home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  100
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  32
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Ferrero - „Nutella Unique 2018”  

Cumpara orice produs Nutella ediție limitată, în ambalaj personalizat cu eticheta Nutella Unique și gramaj de 750 grame si poti castiga!


 

 
Regulament:

Act aditional nr. 1
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Nutella Unique 2018”,
autentificat prin Încheierea de Autentificare nr. 171 din data de 14 februarie 2018

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania promoţională „Nutella Unique 2018” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de FERRERO ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, Sector 2, România, CUI 18621132, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7003/2006 și la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 8695, care deține conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și cu celelalte norme aplicabile în materie, telefon 021 528 22 00, denumită în continuare „Organizatorul” sau „FERRERO ROMÂNIA”.

(2) Campania se derulează prin intermediul următoarei agenţii:

 SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bd. Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/3792/2005, CUI 17290596, atribut fiscal RO, şi la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 15830, telefon + 4 031 805 3911, fax + 4 031 805 3913, denumită în continuare „Agenţia”, având inclusiv calitatea de persoană împuternicită potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, denumită în continuare „Agenţia”.

PARTILE DECID:
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE se modifică după cum urmează:

(3) Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), obligatoriu pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, inclusiv durata şi datele/termenele/orele stipulate în Regulamentul Oficial pe parcursul desfăşurării Campaniei, precum și dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Campaniei, prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de cel puțin 24 de ore de la aducerea la cunoştinţa publicului, prin afişare în magazinele participante la Campanie, prin publicare pe website-ul www.regulamentepromotii.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL se modifică după cum urmează:

(2) Regulamentul Oficial de participare/desfăşurare al Campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, în oricare dintre următoarele modalități:
 printr-o solicitare scrisă trimisă către SMARTPOINT CONSULTING SRL, Bd. Ferdinand nr. 13, sector 3, București sau
 pe website-ul www.regulamentepromotii.ro


Restul prevederilor Regulamentului rămân nemodificate.
Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, 15 februarie 2018


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
„Nutella Unique 2018”
Campanie promoţională pentru consumatori
Perioada de desfăşurare a campaniei: 16, 17, 23 și 24 februarie 2018 și 2, 3, 9 și 10 martie 2018

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania promoţională „Nutella Unique 2018” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de FERRERO ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, Sector 2, România, CUI 18621132, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7003/2006 și la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 8695, care deține conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și cu celelalte norme aplicabile în materie, telefon 021 528 22 00, denumită în continuare „Organizatorul” sau „FERRERO ROMÂNIA”.

(2) Campania se derulează prin intermediul următoarei agenţii:

 SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bd. Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/3792/2005, CUI 17290596, atribut fiscal RO, şi la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 15830, telefon + 4 031 805 3911, fax + 4 031 805 3913, denumită în continuare „Agenţia”, având inclusiv calitatea de persoană împuternicită potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, denumită în continuare „Agenţia”.

(3) Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), obligatoriu pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, inclusiv durata şi datele/termenele/orele stipulate în Regulamentul Oficial pe parcursul desfăşurării Campaniei, precum și dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Campaniei, prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de cel puțin 24 de ore de la aducerea la cunoştinţa publicului, prin afişare în magazinele participante la Campanie, prin publicare pe website-ul www.nutella.ro sau www.regulamentepromotii.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
(1) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, exclusiv în zilele de 16, 17, 23 și 24 februarie 2018, respectiv 2, 3, 9 și 10 martie 2018 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”) exclusiv în magazinele din rețelele Auchan, Cora, Carrefour și Mega Image, menţionate expres în prezentul Regulament Oficial (denumite în continuare „Locaţiile participante”), cu respectarea mecanismului prevăzut în cadrul Secțiunii 6 alin. (1). Lista tuturor Locaţiilor participante și a zilelor din Perioada Campaniei aplicabile exclusiv fiecărei Locații participante în parte poate fi vizualizată mai jos:
 
Nr. Crt. Magazine Carrefour Adresa Data activare
1 Carrefour Militari Autostrada Bucureşti-Piteşti km. 11,4, sector 6, Bucureşti 16-17, 23-24 februarie 2018
2 Carrefour Colentina Șos. Colentina 426-426A, sector 2, Bucureşti 16-17, 23-24 februarie 2018
3 Carrefour Berceni Bd. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4, Bucureşti 16-17, 23-24 februarie 2018
4 Carrefour Unirii Bd. Corneliu Coposu nr. 2, sector 3, Bucureşti 16-17, 23-24 februarie 2018
5 Carrefour Chitila Colosseum Str. Chitilei nr. 284, sector 1, Bucureşti 16-17, 23-24 februarie 2018
6 Carrefour Mega Mall Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, Bucureşti 16-17, 23-24 februarie 2018
7 Carrefour Orhideea Splaiul Independenței nr. 210-210B (Grozăvești), sector 6, Bucureşti 16-17, 23-24 februarie 2018
8 Carrefour Băneasa Șoseaua București-Ploiești nr. 44A, sector 1, Bucureşti 16-17, 23-24 februarie 2018
9 Carrefour Vulcan Str. Mihail Sebastian nr. 88, sector 5, Bucureşti 16-17, 23-24 februarie 2018
10 Carrefour Park Lake Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, Bucureşti 16-17, 23-24 februarie 2018
11 Carrefour Ploieşti DN1B, km. 6, comuna Blejoi, jud. Prahova 16-17, 23-24 februarie 2018
12 Carrefour Brașov Calea Bucureşti nr.107, Braşov, jud. Braşov 16-17, 23-24 februarie 2018
13 Carrefour Piteşti Intersecția DN 65 B cu A1, comuna Bradu, județul Argeș 16-17, 23-24 februarie 2018
14 Carrefour Sibiu DN 1 KM 306, Comuna Șelimbăr în cadrul Centrului Comercial Shopping City Sibiu 16-17, 23-24 februarie 2018
15 Carrefour Tg. Jiu Str. Termocentralei nr. 10, Târgu Jiu, jud. Gorj 16-17, 23-24 februarie 2018
16 Carrefour Cluj Centrul Comercial Polus Carrefour Cluj DN1, str. Avram Iancu, nr. 492 - 500 16-17, 23-24 februarie 2018
17 Carrefour Oradea Lotus Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor 16-17, 23-24 februarie 2018
18 Carrefour Oradea Era Calea Aradului nr. 62, jud. Bihor 16-17, 23-24 februarie 2018
19 Carrefour Constanţa Bd. Tomis nr. 391, Constanţa 16-17, 23-24 februarie 2018
20 Carrefour Galaţi Bd. George Coșbuc nr. 251, Galați 16-17, 23-24 februarie 2018
21 Carrefour Buzău Bulevardul Unirii nr. 232, Buzău 16-17, 23-24 februarie 2018
22 Carrefour Brăila DN21, Sat Vărsătura, Comuna Chişcani, jud. Brăila 16-17, 23-24 februarie 2018
23 Carrefour Iaşi Era Șoseaua Păcurari nr. 121, Iaşi, jud. Iași 16-17, 23-24 februarie 2018
24 Carrefour Iaşi Felicia Centrul Comercial Carrefour Felicia Baza 3, Str. Bucium nr. 36, Iaşi, jud. Iași 16-17, 23-24 februarie 2018
25 Carrefour Suceava Calea Unirii nr. 27 B, Suceava, jud. Suceava 16-17, 23-24 februarie 2018
26 Carrefour Focşani Calea Moldovei nr. 32, Focşani, jud. Vrancea 16-17, 23-24 februarie 2018
27 Carrefour Botoşani Bd. Mihai Eminescu nr. 2, Botoşani, jud. Botoşani 16-17, 23-24 februarie 2018
28 Carrefour Drobeta Bd. Aluniș, Zona Aeroport, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinți 16-17, 23-24 februarie 2018
29 Carrefour Timişoara Calea Șagului nr. 100, Timişoara, jud. Timiș 16-17, 23-24 februarie 2018
30 Carrefour Veranda Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 3, Bucureşti 16-17, 23-24 februarie 2018
31 Carrefour Piatra Neamţ Bd. Decebal nr. 79, Piatra Neamţ, jud. Neamţ 16-17, 23-24 februarie 2018
32 Carrefour Valcea Bd Ferdinand nr 13, Rm Valcea, Valcea 
   
Nr. Crt. Magazine Auchan Adresa Data activare
1 Auchan Titan Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 33a, sector 3, București 2-2, 9-10 martie 2018
2 Auchan Militari Șos. Colentina 426-426A, sector 2, Bucureşti 2-2, 9-10 martie 2018
3 Auchan Berceni Bd. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4, Bucureşti 2-2, 9-10 martie 2018
4 Auchan Cotroceni Str. Vasile Milea nr. 4, București, sector 6 2-2, 9-10 martie 2018
5 Auchan Drumul Taberei Str. Brașov nr. 25, intrarea prin Bd. 1 Mai, sector 6, București 2-2, 9-10 martie 2018
6 Auchan Pallady Bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3, București    2-2, 9-10 martie 2018
7 Auchan Vitan Calea Vitan nr. 236,  sector 3, București 2-2, 9-10 martie 2018
8 Auchan City Crângași Bd. Constructorilor nr. 16a, sector 6, București 2-2, 9-10 martie 2018
9 Auchan Baia Mare Bd. București nr. 144, Baia Mare, jud. Maramureș 2-2, 9-10 martie 2018
10 Auchan Bacău Bd. Republicii nr. 181, Bacău, jud. Bacău 2-2, 9-10 martie 2018
11 Auchan Brașov Coresi Coresi Shopping Resort, str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov 2-2, 9-10 martie 2018
12 Auchan City Brașov Șos. Cristianului nr. 5,  Brașov , jud. Brașov 2-2, 9-10 martie 2018
13 Auchan Cluj Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, Cluj Napoca (în Iulius Mall), jud. Cluj 2-2, 9-10 martie 2018
14 Auchan Cluj Iris Bd. Muncii nr. 1- 15, Cluj-Napoca, jud. Cluj 2-2, 9-10 martie 2018
15 Auchan Constanța Bd. Aurel Vlaicu nr. 220, Constanța (în Maritimo Shopping Center), jud. Constanța 2-2, 9-10 martie 2018
16 Auchan City Constanța Sud Șos. Mangaliei nr. 195a,  Constanța, jud. Constanța 2-2, 9-10 martie 2018
17 Auchan Craiova Calea București nr. 80, Craiova (în Electroputere Parc), jud. Dolj 2-2, 9-10 martie 2018
18 Auchan Craiovița Calea Severinului nr. 5a, Craiova, jud. Dolj 2-2, 9-10 martie 2018
19 Auchan Deva Calea Zarandului nr. 87, Deva, jud. Hunedoara 2-2, 9-10 martie 2018
20 Auchan Galați Bd. Galați nr. 3a, Galați, jud. Galați 2-2, 9-10 martie 2018
21 Auchan City Iași Str. Palas nr. 5c, Iași (în Palas Iași), jud. Iași 2-2, 9-10 martie 2018
22 Auchan Oradea Str. Ogorului nr. 171,  Oradea, jud. Bihor 2-2, 9-10 martie 2018
23 Auchan Pitești Bradu Comuna Bradu, Sat Geamăna, DN 65 B nr. F4, jud. Argeș 2-2, 9-10 martie 2018
24 Auchan Pitești Gavana Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș 2-2, 9-10 martie 2018
25 Auchan Ploiești Comuna Blejoi, Sat Blejoi nr. 1200, jud. Prahova 2-2, 9-10 martie 2018
26 Auchan Satu Mare Drumul Careiului DN 19 nr. 77-79, Satu Mare, jud. Satu Mare 2-2, 9-10 martie 2018
27 Auchan Sibiu Shopping City Sibiu, DN1, Km 306, Șelimbăr, jud. Sibiu 2-2, 9-10 martie 2018
28 Auchan Suceava Calea Unirii nr. 22, Suceava (în incinta Iulius Mall), jud. Suceava 2-2, 9-10 martie 2018
29 Auchan Târgu Mureș Str. Gheorghe Doja nr. 243, Tg.  Mureș , jud. Mureș 2-2, 9-10 martie 2018
30 Auchan City Târgu Mureș Sud Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 291, Târgu Mureş, jud. Mureș 2-2, 9-10 martie 2018
31 Auchan Timișoara Str. Demetriade nr. 1, Timișoara (în incinta Iulius Mall), jud. Timiş 2-2, 9-10 martie 2018
32 Auchan Timișoara Nord Calea Aradului nr. 56, Timişoara, jud. Timiş 2-2, 9-10 martie 2018
33 Auchan Timișoara Sud Calea Şagului nr. 223, Com. Giroc, jud. Timiş 2-2, 9-10 martie 2018
   
Nr. Crt. Magazine Cora Adresa Data activare
1 Cora Alexandriei Șos. Alexandriei nr. 152-154, Sector 5, București 16-17, 23-24 februarie 2018
2 Cora Bacău Str. Milcov nr. 2-4, Bacău, jud. Bacău 16-17, 23-24 februarie 2018
3 Cora Baia Mare Str. Victoriei nr. 73, Baia-Mare, jud. Maramureș 16-17, 23-24 februarie 2018
4 Cora Cluj-Napoca Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 142, Cluj-Napoca, jud. Cluj 16-17, 23-24 februarie 2018
5 Cora Constanța Brătianu Str. Cumpenei nr. 2 (lângă Pod Butelii), Constanța, jud. Constanța 16-17, 23-24 februarie 2018
6 Cora Constanța City Park B-dul Alexandru Lăpușneanu, Constanța, jud. Constanța 16-17, 23-24 februarie 2018
7 Cora Drobeta Str. Constructorului nr. 1 (intrare din Bulevardul Mihai Viteazu, lângă Stadionul Municipal -Târgul Veterani) Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți 16-17, 23-24 februarie 2018
8 Cora Lujerului Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19, Sector 6, București  16-17, 23-24 februarie 2018
9 Cora Pantelimon Șoseaua Vergului nr. 20, Sector 2, București 16-17, 23-24 februarie 2018
10 Cora Ploiești Str. Calomfirescu nr. 2 (în incinta Mall Afi Palace), Ploiești, jud. Prahova 16-17, 23-24 februarie 2018
11 Cora Sun Plaza Calea Văcărești nr. 391, Sector 4, București 16-17, 23-24 februarie 2018
   
Nr. Crt. Magzin Adresa Data activare
1 MEGA IMAGE BARBU VACARESCU strada Barbu Vacarescu nr. 201 2-3 martie 2018
2 MEGA IMAGE PIATA VITAN Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti 2-3 martie 2018
3 MEGA IMAGE ION MIHALACHE Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti 2-3 martie 2018
4 MEGA IMAGE DOMNISORI  Strada Domnisori nr. 35, Ploiesti, jud. Prahova 2-3 martie 2018
5 MEGA IMAGE CONSTANTA 1 Strada Tomis Nr. 310 Constanta 2-3 martie 2018
6 MEGA IMAGE BRANCOVEANU Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 sector 4 Bucuresti 2-3 martie 2018
7 MEGA IMAGE TITAN Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti 2-3 martie 2018
8 MEGA IMAGE DRISTOR Bd. Camil Ressu Nr.7 (fost Calea Dudesti Nr.225), sector 3 2-3 martie 2018
9 MEGA IMAGE MIHAI BRAVU Strada Mihai Bravu Nr. 294 sector 3 Bucuresti 2-3 martie 2018
10 MEGA IMAGE CRANGASI Calea Crangasi Nr. 29 2-3 martie 2018
11 MEGA IMAGE T.PALLADY Strada Theodor Pallady Nr. 73A bl. P4  sector 3 Bucuresti 2-3 martie 2018
12 MEGA IMAGE POPESTI LEORDENI Strada Oltenitei Nr. 51-55 Popesti-Leordeni jud. Ilfov 2-3 martie 2018
13 MEGA IMAGE BUCURESTII NOI Bd. Bucurestii Noi, Nr. 7 – 9, sector 1, Bucuresti 2-3 martie 2018
14 MEGA IMAGE MILITARI Strada Iuliu Maniu Nr. 51 sector 6 Bucuresti 2-3 martie 2018
15 MEGA IMAGE MIHAI VITEAZU Piața Mihai Viteazu 17, Cluj-Napoca 400156 2-3 martie 2018
   
Nr. Crt. Magzin Adresa Data activare
1 MEGA IMAGE PROGRESULUI      Strada Giurgiului Nr. 115 sector 4 Bucuresti 9-10 martie 2018
2 MEGA IMAGE CANTACUZINO Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 199, jud Prahova 9-10 martie 2018
3 MEGA IMAGE PIATA GEMENII Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, sector 2, Bucuresti,StradaViitorului Nr.51,lot 1&2 9-10 martie 2018
4 MEGA IMAGE PLAZA ROMANIA Bd. Timisoara Nr.26Z 9-10 martie 2018
5 MEGA IMAGE PLATINIA Calea Mănăștur 2-6, Cluj-Napoca 9-10 martie 2018
6 MEGA IMAGE BASARABIEI Bd. Basarabia Nr. 101, sector 2, Bucureşti 9-10 martie 2018
7 MEGA IMAGE TINERETULUI Strada Tineretului Nr. 1 sector 4 Bucuresti 9-10 martie 2018
8 MEGA IMAGE BUCURESTI MALL Calea Vitan Nr. 55-59 9-10 martie 2018
9 MEGA IMAGE BANEASA Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 83 – 87 9-10 martie 2018
10 MEGA IMAGE TOMIS MALL Strada Ștefan cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, subsol, Constanța 9-10 martie 2018
11 MEGA IMAGE VATRA LUMINOASA Strada Magura Vulturilor, Nr. 1, sector 2, Bucuresti 9-10 martie 2018
12 MEGA IMAGE APUSULUI Strada Apusului Nr. 50 sector 6 Bucuresti 9-10 martie 2018
13 MEGA IMAGE DRUMUL TABEREI Drumul Taberei, Nr. 96, sector 6, Bucuresti 9-10 martie 2018
14 MEGA IMAGE CARTIER LATIN Strada Prelungirea Ghencea Nr. 53 bis, Bragadiru, jud. Ilfov 9-10 martie 2018
15 MEGA IMAGE COLENTINA OBOR Strada Soseaua Colentina Nr. 3 sector 2 Bucuresti 9-10 martie 2018
 
(2) Perioada de activare a promoterilor în fiecare Locaţie participantă se încadrează strict în zilele şi orele descrise în orarul de mai jos:


Zile de activare
 Interval orar

vineri
 13:00-21:00

sâmbătă
 11:00-19:00

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Campania este adresată tuturor persoanelor fizice cu capacitate de exercițiu deplină, cu domiciliul sau reşedinţa în România, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei, care respectă termenii și condițiile Regulamentului Oficial.

(2) La prezenta Campanie nu au dreptul să participe angajaţii FERRERO ROMÂNIA, ai Agenţiei şi ai celorlalte societăţi implicate, după caz, precum şi membrii de familie ai acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

(3) Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către participanți a prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
(1) Este considerat „Produs participant” la prezenta Campanie orice produs Nutella ediție limitată, în ambalaj personalizat cu eticheta Nutella Unique și gramaj de 750 grame, importat și/sau distribuit de Organizator în România. Produsele participante au marcate pe partea frontală a ambalajului un număr unic, precedat de descrierea „UNIQUE NO”.

(2) Campania se desfăşoară în limita stocului de Produse participante disponibil la raft în Locațiile Participante la această Campanie.

(3) După data încheierii Campaniei Produsele participante descrise mai sus își pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavând nicio răspundere sau obligație față de consumatorii care achiziționează asemenea produse în afara Perioadei Campaniei sau după data încetării Campaniei.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Pentru a participa la prezenta Campanie și a avea șansa de a câștiga unul dintre premiile oferite de Organizator, pe bază de card răzuibil, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:

a) Să achiziţioneze în Perioada Campaniei, exclusiv într-una dintre zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (2) de mai sus, din oricare Locație participantă, cel puțin un Produs participant sau mai multe Produse participante la Campanie, specificat/e pe același bon fiscal (definit conform Secţiunii 5 alin. (1) a prezentului Regulament Oficial).
b) Să se prezinte, în zilele şi în intervalul orar precizat în cadrul Secțiunii 3 alin. (1) și alin. (2), la standul Nutella special amenajat după linia caselor de marcat, din Locaţia participantă unde au efectuat achiziția Produselor participante, şi să prezinte promoterilor bonul fiscal ce atestă achiziţionarea unui Produs participant/unor Produse participante conform Regulamentului Oficial.
c) După validarea bonului fiscal de către promoteri, participanţii vor fi invitaţi să îşi aleagă un card răzuibil. Dacă în cadrul prezentei Campanii se achiziționează mai multe Produse participante, pe același bon fiscal sau pe bonuri fiscale separate, pentru fiecare Produs participant, astfel achiziționat, fiecare participant va primi câte un card răzuibil, dar nu mai mult de 10 carduri răzuibile pe zi, conform prevederilor de mai jos.
d) Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie să fie emis în Perioada Campaniei,  doar într-una din zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (1) și (2) de mai sus, în Locaţia participantă respectivă, să ateste achiziţionarea a minim unui Produs participant sau a mai multor Produse participante, şi să nu aibă înscrisă nicio menţiune legată de acordarea anterioară, pe baza sa, a vreunui card răzuibil în cadrul acestei Campanii. Cardurile răzuibile vor fi acordate în limita stocului de carduri disponibil în fiecare Locaţie participantă, numai în zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (2) de mai sus, fără a se putea acorda unui participant mai mult de 10 carduri răzuibile pe zi.
e) În momentul oferirii cardului răzuibil, promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsul participant/Produsele participante pentru care s-a oferit cardul, cu mențiunea „acordat card”. În cazul în care pe baza aceluiaşi bon fiscal sunt achiziţionate mai multe Produse participante, se va menționa „acordat x carduri (unde „x” reprezintă numărul de carduri acordate pe baza aceluiași bon fiscal)”.
f) Să răzuiască cardul primit pentru a citi mesajul şi a afla dacă au câştigat unul dintre premiile ce se acordă pe bază de card răzuibil în cadrul Campaniei. Participanții au șansa să câștige unul dintre următoarele premii, descrise în cadrul Secțiunii 7: a) o carte de colorat sau b) un capac cu led de borcan Nutella în gramaj de 750 grame. Nu toate cardurile răzuibile sunt câştigătoare.
g) În cazul cardurilor răzuibile câştigătoare, pentru a intra în posesia premiului, participantul trebuie să prezinte în original cardul răzuit promoterilor de la standul Nutella din Locația Participantă respectivă, în perioada de activare a acestora, expres menţionată în cadrul Secțiunii 3 alin. (1) și (2) de mai sus. Premiile vor fi acordate de către promoteri pe loc, în limita stocului de astfel de premii disponibil în Locaţia participantă respectivă. Premiile care nu sunt revendicate pe Perioada Campaniei de la promoteri, nu pot fi revendicate în afara Perioadei Campaniei și nici nu vor putea fi revendicate ulterior încheierii Campaniei, urmând a rămâne în proprietatea Organizatorului.
h) În momentul predării premiului/premiilor de către promoter participantului i se vor solicita numele, prenumele şi numărul de telefon şi va semna în dreptul acestora, consemnând validitatea acestora și faptul că a intrat în posesia premiului/premiilor.

(2) Un participant la prezenta Campanie va putea primi un număr maxim de 10 carduri răzuibile pe zi, dacă face dovada achiziţionării, în Perioada Campaniei, de Produse participante achiziționate pe același bon fiscal sau pe bonuri fiscale diferite, în conformitate şi cu respectarea prevederilor Regulamentului Oficial. Cu toate acestea, cardurile vor fi acordate numai în limita stocului de carduri disponibil la standul Nutella din fiecare Locație participantă, întrucât numărul total de carduri emise de Organizator este limitat.

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii sunt cele prezentate în tabelul următor:


Tip premiu Număr total de premii
 Valoare individuală
(RON, TVA inclus)
 Valoare totală
(RON, TVA inclus)


Premii acordate de Organizator pe bază de card răzuibil, pe loc, în Locațiile participante, la standul Nutella
1. carte de colorat personalizată Nutella 5.000 1,25 6.250
2. capac cu led pentru borcane Nutella 750 g 2.500 13,983 34.957,5
Total   41.207,5


(2) Valoarea comercială totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 41.207,5 lei, TVA inclus.

(3) Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, în vederea participării la Campanie, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor participante la Campanie). Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. În cadrul prezentei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii și nici nu pot fi schimbate parametrii/caracteristicile premiilor oferite. Premiile, astfel cum sunt prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei, sunt doar cu titlu de prezentare.

SECŢIUNEA 8. VALIDAREA CĂȘTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR

(1) Validarea câștigătorilor
Pentru a primi unul dintre premiile oferite în cadrul acestei Campanii de Organizator, constând în carte de colorat Nutella sau capac cu led de borcan Nutella în gramaj de 750 grame, participanţii care dețin carduri răzuibile câștigătoare au obligaţia de a prezenta promoterilor cardul răzuit câştigător şi bonul fiscal care atestă achiziţionarea a cel puțin unui Produs participant conform condiţiilor din prezentul Regulament Oficial, pe baza căruia s-a acordat cardul, spre validare.

(2) Acordarea premiilor
Acordarea premiilor se va face pe loc, în Locațiile participante, de către promoterii de la standul Nutella, situat după casele de marcat, în timpul programului de activare al promoterilor, menționat în Secțiunea 3, alin. (2) din prezentul Regulament Oficial, în limita stocului de premii disponibil din fiecare Locație participantă. În momentul oferirii premiului promoterul va prelua de la câștigător originalul cardului răzuibil pentru care a acordat premiul și va menționa  pe acesta „acordat premiu”. În momentul predării premiului de către promoter, Participantului i se vor solicita numele, prenumele și numărul de telefon și va semna în dreptul datelor sale de identificare tabelul centralizator de predare-primire a premiilor Campaniei, consemnând faptul că a intrat în posesia premiului.

SECŢIUNEA 9. ERORI, CARDURI/BONURI FISCALE NECORESPUNZĂTOARE
(1) Bonurile fiscale sau cardurile răzuibile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, conţin ştersături, cât şi orice imitaţie prin orice metode sunt nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare.

(2) Organizatorul prezentei Campanii nu îşi asumă nicio răspundere pentru astfel de bonuri fiscale/carduri răzuibile necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate etc.) sau care nu respectă condițiile prezentului Regulament Oficial şi nici nu va putea fi obligat să acorde/înmâneze premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/carduri răzuibile. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu își asumă răspunderea pentru nicio situație care nu se datorează culpei sale exclusive și care ar putea afecta dreptul de participare la această Campanie al vreunei persoane.

SECŢIUNEA 10. RĂSPUNDEREA
(1) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi considerat parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor/cardurilor răzuibile. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiilor nu va afecta principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial şi prezintă documentele corespunzătoare. Din momentul primirii premiilor de către câştigător Organizatorul nu mai răspunde de integritatea acestora.

(2) Organizatorul Campaniei va acorda premii câștigătorilor care au luat parte la Campanie în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial .

(3) În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul/Agenţia îşi rezervă dreptul de a suspenda / anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul/Agenţia constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va despăgubi Organizatorul pentru întreg prejudiciul suferit și va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator/Agenţie în legătură cu acesta.

(4) Organizatorul şi Agenţia nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care participanţii achiziţionează în Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie. Organizatorul sau Agenţia are dreptul de a invalida/anula cardurile/bonurile fiscale care conţin informaţii false ori vădit eronate şi/sau care nu îndeplinesc condiţiile impuse pentru validitatea acestora prin prezentul Regulament Oficial.

(5) Organizatorul şi/sau Agenţia sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta desfășurarea, imaginea Campaniei şi/sau a Organizatorului/Agenţiei ori costurile aferente acestei Campanii. Orice încercare de influențare a rezultatelor Campaniei va avea drept consecință excluderea din Campanie a Participantului. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii în mod nelegal/ fraudulos ori au încercat să acționeze în acest sens, Organizatorul va putea solicita angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(6) Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu solicitanții posesori ai unor bonuri fiscale/carduri răzuibile nevalabile conform acestui Regulament Oficial, sau cu solicitanții care apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor, prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Organizatorul și Agenţia, în calitate de împuternicită a Organizatorului, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 8695, respectiv in baza notificării nr. 15830.

(2) Datele cu caracter personal ce vor fi colectate în cadrul acestei Campanii prin intermediul Agenţiei nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor şi partenerilor contractuali ai Organizatorului şi a cazurilor în care Organizatorul şi/sau împuterniciţii Organizatorului trebuie să respecte obligaţii impuse de legislaţia în vigoare.

(3) Datele oferite de participanții la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator și de către împuterniciții săi și vor putea fi folosite de către aceștia numai pentru desfășurarea și supravegherea desfășurării corecte a Campaniei, cu precădere în vederea acordării premiilor și a supravegherii acordării acestora.

(4) Refuzul participanților de a-și furniza datele personale în mod corect și complet pentru scopurile menționate mai sus va avea drept consecință imposibilitatea intrării în posesia premiului/premiilor câștigate în cadrul Campaniei. Participanții care refuză să semneze, în dreptul datelor lor, procesul verbal (tabelul centralizat) de predare-primire a premiilor pierd orice drept asupra premiilor.

(5) Organizatorul şi Agenţia garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

(6) Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Ferrero România S.R.L., la următoarea adresă: str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sector 2, București, în atenția Departamentului de Marketing.

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE
(1) Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit.

(2) Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.
SECŢIUNEA 13. FORŢĂ MAJORĂ
(1) Forţă Majoră este evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de către Organizator şi care îl împiedică pe acesta să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial desfăşurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul nu îşi asumă în niciun fel obligaţia de a prelungi Campania cu o perioadă corespunzătoare duratei evenimentului de forţă majoră, nici de a modifica orarul de desfăşurare ori Locaţiile participante ca urmare a apariţiei unui eveniment de forţă majoră.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfăşurarea Campaniei, pentru motive independente de voinţa sa sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiţii optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei, prin afişarea în Locaţiile participante la Campanie, prin publicare pe website-ul www.nutella.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECŢIUNEA 14 LITIGII
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.

(2) Eventualele sesizări sau reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite  către Agenție la următoarea adresă: SMARTPOINT CONSULTING SRL, Bd. Ferdinand nr. 13, sector 3, București, în termen de 10 zile de la data încetării Campaniei, conform prevederilor Regulamentului Oficial. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio sesizare sau reclamaţie.

(3) Eventualele sesizări/reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/reședința, precum şi alte date necesare pentru identificarea reclamantului;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază sesizarea/reclamaţia.
Sesizările/reclamaţiile se vor soluționa în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.

(4) Organizatorul/Agenția nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu expeditorii unor eventuale sesizări/reclamații, care sunt sau se dovedesc a fi în mod vădit nefondate sau excesive, inclusiv din cauza caracterului lor repetitiv.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin participarea la această Campanie participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul Oficial de participare/desfăşurare al Campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, în oricare dintre următoarele modalități:
 printr-o solicitare scrisă trimisă către SMARTPOINT CONSULTING SRL, Bd. Ferdinand nr. 13, sector 3, București sau
 pe website-ul www.nutella.ro.

(3) Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate cu și completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


Prezentul Regulament Oficial a fost semnat într-un exemplar original care va rămâne în arhiva Notarului Public și în 3 duplicate astăzi, ___/___/___, data autentificării de către Notarul Public.

 


 
Acesta promotie este valabila de la 2018-02-16 si expira la 2018-03-10  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24