home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Tic Tac - TIC TAC - PROSPETIME DELICATA PENTRU O VARA MINUNATA!  

 

 
Regulament:
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
"TIC TAC - PROSPETIME DELICATA PENTRU O VARA MINUNATA!"
Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 24, 25, 26 Iunie, 01, 02, 03, 08, 09 si 10 iulie 2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala "TIC TAC - PROSPETIME DELICATA PENTRU O VARA MINUNATA!" (denumita in continuare "Campania") este organizata si desfasurata de societatea FERRERO ROMANIA S.R.L., cu sediul in str. Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7003/2006, CUI 18621132, atribut fiscal RO, telefon 021 528 22 00, fax 021 528 22 10, denumita in continuare “Organizatorul” sau “FERRERO ROMANIA”.

1.2. Campania este organizata de FERRERO ROMANIA prin intermediul agentiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, cod fiscal RO 17290596, telefon 031 805 3911, fax 031 805 3913, denumita in continuare "Agentia".

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care Participantii la aceasta Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare "Regulamentul Oficial").

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA 
CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in magazinele special selectate de Organizator din retelele de magazine Auchan, Kaufland si Mega Image de pe teritoriul Romaniei, mentionate expres in Regulamentul Oficial (denumite in continuare “Locatiile Participante”). Listele tuturor Locatiilor Participante, precum si zilele si intervalele orare din perioada Campaniei aplicabile fiecarei Locatii participante in parte se regasesc in Anexa nr. 1 – Lista magazinelor de tip Hypermarket si in Anexa nr. 2 – Lista magazinelor de tip Supermarket la prezentul Regulament Oficial.
3.2. Campania se va desfasura in zilele de  24, 25, 26 Iunie, 01, 02, 03, 08, 09 si 10 iulie 2022 (denumite in continuare “Perioada Campaniei”), exclusiv in zilele din Perioada Campaniei aplicabile fiecarei Locatii Participante in parte, expres mentionate in Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2.

3.3. Perioada de activare a promoterilor in fiecare dintre Locatiile participante, in cadrul zilelor mentionate, se incadreaza strict in intervalul orar mentionat in Anexa nr. 1 si, respectiv, in Anexa nr. 2 a Regulamentului Oficial, in dreptul fiecarei Locatii Participante in parte.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei, pe parcursul derularii acesteia, inclusiv orarul promoterilor, dupa anuntarea in mod public a acestei modificari, conform prevederilor din Sectiunea 4 de mai jos.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL

4.1. Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

4.2. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 
- accesand site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/, accesibil si de pe mobil sau tableta, (denumita in continuare „Site-ul Campaniei”) 
- trimitand o solicitare scrisa adresata catre SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3 sau la adresa de email office@smartpoint.ro, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

4.3. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile astfel cum acestea sunt prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare ale Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe, scurta si/ sau prelungi Perioada Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in ziua urmatoare aducerii la cunostinta publicului a modificarilor intervenite, prin publicarea pe Site-ul Campaniei sau prin alte mijloace de informare a publicului. 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, cu capacitate deplina de exercitiu, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).

5.2. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/ societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).

5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie orice persoana care nu are dreptul de a participa la Campanie.

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE

6.1. Produsele participante la Campanie sunt exclusiv produsele Ferrero, marca “TicTac”, importate si/sau distribuite de catre Organizator pe teritoriul Romaniei si comercializate in oricare dintre Locatiile Participante (denumite in continuare individual “Produs Participant” si colectiv “Produse Participante”). Nu toate produsele Ferrero marca Tic tac comercializate pe teritoriul Romaniei sunt importate si/ sau distribuite de catre Organizator. Pe ambalajul produselor se gasesc indicatii cu privire la importator/ distribuitor.

6.2. La incheierea Campaniei Produsele Participante mentionate mai sus isi pierd calitatea de Produs Participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei sau in alte zile decat cele mentionate expres in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2, in dreptul fiecarei Locatii Participante.

6.3. Campania se desfasoara in limita stocului de Produse Participante disponibil la raft spre comercializare in fiecare dintre Locatiile Participante. 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1. Pentru ca un Participant sa aiba sanse sa castige unul dintre premiile acordate in cadrul prezentei Campanii, acesta trebuie sa respecte urmatorul mecanism:
Sa achizitioneze din oricare dintre Locatiile Participante, in Perioada Campaniei, mai precis in oricare dintre zilele expres mentionate in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 in dreptul Locatiei Participante respective, minimum 2 (doua) Produse Participante, specificate pe bonul fiscal emis in Locatia Participanta respectiva;
Sa se prezinte in oricare dintre zilele de activare ale promoterilor si in intervalul orar precizat in Anexa nr. 1 sau Anexa nr. 2, aferente Locatiei Participante respective, la standul Tic Tac special amenajat din Locatia Participanta dupa linia caselor de marcat si sa prezinte promoterilor bonul fiscal ce atesta achizitionarea Produselor Participante conform Regulamentului Oficial;
Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie sa fie emis in Perioada Campaniei aplicabila Locatiei participante respective, in Locatia Participanta respectiva, sa ateste achizitionarea a minimum doua Produse Participante si sa nu aiba inscrisa nicio mentiune legata de acordarea anterioara, pe baza sa, a vreunui premiu sau a vreunui card razuibil in cadrul acestei Campanii;
Dupa validarea bonului fiscal de catre promoterul de la standul Tic Tac, Participantului in cauza i se va oferi un card razuibil, ce ii da Participantului posibilitatea de a castiga unul dintre premiile oferite pe loc de catre Organizator in cadrul acestei Campanii, constand in: a) prosop Tic Tac, b) termos Tic Tac, in limita stocului de astfel de premii disponibil in Locatia participanta in cauza. Numarul total de premii oferite de Organizator este limitat. Nu toate cardurile razuibile sunt castigatoare.
In cazul in care pe baza aceluiasi bon fiscal sunt achizitionate mai multe Produse Participante, Participantul va avea posibilitatea sa primeasca, pentru fiecare grup de doua Produse Participante, in limita stocului disponibil, cate un card razuibil, fara insa a se putea acorda aceluiasi Participant mai mult de 5 carduri razuibile, pe zi, indiferent de numarul de bonuri fiscale prezentate sau de numarul total al Produselor Participante achizitionate;
In momentul oferirii cardului promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsele Participante pentru care acesta a fost oferit, cu mentiunea „acordat card” sau „acordat x carduri” (unde „x” nu poate fi mai mare de 5 si reprezinta numarul de carduri razuibile acordate pe baza aceluiasi bon fiscal); de asemenea, promoterul va face o copie dupa bonul fiscal pe baza caruia a acordat cardul razuibil si va returna bonul fiscal;
Sa razuiasca cardul primit pentru a citi mesajul si a afla daca a castigat unul dintre premiile oferite de catre Organizator in cadrul acestei Campanii. 
Cardul razuibil poate contine unul dintre urmatoarele mesaje: 
 Felicitari! Ai castigat un prosop Tic Tac!
 Felicitari! Ai castigat un termos Tic Tac!
 Ne pare rau, nu ai castigat de data aceasta!
Daca mesajul descoperit pe cardul razuibil este: „Ne pare rau, nu ai castigat de data aceasta!”, atunci Participantul nu a castigat niciun premiu, cardul fiind necastigator.
 In cazul cardurilor castigatoare, pentru a intra in posesia premiului   , Participantul trebuie sa prezinte in original cardul razuit promoterilor de la standul Tic Tac din Locatia Participanta respectiva, in perioada de activare a acestora, aplicabila Locatiei Participante respective. Cardul razuibil trebuie sa fie in stare buna (nedeteriorata) si sa nu aiba inscrisa nicio mentiune legata de acordarea anterioara, pe baza sa, a vreunui premiu. Este interzisa reproducerea si/sau falsificarea cardurilor razuibile primite in Campanie, precum si alterarea, in orice mod, a acestora. 
Premiile vor fi acordate la standul Tic Tac, pe loc, de catre Organizator prin intermediul promoterilor, in limita stocului disponibil de astfel de premii din Locatia Participanta respectiva. In momentul acordarii premiului promoterul va mentiona pe cardul razuibil „acordat premiu”. 
Premiile care nu sunt revendicate pe Perioada Campaniei de la promoteri, in zilele si intervalul orar de activare al promoterilor, nu pot fi revendicate in afara Perioadei Campaniei si nici nu vor putea fi revendicate ulterior incheierii Campaniei, urmand a ramane in proprietatea Organizatorului.SECTIUNEA 8. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

8.1. In cadrul prezentei Campanii sunt oferite urmatoarele premii de catre Organizator:
Tip premiu Numar premii Valoare individuala (RON, TVA inclus) Valoare totala
(RON, TVA inclus)
Prosop Tic Tac 1.050                  65,69                                      68.974,5
Termos Tic Tac 2.355                50,94                                        119.963,7

8.2. Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 188.938,2 
RON (TVA inclus).

8.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor. Premiile, astfel cum sunt prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei, sunt doar cu titlu de prezentare.

8.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, directe sau indirecte, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a Produselor Participante la Campanie).

SECTIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Acordarea premiilor se va face de catre promoteri pe loc, conform mecanismului prevazut in cadrul acestui Regulament Oficial, exclusiv in Perioada Campaniei in zilele si intervalul orar de activare specificate pentru fiecare Locatie Participanta, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, la standul Tic Tac, conform prezentului Regulament, in limita stocului disponibil din Locatiile Participante.

SECTIUNEA 10. RASPUNDERE

10.1. Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

10.2.  Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale, cardurilor razuibile sau premiilor oferite. Existenta vreunui litigiu sau a vreunei dispute referitoare la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale, cardurilor razuibile oferite sau premiilor castigate nu va influenta principiul conform caruia acordarea premiului de catre Organizator se face Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

10.3. Organizatorul Campaniei va acorda premii numai Participantilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul sau Agentia constata ca un castigator nu a indeplinit si/ sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/ anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
10.4. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va despagubi Organizatorul pentru intregul prejudiciu suferit si va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta. 

10.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice incercare de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din Campanie a Participantului, respectiv a Participantului beneficiar al actiunilor ce contravin Regulamentului Oficial, pentru intreaga Perioada a Campaniei, si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.

10.6. Organizatorul si Agentia nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai unor bonuri fiscale si/sau carduri razuibile considerate nevalabile conform acestui Regulament Oficial sau cu solicitantii care apar ulterior acordarii efective a premiilor sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea Organizatorului si a Agentiei implicate in organizarea prezentei Campanii cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.7 Organizatorul si Agentia nu isi asuma raspunderea pentru:
lipsa din stocurile Locatiilor participante a Produselor participante la Campanie;
imposibilitatea unui Participant de a intra in posesia premiului din motive ce tin de persoana sa; 
prezentarea de bonuri fiscale sau de carduri razuibile deteriorate, falsificate, neconforme, respectiv prezentarea de bonuri fiscale/carduri razuibile inainte sau dupa expirarea Perioadei Campaniei, in afara zilelor si/sau intervalului orar de activare specificate pentru fiecare Locatie Participanta, sau neconforme cu prezentul Regulament Oficial;
situatiile in care consumatorii achizitioneaza pe Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie;
pierderea si/ sau deteriorarea bonurilor fiscale sau ale cardurilor razuibile ale Participantilor;
eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale, cardurilor razuibile sau Produselor Participante la Campanie;
derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate in cadrul Locatiilor Participante, daca prin aceasta este intrerupta activitatea Locatiilor Participante in perioada Campaniei.

10.8. Revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale/carduri razuibile care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, pe care nu se pot identifica denumirile clare ale Produselor Participante achizitionate nu vor fi luate in considerare de catre Organizator in vederea acordarii premiilor

10.9. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma nicio raspundere pentru orice factori independenti de Organizator, care ar putea afecta dreptul unei persoane de a participa la prezenta Campanie. 

SECTIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. In cadrul acestei Campanii Organizatorul si/sau Agentia nu prelucreaza date cu caracter personale ale Participantilor sau ale castigatorilor

11.2 Conditiile prelucrarii datelor cu caracter personal in cazul in care se contacteaza Departamentul de Relatii Consumatori, sunt disponibile pe site-ul Organizatorului (https://www.ferrero.ro/ferrero-care) 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit.

12.2. Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1. Forta majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator, a carui aparitie il impiedica pe acesta din urma sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

13.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora, nici de a modifica orarul de desfasurare ori Locatiile Participante ca urmare a aparitiei unui eveniment de forta majora. Organizatorul nu raspunde nici pentru situatia in care castigatorii nu pot beneficia efectiv de premiu din cauza unor evenimente de forta majora.

13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei, prin afisarea in Locatiile Participante la Campanie si/sau prin publicare pe Site-ul Campaniei sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

14.2. Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Ferrero Romania, cu sediul in str. Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, in termen de maximum 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data incetarii Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul si Agentia nu vor mai lua in consideratie nicio contestatie.

14.3. Eventualele reclamatii/sesizarii vor cuprinde in mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

14.4. Reclamatiile/sesizarile se vor solutiona in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii. 

14.5. Organizatorul si/sau Agentia nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu expeditorii unor eventuale sesizari/reclamatii, care sunt sau se dovedesc a fi in mod vadit nefondate sau excesive, inclusiv din cauza caracterului lor repetitiv.

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat intr-un exemplar original, care va ramane in arhiva Notarului Public, si in 3 duplicate, astazi, ___/___/___, data autentificarii de catre Notarul Public.


ANEXA nr. 1
LISTA MAGAZINELOR DE TIP HYPERMARKET 


Retea Oras Adresa                                                              Magazin                                                Perioada Activare
Auchan Bacău Republicii, Nr. 181, Bacau , 600303, Jud. Bacau Bacău Auchan                                           24-26.06.2022
Auchan Baia Mare Bd. București nr. 144, 430013, Baia Mare Baia Mare Auchan                                  24-26.06.2022
Auchan Brașov acces din Strada Zaharia Stancu, nr 1, Brasov Brașov Auchan Coresi                                  24-26.06.2022
Auchan Brașov Sos Cristianului, nr. 5,  500053, Brasov Brașov Auchan Vest City                                   24-26.06.2022
Auchan București Dealul Bisericii nr. 67 - 109, Sector 4, 042157, Bucuresti  București Auchan Berceni                          24-26.06.2022
Auchan București Strada Vasile Milea, nr. 4, 061341, Bucuresti București Auchan Cotroceni                                   24-26.06.2022
Auchan București Bd Constructorilor, nr 16A, sector 6, 060511, Bucuresti București Auchan Crângași                      24-26.06.2022
Auchan București Str. Brasov nr. 25, intrarea prin Bd. 1 Mai, sector 6, Bucuresti București Auchan Dr Taberei        24-26.06.2022
Auchan București Bld. Iuliu Maniu nr 546-560, sector 6, 061129, Bucuresti București Auchan Militari                      24-26.06.2022
Auchan București Bd Theodor Pallady, nr 51, sector 3, 032258, Bucuresti  București Auchan Pallady                      24-26.06.2022
Auchan București Bd 1 Decembrie 1918, nr 33A, sector 3, 032455, Bucuresti București Auchan Titan        24-26.06.2022
Auchan București Calea Vitan, nr. 236,  031301, sector 3, Bucuresti București Auchan Vitan                      24-26.06.2022
Auchan Cluj-Napoca Bd. Muncii, nr. 1- 15, 400641, Cluj - Napoca Cluj-Napoca Auchan Iris                      24-26.06.2022
Auchan Cluj-Napoca Str. Alexandru Vaida Voievod nr 53-55, 400436, Cluj (in Iulius Mall) Cluj-Napoca Auchan Iulius 24-26.06.2022
Auchan Constanța Bd Aurel Vlaicu, nr 220, 900380, Constanta (in Maritimo Shopping Center) Constanța Auchan Maritimo (Vivo) 24-26.06.2022
Auchan Constanța Sos. Mangaliei, nr. 195A,  900082, Constanta Constanța Auchan Sud City                  24-26.06.2022
Auchan Craiova Calea Bucuresti, nr 80, 200440, Craiova (in Electroputere Parc) Craiova Auchan                          24-26.06.2022
Auchan Craiova Calea Severinului, nr 5A, Craiova Craiova Auchan Craiovița                                                     24-26.06.2022
Auchan Deva Calea Zarandului, nr 87, 330182, Deva Deva Auchan                                                     24-26.06.2022
Auchan Galați Bd. Galati, Nr 3A, 800654, Galati Galați Auchan                                                                   24-26.06.2022
Auchan Iași Str Palas, nr 5C, 700051, Iasi (in Palas Iasi) Iași Auchan                                                    24-26.06.2022
Auchan Oradea Str. Ogorului, nr. 171,  410554, Oradea, Jud. Bihor Oradea Auchan                                       24-26.06.2022
Auchan Pitești Comuna Bradu, Sat Geamana, DN 65 B, Nr F4, 117141, Jud Arges Pitești Auchan Bradu           24-26.06.2022
Auchan Pitești Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, 110104, Pitesti  Pitești Auchan Găvana                                       24-26.06.2022
Auchan Ploiești Comuna Blejoi, Sat Blejoi, nr 1200, jud. Prahova Ploiești Auchan                                        24-26.06.2022
Auchan Satu Mare Drumul Careiului DN 19, nr 77-79, 440187, Satu Mare Satu Mare Auchan                           24-26.06.2022
Auchan Mediaş, Sibiu Shopping City Sibiu, DN1, km 306, Selimbar, 557260, jud. Sibiu Sibiu Auchan           24-26.06.2022
Auchan Suceava Calea Unirii nr 22, 720018, Suceava (in incinta Iulius Mall) Suceava Auchan                                       24-26.06.2022
Auchan Tg. Mureș Str. Gheorghe Doja, nr. 243, 540228, Tg.  Mures Tg. Mureș Auchan Doja                                       24-26.06.2022
Auchan Tg. Mureș Bd. 1 Decembrie 1918, nr 291, 540510, Targu Mures Tg. Mureș Auchan Sud City                          24-26.06.2022
Auchan Timișoara Str Demetriade nr 1, 300088, Timisoara (in incinta Iulius Mall) Timișoara Auchan Iulius     24-26.06.2022
Auchan Timișoara Calea Aradului, nr. 56, 300291, Timisoara Timișoara Auchan Nord                           24-26.06.2022
Auchan Timișoara Calea Şagului, nr. 223, com. Giroc, 307220, jud. Timis Timișoara Auchan Sud              24-26.06.2022
Retea Oras Adresa                                            Magazin               Perioada Activare
Kaufland București Soseaua Colentina, 6 București Kaufland Colentina 08-10.07.2022
Kaufland Ploiești Soseaua Vestului nr. 9 Ploiești Kaufland Vestului 08-10.07.2022
Kaufland Rm. Vâlcea Str. Gib. Mihăescu, nr. 30 Rm. Vâlcea Kaufland Libertatii 08-10.07.2022
Kaufland Timișoara Str. Gh. Lazăr, nr 26 Timișoara Kaufland Cetate 08-10.07.2022
Kaufland Cluj-Napoca Strada Campului 9 - 19 Cluj-Napoca Kaufland Manastur 08-10.07.2022
Kaufland Timișoara Str. Conac, nr. 51 Timișoara Kaufland Dumbravita 08-10.07.2022
Kaufland Alba Iulia Calea Moților 120 Alba Iulia Kaufland 08-10.07.2022
Kaufland Târgoviște Strada Lt. Stancu Ion nr. 2C Târgoviște Kaufland Centru 08-10.07.2022
Kaufland Tg. Mureș Strada Gheorghe Doja nr. 66 Tg. Mureș Kaufland Doja 08-10.07.2022
Kaufland Suceava Str Universităţii, nr. 17A Suceava Kaufland 08-10.07.2022
Kaufland Iași Bd. Chimiei, nr.2D Iași Kaufland Tudor Vladimirescu 08-10.07.2022
Kaufland Constanța Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr 21 Constanța Kaufland 1 Decembrie 08-10.07.2022
Kaufland Ploiești Piata 1 Decembrie 1918 nr. 18 Ploiești Kaufland Sud 08-10.07.2022
Kaufland București Soseaua Pantelimon, 244- 246 București Kaufland Pantelimon 08-10.07.2022
Kaufland Pitești Strada Exercițiu 216, Pitești Pitești Kaufland Razboieni 08-10.07.2022
Kaufland București Str. Barbu Vacarescu, 120 București Kaufland Tei 08-10.07.2022
Kaufland București Bulevardul Bucurestii Noi, 50B București Kaufland Bucurestii Noi 08-10.07.2022
Kaufland Slatina Bd. Nicolae Titulescu, nr. 29A Slatina Kaufland Titulescu 08-10.07.2022
Kaufland Botoșani Bd. Mihai Eminescu, nr. 4 Botoșani Kaufland Eminescu 08-10.07.2022
Kaufland București Bulevardul 1 Mai, 55 București Kaufland Tudor Vladimirescu 08-10.07.2022
Kaufland București Soseaua Oltenitei, 388 București Kaufland Aparatorii Patriei 08-10.07.2022
Kaufland Brașov Str. Calea Bucureşti, nr. 112 Brașov Kaufland Noua Darste 08-10.07.2022
Kaufland București Str. Valea Cascadelor, 3 București Kaufland Valea Cascadelor (Militari) 08-10.07.2022
Kaufland București Str. Racari, 5 București Kaufland Mihai Bravu (Vitan) 08-10.07.2022
Kaufland Arad Str. Banu Mărăcine Nr: 6A Arad Kaufland Centru 08-10.07.2022
Kaufland Craiova Calea Bucureşti, nr. 72 Craiova Kaufland Valea Rosie 08-10.07.2022
Kaufland Iași Strada Mitropolit Varlaam 54 Iași Kaufland Nicolina 08-10.07.2022
Kaufland Iași Şos. Păcurari, nr. 86M Iași Kaufland Pacurari 08-10.07.2022
Kaufland Ploiești Bd. Republicii, nr. 138 Ploiești Kaufland Nord 08-10.07.2022
Kaufland Pitești Bulevardul Nicolae Bălcescu 91-95 Pitești Kaufland Gavana 08-10.07.2022
Kaufland Mediaş, Sibiu Kaufland Sibiu - DN 1, Com. Şelimbăr, nr. 1A Sibiu Kaufland Selimbar 08-10.07.2022
Kaufland Mediaş, Sibiu Lector nr. 1-3 A, Sibiu Sibiu Kaufland Mall 08-10.07.2022
Kaufland Timișoara Strada Damaschin Bojinca 4 Timișoara Kaufland Elisabetin 08-10.07.2022
Kaufland Cluj-Napoca Str. Fabricii 12 Cluj-Napoca Kaufland Marasti 08-10.07.2022
Kaufland Oradea Str. Şt.Octavian Iosif, nr. 3 Oradea Kaufland Iosia 08-10.07.2022
Kaufland Bacău Strada Nicu Enea 3 bis Bacău Kaufland Centru (Nicu Enea) 08-10.07.2022
Kaufland Buzău Str Frasinet Buzău Kaufland Frasinet 08-10.07.2022
Kaufland București Str. Mihail Sebastian, 88C București Kaufland Vulcan (Rahova) 08-10.07.2022
Kaufland București Str. Valea Oltului, 195 - 197 București Kaufland Valea Oltului (Brancusi) 08-10.07.2022
Kaufland București Bulevardul Theodor Pallady, nr. 51 București Kaufland Theodor Pallady 08-10.07.2022
Kaufland București Bulevardul Energeticienilor, nr. 13-15 București Kaufland Energeticienilor 08-10.07.2022
Kaufland București Soseaua Gh Ionescu-Sisesti nr 6 București Kaufland Sisesti 08-10.07.2022
Kaufland București Soseaua Alexandriei, nr. 229 București Kaufland Bragadiru 08-10.07.2022
Kaufland Galați Str. Brăilei, nr. 144 Galați Kaufland Tiglina 4 08-10.07.2022
Kaufland Tg. Mureș Str. Stadionului, nr. 1 Sighişoara Kaufland 08-10.07.2022
Kaufland Pitești Str. Fraţii Goleşti, nr. 22, Campulung Campulung Kaufland 08-10.07.2022
Kaufland Brașov Str. Avram Iancu, nr.62 Brașov Kaufland Bartolomeu 08-10.07.2022
Kaufland Tulcea Şos. Barajului, nr. 11, Tulcea Tulcea Kaufland 08-10.07.2022
Kaufland Constanța Aurel Vlaicu nr 218, Constanta Constanța Kaufland Maritimo 08-10.07.2022
Kaufland Câmpina Bd. Nicolae Balcescu nr. 46C, Câmpina Câmpina Kaufland 08-10.07.2022


ANEXA nr. 2
LISTA MAGAZINELOR DE TIP SUPERMARKET 


Retea Oras Adresa                                                                                    Magazin                               Perioada Activare
Mega Image București Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, sector 2, Bucuresti București Mega Image Gemenii 01-03.07.2022
Mega Image București strada Barbu Vacarescu nr. 201 București Mega Image Barbu Văcărescu 01-03.07.2022
Mega Image București STR. PROF. GRIGORE COBALCESCU NR. 45 București Mega Image Cobalcescu 01-03.07.2022
Mega Image București Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti București Mega Image Ion Mihalache 01-03.07.2022
Mega Image Constanța Strada Tomis Nr. 310 Constanta Constanța Mega Image 1 01-03.07.2022
Mega Image București Soseaua Oltenitei, nr 208, sector 4 București Mega Image Piata Sudului 01-03.07.2022
Mega Image București Calea Vitan Nr. 55-59 București Mega Image Mall Vitan 01-03.07.2022
Mega Image București Bd. Timisoara Nr.26Z București Mega Image Plaza Romania 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Mihai Bravu Nr. 294 sector 3 Bucuresti București Mega Image Mihai Bravu 01-03.07.2022
Mega Image București Strada George Bacovia Nr. 1, Voluntari București Mega Image Pipera 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Straduintei Nr. 1 sector 4 Bucuresti București Mega Image Obregia 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 sector 4 Bucuresti București Mega Image Brâncoveanu 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Grigore Alexandrescu Nr. 87-97 București Mega Image Iancu de Hunedoara 01-03.07.2022
Mega Image Constanța Strada Ștefan cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, subsol, Constanța Constanța Mega Image Tomis Mall 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti București Mega Image Piața Vitan 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Soseaua Colentina Nr. 3 sector 2 Bucuresti București Mega Image Colentina Obor 01-03.07.2022
Mega Image București Calea Crangasi Nr. 29 București Mega Image Crângași 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Theodor Pallady Nr. 73A bl. P4  sector 3 Bucuresti București Mega Image Pallady 01-03.07.2022
Mega Image București STR 23 AUGUST, NR 196-198, OTOPENI București Mega Image Otopeni Tunari 01-03.07.2022
Mega Image București Sos. Chitilei 18 , sector 1 , Bucuresti BUCURESTI București Mega Image Autogara Chitila 01-03.07.2022
Mega Image Ploiești Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti Ploiești Mega Image 01-03.07.2022
Mega Image Ploiești Soseaua Nordului Nr.1, Ploiesti Ploiești Mega Image Complex Nord 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Baba Novac Nr. 25 sector 3 Bucuresti București Mega Image Gloria 01-03.07.2022
Mega Image Cluj-Napoca Calea Mănăștur 2-6, Cluj-Napoca Cluj-Napoca Mega Image Platinia 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Chitilei Nr. 136 sector 1 Bucuresti București Mega Image Chitila 01-03.07.2022
Mega Image București LIZIERA, Voluntari 077190 București Mega Image Liziera 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Apusului Nr. 50 sector 6 Bucuresti București Mega Image Apusului 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Iuliu Maniu Nr. 51 sector 6 Bucuresti București Mega Image Militari 01-03.07.2022
Mega Image București SOS. GIURGIULUI NR.131, SECTOR 4 București Mega Image Giurgiului 01-03.07.2022
Mega Image București Str. Calea Văcărești 220-224, București București Mega Image Calea Vacaresti 01-03.07.2022
Mega Image București Strada Liviu Rebreanu Nr. 15 sector 3 Bucuresti București Mega Image Titan 01-03.07.2022
Mega Image Timișoara Str. Principala Nr.2, Comuna Mosnita Noua , Timisoara, Judet Timis Timișoara Mega Image Mosnita Noua 01-03.07.2022
Mega Image Timișoara Bd.16 Decembrie 1989 nr 71 Timisoara Timișoara Mega Image Şagului 01-03.07.2022
Mega Image Timișoara Strada Conac, nr. 55, Comuna Dumbravita, Judetul Timis, TIMISOARA Timișoara Mega Image Dumbrăvița 01-03.07.2022
Mega Image Timișoara STRADA GHEORGHE LAZAR, NR. 33, TIMISOARA, JUDETUL TIMIS Timișoara Mega Image Gheorghe Lazar 01-03.07.2022
Mega Image Cluj-Napoca COMUNA FLORESTI, SAT FLORESTI, STR. FLORILOR NR.176 A, PARTER, SP. COM. 2 Cluj-Napoca Mega Image Floresti Florilor 01-03.07.2022
Mega Image Cluj-Napoca Strada Marin Sorescu 2, Cluj-Napoca 400066 Cluj-Napoca Mega Image Marin Sorescu 01-03.07.2022
Mega Image Cluj-Napoca Piaţa Mihai Viteazu nr. 17 Cluj-Napoca Mega Image Mihai Viteazu 01-03.07.2022
Mega Image Brașov Strada Zizinului Nr. 65, bloc S22D, sc.D Brașov Mega Image Zizin 01-03.07.2022 <
 
Acesta promotie este valabila de la 2022-06-24 si expira la 2022-07-10  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24