home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
GLADE - Colecţia de iarnă Glade 2019  

 
Castigator premiu - Tomosoiu Paul
 
Regulament:

Sesolicită autentificarea prezentului înscris:

 

REGULAMENTULCAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Colecţiade iarnă Glade 2019”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

Organizatorul acestei campanii promoţionale (numită încele ce urmează “Campania”) este compania SC. Johnson Wax SRL, cu sediul înBucureşti, str. Plantelor, nr. 37A, Sector 2, Cod de Inregistrare Fiscală RO10787297, înregistrată la Registrul Comerţului cu numarul J40/6842/1998 siavand cod IBAN:  RO 10 CITI 0000 00072485 5016 deschis la Citibank, reprezentată de Lucian Lazarovici având funcţiade Director Country Manager, notificată la ANSPDCP sub nr. 448, numită în cele ce urmează “Organizator”.

Campania se va desfăşura la nivel naţional prinintermediul:

BrandmoversBrandmovers Europe Limited, 6 St George’sCircus, London SE1 6FE, inregistrata in Anglia si Tara Galilor, 688064,administratorul site-ului web, denumită in continuare Client,

Performance Entertainment Ltd. , inregistrata in Anglia,adresa: Tudor Barn, West Well Lane, Tingewick, Bucks. MK18 4QA, Numar deinregistrare 2473876, reprezentata legal prin Carl Gant , societatea careacordă premiile denumită în continuare Colaborator și 

Fieldstar SRL cu sediul Str Şoseaua Iancului, Nr 4, Bl113A, Sc B, Ap 51, Sector 2, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţuluisub nr. J40/9824/18.07.2003, Cod Fiscal nr. RO 15600992, notificată la ANSPDCP,IBAN  RO74 OTPV 1100 0009 5780 RO02,reprezentată de Marian Dumitrescu având funcția de Director General, deschis laOTP Bank Romania – SMB, și denumită în continuare  Agentia.

Campania este organizată pentru promovarea produselor dinColecția de iarnă marca Glade® (comercializată de SC Johnson Wax SRL) și se vadesfășura prin intermediul microsite-lui administrat de catre Client, înconformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Promoția nu va fi considerată a fi un concurs de jocuride noroc sau orice alt tip de joc al cărui rezultat sau premiu depinde deșansă.

 Campania se vaderula în conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care esteobligatoriu pentru toți participanții. Campania este organizată și sedesfasoara pe întreg teritoriul României, iar premiul se va acorda doar peteritoriul Romaniei.

Prezentele condiții și termeni prevalează îneventualitatea oricăror conflicte sau inadvertențe cu orice alte comunicări,inclusiv reclame sau materiale promoționale, dacă nu se specifică altfel înlegislația relevantă cu privire la protecția consumatorilor. Instrucțiunile deînregistrare/solicitare sunt considerate parte integrantă din termeni șicondiții și, prin participare, toți cei care își introduc datele/solicitanțiivor fi considerați a fi acceptat și a se fi angajat să respecte termenii șicondițiile. Vă rugăm să păstrați o copie pentru informarea dumneavoastră.

Participarea la Campanie împlica cunoașterea șiacceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament.Organizatorulîși rezervă dreptul de a înlătură orice tentativă de fraudă prinrestricționarea accesului de a participa la această Campanie a persoanelor careîncearcă sa fraudeze.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campaniapoate fi mediazată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediulunor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe careastfel de materiale le pot conține vor fi înterpretate în conformitate cuprevederile prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricăruisolicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia la adresele web:https://www.gladewinter2019.com, www.regulamentepromotii.ro  sau poate fi solicitat în scris  de la Agentie la adresa postală stradaCapitan Aviator Mircea Petre 16-18, sector 1, Bucuresti Cod postal 012088.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modificaRegulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre învigoare numai după publicarea prealabila a acestora, pe site-urile mai susmenţionate.

Condițiile de înscriere/participare și mecanismul dedesfăsurare a Campaniei sunt detaliate la Secțiunea 4 de mai jos.

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA PROMOTIONALĂ

Campania se va desfăsura la nivel national în perioada 15octombrie de la ora 00:00:01, și 31 decembrie 2019, până la ora 23:59:59perioada denumită în continuare ca „Perioada promoțională”.

 

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

Prin Produse Participante se va întelege că urmatoareleproduse comercializate de către Organizator pe piața din România, participă lapromoție.

Numai produsele specificate mai jos sunt considerate a fi„Produse Participante”. 

Produsele participante sunt:

Glade® Aerosol Spiced Apple Kiss

Glade® Aerosol Deep Amber Hills

Glade® Automatic Aparat Spiced Apple Kiss

Glade® Automatic Aparat Deep Amber Hills

Glade® Automatic Rezervă Spiced Apple Kiss

Glade® Automatic Rezervă Deep Amber Hills

Glade® Sense&Spray Aparat Spiced Apple Kiss

Glade® Sense&Spray Aparat Deep Amber Hills

Glade® Sense&Spray Rezervă Spiced Apple Kiss

Glade® Sense&Spray Rezervă Deep Amber Hills

Glade® Lumânare parfumată Spiced Apple Kiss

Glade® Lumânare parfumată Deep Amber Hills („Produse Participante”)

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Eligibiltatea. La această Campanie poate participa oricepersoană fizică, cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani împlinițila data înscrierii, cu excepția angajaților Organizatorului și ai celorlaltecompanii implicate în organizarea și derularea Campaniei (Agenția și Clientul),precum și a membrilor familiilor acestora (rude de gradul 1 și 2) și a oricăroralte persoane legate din punct de vedere profesional și în mod direct de desfășurareași promovarea promoției și de acordarea premiilor.

Accesul. Este necesară accesarea pe internet și dovadaachiziției. Produsele Participante depind de gradul de disponibilitate și suntdisponibile doar atât timp cât vor exista în stoc.

Instrucțiuni de înregistrare: Pentru a se putea înscrieîn Campanie, consumatorul va cumpăra unul dintre Produsele Participante, pastrează bonul fiscal în original,accesează website https://gladewinter2019.com > selectează jurisdicția RO> se înregistrează (include numele, prenumele, adresa de e-mail) >răspunde la chestionarul de aptitudini > confirmă acceptarea termenilor șicondițiilor > încarcă bonul fiscal> confirmă ca nu este robot în paginacaptcha. Dupa verificarea bonului fiscal se va efectua înregistrarea.

Chestionarul de aptitudini include răspunsul corect laintrebarea: „Dacă un film de desene animate de Walt Disney durează aproximativ90 de minute și fiecare secundă de film include 24 de cadre de animație, câtecadre sunt în Frozen 2?”

Organizatorul are libertatea exclusivă de a stabili dacăo înregistrare este eligibilă. Nicio înregistrare care încalcă prevederileprezentei secțiuni sau care este inacceptabilă din alte motive (după cumstabilește, în mod rezonabil, Organizatorul) nu va fi luată în considerare șiva fi descalificată.

Nu se impune niciun numar maxim de înregistrari perpersoană, ci numai cate o înregistrare pentru fiecare bon fiscal.

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIUL

5.1. Premiul constă într-o excursie de 5 nopți inFinlanda, pentru 2 persoane, cu cazare de 4 nopți la Kelo Cottage (mic dejun șicină incluse) și 1 noapte într-un iglu (incluzând echipament de dormit, micdejun, saună și duș la întoarcerea în hotel), bilete de avion la clasaeconomic, de la aeroportul Henri Coanda din Otopeni, Romania până la Oulu,Finlanda și transferul către și de la aeroportul din Oulu. Premiul include ovizită la o fermă de reni si o plimbare cu sania trasă de câini.

Excursia trebuie sa se desfasoare în perioada 6 martie -16 decembrie 2020 (de vineri până miercuri), în caz contrar Premiul va fiautomat anulat.

Dacă biletele de zbor rezervate nu sunt ridicate pânămiercuri, 11 decembrie 2020 premiul este anulat. Nu se oferă alte mese în afaracelor specificate mai sus. Asigurarea de călătorie este inclusă.

Câștigătorul este responsabil pentru orice alte costuriși cheltuieli nemenționate mai sus, inclusiv transportul propriu catre si de laaeroportul Henri Coanda, Otopeni.

5.2. Valoarea comercială totala a premiilor acordate estede 28.942 lei (valoare cu TVA); echivalent a 6125 Euro – la cursul BNR al zileiîn care a fost autentificat Regulamentul, la care se adaugă impozitul ce va fireținut la sursa de catre imputernicit (Agentia).

5.3.  Se va desemnaun singur câstigator.

5.4.  Premiul nupoate fi înlocuit cu un alt premiu şi nici nu se poate acorda contravaloarealui în

bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de abeneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivulcâştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul estemanifestat expres si neechivoc) sau, în cazul imposibilităţii validării saleconform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire apremiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorulurmând a trece la validarea altui câştigător dintre rezervele extrase, înordinea extragerii acestora. În cazul în care Organizatorul nu poate validadrept câştigător niciun alt potenţial câştigător, atunci Organizatorul îşirezervă dreptul de a nu mai atribui premiul astfel neacordat.

SECTIUNEA 6. TAXE SI IMPOZITE

6.1. Organizatorul nu este raspunzător pentru plata decătre Castigator a contributiei de asigurări sociale de sănatate, aeventualelor asigurari sau a altor obligații fiscale datorate de cătreCaștigător pentru premiul caștigat de acestă, cât și în ceea ce priveșteeventualele cheltuieli suplimentare suportate de catăe Participant în legaturăcu această Campanie, cu excepția impozitului cu reținere la sursă (în cazulpremiului impozabil) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniipromotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îlcalculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conformprevederilor Legii nr. 227/2015  privindCodul Fiscal prin intermediul Agenției.

6.2. Toate cheltuielile nedefinite în mod explicit înprezentele condiții și termeni vor cădea în responsabilitatea câștigătorului.

Premiul este netransferabil și nu există alternativă deacordare a sumei în numerar. Dacă nu se convine altfel în scris cu Organizatorul,premiul va fi acordat numai în mod direct persoanei înregistrate, responsabilepentru câștigarea Premiului în urma selecției efectuate conform SECTIUNII 7.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREACASTIGATORILOR

7.1. Acordarea premiilor

Câștigătorul va fi persoana înregistrată care trimiteprima răspunsul corect la următoarea întrebare de pe pagina de înregistrare:„Dacă un film de desene animate de Walt Disney durează aproximativ 90 de minuteși fiecare secundă de film include 24 de cadre de animație, câte cadre sunt înFrozen 2?”

Dacă nici un participant nu răspunde corect la aceastăîntrebare, câștigătorul va fi prima persoana înregistrată care a trimisrăspunsul cel mai apropiat de cel corect. Cel mai apropiat răspuns va aveaprioritate asupra celui mai puțin apropiat. Agenția va selecta maximum 2persoane ca rezervă.

7.2. Validarea castigatorului

Desemnarea câștigătorului va avea loc în 10 zilelucrătoare de la încheierea Perioadei promoționale si va fi efectuata de catreAgentie.

Ulterior desemnării potențialului câștigător, Agenția vaproceda la validarea acestuia, ocazie cu care se va verifică îndeplinirea decătre acesta a condițiilor privind înscrierea/participarea.

Agenția va contacta potențialul câștigător folosinddatele din adresa de e-mail trimisă odată cu înregistrarea la promoție, întermen de 10 zile de la încheierea Perioadei promoționale. Agentia va contactacastigatorul doar prin adresa de email. Nu se va contacta castigatorultelefonic.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validatdrept caștigator, este necesară îndeplinirea de către acesta în mod cumulativ aurmatoarelor condiții:

Participantul a respectat toate condițiile de înscrieremenționate în regulament.

Participantul răspunde la emailul de înștiintare a desemnăriiacestuia ca potențial caștigător (respectiv data primirii emailului din parteaAgentiei privind castigul) în termen de 14 zile de la data la care a fosttrimisă.

În termenul de 14 zile, mai sus mentionat, Participantulfurnizează datele sale de contact și ale invitatului dorit (numele, prenumele,CNP-ul, numarul de telefon și adresa completă) către Agenție, după ce înprealabil își exprimă acordul expres și neechivoc pentru introducerea datelorlor personale în baza de date a Organizatorului, reprezentat prin Agenție, învederea validării și atribuirii premiului.

Participantul deține bonul produsului în original cuCodul fiscal unic desemnat caștigător și îl prezintă Agenției în termen de 3zile lucrătoare de la solicitarea acestuia exprimată printr-un email, printransmiterea bonului fiscal în original, prin posta sau curier la adresaspecificata de catre Organizator, FIELDSTAR SRL, strada Capitan Aviator MirceaPetre nr 16-18, sector 1, Bucuresti, Cod postal 012088, bon fiscal caredovedește ca a cumparăt un Produs Participant, în vederea validării sale, fiindîn mod expres prevăzut ca imposibilitatea de a prezenta bonul de achiziție aprodusului participant și care  conținecodul câștigător va duce la descalificarea participantului potential caștigătorde a intra în posesia premiului.

Validarea finală se va face prin compararea numaruluibonului fiscal potential caștigător cu numarul bonului primit la adresaFIELDSTAR SRL, Capitan Aviator Mircea Petre nr 16-18, Sector 1,  București, Cod Postal 012088, și în cazul încare acestea coincid, potențialul câștigător este declarat câștigător.

Dacă un potențial câștigător nu răspunde în termenulprevăzut, se va considera că acesta a refuzat premiul și va fi contactată înacelași mod persoana care a trimis următorul cel mai apropiat răspuns (potrivitprevederilor clauzei 7.1.

7.3. Agenția va contacta câștigătorul provizoriu și celmult alte două persoane de rezervă, iar dacă premiul nu poate fi acordat niciuneia dintre aceste persoane, Organizatorul va avea dreptul să rețină premiulși să îl considere neacordat. Este responsabilitatea persoanei înregistrate săasigure exactitatea datelor sale de contact.

7.4. Intrarea in posesia premiului

Atât câștigătorul, cât și invitatul trebuie să fiepersoane adulte (peste 18 ani) la data rezervării excursiei câștigate capremiu. În cazul în care câștigătorul se află în imposibilitatea de a acceptapremiul, nu îi va fi acordată nicio despăgubire;

Câștigătorul transmite Agentiei trei date separatepreferate pentru efectuarea călătoriei, în intervalul 6 martie - 16 decembrie2020 (de vineri până miercuri), imediat ce acest lucru este posibil și cu celpuțin 60 de zile înainte de datele propuse pentru călătorie. Societatea careacordă premiul se va ocupa de îndeplinirea formalităților. După confirmarearezervării nu mai sunt permise modificări;

Dacă se anulează o rezervare, nu vor fi emise altetichete de călătorie;

Câștigătorul va fi rugat să furnizeze copii de pepașaportul său (și al persoanei invitate) sau de pe cartea de identitate lamomentul efectuării rezervării, pentru verificarea numelui și a identității șifinalizarea rezervării;

 Înaintea plecării,Câștigătorul este responsabil pentru asigurarea faptului că el și persoanainvitată dețin pașapoarte cu valabilitatea de 5 ani (minimum 2 pagini fărăștampile, valabilitate de minimum 90 de zile de la data propusă pentruîntoarcere) sau cărți de identitate valide, orice vize de intrare, formulareESTA și orice alte documente cerute de autoritățile guvernamentale, dacă estecazul); 

Întreaga călătorie va respecta termenii și condițiilestandard ale operatorului de transport aerian. După rezervare, biletele deavion nu pot fi modificate sau rectificate și nu este posibilă returnareaacestora; 

Tichetele de zbor nu pot fi folosite în asociere cuniciun program de fidelizare pentru călătoriile cu avionul sau trenul, cuniciun discount, cupon de reducere sau voucher, promoție sau ofertăspecială; 

După emiterea biletelor de călătorie, Organizatorul nu varăspunde pentru nicio nerespectare a obligațiilor sale din cauze de (dar fărălimitare) condiții meteorologice, incendiu, inundație, grevă, uragan, conflictsocial, război, activități teroriste, ostilități, tulburări politice, revolte,rebeliune civilă sau orice alte circumstanțe aflate în afara controluluiOrganizatorului sau al companiilor de transport;

Toate cheltuielile nedefinite în mod explicit înprezentele condiții și termeni vor cădea în responsabilitatea câștigătorului;

7.4.1. Toate cheltuielile nedefinite în mod explicit înprezentele condiții și termeni vor cădea în responsabilitatea câștigătorului;

7.4.2. Organizatorul nu este organizatorul călătoriei acordate ca premiu.

7.4.3. Disclaimer: Promoția nu va fi considerată a fi unconcurs de jocuri de noroc sau orice alt tip de joc al cărui rezultat saupremiu depinde de șansă.

7.4.4. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datelepersonale furnizate Organizatorului nu atrage

raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contactfurnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Partcipant desemnatcastigator nu poate fi contactat din cauza adresei de email incorecte /incomplete.

7.4.5. Daca castigatorul returneaza produsuluiachizitionat, va returna si premiul.

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA PUBLICĂ A CAȘTIGĂTORULUI PREMIULUI

Numele și prenumele câștigătorului validat, precum șipremiul câștigat în cadrul Campaniei vor fi anuntate public, conformobligațiilor impuse de Ordonanță de Guvern nr. 99/2000 privind comercializareaproduselor și serviciilor pe piață, actualizată. Câștigătorul va fi publicat însecțiunea dedicată Campaniei de pe site-ul web www.regulamentepromotii.ro  în cel mult 15 zile lucrătoare de lavalidarea lor.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul,Agenția și Clientul sau alte societăți comerciale implicate în organizareaCampaniei se obliga să respecte preverile legislației privind protecția datelorcu caracter personal respectiv, ale Legii nr. 677/2001 privind protecțiapersoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberacirculație a acestor date și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al ParlamentuluiEuropean şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecțiapersoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personalși privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

9.2. Organizatorul, Colaboratorul, Clientul și Agențiaacționează în calitate de operatori asociați conform art. 26 din GDPR în ceeace privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care seînscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate șiutilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor figuvernate  de regulile descrise în acestRegulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate înurmătoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugatîntre paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracterpersonal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligațialegală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și intereselegitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

organizarea și desfășurarea Campaniei și acordareapremiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal alecâștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecțiași anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fioferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa laconcursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicărisimilare (consimțământul persoanelor vizate);

soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizareași desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare aprevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte procedurijudiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări,realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire lacampaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim alOrganizatorului sau al Partenerilor);

activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație(obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizateconstituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în oricemoment. În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentruprelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale șipublicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însăalte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac înbaza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îșiretrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesarepentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și săprimească premiile oferite.

 

 

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personalcătre:

partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie capersoane împuternicite (cum ar fi Agenția, Clientul, Colaboratorul), notarilorpublici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea șidesfășurarea Campaniei); altor societăți din grupul SC Johnson; furnizori aiserviciilor aferente activităților de marketing - agenții de marketing,societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing; furnizori de serviciide curierat, telefonie mobilă, autorități publice sau alte categorii dedestinatari, inclusiv altor societăți din SC Johnson ,dacă dezvăluirea are labază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sauinteresul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Pentru a participa la promoție, persoana care seînregistrează va trimite informații personale despre el/ea sau date cu caracterpersonal, după cum urmează: numele, prenumele, adresa de e-mail și confirmareacă persoana înregistrată are 18 ani împliniți. Datele cu caracter personal vorfi prelucrate în vederea participării/înscrierii la promoție și a implementăriiacesteia.

Agentia va stoca informațiile personale furnizate decătre persoanele înscrise la promoție, pe durata promoției și încă 3 luni dupăîncheierea Perioadei promoționale, durată ce poate fi prelungită cu perioade detimp rezonabile, necesare pentru ca Promoter-ul să îndeplinească oriceobligații legale sau să își exercite drepturile, și în cazul oricăreicontestații din partea persoanelor înscrise care nu sunt câștigătoare. Agentiava păstra datele cu caracter personal ale câștigătorului și ale invitatuluiacestuia, inclusiv informațiile personale transmise în conformitate cuprezentele condiții și termeni, precum și informațiile legate de utilizareapremiului, cum ar fi informațiile despre transport și cazare, pentru o perioadăde maximum 10 (zece) ani de la data rezervării premiului, pentru respectareaobligațiilor sale de arhivare potrivit legislației fiscale aplicabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o seriede drepturi, în calitate de persoană vizată. Până la data intrării în vigoare aGDPR, persoanele vizate beneficiaza de și le sunt recunoscute drepturileaplicabile conform Legii nr. 677/2001.

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanelevizate beneficiaza de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de aobține de la Agentie confirmarea că prelucrează datele lor cu caracterpersonal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi:scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatariidatelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului derectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permitesă obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.

Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate audreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecteori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

            Dreptul la ștergere: persoanelevizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personalatunci când:

acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru careau fost colectate și se prelucreaza;

si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cucaracter personal și operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiurilegale;

datele cu caracter personal sunt prelucrate contrarlegii;

datele cu caracter personal trebuie șterse conformlegislației relevante.

Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție:persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privirela prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ.De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing,inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazatepe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația lorspecifică.

Restricționare: persoanele vizate au dreptul de asolicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

în cazul în care contesta corectitudinea datelor cucaracter personal, pentru o perioadă care ii permite operatorului sa verificeexactitatea datelor în cauză;

în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanelevizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimbrestricționarea utilizării lor;

în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datelecu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicitapentru o acțiune în instanță;

în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării,pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime aleoperatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

Dreptul la portabilitate: în măsura în care seprelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanelevizate au dreptul sa solicite operatorului furnizarea datele lor cu caracterpersonal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citităîn mod automatizat (spre exemplu în format CSV).  Dacă persoanele vizate solicita acest lucru,operatorul poate să transmita datele lor cu caracter personal unei alteentități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)- f) de mai sus, persoanele vizate puteți contacta utilizând următoarele datede contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență: Roxana Nicolae

Email: roxana.nicolae@fieldstar.ro

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea desupraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere laautoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera căle-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru SupraveghereaPrelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

Campania poate inceta inainte de termen numai in cazulaparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazulimposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de acontinua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamnaorice eveniment care nu poate fi

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator,inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si

indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motiveindependente de vointa sa.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzietotal sau partial executarea Regulamentului si

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat deraspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale

pentru perioada in care aceasta indeplinire va fiimpiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacainvoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie

existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de laaparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 11. LITIGII SI FRAUDE

11.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator siParticipantii la Campanie, acestea vor fi solutionate

pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarealitigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor

inainta litigiul spre solutionare instantelorjudecatoresti romane competente de la sediul

Organizatorului.

11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea siimplementarea Campaniei se vor putea trimite pe

durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentulRegulament pe urmatoarea adresa: Capitan Aviator Mircea Petre nr 16-18, sector1, Bucuresti Cod postal 012088. Dupa 3 zile de la data publicariicastigatorului, conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua inconsiderare nicio contestatie referitoare la participarea la Campanie,validarea castigatorului si atribuirea premiului.

11.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurilenecesare in caz de tentativa de frauda a

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar puteaafecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

SECTIUNEA 12. DIVERSE

Prin participarea la Campanie, participantii sunt deacord sa respecte si sa se conformeze tuturor

prevederilor, termenilor si conditiilor acestuiRegulament.

 Informatiile pecare participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prinintermediul

Agentiei, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari,comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmiseAgentiei la adresa acestuia.

12.1. Organizatorul nu acceptă nicio responsabilitatepentru nicio daună, pierdere sau vătămare suferită de către nicio persoană carese înscrie la promoție. Organizatorul nu este operator / organizator detransport și deci nu acceptă nicio responsabilitate pentru nicio daună,pierdere sau vătămare rezultată din acceptarea Premiului și nu este răspunzătorpentru nicio deficiență a premiului. Orice probleme legate de premiu trebuie săfie direcționate direct către Colaborator, organizatorul transportului.

12.2. Organizatorul își rezervă dreptul ca, la libera saalegere, să descalifice orice persoană care compromite sau afecteazăadministrarea, siguranța, echitatea, integritatea sau desfășurarea corectă apromoției. 

12.3. Nu vor fi acceptate înregistrările incomplete,ilegale, direcționate greșit sau întârziate sau care nu sunt conforme cu aceștitermeni și condiții.  Promoter-ul nu îșiasumă nicio responsabilitate pentru înregistrările întârziate, incomplete saupierdute din motive de natură tehnică sau altele. Persoana înregistrată esteresponsabilă pentru exactitatea datelor de contact furnizate.

12.4. Organizatorul nu este răspunzător pentruinaccesibilitatea sau indisponibilitatea internetului sau a Microsite-ului sauorice combinație a acestora.

12.5. Organizatorul nu acceptă nicio responsabilitatepentru nicio daună, pierdere sau vătămare suferită de către nicio persoană carese înscrie la promoție. Organizatorul nu este operator / organizator detransport și deci nu acceptă nicio responsabilitate pentru nicio daună,pierdere sau vătămare rezultată din acceptarea premiului și nu este răspunzătorpentru nicio deficiență a premiului. Orice probleme legate de premiu trebuie săfie direcționate direct către organizatorul transportului.

12.6. Walt Disney Studio Motion Pictures International șioricare dintre filialele, societățile afiliate sau reprezentanțele acesteia nusunt, în nici un mod, responsabile pentru niciun element al acestei promoții.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii uneiintrari in cadrul acestei promotii,

decizia Organizatorului este definiva.

12.7. Proprietatea intelectuală Dacă Promoter-ul doreștesă utilizeze orice imagini sau date ale câștigătorului în publicitate, legat depromoție sau altfel, este necesar să ca Promoter-ul să obțină mai întâiconsimțământul expres al câștigătorului.

12.8. Regulile prezentei promoții se supun legilorromânești, iar părțile din orice litigiu sau acțiune se vor afla sub jurisdicțiaexclusivă a instanțelor române competente.

12. Dispoziţii finale

Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriulRomâniei cu sprijinul agenţiei FIELD STAR SRL cu sediul Şoseaua Iancului, Nr 4,Bl 113A, Sc B, Ap 51, Sector 2, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţuluisub nr. J40/9824/18.07.2003, Cod Fiscal nr. RO 15600992, având atribuţii în cepriveşte autentificarea regulamentului campaniei, „Colecţia de iarnă Glade2019”.

Numele si prenumele castigatorului validat, precum sipremiul castigat in cadrul campaniei vor fi anuntate public, conformobligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializareaproduselor si serviciilor pe piata, actualizata în secțiunea dedicată Campanieide pe site-ul web www.regulamentepromotii.ro în cel mult 15 zile lucrătoare de la validarea lor.

Conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata prezentulregulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe durataCampaniei, prin publicarea acestuia la adresele web:https://www.gladewinter2019.com, www.regulamentepromotii.ro  sau poate fi solicitat în scris  de la Agentie la adresa postală stradaCapitan Aviator Mircea Petre 16-18, sector 1, Bucuresti Cod postal 012088.

 

 

Redactat și autentificat de Biroul Individual Notarial“Lazar Monica Stefania” din Bucuresti, într-un singur exemplar original, semnatde parți care ramane în arhiva biroului notarial și în 4 ( patru) duplicate,din care 1 ( un) duplicat ramane în arhiva impreuna cu originalul, iar 3 ( trei) duplicate se eliberează partilor.

S.C. Johnson Wax SRL

Prin imputernicit,

 S.C. FIELDSTAR SRL


 
Acesta promotie este valabila de la 2019-10-15 si expira la 2019-12-31  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24