home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Pernod Ricard Romania - TOT CE-TI PLACE  
Cumpara un produs participant si trimite prin sms la numarul 1757 codul unic de pe eticheta promotionala atasata produsului participant, urmat de numarul bonului fiscal 
 

 
Regulament:
CAMPANIA PUBLICITARA “TOT CE-TI PLACE”
REGULAMENT OFICIAL
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1       Organizatorul campaniei „Tot ce-ti place” (“Campania“) este SC Pernod Ricard Romania SRL, cu sediul social in Bulevardul Corneliu Coposu Nr.6-8, Sector 1, Bucuresti, Cod Fiscal: RO12938183, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/3859/2000, denumita in cele ce urmeaza Organizator, reprezentata prin Dl. Tudor Furir in calitate de Administrator implementeaza aceasta campanie prin intermediul agentiilor: Digital Wand S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, Strada Macului nr. 29, parter, camera 1, București, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10409/2008, cod fiscal CUI 24046684, denumita in continuare “Agentia” si Trust Vision SRL, societate înfiinţată conform legilor din România, cu sediul social în Bucuresti, str. Berzei nr. 9, Corp C, Ap.11, inmatriculata la Registrul Comertului J40/8697/2002, CUI RO14864023, denumita in continuare “Agentia de field”. Organizatorul declara si accepta faptul ca Agentia poate subcontracta catre terti furnizori activitatile legate de implementarea Campaniei Promotionale, cu acordul scris prealabil al Organizatorului.
1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (“Regulamentul Oficial“).

1.3 Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www.regulamentepromotii.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.4 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu inainte de a anunta in mod public aceste modificari, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin publicarea acestora cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. Orice modificare/completare se va efectua prin act aditional la prezentul regulament, urmand ca toate modificarile sa intre in vigoare dupa data autentificarii fiecarui act aditional ce aduce modificari prezentului Regulament Oficial..

 SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in magazinele care comercializeaza produselele participante, care semnalizeaza campania prin materiale promotionale. Exemplu de material promotional se regaseste in Anexa 1 la regulament.
2.2 Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot trimite un e-mail la adresa validare@digitalwand.net sau pot accesa regulamentul oficial publicat pe site-ul www.regulamentepromotii.ro pe intreaga durata a campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.


 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1 Campania se va desfasura in magazinele partenere care comercializeaza produse promotionale participante in perioada 15 Aprilie 2022 - 15 Iulie 2022. Magazinele partenere sunt cele care afiseaza materialele promotionale ale campaniei, precum exemplificat in Anexa 1.

3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.regulamentepromotii.ro .
 
SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
4.1. La Campanie participa produsele detaliate in cadrul acestei sectiuni. 
Produsele participante sunt urmatoarele produse care au eticheta promotionala: Ballantine’s Finest, Absolut Original, Beefeater Pink Gin, Beefeater Dry, Jameson Original, Chivas Regal 12 ani, Havana Especial, Havana Club 3 ani, Olmeca (SKU’s 0.5L, 0.7L, 1L).
4.2. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
 
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) Organizatorului, 
ii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
iv. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) agentilor economici care opereaza magazinele participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul magazinelor participante;
v. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele i. – v. de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie);
vi. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani. 
5.3 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.4 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.


 SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1 1) Premii garantate, acordate pe loc, instant: participantii trebuie sa cumpere oricare dintre Produsele Participante din magazinele partenere, pe durata Campaniei si vor avea dreptul la un premiu garantat, ce se va primi la casele de marcat din magazin dupa emiterea documentului fiscal; Premiile constau intr-un set de 6 pahare de carton si se acorda in limita stocului disponibil.
2) Premii prin tragere la sorti: Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa cumpere oricare dintre Produsele Participante, pe durata Campaniei, si sa se inscrie in perioada desfasurarii campaniei prin:
(i) Trimiterea unui mesaj SMS la numarul 1757 - mesajul SMS este taxat la tariful normal al retelei de telefonie mobila folosita (Orange, Vodafone, Telekom sau Digi Mobil) care sa contina codul unic de pe eticheta promotionala atasata produsului participant urmat de numărul bonului fiscal, in formatul “cod, numarul bonului” (Exemplu: XXXXXX,12345).

6.2 Vor fi considerate valide doar bonurile fiscale aferente cumparaturilor efectuate in perioada de desfasurare a campaniei din magazinele care comercializeaza produse participante, incepand cu ora de deschidere a magazinului si incheind cu ora de inchidere a magazinului.
6.3 Un participant are dreptul la o singura inscriere pentru unul din premiile prin tragere la sorti, prin SMS, pentru acelasi document fiscal. Pentru un document fiscal, un Participant are o singura sansa de castig indiferent de numarul Produselor participante aflate pe documentul fiscal. Daca participantul trimite de mai multe ori SMS-uri cu acelasi numar de document fiscal, nu se vor multiplica sansele de castig, indiferent de numarul Produselor participante care se afla pe documentul fiscal respectiv.
6.4 Daca un participant nu comunica in SMS-ul de inscriere in Campanie detaliile solicitate conform prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea respectiva si/ sau de a invalida premiul al carui potential castigator este participantul in cauza. De asemenea, participantul care trimite multiple mesaje SMS de inscriere folosind acelasi document fiscal, (inclusiv in cazul in care acesta modifica aleatoriu cifrele cuprinse in numarul documentului fiscal respectiv), va fi invalidat pentru tentativa de frauda a Campaniei.
6.5 Documentul fiscal care atesta achizitia Produselor participante trebuie sa fie pastrat in original, pentru validarea calitatii de câștigător, in cazul castigului.
6.6 Daca pe toata durata Campaniei nu se acorda toate premiile, premiile neacordate nu se vor atribui, ramanand la dispozitia Organizatorului. 
6.7 Un participant, identificat prin numarul de telefon de pe care a efectuat inscrierea are dreptul               la 5 (cinci)  inscrieri pe zi prin SMS.
6.8 Un Participant poate castiga in cadrul Campaniei un singur premiu de acelasi fel prin tragere la sorti.
Mesajele Campaniei:
6.9. In perioada Campaniei, pentru fiecare inscriere prin mesaj SMS realizata in conditiile prezentului Regulament, participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS (mesaj de tip stocabil), care va avea, dupa caz, urmatorul continut:
in cazul in care participarea este primita inainte de data si ora inceperii Campaniei,
Salut! Campania „TOT CE-TI PLACE”, incepe pe 15 aprilie 2022. Inscrie-te dupa aceasta data. Succes!
in cazul in care participarea este primita dupa data si ora finalizarii Campaniei,
Salut! Campania „TOT CE-TI PLACE”, s-a incheiat pe 15 iulie 2022. Vezi castigatorii pe www.regulamentepromotii.ro 
in cazul in care participarea este eronata (prin participare eronata se intelege mesajul, respectiv inscrierea, care nu respecta forma impusa de Regulament cu privire la documentele fiscale inscrise):
Mesaj eronat! Trimite codul unic de pe eticheta promotionala urmat de numărul bonului fiscal, Exemplu: XXXXXX,12345. Îţi mulţumim că ai cumpărat produse participante!
in cazul in care participarea este corecta:
Te-ai inscris in campania „TOT CE-TI PLACE”. Pastreaza documentul fiscal, in original, pentru validare, in caz de castig!
in cazul in care acelasi numar de document fiscal cu acelasi cod unic este inscris de mai multe ori de pe acelasi numar de telefon:
Inscriere invalidata!  Te-ai inscris deja in Campanie cu acest document fiscal! Te asteptam cu alte inscrieri! 
in cazul in care acelasi număr de document fiscal cu acelasi cod unic este înscris de  pe mai multe numere de telefon
Acest cod unic a fost deja înscris in Campanie! Te rugam sa trimiti un alt cod. 
in cazul in care participantul a depasit limita de inscrieri/zi:
Ai inregistrat astazi nr. maxim de 5 inscrieri in Campanie! Te asteptam cu noi inscrieri in zilele urmatoare. 
in cazul in care participantul a depasit limita de inscrieri/zi si este ultima zi de Campanie:
Ai inregistrat astazi nr. maxim de 5 inscrieri in Campanie! Este ultima zi de Campanie și nu te mai poți inscrie!

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica formularea mesajelor de raspuns ale Campaniei de mai sus, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
7.1 In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele categorii de premii, ce au urmatoarele valori:

 
1) Premii garantate: acordate pe loc, in limita stocului disponibil. 
Premii prin tragere la sorti Nr. Premii Pret (cu TVA)/buc Valoare  lei (cu TVA)
Premii 
Set de 6 pahare din carton 21.000 5 105.000
Total 21.000 105.000

 2) Premii acordate prin trageri la sorti: Tragerile la sorti se vor desfasura conform sectiunii 8. 
Premii prin tragere la sorti Nr. Premii Pret (cu TVA )/buc Valoare  lei (cu TVA)
Premii 
Bicicleta 30 1.404,20 42.126
Cos picnic 60 499,80 29.988
Gratar Multi 2in1 30 410,55 12.316,50
Rucsac cu panou solar 30 362,95 10.888,50
Umbrela terasa + suport 60 302,26 18.135,60
Total 210 113.454,60
Valoarea totala a premiilor este de 218.454,60 RON (TVA inclusa).
Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani sau în alte produse.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR SI PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ACESTORA. 
1) Premiile garantate vor fi acordate pe loc, in limita stocului disponibil, la casa de marcat din magazin, dupa emiterea documentului fiscal.
2) Premii acordate prin trageri la sorti: Premiile se vor acorda prin trageri la sorti electronice lunare. La fiecare tragere la sorti electronica, se vor acorda 70 premii, respectiv 10 premii constand in bicicleta, 20 premii constand in cos picnic, 10 premii constand in gratar multi 2in1, 10 premii constand in rucsac cu panou solar si 20 premii constand in umbrela pentru terasa + suport.
Lunile de campanie sunt definite mai jos:
Vor exista 3 trageri la sorti dupa cum urmeaza:
Prima luna. In data de  20 mai 2022. La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide receptionate la numarul de SMS 1757, pe perioada cuprinsa in intervalul 15 aprilie –  15 mai 2022. 
A doua luna . In data de  20 iunie 2022. La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide receptionate la numarul de SMS 1757, pe perioada cuprinsa in intervalul 16 mai – 15 iunie 2022. 
A treia luna. In data de  20 iulie 2022. La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide receptionate la numarul de SMS 1757, pe perioada cuprinsa in intervalul 16 iunie – 15 iulie 2022.
La fiecare extragere se vor desemna 70 castigatori si cate 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu alocat, pentru cazul in care castigatorul nu poate fi validat din motive independente de Organizator. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si în cazul câstigatorului. Se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora.
PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR ACORDATE PRIN TRAGERE LA SORTI :
Potentialul castigator va fi contactat la numarul de telefon utilizat la inscrierea in Campanie, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii, minimum 2 contactari pe zi la ore diferite in intervalul 09:00-17:00 şi va fi informat în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare. Participantul va fi informat ca pentru validarea castigarii premiului trebuie ca în termen de maximum o zi lucratoare de la data anunţării de către reprezentantul Organizatorului, să trimită o copie a cărții de identitate, fiind necesar a fi vizibile doar numele, prenumele și data nașterii pentru verificarea vârstei minime legale de participare si CNP -ul necesar Organizatorului pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, adresa de livrare si copia bonului fiscal care atestă achiziția produsului, prin e-mail la adresa comunicată de reprezentantul Organizatorului.
In condițiile in care acesta nu poate fi contactat in termenul respectiv (prin imposibilitate de contactare se intelege, ca de exemplu dar fără a se limita la situatiile in care numărul de telefon nu este alocat, destinatarul nu răspunde, telefonul este închis sau numărul respectiv nu poate fi contactat, adresa de e-mail gresita etc) acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva. 
Daca Organizatorul nu receptioneaza, indiferent de motiv, in termen de o zi lucratoare de la data informarii participantului asupra castigului datele solicitate câstigatorul este invalidat, isi pierde orice drept asupra premiului şi se va apela la rezerva, urmând ca şi aceasta să parcurgă procesul de validare, fiecare etapă având un număr de zile egal cu cel de validare al castigatorului extras. 
De asemenea, potentialul câștigător va fi invalidat de catre Organizator, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii, in urmatoarele situatii:
- Documentul fiscal receptionat de catre Organizator prin e-mail din partea potentialului castigator contine alte elemente de identificare (numar si/sau data document fiscal) decat documentul fiscal extras ca fiind castigator;
- Data documentului fiscal receptionat de catre Organizator prin e-mail din partea potentialului castigator nu se incadreaza in Perioada Campaniei, fiind anterioara inceperii Campaniei sau ulterioara incetarii Campaniei; 
- Documentul fiscal receptionat de catre Organizator prin e-mail din partea potentialului castigator nu face dovada indeplinirii cumulative a tuturor conditiilor necesare validarii detaliate in cadrul Regulamentului (Produse Participante).
Validarea finala va avea loc la momentul receptionarii de la potentialul castigator a documentului fiscal, in original, in termen de 7 zile lucratoare de la data contactarii telefonice. In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea expedierii documentului fiscal in termenul menționat, atunci Organizatorul iși rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus menționat cu inca 3 zile lucratoare. Daca participantul nu respecta nici acest termen extins, inscrierea sa in Campanie va fi invalidata iar premiul nu va mai fi acordat.
In cazul in care nici castigatorul, nici rezerva nu indeplinesc conditiile de validare, le este retrasa calitatea de potentiali castigatori si sunt invalidati, iar premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului. 
11.2. Premiile acordate prin tragere la sorti vor fi expediate castigatorilor validati in termen de cel mult 30 (treizeci) zile lucratoare de la data validarii castigatorului, prin curier, la adresa indicata de acesta. 
 
SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII
9.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliatilor acestuia.
9.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
9.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a. Pierderea si/sau deteriorarea documentelor fiscale ori a codurilor unice, ori pentru documentele fiscale ilizibile;
b. Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra documentelor fiscale sau asupra continutului acestora;
c. Erori de imprimare sau alte erori referitoare la documentul fiscal;
d. Defectiunile tehnice ale furnizorului de servicii de date sau sms, survenite in orice moment al inscrierii sau orice alte erori prin care operatiunea de inscriere a documentului fiscal nu poate fi dusa la bun sfarsit;
e. Existenta la punctul de vanzare din Magazinele Participante a Produselor Participante la Campanie;
f. Imposibilitatea castigatorului de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator;
g. Erorile in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact este responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
h. Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;
i. Toate prejudiciile suferite de catre orice participant desemnat castigator si/sau de catre reprezentantul legal al acestuia (dupa caz) in legatura cu premiul castigat;
j. Mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1757, pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului, precum si pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern din cauza aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens:
k. Standardele de calitate ale produselor oferite in calitate de premii;
l. Produsele participante a caror achizitie nu poate fi justificata prin document fiscal emis in intervalul de timp aferent Perioadei Campaniei, intr-unul dintre magazinele participante la Campanie. Organizatorul nu are nicio obligatie fata de participanti in nicio situatie in care documentul fiscal in original atestand achizitia de  Produse participante in conditiile prevazute in prezentul Regulament nu poate fi prezentat (pierderea sau distrugerea documentului fiscal);
m. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii pentru primirea premiului (acestea nu vor fi luate in considerare de catre  Organizator);
n. Premiile expediate prin posta/alta companie de curierat, care nu ajung la destinatie sau ajung in stare deteriorata din cauza functionarii necorespunzatoare a acestora, din cauza comunicarii eronate a adresei postale de catre castigator sau din alte cauze neimputabile Organizatorilor.
o.  Actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau.
9.4 Organizatorul nu va fi tinut responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de catre orice castigator in legatura cu premiul castigat. Participantii inteleg si recunosc ca Organizatorul nu va fi tinut responsabil pentru oricare si toate eventualele prejudicii sau vatamari suferite de catre Participanti sau cauzate unor terti ca urmare a utilizarii premiului. In cazul in care Participantii desemnati castigatori sufera un prejudiciu/vatamare ca urmare a utilizarii normale a premiului si din cuaza unor vicii de fabricatie ale premiului, se vor adresa producatorului, potrivit informatiilor din certificatul de garantie care va insoti premiul.
9.5 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de catre Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. 
9.6 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie, cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de culpa grava sau unor acte intentionate ale Organizatorului sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie sa raspunda.
 
 SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL
Conform Legii in vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, Regulamentul UE 679 din 27 Aprilie 2016, intrat in vigoare la data de 25.05.2018, Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate. 

Scopurile prelucrarii datelor:

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării la Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri: 

I. Organizarea si desfasurarea Campaniei in cadrul careia Organizatorul acorda castigatorilor, conform mecanismului Campaniei, premiile prezentate conform sectiunilor 7 si 8. 
II. In vederea depistarii si eliminării oricarei incercari de fraudare prin incalcarea conditiilor de participare mentionate in Regulament. 
III. În vederea verificării îndeplinirii condiției referitoare la vârsta minima de participare la campanie, în cazul câștigătorilor. 
Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este Contractul, persoanele vizate aderând la Regulamentul de Campanie al operatorului.
Pentru scopul organizarii și defășurarii Campaniei, Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”):

- de la participanti: numar de telefon mobil; 
- de la castigatorii premiilor prin tragere la sorti: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa de email, adresa de resedinta precum si o copie a cartii de identitate, fiind necesar a fi vizibile doar numele, prenumele și data nașterii pentru verificarea varstei minime legale de participare si pentru CNP -ul necesar Organizatorului pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale.
 
Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Regulamentului (UE) 2016/679 urmatoarele  drepturi:

10.1 Dreptul de acces: dreptul de a i se comunica, la cerere, dacă Datele cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopul Prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele cu caracter personal. Dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, se poate percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.
10.2 Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea Organizatorului rectificarea Datelor cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul Prelucrării, persoana vizata are dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
10.3 Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea  Datelor cu caracter personal.
10.4 Dreptul la restricționare: dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de Organizator doar în anumite scopuri.
10.5 Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele cu caracter personal furnizate, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.
10.6 Dreptul de a obiecta: dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația persoanei vizate, în orice moment, față de Prelucrarea Datelor cu caracter personal de către Organizator, și se poate solicita Organizatorului să nu mai prelucreze Datele cu caracter personal ale persoanei vizate. Dacă persoana vizata isi exercita dreptul la obiecție, Organizatorul nu va mai prelucra Datele cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă Prelucrarea Datelor cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.
În vederea exercitarii acestor drepturi, persoana vizata poate contacta in orice moment Responsabilul Organizatorului cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
– prin e-mail la adresa:  suportgdprro@pernod-ricard.com
sau
– prin poștă sau curier la adresa: Bulevardul Corneliu Coposu, nr 6-8, etaj 8, Sector 1, Bucuresti.
Persoana vizata are dreptul să depuna o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
 
SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
 11.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători în conformitate cu Codul Fiscal în vigoare. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului. 
11.2. Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de înscriere, alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Româna în cazul solicitării scrise a Regulamentului sau trimiterii documentelor necesare validării la adresa comunicată de către Organizator sau cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în campanie sau solicitării Regulamentului de desfățurare a Campaniei). 

SECTIUNEA 12. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR 
12.1. Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile ulterioare. Lista tuturor castigatorilor validati (nume, prenume, premiul castigat) va fi publicata pe site-ul www.regulamentepromotii.ro, in cel mult 20 zile lucratoare de la momentul validarii lor. Lista respectiva va fi afisata pentru o perioada de 30 (treizeci) zile de la data incheierii Campaniei. 
 
SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
 Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.
 
SECTIUNEA 14. LITIGII
14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
14.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Organizatorului: București, Bd. Corneliu Coposu nr. 6-8, et. 8, Sector 3, cod poștal 40301, pana la data de 16.08.2022. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie. 
14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. 
14.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 
 
SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL
15.1. Regulamentul Oficial este disponibil pentru toti participantii vizitand www.regulamentepromotii.ro sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.
15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
15.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare ale acesteia.
Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI BOŞTINĂ-TONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (doua) duplicate, din care 1 (unul) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 1 (unul) exemplar s-a eliberat părții.

Organizator: PERNOD RICARD ROMANIA S.R.L.
Prin Digital Wand S.R.L
Prin imputernicit:
 
Anexa 1 la regulamentul Campaniei “TOT CE-TI PLACE”
Materialele promotionale ce se gasesc in magazinele partenere 


1. Eticheta promotionala produse participante2. Poster prezent in magazinele participante
 
Organizator: PERNOD RICARD ROMANIA S.R.L.
Prin Digital Wand S.R.L
Prin imputernicit: 


 
Acesta promotie este valabila de la 2022-04-15 si expira la 2022-07-15  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24