home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  96
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  0
  Electronice & Electrocasnice  0
  Timp Liber & Shopping  0
  Auto & Accesorii  0
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  35
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  0
  Imobiliare  0
  Mobilier  0
  Productia si furnizarea de energie electrica  0
  Constructii  0
  Surse de iluminat  0
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Ferrero - Raffaello „La final de an, arata-i toata aprecierea ta”  
Achizitioneaza, in Perioada Campaniei, din oricare dintre Locatiile Participante, unul sau mai multe Produse Participante la Campanie si poti castiga! Detalii in regulament!
 

 
Regulament:
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„La final de an, arata-i toata aprecierea ta”
Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 8, 9, 12 si 13 iunie 2019


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala „La final de an, arata-i toata aprecierea ta” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si desfasurata de FERRERO ROMANIA S.R.L., o societate cu raspundere limitata romana, cu sediul in strada Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, Romania, avand codul unic de inregistrare 18621132, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/7003/2006, care detine conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal si prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, telefon 021 528 22 00, fax 021 528 22 10, (denumita in continuare „Organizatorul” sau „Ferrero Romania”).

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial"). 

1.3. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
accesand site-ul http://regulamentepromotii.ro (accesibil si de pe mobil sau tableta) sau 
printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din strada Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.
1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe site-ul http://regulamentepromotii.ro (accesibil si de pe mobil sau tableta).

1.6. Campania este organizata de FERRERO ROMANIA prin intermediul agentiilor:
LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, avand cod unic de inregistrare 25848554, atribut fiscal RO, denumita in continuare „Agentia Lion Communication” sau „Agentia”.
Si
SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bd. Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3792/2005, CUI 17290596, atribut fiscal RO, denumita in continuare „Agentia Smartpoint”

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in magazinele din retelele Auchan, Cora, Carrefour, Mega Image si Penny Market de pe teritoriul Romaniei, selectate de Organizator, si mentionate expres in Regulamentul Oficial (denumite in continuare „Locatiile participante”). Lista tuturor Locatiilor participante, precum si zilele din perioada Campaniei aplicabile fiecarei Locatii participante in parte, sunt mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial,.

3.2.  Campania se va desfasura in zilele de 8, 9, 12 si 13 iunie 2019 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), exclusiv in zilele din Perioada Campaniei aplicabile fiecarei Locatii Participante in parte, expres mentionate in Anexa nr. 1, in conformitate cu programul de activare a promoterilor din fiecare Locatie Participanta si cu respectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

3.3 Perioada de activare a promoterilor in fiecare dintre Locatiile participante mentionate in Anexa nr. 1 a Regulamentului Oficial se incadreaza strict in zilele si in intervalul orar de mai jos:

Zile de activare
Interval orar de activare a promoterilor

8 iunie 2019 11:00 – 17:00
9 iunie 2019 11:00 – 17:00
12 iunie 2019 14:00 – 20:00
13 iunie 2019 14:00 – 20:00

3.4. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. Produsele participante la Campanie sunt exclusiv produsele Ferrero marca Raffaello, detaliate mai jos, 
Raffaello in ambalaj de 80g;
Raffaello in ambalaj de 150g;
Raffaello Raspberry in ambalaj de 150g
Raffaello in ambalaj de 230g;
Raffaello in ambalaj de 260g.
Raffaello in ambalaj de 300g

importate si/sau distribuite de catre Organizator pe teritoriul Romaniei si comercializate in oricare dintre Locatiile participante (denumite in continuare in mod colectiv „Produse participante" sau individual „Produs participant”). Nu toate produsele Raffaello comercializate pe teritoriul Romaniei sunt importate si/sau distribuite de catre Organizator. Pe ambalajul produselor se gasesc indicatii cu privire la importator/distribuitor.
4.2 Campania se desfasoara in limita stocului de Produse participante disponibil la raft in fiecare dintre Locatiile participante. 

4.3 Dupa data incheierii Campaniei Produsele participante isi pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei, sau in afara Perioadei Campaniei, in alte zile decat cele cuprinse in Perioada Campaniei. 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant" si colectiv „Participanti"). 
 
5.2. La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului, ai Agentiei sau ai celorlalte societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (insemnand copii, parinti, sot/ sotie, frate/ sora).

5.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. In cadrul Campaniei sunt oferite urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:

Premiu Cantitate Valoare unitara (RON) cu TVA inclus Valoare totala (RON) cu TVA inclus
Agenda personalizata Raffaello 5.000 10,67 53.350,00
Raffaello Raspberry 150g 2.630 12,52 32.927,60
Total 7.630 86.277,60

6.2. Valoarea comerciala totala a premiilor este 86.277,60 RON (TVA inclus).

6.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor. 

6.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (de ex. costul de achizitionare a Produselor participante la Campanie).

6.5. Imaginile premiilor folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a avea sansa de a castiga unul dintre premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, participantii trebuie sa respecte urmatoarul mecanism:

a) sa achizitioneze, in Perioada Campaniei, in conformitate cu programul de functionare al Locatiei Participante respective, din oricare dintre Locatiile Participante, unul sau mai multe Produse Participante la Campanie. 
b) sa se prezinte, in oricare dintre zilele de activare a promoterilor, in intervalul orar precizat in cadrul Sectiunii 3.3, aplicabil Locatiei participante respective, la standul Raffaello special amenajat dupa linia caselor de marcat, din Locatia participanta respectiva. 
c) sa prezinte promoterilor, in original, bonul fiscal ce atesta achizitionarea Produselor participante la Campanie, conform Regulamentului Oficial.
Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie sa fie emis in Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial, de Locatia participanta respectiva, sa ateste achizitionarea a minim unui Produs Participant sau a mai multor Produse Participante (in orice combinatie), si sa nu aiba inscrisa nicio mentiune legata de acordarea anterioara, pe baza sa, a vreunui card razuibil in cadrul acestei Campanii.
d) Dupa validarea bonului fiscal de catre promoterul de la standul Raffaello din Locatia participanta in cauza, Participantul va fi invitat sa isi aleaga un card razuibil. Daca la prezenta Campanie se achizitioneaza mai multe Produse participante, pe acelasi bon fiscal, pentru fiecare produs astfel achizitionat participantul va primi cate un card razuibil. Cardurile razuibile vor fi acordate in limita stocului de carduri disponibil in fiecare Locatie participanta.
e) In momentul oferirii cardului promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsul participant/Produsele participante, pentru care s-a oferit cardul, cu mentiunea „acordat card”. In cazul in care pe baza aceluiasi bon fiscal sunt achizitionate mai multe Produse, se va mentiona „acordat x carduri” (unde x reprezinta numarul de carduri acordate pe baza aceluiasi bon fiscal).
f) Sa razuiasca cardul primit pentru a citi mesajul si a afla daca a castigat unul dintre premiile oferite in cadrul acestei Campanii: a) o agenda personalizata Raffaello sau b) un produs Raffaello Raspberry in ambalaj de 150g. 
g) In cazul cardurilor castigatoare, pentru a intra in posesia premiului, participantul trebuie sa prezinte cardul razuit promoterilor de la standul Raffaello, in perioada de activare a acestora, expres mentionata in cadrul Sectiunii 3 alin. 3.3. 
Premiile vor fi acordate de catre promoteri la standul Raffaello, pe loc, in limita stocului de astfel de premii disponibil in Locatia Participanta respectiva, intrucat numarul total de premii oferite de Organizator este limitat. Premiile care nu sunt revendicate pe Perioada Campaniei de la promoteri nu pot fi revendicate in afara Perioadei Campaniei si nici nu vor putea fi revendicate ulterior incheierii Campaniei, urmand a ramane in proprietatea Organizatorului.
h) Acordarea premiilor se va face pe loc, in limita numarului de astfel de premii disponibile in cadrul acestei Campanii. Inainte de inmanarea premiului/premiilor promoterul va face o copie dupa bonul fiscal pe baza caruia a acordat premiul.

7.2 Un participant la prezenta Campanie va putea primi un numar nelimitat de carduri razuibile, daca face dovada achizitionarii, in Perioada Campaniei, a Produselor participante, pentru fiecare card in parte, in conformitate si cu respectarea prevederilor Regulamentului Oficial. Cu toate acestea cardurile vor fi acordate in limita stocului de carduri disponibil la standul Raffaello din fiecare Locatie participanta, intrucat numarul total de carduri emise de Organizator este limitat. 

SECTIUNEA 8. ERORI ALE BONURILOR FISCALE /CARDURILOR; BONURI FISCALE / CARDURI NECORESPUNZATOARE

8.1. Participarea la Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale/carduri razuibile care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate etc. nu vor fi luate in considerare de catre Organizator in vederea acordarii premiilor.

8.2. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma nicio raspundere pentru astfel de bonuri fiscale si/sau carduri razuibile (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate etc.) sau care nu corespund acestui Regulament Oficial, sau pentru orice alti factori independenti de Organizator, care ar putea afecta dreptul unei persoane de participare la prezenta Campanie si nu va acorda premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale si/sau carduri razuibile, care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio situatie care nu rezulta din culpa sa exclusiva.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

9.2. Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai unor bonuri fiscale si/sau carduri razuibile considerate invalide conform acestui Regulament Oficial, cu persoanele ce incearca inscrierea in Campanie in baza unor produse neparticipante sau in situatiile unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea Organizatorului si a Agentiei implicate in organizarea prezentei Campanii cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3. Organizatorul si Agentia nu isi asuma raspunderea:
pentru intreruperile serviciilor oferite de catre terti - nefunctionalitati ale furnizorilor de internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric etc;
situatiile in care consumatorii achizitioneaza pe Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie.
imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator; 
cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate in cadrul Locatiilor participante daca prin aceasta, este intrerupta activitatea Locatiilor Participante in perioada Campaniei..
9.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor, bonurilor fiscale sau cardurilor razuibile. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada participarii valabile in Campanie. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

9.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei.

9.6.  Organizatorul Campaniei va acorda premii numai castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

9.7. Organizatorul si Agentia sunt indreptatite sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului/Agentiei ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul si Agentia isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 10. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. In cadrul Campaniei „La final de an, arata-i toata aprecierea ta”, ce face obiectul acestui Regulament Oficial, nu sunt prelucrate date cu caracter personal.  

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii mai mari de 600 RON, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

11.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA 

12.1. Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

12.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.
12.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei, prin publicare pe Site-ul Campaniei http://regulamentepromotii.ro, sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

13.2. Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Agentia LION COMMUNICATION SERVICES S.A., in atentia diviziei Saatchi & Saatchi + The Geeks, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie/sesizare.

13.3. Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

13.4. Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii.

13.5. Organizatorul si Agentia LION nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu expeditorii unor eventuale sesizari/reclamatii, care sunt sau se dovedesc a fi in mod vadit nefondate sau excesive, inclusiv din cauza caracterului lor repetitiv.

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat si autentificat intr-un exemplar original care va ramane in arhiva notarului public si in 4 duplicate astazi, ............. .


ANEXA nr. 1
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
„La final de an, arata-i toata aprecierea ta”
Campanie promotionala pentru consumatori 
Perioada campaniei: 8, 9. 12 si 13 iunie 2019

- Lista Locatiilor participante la Campanie si 
perioada de desfasurare a Campaniei in fiecare Locatie participanta –

Lista magazinelor Auchan in care Campania se desfasoara in urmatoarele zile din Perioada Campaniei: 
8 si 9 iunie 2019
Nr. Crt. Magazin Adresa
1 AUCHAN BACAU Republicii nr. 181, Bacau , Jud. Bacau 
2 AUCHAN BAIA MARE Bd. Bucuresti nr. 144, Baia Mare
3 AUCHAN BERCENI Dealul Bisericii nr. 67 - 109, Sector 4, Bucuresti 
4 AUCHAN BRASOV VEST (CITY) Sos Cristianului nr. 5, Brasov
5 AUCHAN CLUJ IRIS Bd. Muncii nr. 1- 15, Cluj-Napoca 
6 AUCHAN CLUJ JULIUS MALL Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, Cluj-Napoca (in Iulius Mall)
7 AUCHAN CONSTANTA MARITIMO Bd Aurel Vlaicu nr. 220, Constanta (in Maritimo Shopping Center)
8 AUCHAN CONSTANTA SUD (CITY) Sos. Mangaliei nr. 195A, Constanta 
9 AUCHAN COTROCENI Strada Vasile Milea nr. 4, Bucuresti
10 AUCHAN CRAIOVA Calea Bucuresti nr. 80, Craiova (in Electroputere Parc), 
11 AUCHAN CRAIOVA CRAIOVITA Calea Severinului nr. 5A, Craiova
12 AUCHAN CRANGASI (CITY) Bd Constructorilor nr. 16A, sector 6, Bucuresti 
13 AUCHAN DEVA Calea Zarandului nr. 87, Deva
14 AUCHAN GALATI Bd. Galati nr. 3A, Galati
15 AUCHAN IASI (CITY) Str. Palas nr. 5C Iasi (in Palas Iasi)
16 AUCHAN MILITARI Bld. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6, Bucuresti 
17 AUCHAN ORADEA Str. Ogorului nr. 171, Oradea, Jud. Bihor
18 AUCHAN PALLADY Bd Theodor Pallady nr. 51, sector 3, Bucuresti 
19 AUCHAN PITESTI BRADU Comuna Bradu, Sat Geamana, DN 65 B nr. F4, Jud Arges
20 AUCHAN PITESTI GAVANA Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitesti 
21 AUCHAN PLOIESTI Comuna Blejoi, Sat Blejoi, nr. 1200, jud. Prahova
22 AUCHAN SATU MARE Drumul Careiului DN 19 nr. 77-79, Satu Mare 
23 AUCHAN SIBIU Shopping City Sibiu, DN1, km 306, Selimbar, jud. Sibiu
24 AUCHAN SUCEAVA Calea Unirii nr. 22, Suceava (in incinta Iulius Mall)
25 AUCHAN TG.MURES DOJA Str. Gheorghe Doja nr. 243, Tg. Mures
26 AUCHAN TG.MURES SUD (CITY) Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 291, Targu Mures
27 AUCHAN TIMISOARA JULIUS MALL Str. Demetriade nr. 1, Timisoara (in incinta Iulius Mall) 
28 AUCHAN TIMISOARA NORD Calea Aradului nr. 56, Timisoara 
29 AUCHAN TIMISOARA SUD Calea Sagului nr. 223, com. Giroc, jud. Timis
30 AUCHAN TITAN Bd 1 Decembrie 1918 nr. 33A, sector 3, Bucuresti 
31 AUCHAN VITAN Calea Vitan nr. 236, sector 3, Bucuresti
32 AUCHAN DRUMUL TABEREI Str. Brasov nr. 25, intrarea prin Bd. 1 Mai, sector 6, Bucuresti
33 AUCHAN BRASOV CORESI acces din Strada Zaharia Stancu, nr 1, Brasov
Lista magazinelor Cora in care Campania se desfasoara in urmatoarele zile din _Perioada Campaniei: 
8 si 9 iunie 2019
Nr. Crt. Magazin Adresa
1 CORA Pantelimon Pantelimon, Sos. Vergului nr. 21, sector 2, Bucuresti
2 CORA Lujerului Lujerului, B-dul Iuliu Maniu nr.19, sector 6, Bucuresti 
3 CORA Sun Plaza Sun Plaza, Calea Vacaresti nr. 391, sector 4, Bucuresti 
4 CORA Sos. Alexandriei Soseaua Alexandriei nr. 152, sector 5, Bucuresti 
5 CORA Cluj B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 142, Cluj-Napoca
6 CORA Baia Mare str. Victoriei nr. 73, Baia Mare 
7 CORA Bacau Asco Bacau; Str. Milcov, Nr. 2-4, Bacau, jud Bacau.
8 CORA Dr. Tr. Severin str. Constructorilor nr. 1, Dr. Tr. Severin
9 CORA Constanta City Park, B-dul Alexandru Lapusneanu, Constanta 
10 CORA Constanta str. Cumpenei nr. 2 (langa pod Butelii), Constanta 
11 CORA Ploiesti str. Calomfirescu nr. 2 (Mall AFI Palace), Ploiesti 
Lista magazinelor Carrefour in care Campania se desfasoara in urmatoarele zile din Perioada Campaniei: 
8 si 9 iunie 2019
Nr. Crt. Magazin Adresa
1 CARREFOUR Carrefour Colentina Sos. Colentina 426-426A, sector 2, Bucuresti
2 CARREFOUR Carrefour Berceni B-dul Metalurgiei nr.12-18, sector4, Bucuresti
3 CARREFOUR Carrefour Unirii Bd. Corneliu Coposu nr. 2 sector 3 Bucuresti
4 CARREFOUR Carrefour Chitilia Colosseum Str. Chitilei, Buc
5 CARREFOUR Carrefour Mega Mall Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Bucuresti.
6 CARREFOUR Carrefour Orhideea Splaiul Independentei nr. 210-210B (Grozavesti), Sector 6, Bucuresti
7 CARREFOUR Carrefour Baneasa Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 44A, Sector 1, Bucuresti
8 CARREFOUR Carrefour Vulcan Str. Mihail Sebastian nr. 88, sector 5, Buc
9 CARREFOUR Carrefour Park Lake Str. Liviu Rebreanu nr.4 Sector 3, Bucuresti
10 CARREFOUR Carrefour Ploiesti DN1B, km. 6, comuna Blejoi, jud. Prahova
11 CARREFOUR Carrefour Brasov Calea Bucuresti nr.107, Brasov, jud.Brasov, 
12 CARREFOUR Carrefour Pitesti Intersectia DN 65 B cu A1
13 CARREFOUR Carrefour Sibiu DN 1 KM 306, Comuna Selimbar In cadrul Centrului Comercial Shopping City Sibiu
14 CARREFOUR Carrefour Tg Jiu Str. Termocentralei, nr. 10, Targu Jiu, Jud. Gorj.
15 CARREFOUR Carrefour Cluj Centrul Comercial Polus Carrefour CLUJ DN1, str. Avram Iancu nr.492 - 500
16 CARREFOUR Carrefour Oradea Lotus str. Nufarului nr.30, Oradea, judetul Bihor
17 CARREFOUR Carrefour Oradea Era Calea Aradului nr.62, jud Bihor
18 CARREFOUR Carrefour Constanta B-dul Tomis nr 391, Constanta
19 CARREFOUR Carrefour Galati Bv. George Cosbuc nr. 251, Galati
20 CARREFOUR Carrefour Buzau Bulevardul Unirii nr. 232, Buzau
21 CARREFOUR Carrefour Braila DN21, Sat Varsatura, Comuna Chiscani, jud. Braila
22 CARREFOUR Carrefour Iasi Era Soseaua Pacurari nr. 121, Iasi
23 CARREFOUR Carrefour Iasi Felicia Centrul Comercial CARREFOUR FELICIA Baza 3, Str. Bucium nr. 36, IASI
24 CARREFOUR Carrefour Suceava Calea Unirii nr. 27 B, Suceava
25 CARREFOUR Carrefour Focsani Calea Moldovei nr. 32, Focsani, Vrancea
26 CARREFOUR Carrefour Botosani Blvd. Mihai Eminescu nr. 2, Botosani, jud. Botosani
27 CARREFOUR Carrefour Drobeta B-dul Alunis, Zona Aeroport, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti
28 CARREFOUR Carrefour Timisoara Calea Sagului nr. 100, Timisoara, jud. Timis
29 CARREFOUR Carrefour Veranda Str. Ziduri Mosi nr. 23, Sector 3, Bucuresti
30 CARREFOUR Carrefour Piatra Neamt Bd-ul Decebal nr. 79, Piatra Neamt, Jud. Neamt
31 CARREFOUR Carrefour Ramnicu Valcea Bd-ul Ferdinand nr. 38, Ramnicu Valcea, jud. Valcea
32 CARREFOUR Carrefour Roman Roman Value Centre, Str. Mihai Viteazul nr. 3, Roman, Jud. Neamt
33 CARREFOUR Carrefour Baia Mare Bulevardul Bucuresti nr. 53, Baia Mare
34 CARREFOUR Carrefour Satu Mare Strada Careiului nr. 17, Satu Mare
35 CARREFOUR Militari Autostrada Buc-Pitesti km. 11,4, Sector 6, Bucuresti
Lista magazinelor Mega Image in care Campania se desfasoara in urmatoarele zile din Perioada Campaniei:
 12 si 13 iunie 2019
Nr. Crt. Magazin Adresa
1 MEGA IMAGE MI CRANGASI Calea Crangasi nr. 29, Bucuresti 
2 MEGA IMAGE MI COLENTINA    Strada Soseaua Colentina nr. 81, Sector 2, Bucuresti
3 MEGA IMAGE MI BRANCOVEANU Strada Constantin Brancoveanu nr. 45, Sector 4, Bucuresti
4 MEGA IMAGE MI APUSULUI      Strada Apusului nr. 50, Sector 6, Bucuresti
5 MEGA IMAGE MI STEFAN CEL MARE METROU Bd. Stefan Cel Mare nr. 14, Bl 19 Parter, Sector 2, Bucuresti
6 MEGA IMAGE MI LACUL TEI Strada Lacul Tei nr. 73, Sector 2, Bucuresti
7 MEGA IMAGE MI FAVORIT Drumul Taberei nr. 24, Parter, Sector 6, Bucuresti
8 MEGA IMAGE MI IZVORUL CRISULUI Strada Constantin Brancoveanu nr. 116 Bl. M2/3, Sector 4, Bucuresti
9 MEGA IMAGE MI DRISTOR      Bd. Camil Ressu nr.7 (Fost Calea Dudesti Nr.225), Sector 3
10 MEGA IMAGE MI TITULESCU Strada Nicolae Titulescu nr. 39, Sector 1, Bucuresti
11 MEGA IMAGE MI PIATA AMZEI Strada Amzei nr. 10-22 Bl. Corp A, Sector 1, Bucuresti
12 MEGA IMAGE MI UNIRII      Piata Unirii nr. 1 (Magazin Unirea Shopping Center), Bucuresti,
13 MEGA IMAGE MI TUDOR VLADIMIRESCU Bd. Tudor Valadimirescu nr. 57, Bloc T4, Sect.5, Bucuresti
14 MEGA IMAGE MI DINICU GOLESCU Bd. Dinicu Golescu nr. 23-25, Sector 1, Bucuresti
15 MEGA IMAGE MI DRUMUL TABEREI 2 Drumul Taberei nr. 32 , Sector 6 , Bucuresti
16 MEGA IMAGE MI PIATA VITAN    Strada Vitan nr. 13-19, Sector 3, Bucuresti
17 MEGA IMAGE MI PLATINIA Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 2-6, Judetul Cluj
18 MEGA IMAGE MI TINERETULUI  Strada Tineretului nr. 1, Sector 4, Bucuresti
19 MEGA IMAGE MI ACADEMIEI Strada Academiei nr.2, Sector 3
20 MEGA IMAGE MI MIHAI VITEAZUL Piata Mihai Viteazu nr. 17, Parter, Cluj-Napoca, Judetul Cluj
21 MEGA IMAGE MI MILITARI Strada Iuliu Maniu nr. 51, Sector 6, Bucuresti
22 MEGA IMAGE MI CAMIL RESSU    Strada Camil Ressu nr. 6 Bl. 2, Sector 3, Bucuresti
23 MEGA IMAGE MI PIATA IANCULUI Strada Iancului nr. 4 Bl. 113A, Sector 2, Bucuresti
24 MEGA IMAGE MI NERVA TRAIAN Str. Nerva Traian nr. 3, Sector 3, Bucuresti
25 MEGA IMAGE MI PRECIZIEI Bd. Preciziei nr. 24, Cladirea C1, Sector 6, Bucuresti
26 MEGA IMAGE MI GLUCOZA Strada Fabrica De Glucoza nr. 9B, Bl C, Bucuresti
27 MEGA IMAGE MI PIATA VICTORIEI Calea Victoriei nr. 155, Bl D1,Parter, Sc 5 si 6, Bucuresti
28 MEGA IMAGE MI RAHOVA    Strada Rahovei nr. 299, Sector 5, Bucuresti
29 MEGA IMAGE MI STEFAN CEL MARE Soseaua Stefan Cel Mare nr. 40, Bl.118, Bucuresti
30 MEGA IMAGE MI MUNCII Bd. Decebal nr. 25-27-29, Bucuresti
31 MEGA IMAGE MI MOGHIOROS Strada Drumul Taberei nr. 40-44, Sector 6, Bucuresti
32 MEGA IMAGE MI GROZOVICI Strada Stefan Cel Mare nr. 50 Bl. 35B, Sector 2, Bucuresti
33 MEGA IMAGE MI MUNTENIA  Bd. Independentei nr. 2, Targoviste
34 MEGA IMAGE MI CIRESICA Strada Cismelei nr. 16, Constanta
35 MEGA IMAGE MI BALADA Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12, Bl L53,Constanta, Jud. Constanta
36 MEGA IMAGE MI CHARLES DE GAULLE Strada Pangratti Emil, Inginer, nr. 35, Sector 1 Bucuresti
37 MEGA IMAGE MI BERCENI    Strada Berceni nr. 41, Sector 4, Bucuresti
38 MEGA IMAGE MI MIHAI BRAVU Strada Mihai Bravu nr. 294, Sector 3, Bucuresti
39 MEGA IMAGE MI SEBASTIAN Calea 13 Septembrie nr. 221-225 (Complex Comercial Prosper), Bucuresti
40 MEGA IMAGE MI ELISABETA Bd. Regina Elisabeta nr. 30, Sector 5, Bucuresti
Lista magazinelor Penny Market in care Campania se desfasoara in urmatoarele zile din Perioada Campaniei:
 8, 9, 12 si 13 iunie 2019
Nr. Crt. Magazin Adresa
1 PENNY BOTOSANI Str. Nicolae Iorga nr. 4
2 PENNY TARGU MURES Str. Predeal nr. 88
3 PENNY BRASOV Bdul Garii, Unirea Shopping Center
4 PENNY GALATI Regimentului nr.11, Siret 46 G, Cartier Mazepa 2
5 PENNY BUZAU Bdul Unirii nr. 301
6 PENNY BUZAU Bdul Republicii nr. 1
7 PENNY TARGOVISTE Str. Arsenalului nr. 20
8 PENNY BRAILA Cal. Calarasilor nr. 243
9 PENNY TIMISOARA Bdul Maresal Constantin Prezan nr. 14-16
10 PENNY PITESTI Calea Bucuresti nr. 36
11 PENNY CLUJ Str. Calea Floresti nr. 56
12 PENNY ORADEA Str. Grigore Moisil nr. 3
13 PENNY TIMISOARA Str. Circumvalutiunii nr. 35
14 PENNY BUCURESTI Str. Fundeni nr. 38-40, Sector 2
15 PENNY ORADEA Str. Tudor Vladimirescu nr. 86
16 PENNY GALATI Str. Crizantemelor nr. 8
17 PENNY Bucuresti Militari Residence Str. Soarelui nr. 4, Sat Dudu, Com. Chiajna
18 PENNY Bucuresti Magurele Str. Atomistilor nr. 369-375, Magurele
19 PENNY Buc.Domnesti Sos. Bucuresti-Domnesti nr. 17, Sat Olteni, Comuna Clinceni
20 PENNY Bucuresti Colentina Sos. Colentina nr. 27, Sector 2, Bucuresti
21 PENNY CONSTANTA Str. Aurel Vlaicu nr. 282
22 PENNY PLOIESTI Sos. Vestului nr. 12
23 PENNY Bucurestii Noi Bdul Bucurestii Noi nr. 27-29, Sector 1
24 PENNY Bucuresti Luica Str. Luica nr. 62-64, 66-68, Sector 4
25 PENNY Bucuresti Th. Pallady Bdul Theodor Pallady nr. 39, Sector 3
26 PENNY Bucuresti Crangasi Sos. Virtutii nr. 148A, Sector 6
27 PENNY Bucuresti B-dul Timisoara Bdul Timisoara nr. 56, Sector 6
28 PENNY Bucuresti Timpuri Noi Str. V.V. Stanciu nr. 213, Sector 4
29 PENNY Bucuresti Gherase Sos. Gherase nr. 66-70, Sector 2
30 PENNY Buftea Str. Parc Centru nr. 7
31 PENNY Pipera Bdul Pipera nr. 2H, Oras Voluntari
32 PENNY Bragadiru Sos. Alexandriei nr.112, Bragadiru
33 PENNY Corbeanca Sos. Unirii nr. 58, Sat Petresti, Corbeanca
34 PENNY Buftea 2 Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 139, Buftea
35 PENNY Popesti Leordeni Str. Drumul Fermei nr. 91, Popesti Leordeni
36 PENNY Ploiesti XXL Sos. Nordului nr. 10
37 PENNY BUKAREST GARUN Str. Nasaud nr. 97, Sector 5
38 PENNY Braila Sos. Buzaului, Nr. 16, Braila
39 PENNY Roman Bdul Republicii nr. 123-125
40 PENNY Bacau Str. Izvoare nr. 2


 
Acesta promotie este valabila de la 2019-06-08 si expira la 2019-06-13  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24