home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Wella - Campanie #CāștigăcuWELLA  
Cumpara produse Wella participante de minimum 20 lei, trimite sms la numarul 1828 cu numarul si data bonului fiscal si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile Campaniei. 
 

 
Regulament:
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“ Campanie #CâștigăcuWELLA”
organizată de SC INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL


Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promoționale “ Campanie #CâștigăcuWELLA ” (denumită în continuare „Promoţia” sau “Campania promotionala”) este SC INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL („Organizatorul”), societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, Bucureşti, Sos. Viilor, nr. 14, sector 5, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9571/1993, RO3786280.
1.2. Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei promotionale și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei promoționale pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța publicul. 
1.3. Regulamentul este întocmit în formă autentică și făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil, în mod gratuit, oricărui participant/solicitant, în modalitățile prevăzute la art. 3.1.
1.4. Orice modificări/completări aduse prezentului regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul www.regulamentepromotii.ro. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive și toti participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promoției, va fi supusă procedurii de autentificare de către un notar public și va face parte integrantă din Regulament. Modificările produc efecte în termen de o zi (24 ore) de la data autentificării actului aditional și publicării acestuia pe site-ul promoției.
1.5. Participarea la această promoție implică cunoaşterea Regulamentului precum şi acordul Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.
1.6. Campania Promoțională se va desfășura prin intermediul agenției S.C. TNDC ADVERTISING S.R.L., societate comercială cu sediul social în București, str. Maxim  Gorki nr.20A, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/10043/1998, C.U.I. RO11131583.

Art. 2 - Durata şi locul de desfăşurare a Campaniei #CâștigăcuWELLA 
Promoţia este organizată în perioada 1 Noiembrie 2021 (ora 00:00:00, ora Romaniei) – 31 Decembrie 2021 (ora 23:59:59, ora Romaniei) şi se desfășoară pe întreg teritoriul României în toată rețeaua de magazine care comercializează produse Wella, denumite generic "Magazine care comercializează produse Wella".
Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promoţiei
3.1. Regulamentul oficial al Promoţiei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a promoției, în oricare dintre următoarele modalităţi:
în scris, printr-o solicitare scrisă trimisă la adresa Organizatorului:  Bucureşti, Sos. Viilor, nr. 14, sector 5 sau la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro . 
online, pe site-ul www.regulamentepromotii.ro.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promoţia poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea Promoţiei. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale, încheiate in forma autentica şi vor fi comunicate către public.
3.3. Prin simpla participare la Promoție, Participanții își dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sau Agențiilor să fie utilizate în vederea participării in cadrul campaniei, precum și a validării și atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului, conform cu prezentul Regulament. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Promoție are drept consecință imposibilitatea de a participa la Promoție, respectiv imposibilitatea acordării premiilor în cazul câștigătorilor desemnați.
3.4. Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la această promoție, participanții declară că au luat la cunoștință, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament pe care le acceptă ca atare.
3.5. Participarea la această promoție presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.  
3.6. Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.
3.7. Eventualele contestații ale participanților vor fi luate în considerare pe perioada campaniei promoționale și timp de 10 (zece) zile dupa tragerea la sorți. Orice contestații făcute sau sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.
3.8. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Dreptul de participare
4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Promoţie numai persoanele fizice („Participanţii”), cetățeni români sau străini cu domiciliul sau reşedinţa/adresa de corespondență în România şi care, au împlinit vârsta de minimum 18 ani la data începerii promoţiei.
4.2. Înscrierea in Promoție presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.
4.3. Nu pot participa la Promoţie următoarele categorii de persoane: 
persoanele care nu respectă condițiile prevăzute la art. 4.1;
· angajaţii companiei Organizatorului si Beneficiarului, ai distribuitorilor acesteia și ai agențiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea Promoţiei;
· angajaţii oricăror companii implicate în realizarea oricăror activităţi legate de organizarea şi desfăşurarea Promoţiei , inclusiv angajații și asociații magazinelor care comercializează produse Wella.
· Rudele de gradul I si II ai angajaţilor menţionaţi mai sus (respectiv copii/părinţi, fraţi/surori), precum și soțul sau soția angajaților.
4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Promoție orice persoană din categoriile menționate la art. 4.3.

Art. 5 – Produsele participante 
5.1. Produsele Participante sunt Wella (Anexa 1), produse comercializate de către Beneficiar și achiziționate prin intermediul magazinelor care comercializează produse Wella, disponibile în limita stocului existent. 
5.2. Produsele Wella Professionals nu participa la campanie.
5.3. Pragul de inscriere consta in achizitia de produse participante in valoare de minimum 20 Lei (RON) cu TVA inclusa pe acelasi bon fiscal.
5.4. Participanților și/sau consumatorilor nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziționării Produselor Participante. 

Art. 6 – Premiile Promoţiei, anuntarea, validarea castigatorului și livrarea premiilor 
6.1. Premiile Promotiei

6.1.1 În cadrul Promoţiei vor fi acordate:

1. Sesiune de hair Color & Styling
30 de sesiuni de hair Color & Styling intr-unul dintre saloanele partenere Wella Professionals (Anexa 2).
O sedinta de hair color & styling styling poate include oricare din serviciile de mai jos: 
tuns simplu (intretinere forma), vopsit clasic (vopsit radacina + reimprospatare lungimi, fara tehnici speciale si rezultate transformationale), serviciul de ingrijire de dupa vopsit (neutralizare si spalat), uscare, styling de baza.
Valoarea unui premiu este de 500 RON

2. Set produse cadou
30 de set produse cadou, care cuprinde urmatoarele produse:
Spray fixativ Wella Deluxe Wonder Volume & Protection 250 ml
Spuma par Wella Deluxe Wonder Volume & Protection200 ml
Gel spray sarat Wella Shockwaves Sea Salt Texture 150 ml
Prosop Wella- negru cu sigla brodata
Perie plata PADDLE BRUSH L- SINELCO
OPI Nail Lacquer - lac de unghii 15 ml

Valoarea unui premiu este de 230 RON

Valoarea estimativa totală a premiilor ce pot fi oferite în cadrul Promoţiei este de 21.900 LEI ( RON, TVA inclusa).
6.1.2 În cadrul acestei campanii promoționale nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și/sau servicii. Câștigătorul este singurul beneficiar al acesteia, neputând transfera dreptul lui de castigator către alte persoane. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale Promoției sunt cu titlu exemplificativ.
6.1.3 Tragerea la sorți se va face aleatoriu, prin mijloace electronice (www.random.org) și va avea loc la adresa str. Siriului, nr. 22-26, et. 1, Bucuresti, în prezența unui reprezentant desemnat de către Agenție și a unui notar public în maximum 14 zile lucrătoare de la terminarea Promoției. Până la momentul validării finale, în condițiile descrise mai jos în prezentul Regulament, fiecare câstigător va fi considerat drept „potențial câstigător”.
La tragerea la sorți participă toate înscrierile valide din perioada 01.11.2021 – 31.12.2021.
6.1.4 În această campanie promoțională se vor extrage 60 potențiali câstigători și cate 2 rezerve pentru fiecare castigator, in total 120 rezerve.  În cazul în care un potențial câștigător nu poate fi anunțat sau nu poate fi validat în termenele și în condițiile stipulate în prezentul Regulament, se va apela la prima rezervă, în ordinea extragerii și se va urma aceeași procedură de anunțare și validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate rezervele și nu se finalizează validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului. 
Ordinea extragerilor este urmatoarea:
1. Prima extragere – cei 30 de castigatori pentru Sedință de hair styling;
2. A doua extragere – cei 30 de castigatori pentru Pachet produse de ingrijire acasa;
3. A treia extragere – rezervele, in ordine, cate 2 rezerve aferente fiecarui premiu, in total 120 de rezerve.
6.1.5 Un participant poate castiga prin tragere la sorti un singur premiu in cadrul campaniei, indiferent de numarul de inscrieri in campanie, chiar daca este extras castigator de mai multe ori; Premiul acordat va fi cel cu valoarea cea mai mare, iar pentru celalalt premiu invalidat se va contacta rezerva.
6.1.6 Numele și prenumele câștigătorilor, cât și premiul câștigat vor fi publicate, în termen de maxim 15 zile lucratoare de la data validării, pe site-ul www.regulamentepromotii.ro. 

6.2. Anunțarea, validarea câștigătorului și livrarea premiilor
6.2.1. Anunțarea câștigătorului
Anunțarea posibililor câștigători se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți, de către un reprezentant al Agenției, la numerele de telefon cu care posibilii câștigători s-au înscris în Promoție. Aceștia vor fi informați în legătură cu premiul câștigat și procedura de validare.
Reprezentanții Agenției vor încerca să contacteze fiecare posibil câștigător apelând numărul de telefon de maximum 2 ori, în 2 zile diferite, în intervalul orar (09.00 – 17.00), la ore diferite. Dacă, din motive independente de voința Agentiei, posibilul câștigător nu poate fi contactat în condițiile stabilite (are telefonul închis / nu răspunde la nici unul dintre apeluri / numărul de telefon nu este alocat), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.
6.2.2. Validarea câștigătorilor
(1) În urma validării documentului fiscal trimis pe adresa de e-mail comunicata la contactarea telefonica de catre Agenție, potențialii câștigători vor trebui să confirme faptul că au drept de înscriere potrivit prevederilor art. 4 al Regulamentului Oficial al Campaniei. De asemenea, potențialilor câștigători li se va solicita sa trimita pe email la adresa promotii@touchcommunications.ro, adresă poștală validă la care să le fie livrat premiul împreună cu procesul verbal și declarația de acceptare a premiului. În cazul în care un câștigător nu poate fi anunțat sau nu poate fi validat în termenele și în condițiile stipulate în prezentul Regulament, se va apela la prima rezervă a câștigătorului respectiv, în ordinea extragerii și se va urma aceeași procedură de anunțare și validare. 
(2) Pentru validarea participarii la Campanie, inclusiv la tragerea la sorti si/sau, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica inscrierile pentru care exista indicii rezonabile de posibila frauda prin contactarea participantilor si solicitarea dovedirii detinerii bonurilor/facturilor fiscale inscrise in Promotie. Participantii astfel contactati trebuie sa faca dovada detinerii acestor documente fiscale in original prin trimiterea lor in original in maxim 7 zile calendaristice de la solicitarea documentului fiscal de catre Organizator, la adresa: CSDA Siriului, Strada Siriului, nr 22-26, etaj 1. În caz contrar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participarea frauduloasa (de exemplu, fara a putea dovedi un bon fiscal sau factura fiscala conform cerintelor Regulamentului) si/sau de a invalida castigatorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a participa la Promotie. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica autenticitatea bonurilor fiscale cu magazinul emitent, iar in situatia in care magazinul emitent confirma lipsa de autenticitate a bonului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participarea frauduloasa si/sau de a invalida castigatorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a participa la Promotie.
(3) Organizatorul isi rezerva urmatoarele drepturi:
a) de a invalida orice participare la Promotie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament;
b) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor situatii de incalcare a prezentului Regulament, inclusiv pentru situatii precum: 
i. Participantul nu respecta prevederile art. 4.1, 4.2 sau 4.3 din Prezentul Regulament,
ii. Inscrieri efectuate inainte de data de 01.11.2021 sau ulterioare datei de 31.12.2021;
iii. Inscrierea sau cererea de rambursare a fost formulata in numele unor persoane terte;
iv. facturile fiscale /bonurile fiscale atesta achizitia unor Produse participante in alta perioada decat cea prevazuta la art. 2 sau atesta achizitia de produse, altele decat Produse participante;
(4) Corespondența între câștigator și Agenție se va realiza exclusiv pe numărul de telefon sau pe adresa de e-mail cu care s-a realizat înscrierea în cadrul campaniei, pe tot parcursul Campaniei. Imposibilitatea potențialului câștigător de a respecta acest articol, din motive tehnice ce nu țin de Organizator, va duce la invalidarea acestuia. Ca de exemplu, dar a nu ne limita la: lipsa credit, neplata facturii, blocare numar de telefon, lipsa retea, echipamente electronice nefunctionale, etc
6.2.3. Livrarea premiilor se realizează astfel:
Pentru premiul: Pachet produse de ingrijire acasa, premiile vor fi livrate prin curier in termen de 30 zile lucratoare de la validarea castigatorului, pe baza unui proces verbal.
Pentru premiul: Sesiune de hair styling & color, se va expedia prin curier un voucher nominal insotit de procesul verbal cu obligatia de retur un exemplar. Programarea la salon se poate realiza in perioada 17 Ianuarie 2022 – 31 Martie 2022 la unul dintre saloanele Wella Profesionals, facand dovada cu prezentarea C.I. si cu Voucherul nominal. Salonul realizeaza facturarea catre Interbrands cu mentiunea „prestari servicii campanie #CastigacuWELLA”.

Art. 7 – Mecanismul desfăşurării Promoţiei
7.1 Pentru participarea la Promoţie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
Participantul trebuie sa aibă drept de înscriere potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;
Participantul trebuie să achiziționeze în perioada Promoției Produse Participante, in valoare de minimum 20 LEI (RON) cu TVA inclusa pe acelasi bon fiscal/factura fiscala și să poată face dovada de achiziție. Un bon fiscal/factura fiscala poate fi inregistrat in Campanie o singura data. 
Pentru înscrierea în campanie, participanții trebuie să trimită SMS cu numarul si data bonului fiscal la numărul 1828; numărul 1828 fiind unul cu tarif normal, stabilit exclusiv de operatorii de rețelele de telefonie mobilă din care este trimis SMS-ul (număr valabil în rețelele Digi, Vodafone, Orange, Telekom). 
Bonul fiscal va fi înscris o singura dată, de pe un singur număr de telefon. 
Un Participant unic se poate inscrie in Promoție de maximum 3 ori/zi.
Un singur mesaj SMS trebuie să conțină numărul si data bonului fiscal in formatul 340/15.04.2021.
I. Mesajele trimise prin SMS care conțin alte informații decat cele prevăzute la articolul 7.1, nu vor fi luate în considerare.
II. Participantul va primi un SMS de răspuns care îl va anunța asupra înscrierii sale în campania promoțională;
III. Începând cu data de 31.12.2021, ora 23:59:59 numărul 1828 la care s-au trimis SMS-uri în cadrul campaniei promoționale nu va mai fi disponibil pentru înscriere în prezenta campanie promoțională.
7.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge din baza de date Participanții care nu respecta în totalitate condițiile menționate în articolul 7.1, astfel încât acești Participanți nu vor participa la tragerea la sorți.
7.3 Pentru fiecare SMS trimis la numărul 1828 în perioada Campaniei, Participantul va primi unul din mesajele de raspuns detaliate mai jos:
•„Felicitari! Te-ai inscris la campania #CâștigăcuWELLA! Pastreaza bonul fiscal pentru validare!”
•Inscriere dubla: „Bonul fiscal a mai fost inscris in Campanie de pe acest numar de telefon!”
•eroare: „Ai atins pragul de înscrieri zilnice. Te rugam sa revii maine pentru o nouă înscriere.”
•eroare: „Mesaj gresit. Consulta regulamentul campaniei #CâștigăcuWELLA! pe www.regulamentepromotii.ro.”
7.4 Pentru validarea premiului, participanții trebuie să păstreze bonul fiscal sau factura fiscala a cărui număr a fost transmis.
7.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campania Promoțională ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament.
7.6 Orice incercare de fraudare se va solda cu eliminarea Participantului în cauza din Campania Promoțională, Organizatorul rezervându-și dreptul de a informa sau nu respectivul Participant cu privire la aceasta decizie prin SMS sau apel telefonic.
 
Art 8 - Taxe si impozite
8.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu premiul sau cu intrarea în posesia acestuia, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. Taxele premiului vor fi achitate prin intermediul Agenției.
8.2 Organizatorul Promoției nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare/fiscale legate de premiul oferit,  acestea fiind în sarcina persoanei câștigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Impozitul pe venit din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile în bani obținute din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul se obligă să-l calculeze, rețină și vireze conform legislației aplicabile.
8.3 Prin înscrierea și participarea în această Promoție, persoana care este desemnată și validată drept câștigătoare a unui premiu a cărui valoare depășește suma de 600 lei (suma prag prevăzută la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015) are la cunoștință faptul că trebuie să prezinte Organizatorului informații corecte și reale referitoare la numele si prenumele sau, cât și CNP-ul (codul numeric personal), întocmai cum apar acestea în actul de identitate. Prezentarea acestor informații este imperativă pentru ca Organizatorul să poată respecta obligațiile impuse de Codul Fiscal, și anume calcularea, reținerea și plata impozitului pe venitul din premii obținut de câștigător. Ca atare, Organizatorul va reține, pentru scopul menționat anterior, cât și pentru evidențele sale contabile, datele transmise (nume, prenume si CNP) pe o durată care nu va depăși termenele impuse de legislația în vigoare, respectiv 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar pe parcursul căruia a fost organizată Promoția.
8.4 Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mică de 600 lei vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora. Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 60 de zile de  la data încheierii Promoției.
8.5 La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Imputernicitului obligații similare.

Art 9 - Contestații și Litigii
9.1. Eventualele contestații în legătură cu desfășurarea Promoției vor fi depuse de către participanți prin e-mail, la adresa promotii@touchcommunications.ro atât pe perioada desfășurării campaniei promoționale cât și în termen de maximum 10 (zece) zile de la data tragerii la sorți.
9.2. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, dupa intrarea in posesia acestuia, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
9.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Promoție se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente.

Art 10 - Prelucrarea si protectia datelor personale

10.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul și agențiile de publicitate implicate în organizarea Promoției se obligă să respecte prevederile:
REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, in continuare „GDPR”) si Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 603 din 31.08.2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
Codului Civil român, precum și a tuturor actelor normative în vigoare care se aplică derulării acestei campanii.
10.2 Prin înscrierea în Promoție, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și se obligă să le respecte ca atare, întelegând pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor câștiga, participanții acceptă ca, pentru îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 99/2000, numele acestora și premiul câștigat vor fi făcute publice în condițiile menționate mai sus în prezentul Regulament. Aceste informații vor fi menținute atâta vreme cât este necesar pentru ca participanții să formuleze contestații și ca acestea să fie soluționate, durata indicata la art. 8.4 de mai sus, însă nu mai mult de 60 de zile.
10.3 Înscrierea în Promoție, derularea și efectele acesteia implică colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt: 
I. pentru Participanți: număr telefon.
II. pentru câștigător: nume, prenume, semnatura, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, CNP (in cazul premiilor cu valoare mai mare de 600 RON)
10.4 Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la art. 10.3 de mai sus este Organizatorul Campaniei, SC INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL.
Operatorul colectează și prelucrează aceste date prin intermediul Agenției TNDC Advertising SRL denumit in continuare „Imputernicitul”.
10.5 Scopul colectării și prelucrării datelor personale menționate la art. 10.3 de mai sus îl reprezintă: înscrierea în Promoție, derularea Promoției, validarea câștigătorului, publicarea castigatorilor, atribuirea premiului, înmânarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul câștigat, soluționarea eventualelor reclamații referitoare la derularea Promoției, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum și îndeplinirea de către Organizator și Imputerniciți a obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.
10.6 Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim de a derula Campania, executarea contractului incheiat prin inscrierea voluntara a participantilor la Promotie si acceptarea de catre acestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, realizarea obligatiilor legale ale Organizatorului, conform art. 6 (1) literele (a), (b), (c) si(f) din DGPR. 
10.7 În afară de Operator si, prin Împuternicit, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea Promoției sunt: More Results – asigură platforma de înscriere a participanților în Promoție, Nemo Curier – compania ce se va ocupa de livrarea premiului.
10.8 De asemenea, în virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participanții sunt informați cu privire la colectarea datelor de către Operator, Împuternicit și celelalte categorii de profesioniști mentionați la art. 10.7 de mai sus. Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi păstrate exclusiv pe durata Promoției, urmând ca acestea să fie șterse din bazele de date ale Organizatorului, ale Împuternicitului și ale celorlalte persoane menționate la art. 10.7 de mai sus după scurgerea unui termen de 60 de zile de la finalizarea Promoției, cu excepția cazurilor în care pentru îndeplinirea unor obligații legale, a unor interese legitime ale Operatorului si/sau ale Împuternicitului și celelalte persoane mentionate la art. 10.7 de mai sus sunt necesare durate mai mari de păstrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi șterse din sistemele și evidențele Operatorului și/sau Împuternicitului și ale celorlalte persoane mentionate la art. 10.7 de mai sus și/sau se vor lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât identificarea Participanților în baza acestora să nu mai fie posibilă.
Datele cu privire la câștigător, colectate în virtutea prezentei Promoții sunt stocate de către Operator și Împuternicit pentru o perioadă care nu va depăși prevederile impuse de legislația în domeniu, luându-se ca reper maxim termenul general de prescripție de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar în cazul datelor necesare pentru evidențele contabile, 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite potrivit legislației contabile în vigoare. 
Furnizarea de date cu caracter personal efectuată în virtutea prezentei Promoții reprezintă și o obligație contractuală (contractul, în acest caz, fiind reprezentat de relația dintre Organizator și participant ca urmare a înscrierii voluntare a acestuia în Promoție), participantul fiind obligat să furnizeze datele personale întocmai pentru a putea participa la Promoție, dar si o obligație legală, Organizatorul fiind obligat să solicite date personale pentru a respecta obligațiile impuse de legislația în vigoare (cum ar fi, dar fără a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilității nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață). În cazul nerespectării acestor obligații contractuale și legale, persoanele doritoare nu se vor putea înscrie în Promoție, iar odată inscrise, dacă își retrag consimțământul, nu vor putea fi incluse în tragerea la sorți și nu vor putea beneficia de premiul pus în joc.
10.9 Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le conferă Participanților și câștigătorului, în calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):
A. Dreptul de acces la date
(1) Orice Persoana Vizată are dreptul de a obține de la Operator confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Obținerea confirmării se face în baza unei cereri scrise, datate și semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia menționată la Secțiunea 1 din Regulament. 
(2) Persoana Vizată are acces la următoarele informații:
I. scopurile prelucrării;
II. categoriile de date cu caracter personal vizate;
III. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
IV. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
V. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 (3) Operatorul furnizează gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care Persoana Vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care Persoana Vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
B. Dreptul la rectificare: se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizată. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
C. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: 
I. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
II. Persoana Vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 
III. Persoana Vizată se opune prelucrării ți nu există motive legitime care să prevaleze; 
IV. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
V. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
D. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri:
I. Persoana Vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor; 
II. prelucrarea este ilegală, iar Persoana Vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; 
III. Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanță; 
IV. Persoana Vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective. 
V. În cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de Operator și/sau Împuterniciții acestuia doar în anumite scopuri.
E. Dreptul de a-și retrage consimțământul, atrăgând imposibilitatea de participare la Campanie Promoționale sau dacă se produce în timpul acesteia, imposibilitatea de validare și acordare a premiului.
F. Dreptul la portabilitatea datelor: În cazul în care pe parcursul derulării Campaniei Promoționale și a efectelor acesteia Organizatorul se schimbă, Persoana Vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a transmis Organizatorului inițial  într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a solicita transmiterea directă a acestor date noului organizator, fără obstacole din partea Organizatorului inițial. 
G. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cele menționate anterior nu se aplică dacă prelucrarea automată este necesară încheierii sau executării unui contract cu Organizatorul, dacă Organizatorul are o autorizație în acest sens și dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod explicit. 
H. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația particulară a Persoanei Vizate în orice moment, față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. În cazul exercitării obiecțiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formulează obiecțiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente îndeplinirii unor obligații legale sau contractuale de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia.
I. Dreptul de a formula plângere: Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in București, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod poștal 010336, www.dataprotection.ro) în legătură cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia.
10.10 Toate drepturile enumerate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul Organizatorului, menționat în preambul, sau la adresa de e-mail promotii@touchcommunications.ro .

Art 11 – Încetarea campaniei promoționale
11.1 Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute la art. 2 din prezentul Regulament în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare.
11.2 Dacă o situație de forță majoră și/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, impiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei Promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată sau întârziată, conform art. 1.351 - 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră și/sau caz fortuit, este obligat să comunice participanților Promoției, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră/cazului fortuit.

Art 12 – Clauze diverse 
12.1 Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
Înregistrările trimise în afara perioadei promoției menționate mai sus;
Înscrierile care nu conțin informațiile solicitate;
Imposibilitatea unui câștigător de a beneficia de premiu din motive ce nu țin de Organizator;
Pierderile, întarzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campania Promoționale, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în Promoție. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorului de internet/telefonie mobilă sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita înscrierea în Promoție în perioada de desfășurare a Promoției;
Pierderea bonului fiscal/facturii fiscale câștigător/câștigătoare de către câștigător;
Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
Organizatorul va lua toate masurile pentru ca livrarea premiului sa fie in conditii optime; il va ambala corespunzator in momentul expedierii si va asigura valoarea transportului. In cazul nelivrarii/livrarii necorespunzatoare a premiului, furnizorul de servicii de curierat va despagubi Organizatorul in baza asigurarii de transport. In situatia livrarii necorespunzatoare a premiului, Castigatorul poate refuza receptia coletului. In situatiile descrise mai sus, Organizatorul isi asuma o noua livrare a premiului castigat;
Inregistrarile online ce contin un numar de bon fiscal si/sau data acestuia scrise gresit fata de cel de pe documentul original;
Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
Apelurile telefonice initiate de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru e-mailurile ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alta adresa decat cea indicata (promotii@touchcommunications.ro) in cazul castigatorului, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora.
12.2 Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezintă legal în legătură cu premiul câștigat, nefiind responsabil de a asigura garantia produsului, care se asigura potrivit documentelor produsului. 


SC INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL

Prin Agenție,


 
Acesta promotie este valabila de la 2021-11-01 si expira la 2021-12-31  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24