home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Ferrero - „Raffaello 80g – Cadoul perfect pentru fiecare ocazie”  
Achizitioneaza in Perioada Campaniei, din oricare dintre Locatiile Participante, unul sau mai multe Produse Participante la Campanie, prezinta-te cu bonul fiscal la standul Raffaello si ai sansa de a castiga unul dintre premiile oferite in cadrul acestei Campanii! Detalii in regulament!
 

 
Regulament:
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Raffaello 80g – Cadoul perfect pentru fiecare ocazie”
Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 24 iulie 2019 - 11 august 2019


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala „Raffaello 80g – Cadoul perfect pentru fiecare ocazie” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si desfasurata de FERRERO ROMANIA S.R.L., o societate cu raspundere limitata romana, cu sediul in strada Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, Romania, avand codul unic de inregistrare 18621132, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/7003/2006, telefon 021 528 22 00, fax 021 528 22 10, (denumita in continuare „Organizatorul” sau „Ferrero Romania”).

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial"). 

1.3. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
accesand site-ul http://regulamentepromotii.ro (accesibil si de pe mobil sau tableta) sau 
printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din strada Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.
1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe site-ul http://regulamentepromotii.ro (accesibil si de pe mobil sau tableta).

1.6. Campania este organizata de FERRERO ROMANIA prin intermediul agentiilor:
LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, avand cod unic de inregistrare 25848554, atribut fiscal RO, denumita in continuare „Agentia Lion Communication”.
Si
SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bd. Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3792/2005, CUI 17290596, atribut fiscal RO, denumita in continuare „Agentia Smartpoint”

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA CAMPANIEI

3.1. Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in magazinele din retelele Cora Hypermarket, Carrefour Hypermarket, Carrefour Express Supermarket, Mega Image Supermarket, si Kaufland de pe teritoriul Romaniei, selectate de Organizator, si mentionate expres in Regulamentul Oficial (denumite in continuare „Locatiile participante”). Lista tuturor Locatiilor participante, precum si zilele din perioada Campaniei aplicabile fiecarei Locatii participante in parte, sunt mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament Oficial.

3.2.   Campania se va desfasura in perioada 24 iulie 2019 – 11 august 2019 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), exclusiv in zilele din Perioada Campaniei aplicabile fiecarei Locatii Participante in parte, expres mentionate in Anexa nr. 1, in conformitate cu programul de activare a promoterilor din fiecare Locatie Participanta si cu respectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

3.3 Perioada de activare a promoterilor in fiecare dintre Locatiile participante mentionate in Anexa nr. 1 a Regulamentului Oficial se incadreaza strict in zilele si in intervalul orar de mai jos:

Zile de activare Locatia participanta Interval orar de activare a promoterilor
24-25 iulie Mega Image Supermarket 14:00 – 20:00
31 iulie – 1 august Carrefour Express Supermarket
27-28 iulie Cora Hypermarket 11:00 – 17:00
3 – 4 august Carrefour Hypermarket
3 – 4 august Kaufland 11:00 – 17:00
10 – 11 august3.4. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. Produsele participante la Campanie sunt exclusiv produsele Ferrero marca Raffaello in ambalaj de 80g, importate si/sau distribuite de catre Organizator pe teritoriul Romaniei si comercializate in oricare dintre Locatiile participante (denumite in continuare in mod colectiv „Produse participante" sau individual „Produs participant”). Nu toate produsele Raffaello comercializate pe teritoriul Romaniei sunt importate si/sau distribuite de catre Organizator. Pe ambalajul produselor se gasesc indicatii cu privire la importator/distribuitor.
4.2 Campania se desfasoara in limita stocului de Produse participante disponibil la raft in fiecare dintre Locatiile participante. 

4.3 Dupa data incheierii Campaniei Produsele participante isi pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei, sau in afara Perioadei Campaniei, in alte zile decat cele cuprinse in Perioada Campaniei. 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant" si colectiv „Participanti"). 
 
5.2. La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului, ai Agentiei sau ai celorlalte societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (insemnand copii, parinti, sot/ sotie, frate/ sora).

5.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1. In cadrul Campaniei sunt oferite urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:

Premiu                                    Cantitate Valoare unitara (RON) cu TVA inclus Valoare totala (RON) cu TVA inclus
Bratara IONA cu pandantiv din argint 925   1.600 55,79 89.264,16
Produs Raffaello de 80g                    6.600 7,28 48.048
Total                                    8.200 137.312,16

6.2. Valoarea comerciala totala a premiilor este 137.312,16 RON (TVA inclus).

6.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor. 

6.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (de ex. costul de achizitionare a Produselor participante la Campanie).

6.5. Imaginile premiilor folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a avea sansa de a castiga unul dintre premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

a) sa achizitioneze, in Perioada Campaniei, in conformitate cu programul de functionare al Locatiei Participante respective, din oricare dintre Locatiile Participante, unul sau mai multe Produse Participante la Campanie. 
b) sa se prezinte, in oricare dintre zilele de activare a promoterilor, in intervalul orar precizat in cadrul Sectiunii 3.3, aplicabil Locatiei participante respective, la standul Raffaello special amenajat dupa linia caselor de marcat, din Locatia participanta respectiva. 
c) sa prezinte promoterilor, in original, bonul fiscal ce atesta achizitionarea Produselor participante la Campanie, conform Regulamentului Oficial.
Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie sa fie emis in Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial, de Locatia participanta respectiva, sa ateste achizitionarea a minim unui Produs Participant sau a mai multor Produse Participante (in orice combinatie) si sa nu aiba inscrisa nicio mentiune legata de acordarea anterioara, pe baza sa, a vreunui card razuibil in cadrul acestei Campanii.
d) Dupa validarea bonului fiscal de catre promoterul de la standul Raffaello din Locatia participanta in cauza, Participantul va fi invitat sa isi aleaga un card razuibil. Daca la prezenta Campanie se achizitioneaza mai multe Produse participante, pe acelasi bon fiscal, pentru fiecare produs astfel achizitionat participantul va primi cate un card razuibil. Cardurile razuibile vor fi acordate in limita stocului de carduri disponibil in fiecare Locatie participanta.
e) In momentul oferirii cardului promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsul participant/Produsele participante, pentru care s-a oferit cardul, cu mentiunea „acordat card”. In cazul in care pe baza aceluiasi bon fiscal sunt achizitionate mai multe Produse, se va mentiona „acordat x carduri” (unde x reprezinta numarul de carduri acordate pe baza aceluiasi bon fiscal).
f) Sa razuiasca cardul primit pentru a citi mesajul si a afla daca a castigat sau nu unul dintre premiile oferite in cadrul acestei Campanii, si anume: a) o bratara IONA cu pandantiv din argint 925; b) un produs Raffaello in ambalaj de 80g 
Cardul razuibil poate contine unul dintre urmatoarele mesaje:
Bratara!
Raffaello
Necastigator!

In cazul cardurilor castigatoare, pentru a intra in posesia premiului, participantul trebuie sa prezinte cardul razuit promoterilor de la standul Raffaello, in perioada de activare a acestora, expres mentionata in cadrul Sectiunii 3 alin. 3.3. 
Premiile vor fi acordate de catre promoteri la standul Raffaello, pe loc, in limita stocului de astfel de premii disponibil in Locatia Participanta respectiva, intrucat numarul total de premii oferite de Organizator este limitat. Premiile care nu sunt revendicate pe Perioada Campaniei de la promoteri nu pot fi revendicate in afara Perioadei Campaniei si nici nu vor putea fi revendicate ulterior incheierii Campaniei, urmand a ramane in proprietatea Organizatorului.
Daca mesajul descoperit pe cardul razuibil este: “Necastigator”, atunci Participantul nu a castigat niciun premiu, cardul fiind necastigator
g) Acordarea premiilor se va face pe loc, in limita numarului de astfel de premii disponibile in cadrul acestei Campanii. Inainte de inmanarea premiului/premiilor promoterul va face o copie dupa bonul fiscal pe baza caruia a acordat premiul.

7.2 Un participant la prezenta Campanie va putea primi un numar nelimitat de carduri razuibile, daca face dovada achizitionarii, in Perioada Campaniei, a Produselor participante, pentru fiecare card in parte, in conformitate si cu respectarea prevederilor Regulamentului Oficial. Cu toate acestea cardurile vor fi acordate in limita stocului de carduri disponibil la standul Raffaello din fiecare Locatie participanta, intrucat numarul total de carduri emise de Organizator este limitat. 

SECTIUNEA 8. ERORI ALE BONURILOR FISCALE/CARDURILOR; BONURI FISCALE / CARDURI NECORESPUNZATOARE

8.1.   Participarea la Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale /carduri razuibile care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate etc. nu vor fi luate in considerare de catre Organizator in vederea acordarii premiilor.

8.2. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma nicio raspundere pentru astfel de bonuri fiscale si/sau carduri razuibile (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate etc.) sau care nu corespund acestui Regulament Oficial, sau pentru orice alti factori independenti de Organizator, care ar putea afecta dreptul unei persoane de participare la prezenta Campanie si nu va acorda premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale si/sau carduri razuibile, care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio situatie care nu rezulta din culpa sa exclusiva.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

9.2. Organizatorul si Agentiile implicate in organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai unor bonuri fiscale si/sau carduri razuibile considerate invalide conform acestui Regulament Oficial, cu persoanele ce incearca inscrierea in Campanie in baza unor produse neparticipante sau in situatiile unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea Organizatorului si a Agentiilor implicate in organizarea prezentei Campanii cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3. Organizatorul si Agentiile nu isi asuma raspunderea:
pentru intreruperile serviciilor oferite de catre terti - nefunctionalitati ale furnizorilor de internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric etc;
situatiile in care consumatorii achizitioneaza pe Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie.
imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator; 
cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate in cadrul Locatiilor participante daca prin aceasta este intrerupta activitatea Locatiilor Participante in perioada Campaniei.
9.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor, bonurilor fiscale sau cardurilor razuibile. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada participarii valabile in Campanie. Din momentul primirii premiilor de catre castigatori Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

9.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei.

9.6.   Organizatorul Campaniei va acorda premii numai castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

9.7. Organizatorul si Agentiile sunt indreptatite sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului/Agentiilor ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul si Agentiile isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 10. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. In cadrul Campaniei „Raffaello 80g – Cadoul perfect pentru fiecare ocazie”, ce face obiectul acestui Regulament Oficial, nu sunt prelucrate date cu caracter personal.  

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA 

12.1. Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

12.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.
12.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei, prin publicare pe Site-ul Campaniei http://regulamentepromotii.ro, sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

13.2. Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Agentia LION COMMUNICATION SERVICES S.A., in atentia diviziei Saatchi & Saatchi + The Geeks, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie/sesizare.

13.3. Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

13.4. Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii.

13.5. Organizatorul si Agentia LION nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu expeditorii unor eventuale sesizari/reclamatii, care sunt sau se dovedesc a fi in mod vadit nefondate sau excesive, inclusiv din cauza caracterului lor repetitiv.

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat si autentificat intr-un exemplar original care va ramane in arhiva notarului public si in 4 duplicate astazi, .............  

ANEXA nr. 1
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
„Raffaello 80g – Cadoul perfect pentru fiecare ocazie ”
Campanie promotionala pentru consumatori 
Perioada campaniei: 24 iulie 2019 - 11 august 2019

- Lista Locatiilor participante la Campanie si 
perioada de desfasurare a Campaniei in fiecare Locatie participanta –


Lista locatiilor MEGA IMAGE participante la Campanie
Nr. Crt Retea Oras Locatie Adresa
1 Mega Image București București Mega Image Băneasa Bucureşti, Sos. Bucureşti Ploiesti nr. 83 - 87, Sector 1
2 Mega Image București București Mega Image Charles de Gaulle Strada Pangratti Ermil,Inginer Nr. 35 sector 1 Bucuresti
3 Mega Image București București Mega Image Barbu Văcărescu Str. Barbu Vacarescu nr. 201, Bucuresti, sector 2,
4 Mega Image București București Mega Image Glucoză Strada Fabrica de Glucoza Nr. 9B, bl C
5 Mega Image București București Mega Image Magheru Bulevardul Magheru Nr. 9, sector 1
6 Mega Image București București Mega Image Banu Manta Strada Nicolae Titulescu Nr. 95-103 bl 8 parter sector 1 Bucuresti
7 Mega Image București București Mega Image Iancu de Hunedoara Strada Grigore Alexandrescu Nr. 87-97
8 Mega Image București București Mega Image Ion Mihalache Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti
9 Mega Image București București Mega Image Titulescu Strada Nicolae Titulescu Nr. 39 sector 1 Bucuresti
10 Mega Image București București Mega Image Tineretului Strada Tineretului Nr. 1 sector 4 Bucuresti
11 Mega Image București Mega Image Plaza Romania Bd. Timisoara Nr.26Z
12 Mega Image București București Mega Image Militari Strada Iuliu Maniu Nr. 51 sector 6 Bucuresti
13 Mega Image București București Mega Image Piata Iancului Strada Iancului Nr. 4 BL. 113A  sector 2 Bucuresti
14 Mega Image București București Mega Image Crângași Calea Crangasi Nr. 29
15 Mega Image București Mega Image Apusului Strada Apusului Nr. 50 sector 6 Bucuresti
16 Mega Image Ploiești Mega Image Ploiesti Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti
17 Mega Image Târgoviște Târgoviște Mega Image Muntenia Bd. Independentei, Nr. 2, Targoviste
18 Mega Image Constanța Constanta 1 Strada Tomis Nr. 310 Constanta
19 Mega Image Cluj-Napoca Cluj-Napoca Mega Image Platinia Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 2-6, judetul Cluj
20 Mega Image Cluj-Napoca Cluj-Napoca Mega Image Mihai Viteazu Piata Mihai Viteazu nr. 17, parter, Cluj-Napoca, judetul Cluj
1 Carrefour Market BUCURESTI COLUMBUS OPERATIONAL SRL - BUCURESTI - BRASOV - 104 104 - 061444 BUCURESTI SECTOR 6 STR, SECTOR 6
2 Carrefour Market Bucuresti ARTIMA SA - BUCURESTI - GORJULUI 75-SUPER GORJULUI B-DUL IULIU MANIU, Sector 6
3 Carrefour Market    Bucuresti    ARTIMA SA – IULIU MANIU    BD. IULIU MANIU NR 78, Sector 6
4 Carrefour Market BUCURESTI COLUMBUS OPERATIONAL SRL - BUCURESTI - B VACARESCU - 102 102 - 020284 BUCURESTI SECTOR 2 STR, SECTOR 2
5 Carrefour Market BUCURESTI ARTIMA SA - BUCURESTI - MINIS 112-SUPER MINIS ALEEA BARAJUL DUNAR, SECTOR 3
6 Carrefour Market BRAILA COLUMBUS OPERATIONAL SRL - BRAILA - 308 308 - 810249 BRAILA STR TRANSILVANI
7 Carrefour Market CONSTANTA COLUMBUS OPERATIONAL SRL - CONSTANTA - 301 301 - 900111 CONSTANTA SOS MANGALIE
8 Carrefour Market IASI ARTIMA SA - IASI 6 191 - SOSEAUA NATIONALA NR 55
9 Carrefour Market IASI COLUMBUS OPERATIONAL SRL - IASI - 801 801 - 700132 IASI STR ARCU 29
10 Carrefour Market Bucuresti ARTIMA SA - BUCURESTI - RAZOARE 77-ARTIMA RAZOARE SOS PANDURI NR 71, Sector 5
11 Carrefour Market ARAD COLUMBUS OPERATIONAL SRL - ARAD - 503 503 - 310328 ARAD BD NTITULESCU ZON
12 Carrefour Market TIMISOARA ARTIMA SA - TIMISOARA 2 94-SUPER TIMISOARA2 STR BUREBISTA N
13 Carrefour Market Craiova ARTIMA SA - CRAIOVA 4 179-Str Calea Bucuresti nr 40-42-44
14 Carrefour Market Ramnicu Valcea ARTIMA SA - RAMNICU VALCEA 50-SUPER VALCEA STR DOCTOR HACMAN N
15 Carrefour Market Oradea ARTIMA SA - ORADEA 1 64-SUPER ORADEA STR CORNELIU COPOSU
16 Carrefour Market CLUJ NAPOCA ARTIMA SA - CLUJ 81-SUPER CLUJ2 Str Bucegi Nr 19 Car
17 Carrefour Market BRASOV COLUMBUS OPERATIONAL SRL - BRASOV - 415 415 - 500019 BRASOV STR NICOLAE BAL
18 Carrefour Market TARGU MURES COLUMBUS OPERATIONAL SRL - TARGU MURES - 714 714 - 540397 TARGU MURES BULEVARDUL
19 Carrefour Market Campina ARTIMA SA - CAMPINA 51-SUPER CAMPINA STR REPUBLICII NR
20 Carrefour Market Ploiesti ARTIMA SA - PLOIESTI 74-SUPER PLOIESTI2 BD REPUBLICII NR
Lista locatiilor CORA participante la Campanie
Nr.crt. Magazin Locatie Adresa
1 Cora Pantelimon Pantelimon, Sos. Vergului nr. 21, sector 2, Bucuresti
2 Cora Lujerului Lujerului, B-dul Iuliu Maniu nr.19, sector 6, Bucuresti 
3 Cora Sun Plaza Sun Plaza, Calea Vacaresti nr. 391, sector 4, Bucuresti 
4 Cora Sos. Alexandriei Soseaua Alexandriei nr. 152, sector 5, Bucuresti 
5 Cora Cluj B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 142, Cluj-Napoca
6 Cora Baia Mare str. Victoriei nr. 73, Baia Mare 
7 Cora Bacau Asco Bacau; Str. Milcov, Nr. 2-4, Bacau, jud Bacau.
8 Cora Dr. Tr. Severin str. Constructorilor nr. 1, Dr. Tr. Severin
9 Cora Constanta City Park, B-dul Alexandru Lapusneanu, Constanta 
10 Cora Constanta str. Cumpenei nr. 2 (langa pod Butelii), Constanta 
11 Cora Ploiesti str. Calomfirescu nr. 2 (Mall AFI Palace), Ploiesti 
   
Lista locatiilor Carrefour participante la Campanie
Nr.crt. Magazin Adresa
1 Carrefour Militari Autostrada Buc-Pitesti km. 11,4, Sector 6, Bucuresti
2 Carrefour Colentina Sos. Colentina 426-426A, sector 2, Bucuresti
3 Carrefour Berceni B-dul Metalurgiei nr.12-18, sector4, Bucuresti
4 Carrefour Unirii Bd. Corneliu Coposu nr. 2 sector 3 Bucuresti
5 Carrefour Chitilia Colosseum Str. Chitilei, Buc
6 Carrefour Mega Mall Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Bucuresti.
7 Carrefour Orhideea Splaiul Independentei, Nr. 210-210B (Grozavesti), Sector 6, Bucuresti
8 Carrefour Baneasa Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr. 44A, Sector 1, Bucuresti
9 Carrefour Vulcan Str. Mihail Sebastian nr. 88, sector 5, Buc
10 Carrefour Park Lake Str. Liviu Rebreanu nr.4 Sector 3, Bucuresti
11 Carrefour Ploiesti DN1B, km. 6, comuna Blejoi, jud. Prahova
12 Carrefour Brasov Calea Bucuresti nr.107, Brasov, jud.Brasov, cod 500299
13 Carrefour Pitesti Intersectia DN 65 B cu A1
14 Carrefour Sibiu DN 1 KM 306, Comuna Selimbar In cadrul Centrului Comercial Shopping City Sibiu
15 Carrefour Tg Jiu Str. Termocentralei, nr. 10, Targu Jiu, Jud. Gorj.
16 Carrefour Cluj Centrul Comercial Polus Carrefour CLUJ DN1, str. Avram Iancu, nr.492 - 500
17 Carrefour Oradea Lotus str. Nufarului nr.30, Oradea, judetul Bihor
18 Carrefour Oradea Era Calea Aradului nr.62, jud Bihor
19 Carrefour Constanta B-dul Tomis, nr 391, cod postal 900002, Constanta
20 Carrefour Galati Bv. George Cosbuc, nr. 251, Galati
21 Carrefour Buzau Bulevardul Unirii, nr. 232, Buzau
22 Carrefour Braila DN21, Sat Varsatura, Comuna Chiscani, jud. Braila
23 Carrefour Iasi Era Soseaua Pacurari, nr. 121, Iasi
24 Carrefour Iasi Felicia Centrul Comercial CARREFOUR FELICIA Baza 3, Str. Bucium, nr. 36, IASI
25 Carrefour Suceava Calea Unirii nr 27 B Suceava
26 Carrefour Focsani Calea Moldovei nr. 32, Focsani, Vrancea
27 Carrefour Botosani Blvd. Mihai Eminescu Nr. 2, Botosani, jud. Botosani
28 Carrefour Drobeta B-dul Alunis, Zona Aeroport, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti
29 Carrefour Timisoara Calea Sagului nr. 100, Timisoara, jud. Timis
30 Carrefour Veranda Str. Ziduri Mosi, Nr. 23, Sector 3, Bucuresti
31 Carrefour Piatra Neamt Bd-ul Decebal, Nr. 79, Piatra Neamt, Jud. Neamt
32 Carrefour Ramnicu Valcea Bd-ul Ferdinand, Nr. 38, Ramnicu Valcea, jud. Valcea
33 Carrefour Roman Roman Value Centre, Str. Mihai Viteazul, Nr. 3, Roman, Jud. Neamt
34 Carrefour Baia Mare Bulevardul Bucuresti, nr. 53, Baia Mare
35 Carrefour Satu Mare Strada Careiului nr. 17, Satu Mare

Lista locatiilor Kaufland participante la Campanie
Nr.crt. Magazin Adresa
1 Kaufland Bucuresti – str. Odăi Alexandriei, nr. 152
2 Kaufland Oradea – Rogerius, Bd. Borşului, nr 6
3 Kaufland Râmnicu Vâlcea Nord, Str. Barajului, nr. 32-34
4 Kaufland Cluj - Gheorgheni Alexandru Vaida Voevod, nr. 59
5 Kaufland Ploiești – Nord, Bd. Republicii, nr. 138
6 Kaufland Lugoj, Calea Timişorii, nr. 131
7 Kaufland București - T.Vladimirescu, Bd. 1 Mai, nr. 55
8 Kaufland Arad – Micălaca, Calea Radnei, nr. 128-130
9 Kaufland Sighetu Marmației, Str. Bogdan Vodă, nr. 164 -170
10 Kaufland Bistrița-Independentei Sud, Str. Independenţei, nr. 97-99
11 Kaufland Oradea – Iosia, Str. Şt.Octavian Iosif, nr. 3A
12 Kaufland Orăștie, Str. Armatei, nr. 36
13 Kaufland Brașov – Bartolomeu, Str. Avram Iancu, nr. 62
14 Kaufland Satu Mare – Closca, Str. Careiului, nr. 9
15 Kaufland București – Militari, Str. Valea Cascadelor, nr. 3
16 Kaufland Târgoviște - Micro VI, Bd. Unirii, nr. 8E
17 Kaufland Petroșani, Str. Livezeni, nr. 12C
18 Kaufland Comănești, Str. Vasile Alecsandri, nr. 5
19 Kaufland Carei, Calea Mihai Viteazul, nr 18
20 Kaufland Mangalia - Saturn Lavrion, Str. Lavrion, nr. 30A
21 Kaufland Buzău Unirii, Bulevardul Unirii, nr. 1
22 Kaufland București - Buc. Noi, Bd. Bucureştii Noi, nr. 50B
23 Kaufland Sebeș, Str. Augustin Bena, nr. 88
24 Kaufland Kaufland Bacau Aviatorilor, Narciselor nr.17
25 Kaufland Resita Lunca Pomostului, Bd. Revolutia din Decembrie, nr. 1
 
Acesta promotie este valabila de la 2019-07-24 si expira la 2019-08-11  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24