home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Johnson Wax - „KIWI IN KAUFLAND”  
Pentru a participa la Campanie, consumatorii trebuie sa achizitioneze orice produs KIWI participant la Campanie si sa trimita prin SMS la 3753 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom), codul unic al bonului fiscal de achizitionare a produsului participant achizitionat ,urmat de numele magazinului si cuvantul KIWi.
 

 
Regulament:
Se solicita autentificarea prezentului inscris:

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
„KIWI IN KAUFLAND”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA
1.1. Organizatorul acestei campanii promoţionale (numită în cele ce urmează “Campania”) este
compania SC. Johnson  Wax SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Plantelor, nr. 37A, Sector 2, Cod de Inregistrare Fiscală RO 10787297, înregistrată la Registrul Comerţului cu numarul J40/6842/1998 si avand cod IBAN:  RO 10 CITI 0000 0007 2485 5016 deschis la Citibank,  reprezentată de Lucian Lazarovici având funcţia de Director  Country Manager, notificata  la ANSPDCP sub nr. 448, numita in cele ce urmează “Organizator”.

Campania se va desfăşura la nivel naţional prin intermediul FIELDSTAR SRL cu sediul Str Şoseaua Iancului, Nr 4, Bl 113A, Sc B, Ap 51, Sector 2, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9824/18.07.2003, Cod Fiscal nr. RO 15600992, notificată la ANSPDCP, IBAN  RO74 OTPV 1100 0009 5780 RO02, reprezentata de Marian Dumitrescu avand functia de Director General, deschis la OTP Bank Romania – SMB, si denumita in continuare  Agentia.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este 
obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, iar premiul doar pe teritoriul Romaniei.
1.3. Campania se va desfasura la nivel national in perioada 1 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018 prin 
intermediul magazinelor Kaufland specificate in Anexa 1, anexa care face parte integrata din prezentul Regulament.
1.4. Campania este organizata pentru promovarea produselor marca KIWI (marcă înregistrată apartinand JOHNSON WAX), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediazata in scopul informarii 
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiiile pe care astfel  de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.6. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin 
publicarea acestuia la adresa de web: www.regulamentepromotii.ro sau poate fi solicitat in scris  la adresa postala strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti Cod postal 010493.
1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca 
asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai sus menţionate.
1.8. Conditiile de inscriere/participare si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la 
Sectiunea 3 de mai jos. 

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE 
2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de 
peste 18 ani impliniti la data inscrierii, cu exceptia angajatilor Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
2.2. Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre 
Organizator pe piata din Romania, in magazinele selectate de Organizator, participa la promotie.

Produsele participante sunt:

Kiwi Sneaker Cleaner Base Line 75ml
Kiwi Sneaker Cleaner+Kiwi Protector  75ml+200ml
Kiwi Sneaker Cleaner+Kiwi Deo Fresh 75ml +100ml
KIWI Sneaker black cleaner 75ml
KIWI Sneaker Protector 200m - spray pentru impermeabilitate
KIWI Sneaker Black Shoe deo 100ml
2.3. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 
acestui Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a înlătură orice tentativa de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care încearcă sa fraudeze.
2.4. Participantii trebuie sa pastreze bonurile fiscale de achizitionare a produselor participante pe care 
le-au inscris in campanie, pentru ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa le poata prezenta spre a fi validati drept castigatori in vederea inmanarii premiului. 
2.5. Un consumator/participant se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere 
aleasa, cu maximum 10 coduri unice de participare valide, inscrise in cursul aceleasi zile.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate trebuie sa achizitioneze orice produs KIWI participant la Campanie si sa trimita prin SMS la numarul  3753 (numar cu tarif normal, valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom), codul unic al bonului fiscal de achizitionare a produsului participant achizitionat ,urmat de numele magazinului si cuvantul KIWi.

Un cod de participare va putea fi inscris in Campanie de catre un singur participant. 

3.1. INSCRIEREA PRIN SMS
3.1.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon  3753 (numar  cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange, Telekom), in perioada campaniei (Art.1.3. de mai sus), data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie fiind ultima zi a campaniei (inclusiv), a unui mesaj care sa contina codul unic al bonului fiscal de achizitie, a unui Produs Participant numele magazinului si cuvantul KIWi, ca in exemplul urmator: 123456789   BUCURESTI COLENTINA KIWI.
3.1.2. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 
a. sa contina codul unic inscris pe bonul fiscal al unui produs participant achizitionat, numele magazinului si cuvantul KIWi, ca in exemplul urmator: 123456789 BUCURESTI COLENTINA KIWI ;
b. codul unic al bonului fiscal al produsului participant respectiv sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, indiferent de persoana care face acea inscriere;
c. codul unic sa fie primit la numarul  3753, in perioada campaniei (Art.1.3. de mai sus).
d. Nu se pot trimite de pe un acelasi numar de telefon mesaje de participare pentru participanti diferiti, in aceste cazuri participarile se considera tentative de frauda si se vor anula, nu vor putea castiga premiul in cadrul campaniei.
3.1.3. Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul corect, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:
a. Daca mesajul a fost trimis inainte de data de incepere a campaniei, dar nu mai devreme de 01.11.2018, atunci SMS-ul raspuns va fi: „KIWI  IN KAUFLAND  " Incepe pe 01.07.2018, ora 00:00.”.
b. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, iar participantul nu a inscris 10 coduri in cursul zilei respective, prin niciuna din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi urmatorul SMS: „Felicitari! Ai inca o sansa la un premiu!. Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Detalii la infoline 021-316.31.50”;
c. daca mesajul este invalid, respectiv nu contine nume magazin/cifra sau mesajul in sine nu se incadreaza in/nu respecta conditiile stipulate in art.3.3.1 si art.3.3.2. de mai sus, atunci SMS-ul raspuns va fi: “ Ne pare rau, mesajul este gresit. Detalii la infoline 021-316.31.50”.
d. daca mesajul a fost trimis in forma corecta si bonul trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior in Campanie, de pe acelasi numar de telefon atunci SMS-ul raspuns va fi: ”Ai introdus deja acest numar de bon. Detalii la infoline 021-316.31.50”
e. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar participantul a inscris deja 10 coduri in cursul zilei respective prin una din cele doua modalitati de inscriere, atunci participantul va primi din partea Organizatorului urmatorul SMS: „Ai inscris deja 10 bonuri. Conform Regulamentului, ai inscris numarul maxim de bonuri pe zi. Poti incerca din nou maine Detalii la infoline 021-316.31.50.”
f. Daca mesajul a fost trimis dupa data de sfarsit a campaniei, dar nu mai tarziu de 1.12.2018 atunci SMS-ul raspuns va fi: „Campania s-a incheiat pe data de 30.11.2018, ora 23:59. Te asteptam la urmatoarele campanii!”
3.1.4. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 3753  care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1.1 si art. 3.1.2 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articol din prezentul Regulament.
3.1.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 3753, precum si pentru mesajele trimise dupa terminarea Campaniei sau catre un alt numar de telefon;
b. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 3.3.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c. daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;
d. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
e. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f. Pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi numar de bon inscris;
g. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie numerele de bon de participare;
h. Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra numerelor de bon care au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra produselor participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
3.1.6. Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor scrise la numarul de SMS al Campaniei.

4. SECTIUNEA 4. PREMIUL 
 În cadrul Campaniei se vor acorda, prin tragere la sorți, 119 premii în valoare totală de 23800 lei  (valoare cu TVA), echivalent a 5.139  Euro – la cursul BNR al zilei in care a fost autentificat Regulamentul.
Valoarea comerciala totala a premiului acordat este de 23800 lei  (valoare cu TVA), echivalent a 5.139  Euro ,  la cursul BNR al zilei in care a fost autentificat Regulamentul.
4.1. Castigatorii vor primi cate un voucher nominal in valoare de 200 lei (valoare cu TVA) echivalent a 42,83 Euro  – la cursul BNR al zilei in care a fost autentificat Regulamentul), pentru achiziția de pantofi CONVERSE, de pe platforma online :  www.emag.ro , până la data de 30 noiembrie 2019.
4.2. Valoarea premiului o reprezintă valoarea comerciala menționată anterior la care se adaugă 
impozitul ce va fi reținut la sursa de catre imputernicit. 
4.3. Premiul nu poate fi inlocuit cu un alt premiu şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui în 
bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau, în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câştigător dintre rezervele extrase, în ordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câştigător niciun alt potenţial câştigător, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul astfel neacordat.


SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
5.1. Acordarea premiilor
5.1.1. Premiul se va acorda prin tragere la sorti, dupa cum urmeaza:
Toti participantii inscrisi in campanie vor fi inclusi in extragerile finale in urma cărora se vor acorda câte un premiu pentru fiecare magazin Kaufland, mentionat în anexă. Se va extrage un castigator si trei rezerve, pentru fiecare magazin. Rezervele vor inlocui in ordinea extragerii castigatorul daca acesta nu poate fi validat sau refuza premiul.
5.2. Tragerea la sorti a castigatorului
5.2.1. Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta unui notar si a reprezentantilor desemnati ai Organizatorului.
5.2.2. Castigatorii sunt stabiliti printr-o extragere care va avea loc in data de  5 decembrie  2018.
5.3. Validarea castigatorului
5.3.1. Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor privind inscrierea/participarea.
5.3.2. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea de către acesta în mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul a respectat toate condițiile de înscriere mentionate in regulament.
(2) Participantul deține bonul produsului cu Codul fiscal unic desemnat castigator si il prezintă 
Organizatorului la solicitarea acestuia, în vederea validării sale, fiind in mod expres prevazut ca imposibilitatea de a prezenta bonul de achizitie a produsului participant si care  contine codul câștigător va duce la descalificarea participantului potential castigator de a intra in posesia premiului.

5.3.3. Potentialul castigator al premiului va fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului pe 
numarul de telefon pe care l-a folosit la inscrierea in Campanie, pentru a li comunica despre  despre desemnarea sa ca potential castigator al unui premiu, conditiile si procedura pe care aceasta o are de urmat pentru a fi validat final si a intra in posesia premiului.  Pentru a fi validat drept castigator, si pentru a intra in posesia premiului, potentialul castigator trebuie:
- sa poata fi contactat la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie, in termen de 3 zile 
lucratoare de la data desemnarii acestuia ca potential castigator (respectiv data primirii mesajului din partea Organizatorului privind castigul); numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea castigatorului si validarea acestuia.
Neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul unui potential castigator, manifestat expres si neechivoc, de a comunica datele sale personale duce la invalidarea acestuia si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la contactarea unui alt potential castigator. In masura in care potentialul castigator indeplineste toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului.
- in momentul contactarii acestora, Participantii trebuie sa declare numele, prenumele, CNP-ul si 
adresa completa, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor lor personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiului.
- sa confirme in termen de 3 zile lucratoare, respectiv pana la data de 10 decembrie 2018, participarea la Campanie, prin transmiterea bonului fiscal prin posta sau curier la adresa specificata de catre Organizator, FIELDSTAR SRL, strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti, Cod postal 010493, bon fiscal care dovedeste ca a cumparat un Produs Participant
5.3.4. Validarea finala se va face prin compararea numarului bonului fiscal potential castigator extras 
in urma tragerii la sorti cu numarul bonului primit la adresa FIELDSTAR SRL, strada Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti, Cod postal 010493, si in cazul in care acestea coincid, potentialul castigator este declarat castigator.
5.3.5. In cazul in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic conform art. 5.3.3 a de mai 
sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul pe care l-a comunicat la inscriere, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase conform art.5.1.1 de mai sus. Un potential castigator rezerva va fi apelat de 8 ori intr-un interval de 48 ore. Odata contactat, potentialul castigator are la dispozitie 48 ore pentru a comunica toate datele necesare validarii. Un castigator nu poate ceda, unei alte persoane,  drepturile asupra premiului castigat.


5.4. Intrarea in posesia premiului
Premiului va fi expediat castigatorului la adresa indicata de catre acesta, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorului, dar nu mai tarziu de data de 24decembrie 2018. Identitatea castigatorului va fi comunicata catre public prin intermediul site-ului www.regulamentepromotii.ro. Premiul va fi inmanat Castigatorului pe baza unui proces verbal de predare primire a premiului.
5.4.1. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage 
raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Partcipant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
5.4.2. Daca castigatorul returneaza produsului achizitionat, va returna si premiul. 
Imposibilitatea contactării potentialului câstigator in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate pana la data limita mentionata in regulament, neprezentarea documentelor de identitate ori a bonului fiscal original, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui acelei persoane premiul, urmand a se apela la rezerva extrasa conform art.5.3 de mai sus.


SECTIUNEA 6. ANUNTAREA PUBLICA A CASTIGATORULUI PREMIULUI
Numele si prenumele castigatorului validat, precum si premiul castigat in cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Castigatorul va fi publicat in sectiunea dedicata Campaniei de pe site-ul web www.regulamentepromotii.ro  in cel mult 15 zile lucratoare de la validarea lor.

SECTIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, Agentia si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018. 
6.2. Organizatorul și Agentia acționează în calitate de operatori asociați conform art. 26 din GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate  de regulile descrise în acest Regulament. 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a) organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);
b) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);
c) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).
  În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul  poate dezvălui datele  cu caracter personal către:

partenerii sai, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite (cum ar fi Agenția), notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei);
altor societăți din grupul Johnson Wax;
furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă, 
autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Johnson Wax, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor
Păstrarea datele cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. 

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). 

Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Până la data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de și le sunt recunoscute drepturile aplicabile conform Legii nr. 677/2001. 

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de următoarele drepturi: 
a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.
b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
c)    Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când: 
acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucreaza;
si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.
e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:
în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea datelor în cauză;
în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;
în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
f)    Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV).  Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate să transmita datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic. 

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) - f) de mai sus, persoanele vizate puteți contacta utilizând următoarele date de contact: 
În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)
Adresa de Corespondență: Georgiana Putaru
Email: Georgiana.Putaru@fieldstar.ro

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro 
SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si 
indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
8.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083
C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie 
existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
9.1. Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor, contributiilor sau ale altor obligatii financiare legate de premiul oferit pe care le poate datora castigatorul, cu exceptia impozitului aplicabil venitului din premiu, a carui valoare individuala depaseste suma de 600 lei.
In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei, Organizatorul prin intermediul Agentiei va calcula, declara, suporta si plati la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, prin raportare la venitul net din premii stabilit conform art. 76 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal.  

SECTIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE
10.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate
pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor
inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul 
Organizatorului.
10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe 
durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: strada 
Polona, nr. 43, sector 1, Bucuresti Cod postal 010493. Dupa data publicarii listei cu castigatorul, conform 
acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie referitoare la 
participarea la Campanie, validarea castigatorului si atribuirea premiului.
10.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 11. DIVERSE
11.1 Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
11.2 Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul 
Agentiilor, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.
11.3 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigator a contributiei de asigurari 
sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigator pentru premiul castigat de acesta, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiului impozabil) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.   
11.4 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii,
decizia Organizatorului este definiva. 

11.5 Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
11.6 Regulamentul Campaniei va fi publicat pe site-ul www.regulamentepromotii.ro . 
Redactat si autentificat de Biroul Individual Notarial “Lazar Monica Stefania” din Bucuresti, intr-un singur exemplar original, semnat de parti care ramane in arhiva biroului notarial si in 4 ( patru) duplicate, din care 1 ( un) duplicat ramane in arhiva impreuna cu originalul, iar 3 ( trei ) duplicate se elibereaza partilor.
S.C. Johnson Wax SRL

Prin imputernicit,
 S.C. FIELDSTAR SRL
 
Anexa 1.
Cod filiala Denumire filiala Adresa
1000 Bucuresti Colentina Şoseaua Colentina Nr 6
1200 Ramnicu Valcea Str. Gib Mihăiescu Nr. 30, Jud Valcea
1100 Ploiesti Şos. Vestului Nr. 9
1600 Alba Iulia Calea Motilor fn, Jud Alba
1300 Timisoara Gh.Lazar Str. Gh. Lazăr nr 26, Jud Timis
1500 Baia Mare George Coşbuc, nr. 38, Baia Mare, Jud Maramures
2100 Targu Mures 1 - Orasul de Jos Str. Gheorghe Doja nr.64-68, jud Mures
1700 Galati Str. Otelarilor, Micro 21, Jud Galati
1400 Cluj Campului Str. Câmpului nr. 9-19, Jud. Cluj
1900 Hunedoara Str. Avram Iancu Nr. 9A, Jud Hunedoara
1800 Satu Mare Str. Careiului, nr. 9,11,13, Jud Satu Mare
2200 Suceava Str Universitatii, Nr 15-17,19, Jud Suceava
4400 Timisoara D Bojinca Str. D. Bojinca nr. 4, Jud Timis
2000 Targoviste Str. Lt. Stancu Ion nr. 2C, Jud Dâmbovița
4600 Bistrita 1 Str. Independentei nr 97-99, Jud Bistrița-Năsăud
2500 Pitesti Str. Exercitiu Nr 216, Jud Arges
2600 Bucuresti Barbu Vacarescu Str. Barbu-Vacarescu, nr. 120-144, Municipiul Bucuresti
2400 Piatra Neamt Str. Obor, Jud Neamt
5300 Turda Str. Calea Victoriei, Jud Cluj
3000 Targu Jiu Str. Luncilor - Termocentralei, Jud Gorj
4300 Sibiu DN 1 Comuna Selimbar, Jud Sibiu
3900 Iasi Varlaam Str. Mitropolit Varlaam, Jud Iasi
4700 Cluj Fabricii Str. Fabricii nr. 12, Jud. Cluj
2300 Constanta Bdul. 1 Dec. 1918, Nr. 21, Jud Constanța
3400 Roman Suceava Artera Ocolitoare FN, Jud Neamt
3300 Brasov Intersectia Calea Bucuresti cu Strada Poienelor, Jud Brașov
4000 Iasi Pacurari Str. Pacurari nr. 92, Jud Iasi
3600 Arad Str. Banu Maracine, Jud Arad
3200 Zalau Str. Sfanta Vineri, Jud Salaj
3800 Iasi Pavlov Str. Pavlov, Nr. 14, Jud Iasi
5000 Ordoheiu Secuiesc Str. Bethlen Gabor nr.73, Jud Harghita
4900 Braila Str. Mecanizatorilor, Nr. 4, Jud Braila
5700 Craiova 2 Tineretului Bld. Tineretului , nr 6-6A, Jud Dolj
2900 Slatina Bld. Nicolae Titulescu, nr. 29, Jud Olt
3700 Craiova Calea Bucure Str. Calea Bucuresti  142, Jud Dolj
4200 Pitesti 2 Nord Str. Nicolae Balcescu, nr. 91-95, Jud Arges
4800 Focsani Str. Brailei nr. 102, Jud Vrancea
5200 Bacau Str. Enea Nicu, nr.1, Jud Bacau
5500 Buzau Str. Frasinet, Jud Buzau
5900 Bucuresti Vulcan Str. Mihail Sebastian, nr.88, Municipiul Bucuresti
6500 Resita Bd. Muncii nr.21, Jud Caraș-Severin,
6700 Slobozia Str. Theodor, Jud Ialomita
5800 Onesti Strada Victor Babes nr 5, Jud Bacau
8200 Baia Mare Unirii Bd. Unirii Nr. 21, Jud Maramures
2800 Miercurea Ciuc Str. Lunca Mare, Jud Harghita
5400 Medias Str. Soarelui, Jud Sibiu
8300 Botosani Str. Golescu Nr.22, Jud Botoșani
7700 Mioveni Str. Virtutii, Jud Arges
7900 Giurgiu Bulevardul Bucuresti, Jud Giurgiu
7100 Reghin Strada Garii nr. 23-25, Jud Mures
6800 Campulung Muscel Str.Raului Nr.10, Jud Arges
7300 Tulcea Str. Liberbatii Nr.5, Jud Tulcea
7200 Galati II Str.Viitorului Nr.66, Jud Galati
7600 Kaufland Orastie Str. Armatei, Jud Hunedoara
2700 Kaufland Deva Str. Zarandului FN, Jud Hunedoara
8600 Rm.Sarat Str. Contantin Brancoveanu nr .42, Jud Buzău
1370 Carei Mihai Viteazul, Jud Satu Mare
8400 Sighetul Marmatiei Str. Bogdan Voda nr 164 -170, Jud Maramureș
1470 Kaufland Timisoara 3 Sever Bocu Str. Conac Nr.51, Comuna Dumbravita, Jud Timis
8900 Ghiorghieni Str. Fratiei, Jud Harghita
6600 Sighisoara Str.Mihai Viteazu, Jud Mures
8800 Tg Secuiesc Str. Cernatului, Jud Covasna
7400 Vaslui Bd. Decebal, Jud Vaslui
1270 Kaufland Oradea Borsului Bd Borsului nr 6, Jud. Bihor
8500 Caransebes Str. Ardealului, Jud Caraș-Severin
7500 Sebes Str. Industriilor nr. 2, Jud Alba
4100 Ploiesti 2 Str. Republicii, Municipiul Ploiesti, Jud Prahova
6900 Fagaras Str. Tudor Vladimirescu, Jud Brasov
1970 Tecuci Strada Principala, Jud Galati
7800 Comanesti Str.Vasile Alecsandri Nr.18, Jud Bacau 
8100 Campina Str.Nicolae Balcecu Nr.46, Jud Prahova
5600 Sf Gheorghe Str. Lunca Oltului , FN , Sf. Gheorghe, Jud Covasna
8700 Medgidia Str. Independentei nr. 12, Medgidia , jud. Constanta
1170 Bistrita 2 Municipiul Alexandria, Calea Moldovei, jud. Teleorman
1870 Alexandria Bd. Bucuresti, Jud. Teleorman
1770 Drobeta Str. Calea Tg Jiului, nr. 44, Municipiul Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti
3500 Bucuresti Mihai Bravu Str. Racari nr. 5, sector 3 , Mun. Bucuresti, Municipiul Bucuresti
2070 Navodari Str. Constantei nr. 26,Mun. Navodari, jud. Constanta
2270 Iasi Chimiei Str. Chimiei, nr. 2, Municipiul Iaşi, jud. Iaşi
1670 Calarasi Str. Eroilor, nr. 49B, Municipiul Calarasi, Jud. Calarasi
1570 Curtea de Arges Str. Albesti FN, Municipiul Curtea de Arges, jud. Arges
2170 Pascani-Moldovei Str. Moldovei FN, Municipiul Pascani, jud. Iasi
2670 Radauti-Stefan cel Mare Str. Stefan cel Mare, nr.101D -103, Municipiul Radauti, jud. Suceava
8000 Falticeni Str. Armatei, nr. 3, Municipiul Falticeni, jud. Suceava
6400 Galati-Tigalia 4 Str. Brailei, nr. 144 , Mun.Galati , Jud Galati
2370 Ploiesti Democratiei Str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Municipiul Ploiesti, Jud. Prahova
2770 Petrosani Str. Livezeni DN 66, nr. 12C, Municipiul Petrosani, Jud. Hunedoara
3370 Bucuresti Valea Cascadelor Str. Valea Cascadelor, sector 6, Municipiul Bucuresti
2470 Bucuresti Pantelimon Soseaua Pantelimon, nr. 244-246, sector 2, Municipiul Bucuresti
3970 Tg. Mures 2 Livezeni Str. Livezeni, nr. 6A, Targu Mures, Jud. Mures
6000 Oradea Nufarului Str. Nufarului, nr. 110, Oradea, Jud. Bihor
3570 Targoviste - Unirii Str. Unirii, nr. 18, Mun. Targoviste, Jud. Dambovita
4270 Arad 2 Sega Calea Aurel Vlaicu, nr. 139 - 151, Arad, Jud. Arad
2870 Bucurestii Noi Blv. Bucurestii Noi, nr.50B, Sector 1, Mun. Bucuresti
2570 Gherla Str. Haşdăţii, nr.1, Mun. Gherla, Jud. Cluj
4470 Vatra Dornei Str. 22 Decembrie, nr. 24, Mun. Vatra Dornei, Jud. Suceava
5100 Oradea Iosia Str. Stefan Octavian Iosif, nr. 3, Jud. Bihor
3100 Bucuresti - Aparatorii Patriei Soseaua Oltenitei, nr. 388, Sector 4, Mun. Bucuresti
2970 Bacau - Milcov (Carpati Cornisa) Str.Milcov, nr. 3-5, Jud. Bacau
3070 Bucuresti - Tudor Vladimirescu B-dul 1 Mai, nr. 51-55, Sector 6, Mun. Bucuresti
7000 Bucuresti - Brancusi Str. Valea Oltului, Nr. 195-197, Sector 6, Mun. Bucuresti
4070 Slatina - Nicolae Iorga Str. Nicolae Iorga, Nr. 46, Slatina, Jud. Olt
4170 Constanta 2 Viile Noi B-dul Aurel Vlaicu, nr. 52, Municipiul Constanta 
5270 Sibiu Polsib Sos. Alba Iulia, nr. 40 , Jud Sibiu
4500 Timisoara (Fabric) Mihail Kogalniceanu Str. Strada Mihail Kogalniceanu Nr. 11-15; 300126, Timisoara, Jud Timis
4770 Braila 1 Mai Blvd. Dorobanților Nr. 413, Braila, Jud Braila
5570 Arad Micalaca Calea Radnei Nr. 128 -130 , Arad, Jud. Arad
4370 Bucuresti Basarab Șoseaua Orhideelor, nr. 46A, sector 1
3170 Bucuresti Ferentari Prelungirea Ferentari 62, București 052034
4570 Kaufland Mangalia Strada Lavrion 30, Saturn 905500
6970 Kaufland Codlea Strada Vulcanului 2A, Codlea 505100
5170 Kaufland Lugoj Strada Timișorii 131, Lipova 315400
3670 Kaufland Rm Valcea 2 Strada Barajului nr 32-34
6870 Kaufland Brasov 2 Strada Avram Iancu nr 62
5470 Kaufland Odai Soseaua Alexandriei, nr. 152, sector 5 
6770 Kaufland Satu Mare str. Corvinilor, nr.1-3
4670 Kaufland Cluj Napoca 3 str. Alexandru Vaida Voevod nr. 59
3870 Kaufland Buzau Bdul Unirii, nr 1
5670 Kaufland Craiova str. Doctor Nicolae Ionescu Sisesti, nr. 23 - 23A 
Acesta promotie este valabila de la 2018-11-01 si expira la 2018-11-30  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24