOGU          Calea Mosilor nr. 101, sector 2 8-9 decembrie 2017
14 MEGA IMAGE PIATA GEMENII Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, sector 2, Bucuresti,StradaViitorului Nr.51,lot 1&2 8-9 decembrie 2017
15 MEGA IMAGE POD BANEASA Strada Serbanescu Alexandru,Cpt.Av. Nr. 60-64 sector 1 Bucuresti 8-9 decembrie 2017
16 MEGA IMAGE LIZIERA            Soseaua Pipera-Tunari,Nr.166-168 8-9 decembrie 2017
17 MEGA IMAGE JOLIE VILLE  Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 bis 8-9 decembrie 2017
18 MEGA IMAGE COLENTINA       Strada Soseaua Colentina Nr. 81 sector 2 Bucuresti 8-9 decembrie 2017
19 MEGA IMAGE LACUL TEI          Strada Lacul Tei Nr. 73 sector 2 Bucuresti 8-9 decembrie 2017
20 MEGA IMAGE PIATA VITAN Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti 8-9 decembrie 2017
   
Nr. Crt. Magzin Adresa Data activare
1 MEGA IMAGE MIHAI VITEAZU Piața Mihai Viteazu 17, Cluj-Napoca 400156 15-16 decembrie 2017
2 MEGA IMAGE PLATINIA Calea Mănăștur 2-6, Cluj-Napoca 15-16 decembrie 2017
3 MEGA IMAGE DOMNISORI  Strada Domnisori nr. 35, Ploiesti, jud. Prahova 15-16 decembrie 2017
4 MEGA IMAGE SISESTI Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti Nr. 8B (fost 8A), sector 1 15-16 decembrie 2017
5 MEGA IMAGE DOROBANTI 2 Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, mezanin, et 1, corp A, sector 1, Bucuresti 15-16 decembrie 2017
6 MEGA IMAGE TITAN Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti 15-16 decembrie 2017
7 MEGA IMAGE COLENTINA OBOR Strada Soseaua Colentina Nr. 3 sector 2 Bucuresti 15-16 decembrie 2017
8 MEGA IMAGE PIPERA Strada George Bacovia Nr. 1 BL. mare Voluntari 15-16 decembrie 2017
9 MEGA IMAGE PLOIESTI      Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti 15-16 decembrie 2017
10 MEGA IMAGE PLAZA ROMANIA Bd. Timisoara Nr.26Z 15-16 decembrie 2017
11 MEGA IMAGE BARBU VACARESCU strada Barbu Vacarescu nr. 201 15-16 decembrie 2017
12 MEGA IMAGE ION MIHALACHE   Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti 15-16 decembrie 2017
13 MEGA IMAGE PALEOLOGU          Calea Mosilor nr. 101, sector 2 15-16 decembrie 2017
14 MEGA IMAGE PIATA GEMENII Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, sector 2, Bucuresti,StradaViitorului Nr.51,lot 1&2 15-16 decembrie 2017
15 MEGA IMAGE POD BANEASA Strada Serbanescu Alexandru,Cpt.Av. Nr. 60-64 sector 1 Bucuresti 15-16 decembrie 2017
16 MEGA IMAGE LIZIERA            Soseaua Pipera-Tunari,Nr.166-168 15-16 decembrie 2017
17 MEGA IMAGE JOLIE VILLE  Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 bis 15-16 decembrie 2017
18 MEGA IMAGE COLENTINA       Strada Soseaua Colentina Nr. 81 sector 2 Bucuresti 15-16 decembrie 2017
19 MEGA IMAGE LACUL TEI          Strada Lacul Tei Nr. 73 sector 2 Bucuresti 15-16 decembrie 2017
20 MEGA IMAGE PIATA VITAN Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti 15-16 decembrie 2017


2) Perioada Campaniei, aplicabilă în fiecare Locație participantă în parte, respectiv perioada de activare a promoterilor în fiecare Locație participantă, se încadrează strict în zilele menționate în lista de mai sus, în conformitate cu orarul de mai jos:

Zile de activare
Interval orar

4-5 decembrie (luni și marți) 14:00- 21:00
8 si 15 decembrie (vineri) 14:00- 21:00
9 si 16 decembrie (sâmbată)
11:00- 18:00

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, cu domiciliul sau reşedinţa în România, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei, și care respectă termenii și condițiile Regulamentului Oficial.

(2) La prezenta Campanie nu au dreptul să participe angajaţii FERRERO ROMÂNIA, ai Agenţiei şi ai celorlalte agenţii implicate, după caz, precum şi membrii de familie ai acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

(3) Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către participanți a prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
(1) Este considerat „Produs participant” la prezenta Campanie orice produs Raffaello sau Ferrero Rocher dintre cele detaliate mai jos, importat și/sau distribuit de Organizator în România și comercializat în oricare dintre Locațiile participante, mai precis:
• Ferrero Rocher T4
• Ferrero Rocher T8
• Ferrero Rocher T16
• Ferrero Rocher T24
• Ferrero Rocher T3 Star
• Ferrero Rocher T4 Pino
• Ferrero Rocher T6 Cubetto
• Ferrero Rocher T17 Cono
• Ferrero Rocher T28 Cono
• Ferrero Rocher T30
• Ferrero Rocher G50 Stella Cometta
• Grand Ferrero Rocher G(100+T2)
• Raffaello G40
• Raffaello G150
• Raffaello G230
• Raffaello G260
• Raffaello G40 Star
• Raffaello G40 Pino
• Raffaello G60 Clopotel
• Raffaello G70 Cubetto
• Raffaello G140 Star
• Raffaello G300 cubo

(2) Campania se desfăşoară în limita stocului de Produse participante disponibil la raft în fiecare Locaţie participantă în parte, specificată în Secţiunea 3.

(3) După data încheierii Campaniei, Produsele participante descrise mai sus își pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavând nicio răspundere sau obligație față de consumatorii care achiziționează asemenea produse după data încetării Campaniei sau în alte zile decât cele expres menționate în Regulamentul Oficial.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Pentru a participa la prezenta Campanie și a putea câștiga unul dintre premiile oferite, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:
a) Să achiziţioneze în Perioada Campaniei aplicabilă Locației participante respective, exclusiv într-una din zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (1) și (2) de mai sus, din oricare Locație participantă, un Produs participant sau mai multe Produse participante (în orice combinație) de minim de 15 RON, specificat/e pe același bon fiscal (definite conform Secţiunii 5 alin. (1) a prezentului Regulament Oficial).
b) Să se prezinte, în zilele şi în intervalul orar de activare a promoterilor precizat în cadrul Secțiunii 3 alin. (1) și (2), la standul Rocher special amenajat după linia caselor de marcat, din fiecare Locaţie participantă şi să prezinte promoterilor bonul fiscal ce atestă achiziţionarea unui Produs participant/unor Produse participante conform Regulamentului Oficial.
c) După validarea bonului de către promoteri, participanţii vor fi invitaţi să îşi aleagă un card sigilat. Dacă la prezenta Campanie se achiziționează mai multe seturi de Produse participante în valoare de minim 15 lei fiecare, menționate pe același bon fiscal, pentru fiecare astfel de set, care apare pe bonul fiscal prezentat la standul Rocher,  participantul va primi câte un card răzuibil, dar nu mai mult de 5 carduri sigilate, conform prevederilor alin. (2) de mai jos . Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie să fie emis în Perioada Campaniei aplicabilă Locației participante respective, mai precis doar într-una din zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (1) și (2) de mai sus, în Locaţia participantă respectivă, să ateste achiziţionarea a minim un Produs participant sau mai multe Produse participante (în orice combinație), în valoare de minim 15 lei, şi să nu aibă înscrisă nicio menţiune legată de acordarea anterioară, pe baza sa, a vreunui card sigilat în cadrul acestei Campanii. Cardurile sigilate vor fi acordate în limita stocului de carduri disponibil în fiecare Locaţie participantă, numai în zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (1) și (2) de mai sus.
d) În momentul oferirii cardului promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsul participant/Produsele participante pentru care s-a oferit cardul, cu mențiunea „acordat card”. În cazul în care pe baza aceluiaşi bon fiscal sunt achiziţionate mai multe seturi de Produse participante în valoare de minim 15 lei, se va menționa „acordat x carduri (unde x reprezintă numărul de carduri acordate pe baza bonului fiscal)”.
e) Să desigileze cardul primit pentru a citi mesajul şi a afla dacă a câştigat unul dintre premiile ce se acordă pe bază de card răzuibil în cadrul Campaniei. Participanții au șansa să câștige unul dintre următoarele premii descrise în cadrul Secțiunii 7: a) o broșură cu șabloane pentru decorat, b) un voucher pentru decorațiuni. Nu toate cardurile răzuibile sunt câştigătoare.
f) În cazul cardurilor câştigătoare, pentru a intra în posesia premiului, participantul trebuie să prezinte cardul desigilat promoterilor de la standul Rocher din Locația participantă respectivă, în perioada de activare a acestora, expres menţionată în cadrul Secțiunii 3 alin. (1) și (2) de mai sus. Premiile vor fi acordate de către promoteri pe loc, în limita stocului de astfel de premii disponibil în Locaţia participantă respectivă. Premiile, care nu sunt revendicate pe Perioada Campaniei de la promoterii care au înmânat cardurile respective, nu pot fi revendicate în afara Perioadei Campaniei și nici nu vor putea fi revendicate ulterior încheierii Campaniei, urmând a rămâne în posesia Organizatorului.
 
(2) Un participant la prezenta Campanie va putea primi un număr maxim de 5 carduri sigilate pe zi, dacă face dovada achiziţionării, în Perioada Campaniei, a numărului minim corespunzător cerut de Produse participante pentru fiecare card în parte, în conformitate şi cu respectarea prevederilor Regulamentului Oficial. Cu toate acestea cardurile vor fi acordate în limita stocului de carduri disponibil la standul Rocher din fiecare Locație participantă, întrucât numărul total de carduri emise de Organizator este limitat.

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Premiile oferite în cadrul prezentei  Campanii sunt cele prezentate în tabelul următor:

Tip premiu Numar de premii Valoarea individuala (Lei cu TVA inclus) Valoarea totala (Lei cu TVA inclus)
Premii acordate pe baza de loz, pe loc, in limita stocului de premii disponibile   
Brosura cu sablon decoratiuni pentru Craciun 9,800 2.81 27,538 lei
Vouchere pentru decoratiuni de Craciun 400 200 80,000 lei
Total    107,538 lei

 
(2) Valoarea comercială totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 107.538 RON,TVA inclus.

(3) Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor participante la Campanie). Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. În cadrul prezentei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii. Premiile astfel cum sunt prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

(4) Instructiuni de folosire a premiului voucher:
• Valoarea voucherului castigat este de 200 RON.
• Produsele cumparate se pot achiziona doar online, pe site-ul www.vivre.ro, cu conditia ca beneficiarul sa isi creeze cont pe site, inainte de achizitie.
• Valabilitatea voucherului este: 04.12.2017 – 04.06.2018.
• Costul transportului pentru achizitii in limita valorii voucherului (maximum 200 RON) este gratuit in limita a 5 kg. Daca achizitia facuta depaseste cantitatea de 5 kg, transportul va fi achitat integral de catre beneficiarul voucherului. Costul transportului este gratuit in limita a 5 kg, pentru comenzile cu plata online si transfer bancar indiferent de valoarea achizitiei.  Pentru achizitii ce depasesc valoarea voucherului (200 RON) si plata la livrare/ ramburs  se percepe o taxa de 5 ron/comanda care va fi achitata de catre beneficiarul voucherului.
• Voucherul se poate utiliza o singura data; in cazul in care valoarea comenzii este mai mica decat valoarea voucherului, diferenta in bani nu se poate restitui.
• Numai in cazul unor probleme la efectuarea unei comenzi pe siteul www.vivre.ro  va rugam sa contactati numerele de telefon: 03-171-04220 / 03-171-04221.


SECŢIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR
Premiile oferite în cadrul Campaniei vor fi acordate, pe loc, în Locaţiile participante, la standul Rocher, de către promoteri în limita stocului disponibil.
În momentul predării premiului, participantului i se vor solicita numele, prenumele şi numărul de telefon şi va semna în dreptul acestora, consemnând faptul că a intrat în posesia premiului.

SECŢIUNEA 9. ERORI, CARDURI/BONURI FISCALE NECORESPUNZĂTOARE
(1) Bonurile fiscale sau cardurile sigilate care sunt deteriorate, falsificate, inventate, conţin ştersături, cât şi orice imitaţie prin orice metode sunt nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare.

(2) Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte agenţii implicate în Campanie, nu îşi asumă nicio răspundere pentru astfel de bonuri fiscale/carduri (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate etc.) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare sau de acordare a vreunui premiu la prezenta Campanie şi nici nu vor putea fi obligaţi să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/carduri, care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 10. RĂSPUNDEREA
(1) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi considerat parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor/cardurilor. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiilor nu va afecta principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial şi prezintă documentele corespunzătoare. Din momentul primirii premiilor de către câştigător Organizatorul nu mai răspunde de integritatea acestora.

(2) Organizatorul Campaniei va acorda premii numai participanţilor care au luat parte la Campanie şi care sunt validaţi conform mecanismului descris în prezentul Regulament Oficial.

(3) În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul/Agenţia îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul/Agenţia constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va despăgubi Organizatorul pentru întreg prejudiciu suferit și va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator/Agenţie în legătură cu acesta.

(4) Organizatorul şi Agenţia nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care consumatorii achiziţionează în Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie. Organizatorul sau Agenţia are dreptul de a invalida/anula cardurile și bonurile fiscale care conţin informaţii false ori vădit eronate şi/sau care nu îndeplinesc condiţiile impuse pentru validitatea acestora prin prezentul Regulament Oficial.

(5) Organizatorul şi Agenţia sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta desfășurarea, imaginea Campaniei şi/sau a Organizatorului/Agenţiei ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul şi Agenţia îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul participanţilor orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant sau a participantului beneficiar al acțiunilor ce contravin Regulamentului Oficial, pentru întreaga Perioadă a Campaniei şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(6) Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru:
a) lipsa din stocurile Locațiilor participante a Produselor participante la Campanie;
b) imposibilitatea unui participant de a intra în posesia premiului din motive ce țin de persoana sa;
c) reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire (tabelului centralizator de predare a premiilor), nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

SECŢIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) FERRERO ROMÂNIA, prin intermediul Agenţiei, în calitate de împuternicită a Organizatorului, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 8695.

(2) Datele cu caracter personal ce vor fi colectate în cadrul acestei Campanii prin intermediul Agenţiei nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor şi partenerilor contractuali ai Organizatorului şi a cazurilor în care Organizatorul şi/sau împuterniciţii Organizatorului trebuie să respecte obligaţii impuse de legislaţia în vigoare.

(3) Datele oferite de participanții la Campanie vor fi prelucrate de către FERRERO ROMÂNIA şi de către împuterniciții săi şi vor putea fi folosite de către aceștia numai pentru desfășurarea și supravegherea desfășurării corecte a Campaniei, cu precădere în vederea acordării premiilor.

(4) Refuzul participanților de a-și furniza datele personale în mod corect și complet pentru scopurile menționate mai sus va avea drept consecință imposibilitatea intrării în posesia premiului/premiilor câștigate în cadrul Campaniei, participanții care refuză să semneze, în dreptul datelor lor, procesul verbal (tabelul centralizat) de predare-primire a premiilor pierd orice drept asupra premiilor.

(5) Organizatorul şi Agenţia garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

(6) Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Ferrero România S.R.L., la următoarea adresă: str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sector 2, București, în atenția Departamentului de Marketing.

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE
(1) Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit.

(2) Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

SECŢIUNEA 13. FORŢĂ MAJORĂ
(1) Forţă Majoră este evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de către Organizator şi care îl împiedică pe acesta să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial desfăşurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul nu îşi asumă în niciun fel obligaţia de a prelungi Campania cu o perioadă corespunzătoare duratei evenimentului de forţă majoră, nici de a modifica orarul de desfăşurare ori Locaţiile participante ca urmare a apariţiei unui eveniment de forţă majoră.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfăşurarea Campaniei, pentru motive independente de voinţa sa sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiţii optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei, prin afişarea în Locaţiile participante la Campanie și/sau prin publicare pe site-ul www.regulamentepromotii.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECŢIUNEA 14. LITIGII
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.

(2) Eventualele sesizări sau reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: SMARTPOINT CONSULTING SRL, Bd. Ferdinand nr. 13, sector 3, București, în termen de 10 zile de la data încetării Campaniei, conform prevederilor Regulamentului Oficial. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio sesizare sau reclamaţie.

(3) Eventualele sesizări/reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/reședința, precum şi alte date necesare pentru identificarea reclamantului;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază sesizarea/reclamaţia.
Sesizările/reclamaţiile se vor soluționa în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.

(4) Organizatorul/Agenția nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu expeditorii unor eventuale sesizări/reclamații, care sunt sau se dovedesc a fi sunt în mod vădit nefondate sau excesive, inclusiv din cauza caracterului lor repetitiv.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin participarea la această Campanie participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul Oficial de participare/desfăşurare al Campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant printr-o solicitare scrisă trimisă către: SMARTPOINT CONSULTING SRL, Bd. Ferdinand nr. 13, sector 3, București, ori prin e-mail la office@smartpoint.ro sau pe site-ul www.regulamentepromotii.ro.

(3) Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate cu și completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


 
Acesta promotie este valabila de la 2017-12-04 si expira la 2017-12-16  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24