home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  96
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  0
  Electronice & Electrocasnice  0
  Timp Liber & Shopping  0
  Auto & Accesorii  0
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  35
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  0
  Imobiliare  0
  Mobilier  0
  Productia si furnizarea de energie electrica  0
  Constructii  0
  Surse de iluminat  0
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Ferrero - Ferrero da glas iubirii tale!  
Achizitioneaza produse participante in valoare de minimum 40 lei (tva inclusa), specificate pe acelasi bon fiscal, trimite textul "Ferrero" urmat de numarul bonului la numarul 1846 si ai sansa de a castiga un premiu.
 

 
Regulament:
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Ferrero da glas iubirii tale!” 
Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 01 februarie – 12 martie 2023

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Campania promotionala „Ferrero da glas iubirii tale!”, denumita in continuare „Campania”, este organizata si desfasurata de societatea FERRERO ROMANIA S.R.L., cu sediul in Strada Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7003/2006, C.U.I. 18621132, atribut fiscal RO, telefon 021 528 22 00, fax 021 528 22 10 (denumita in continuare „Organizatorul” sau „FERRERO ROMANIA”).

(2) Campania este organizata de FERRERO ROMANIA prin intermediul agentiei SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bd. Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, sector 3, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3792/2005, CUI 17290596, atribut fiscal RO, telefon 031 805 3911, denumita in continuare „Agentia Smartpoint” sau „Agentia”. 

(3) Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care participantii la aceasta Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada 01.02.2023 (ora 00.00.00, ora Romaniei) - 12.03.2023 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei), denumita in continuare „Perioada Campaniei”, in toate magazinele din reteaua Selgros de pe teritoriul Romaniei (denumite in continuare individual „Locatia participanta” si colectiv „Locatiile participante”), in conformitate cu programul de functionare al Locatiilor participante, afisat in fiecare Locatie participanta in parte, precum si prin intermediul retelelor de telefonie mobila Vodafone, Orange, Digi Mobil si Telekom, conform acestui Regulament Oficial.

(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei, pe parcursul derularii acesteia, dupa anuntarea in mod public a acestei modificari, conform prevederilor din Sectiunea 4 de mai jos.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
- accesand website-ul https://www.regulamentepromotii.ro/, 
- trimitand o solicitare scrisa adresata catre Ferrero Romania S.R.L., la urmatoarea adresa: Strada Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, sector 2, Bucuresti.

(3) Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, prevederile acestuia prevaland asupra oricaror altor comunicari. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe, scurta si/ sau prelungi durata desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in ziua urmatoare aducerii la cunostinta publicului a modificarilor intervenite, prin publicarea pe site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/ sau prin alte mijloace de informare a publicului. 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 
(1) Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu capacitate deplina de exercitiu, cetateni romani sau straini, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei), care respecta termenii si conditiile acestui Regulament Oficial, (denumite in continuare individual „Participant” si colectiv „Participanti”).

(2) Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie orice persoana care nu are dreptul de a participa la Campanie.

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE
.
(1) Produsele participante la Campanie (denumite in continuare in mod colectiv „Produse participante” sau individual „Produs participant”) sunt exclusiv produsele Ferrero, marca Ferrero Rocher, Grand Ferrero Rocher, Ferrero Rondnoir, Mon Cheri, Pocket Coffee, Raffaello, Ferrero Collection sau Ferrero Prestige, indiferent de gramaj si/sau ambalaj, importate si/sau distribuite de catre Organizator pe teritoriul Romaniei,  comercializate in oricare dintre Locatiile participante, in Perioada Campaniei. 

(2) La incheierea Campaniei Produsele participante mentionate mai sus isi pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei, sau in afara Perioadei Campaniei. 

(3) Campania se desfasoara in limita stocului de Produse participante disponibil la raft spre comercializare in fiecare dintre Locatiile participante.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI
(1) Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a avea sansa de a castiga unul dintre premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, Participantii trebuie sa respecte urmatoriul mecanism:
a) sa achizitioneze, oricand in Perioada Campaniei, din oricare dintre Locatiile participante, unul sau mai multe Produse participante la Campanie, in orice combinatie, in valoare totala de minimum 40 de lei (TVA inclusa), specificate pe acelasi bon fiscal.
Bonul fiscal trebuie sa fie emis in Perioada Campaniei, in oricare dintre Locatiile participante, sa ateste achizitia de Produse participante in valoare totala de minimum 40 de lei (TVA inclusa) si sa nu fi fost inscris anterior in Campanie. Pe bonul fiscal trebuie sa se poata identifica denumirea clara a Produsului/Produselor participante achizitionate.
b) sa pastreze bonul fiscal original, in stare nedeteriorata, acesta trebuind sa fie prezentat pentru validare in vederea acordarii premiilor;
c) sa trimita, prin intermediul unui mesaj SMS expediat la numarul 1846 (numar cu tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Digi si Telekom), oricand in Perioada Campaniei, urmatoarele informatii, despartite prin spatiu:
Textul „FERRERO” 
numarul bonului fiscal conform caruia s-a efectuat achizitia Produsului Participant/Produselor Participante la Campanie, in conformitate cu acest Regulament Oficial,
Mesajul SMS trebuie sa contina textul „FERRERO” si numarul unui bon fiscal (scrise corect si complet), despartite printr-un spatiu, fara alte detalii si fara alte caractere (fara a mentiona numele, prenumele, data bonului fiscal etc.);
Participantul va folosi pentru inscrierea in Campanie un numar de telefon mobil valid, valabil in oricare dintre retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom si Digi Mobil.
d) Dupa inregistrarea in Campanie, pentru fiecare SMS trimis Participantul va primi in scurt timp unul dintre mesajele de raspuns automat prin SMS, de tipul celor de mai jos:
daca mesajul SMS a fost trimis inainte de inceperea Campaniei: 
„Campania « Ferrero da glas iubirii tale! » nu a inceput inca. Inscrie-te in perioada 01.02 – 12.03.2023. Te asteptam! ”

daca mesajul SMS-ul este trimis corect in timpul Campaniei:
„Ai fost inscris in campania « Ferrero da glas iubirii tale! ». Pastreaza in original bonul fiscal ce contine numarul inscris, pentru validare.”

Daca s-a depasit limita de maximum 5 inscrieri/ zi:
„Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de 5 inscrieri intr-o zi. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!”

Daca SMS-ul contine un mesaj invalid, trimis in timpul desfasurarii Campaniei:
„Inscrierea este incorecta. Tasteaza cu mai multa atentie si poti castiga unul dintre premiile Campaniei! ”

Daca mesajul SMS este inscris dupa incheierea Campaniei:
„Campania « Ferrero da glas iubirii tale! » s-a incheiat in data de 12.03.2023. Iti multumim pentru participare!”

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/adapta mesajele de raspuns ale Campaniei, de mai sus, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul Regulament Oficial.
Dupa data limita de primire a inscrierilor Organizatorul nu mai este raspunzator in privinta trimiterii/ primirii inscrierilor prin SMS.

(2) Un Participant unic (identificat prin numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie) se poate inscrie in Campanie de mai multe ori, in limitele specificate la pct. (6) de mai jos, insa de fiecare data trimitand numarul unui nou bon fiscal aferent achizitiei Produsului/Produselor participant/e la Campanie. Un bon fiscal poate fi inregistrat valabil o singura data in Campanie, indiferent de numarul total sau de valoarea totala a Produselor participante achizitionate conform acestuia.

CHIAR DACA PARTICIPANTII LA PREZENTA CAMPANIE ACHIZITIONEAZA, CONFORM ACELUIASI BON FISCAL, MAI MULTE PRODUSE PARTICIPANTE, CU O VALOARE MAI MARE DE SAU MULTIPLU DE 40 RON (TVA INCLUSA) (DE EX. VALOARE TOTALA DE MINIMUM 80 RON, MINIMUM 120 RON, MINIMUM 160 RON ETC.), ACESTIA VOR PUTEA INSCRIE VALABIL IN CAMPANIE NUMARUL BONULUI FISCAL RESPECTIV O SINGURA DATA, INDIFERENT DE NUMARUL TOTAL SAU DE VALOAREA TOTALA A PRODUSELOR PARTICIPANTE ACHIZITIONATE CONFORM ACESTUIA.

(3) Orice incercare de inscriere in Campanie, prin folosirea unui numar de bon fiscal utilizat anterior, de aceeasi persoana sau de persoane diferite, va fi invalidata. 

(4) In cazul in care un Participant sau mai multi Participanti inscriu in Campanie acelasi bon fiscal de mai multe ori, va fi luata in considerare ca fiind valabila doar prima inscriere, ordinea inscrierilor fiind cronologica, in functie de ora receptiei in baza de date a Organizatorului a inscrierilor de la Participanti si nu neaparat in functie de momentul trimiterii inscrierii de catre un Participant, restul inscrierilor efectuate in baza aceluiasi bon fiscal fiind descalificate. Organizatorul informeaza Participantii asupra faptului ca baza de date a Organizatorului functioneaza pe principiul primirii inscrierilor (receptionarii datelor de indentificare ale bonului fiscal) imediat ce acestea au fost trimise de catre Participanti prin SMS.

(5) Un Participant unic este identificat prin numarul de telefon folosit pentru inscrierea in Campanie. In cazul in care Organizatorul considera in mod intemeiat ca o anumita participare nu a respectat toate conditiile Regulamentului Oficial, are dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil Participantul respectiv.

(6) Un Participant poate inscrie in Campanie maximum 5 bonuri fiscale diferite intr-o zi. Incepand cu a 6-a inscriere in aceeasi zi, Participantul poate fi atentionat printr-un mesaj ca nu mai poate inscrie bonuri fiscale in ziua respectiva si va fi invitat sa le inscrie in ziua/zilele urmatoare din Perioada Campaniei. Tentativa de incalcare a acestei interdictii, prin utilizarea concomitenta, in cadrul Campaniei, de catre acelasi Participant a mai multor numere de telefon, se va sanctiona prin excluderea din Campanie a Participantului in cauza si pierderea oricarei posibilitati de a mai castiga vreun premiu in cadrul Campaniei. 

(7) Incercarea de inscriere, pe Perioada Campaniei, de 5 ori consecutiv, a numarului unui bon fiscal deja folosit/inscris va putea avea ca rezultat blocarea posibilitatii de inscriere a Participantului in prezenta Campanie pentru o durata limitata de 24 de ore. In consecinta, Participantul respectiv va putea inscrie un nou numar de bon fiscal numai dupa expirarea termenului de 24 de ore sus-mentionat.

(8) PARTICIPANTII AU OBLIGATIA DE A PASTRA BONURILE FISCALE INSCRISE IN CAMPANIE, IN ORIGINAL, IN STARE BUNA SI NEDETERIORATA, PANA LA MOMENTUL INMANARII PREMIULUI, ACESTEA FIIND NECESARE PENTRU VALIDARE IN CAZUL CASTIGULUI. In cazul in care Participantul declarat potential castigator nu poate prezenta bonul fiscal original inscris in Campanie, in format fizic, care sa ateste faptul ca Participantul a achizitionat Produsul/Produsele participant/e, conform prezentului Regulament Oficial, Participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator.

(9) Pentru a putea fi declarate valide inregistrarile in Campanie prin SMS, acestea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
inscrierile trebuie sa se faca in cadrul Perioadei Campaniei, astfel cum a fost definita la Sectiunea 3;
inscrierile trebuie sa contina doar textul „FERRERO” si numarul bonului fiscal conform caruia au fost achizitionate Produsele participante, scrise corect si complet, despartite printr-un spatiu, fara alte detalii (fara a mentiona numele, prenumele, data bonului fiscal etc.) si fara orice alte informatii sau caractere in plus; 
inscrierile trebuie sa se efectueze pe baza unui bon fiscal pe care sa se poata identifica clar Produsele participante achizitionate;
SMS-ul trebuie sa fie primit la numarul 1846 (tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Digi si Telekom) in cadrul Perioadei Campaniei; dovada de expediere a mesajelor prin SMS nu reprezinta si dovada primirii lor; 
SMS-ul trebuie sa fie trimis de pe un numar de telefon valabil in oricare dintre retelele de telefonie mobila indicate (Telekom, Orange, Digi sau Vodafone); SMS-urile trimise de pe numere scurte, numere speciale  sau de pe internet nu vor fi luate in considerare;
inscrierile trebuie sa nu fie efectuate prin frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software, altele decat cele legale si/sau indicate de catre Organizator, 

(10) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica oricand, pana la acordarea efectiva a premiilor, validitatea numarului de telefon folosit pentru inscrierea in Campanie, precum si realitatea si autenticitatea bonurilor fiscale inscrise in Campanie. 

(11) Dupa data limita de primire a inscrierilor (12.03.2023, ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei), Organizatorul nu mai este raspunzator in privinta trimiterii/ primirii mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

(12) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de frauda si de a anula inscrierile considerate frauduloase sau care nu respecta Regulamentul Oficial, fara a avea obligatia de a efectua verificari extinse sau suplimentare.

(13) In cazul in care unul sau mai multi Participanti atrag atentia prin numarul bonurilor fiscale inscrise, acesta/acestia vor putea fi contactati si li se va solicita sa prezinte in original toate bonurile fiscale inscrise sau, aleatoriu, anumite bonuri fiscale inscrise in Campanie. In cazul in care Participantul/Participantii refuza sa prezinte aceste bonuri fiscale conform solicitarii Organizatorului sau a Agentiei, acestuia/acestora li se va bloca accesul in cadrul prezentei Campanii si li se vor anula toate inscrierile anterioare.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
(1) Desemnarea castigatorilor acestei Campanii promotionale se va face prin tragere la sorti, organizata la finalul Campaniei, in data de 16.03.2023, in urmatoarele conditii:
- Tragerea la sorti va avea loc prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere, ce presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date. 
- Tragerea la sorti va avea loc la sediul unui birou notarial; 
- Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al agentiei Smartpoint Consulting SRL si al Organizatorului, in prezenta unui notar sau a unui avocat. La tragerea la sorti membrii comisiei pot participa si prin mijloace de comunicare la distanta, precum video-conferinta sau alte mijloace de comunicare la distanta similare. 
- La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valabile efectuate de Participanti in Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial.
- In cadrul tragerii la sorti Participantii au sansa sa castige unul dintre cele 40 premii, fiecare premiu constand in cate 8 bonuri valorice de carburant in statiile Petrom/OMV de cate 50 RON, fiecare premiu avand o valoare totala unitara de 400 RON (TVA inclusa).
- In cadrul tragerii la sorti se vor extrage un numar total de 40 de castigatori si 20 de rezerve. Mai intai se vor extrage toti castigatorii, dupa care se vor extrage rezervele.
- In cazul in care, din orice motiv, oricare dintre castigatorii extrasi nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor, in ordinea extragerii lor, procedura de validare aplicabila castigatorilor urmand a fi aplicata si in cazul rezervelor. 

(2) In termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data tragerii la sorti reprezentantii Agentiei Smartpoint vor contacta telefonic castigatorii, apeland numarul de telefon de pe care a fost trimis mesajul SMS, in intervalul orar 09 -18.00, timp de maximum 5 zile lucratoare. 

(3) In cazul in care oricare dintre castigatori nu poate fi contactat/ refuza/ se afla in incapacitate de a intra in posesia premiului, se va apela succesiv la rezervele stabilite conform prevederilor acestui Regulament Oficial, in ordinea extragerii lor, procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor.

(4) Un Participant nu poate castiga prin tragere la sorti mai mult de un singur premiu in cadrul prezentei Campanii, indiferent de numarul de inscrieri in Campanie, chiar daca este extras castigator de mai multe ori in baza inscrierilor sale succesive, inclusiv in ipoteza in care a folosit numere de telefon diferite pentru inscrierea in Campanie. 

(5) Lista castigatorilor si a premiilor castigate de acestia va fi publicata in maximum 30 de zile de la data validarii tuturor castigatorilor, conform legii, pe site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/. In cazul in care exista premii neacordate, acestea vor ramane in proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 9. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Premiile oferite de Organizator in cadrul acestei Campanii sunt 320 de bonuri valorice de carburant in statiile Petrom/OMV, fiecare bon avand o valoare unitara de 50 RON (TVA inclusa), fiecare premiu constand in cate 8 bonuri valorice, avand o valoare totala unitara de 400 RON (TVA inclusa).

(2) Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 16.000 RON (TVA inclusa).

(3) Bonurile valorice sunt valabile pana la data de [...]. In cazul in care  bonurile valorice raman nefolosite in termenul specificat, acestea isi pierd valabilitatea, nemaiputand fi utilizate la o data ulterioara. Fiecare bon poate fi folosit pentru o singura achizitie de carburanti, exclusiv in  reteaua de statii de distributie carburanti Petrom/OMV de pe teritoriul Romaniei.  In cazul in care valoarea totala a achizitiei de carburant este mai mica decat valoarea bonurilor utilizate, diferenta nu se va acorda in bani sau alte beneficii; in cazul in care valoarea totala a achizitiei de carburant este mai mare decat valoarea bonurilor utilizate, diferenta poate fi achitata prin orice alta forma de plata disponibila in statia in cauza.

(4) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor. 

(5) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a Produselor participante la Campanie, costul serviciilor de telefonie mobila).

(6) Premiile, astfel cum sunt prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei, sunt doar cu titlu de prezentare.

SECTIUNEA 10. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
(1) Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismului descris mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a Campaniei si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Pentru validarea lor ca si castigatori si pentru acordarea premiului, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in Sectiunea 5;
sa poata fi contactati la numarul de telefon mobil cu care s-au inregistrat in Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii ca si castigatori;
sa nu mai fi castigat anterior un alt premiu in cadrul acestei Campanii, chiar daca au folosit numere de telefon diferite pentru inscriere;
sa finalizeze procesul de validare detaliat mai jos, conform Regulamentului Oficial. 

PENTRU A PUTEA INTRA IN POSESIA PREMIILOR PARTICIPANTII LA CAMPANIE TREBUIE SA PASTREZE IN ORIGINAL SI IN STARE BUNA/NEDETERIORATA BONUL/URILE FISCAL/LE A/ALE PRODUSULUI/ELOR PARTICIPANT/E INSCRIS/E IN CAMPANIE PANA LA ACORDAREA PREMIULUI, ACESTEA FIIND NECESARE PENTRU VALIDARE IN CAZUL CASTIGULUI. In cazul in care Participantul declarat potential castigator nu poate prezenta bonul fiscal inscris in Campanie, original, in format fizic, care sa ateste faptul ca Participantul a achizitionat Produsul/Produsele participant/e, conform prezentului Regulament Oficial, Participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator. Este interzisa reproducerea si falsificarea bonurilor fiscale, precum si alterarea, in orice mod, a celor originale.

(3) Castigatorii vor fi contactati de catre Agentia Smartpoint in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, la numarul de telefon de pe care au trimis SMS-ul de de inscriere in Campanie. Pentru a parcurge procedura de validare Participantul va furniza Agentiei informatiile necesare identificarii si validarii lui, astfel cum sunt precizate mai sus.

In cadrul apelului, Participantului i se va solicita:
a. sa declare ca are drept de participare conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament Oficial;
b. sa comunice urmatoarele informatii: confirmare cu privire la varsta de cel putin 18 ani la data inceperii Campaniei, nume, prenume, adresa postala la care doreste sa primeasca premiul si adresa de e-mail daca Participantul doreste primirea link-ul securizat prin aceasta modalitate, in vederea incarcarii informatiilor solicitate potrivit literei c. de mai jos,;
c. sa trimita, in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la momentul convorbirii si primirii SMS-ului/ e-mailului cu linkul securizat, urmatoarele informatii: numele si prenumele, adresa la care doreste sa primeasca premiul, copia/ poza bonului fiscal extras castigator (suplimentar, originalul bonului fiscal poate fi solicitat de catre Organizator/Agentie, pana la predarea efectiva a premiului). 

Trimiterea informatiilor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat transmis de Agentie. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii. Accesand acel link, castigatorul va trebui sa transmita informatiile solicitate in cadrul apelului telefonic, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul primirii link-ului. Daca Participantul nu transmite informatiile solicitate in termen de 3 zile lucratoare de la primirea link-ului, acesta va fi invalidat ca si castigator si se vor contacta rezervele, in ordinea extragerii acestora. In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii informatiilor si, in cazul in care ceva este in neregula cu acestea, va fi contactat telefonic si rugat sa retransmita informatiile prin intermediul link-ului pe care l-a primit.

(4) In cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din motive independente de vointa Organizatorului/Agentiei (daca Participantii nu raspund la telefon, numarul folosit pentru transmiterea SMS-ului nu este valabil, nu se afla in aria de acoperire, au telefonul inchis etc.), sau refuza prezentarea bonurilor fiscale originale extrase castigatoare, conform solicitarii Agentiei, se va trece la apelarea rezervelor in ordinea in care au fost extrase. Agentia va efectua maximum 3 apeluri, in 3 zile diferite, in vederea instiintarii, acestea fiind efectuate in intervale orare diferite, in intervalul orar 09:00 – 18:00. 
Procedura de validare a rezervelor este identica cu procedura de validare a Participantului extras anterior. In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului sau a Agentiei, nici rezervele aferente fiecarui premiu nu vor putea fi validate castigatori conform Regulamentului Oficial, premiile nu vor fi acordate si vor ramane in proprietatea Organizatorului.

(5) Acordarea premiilor se va face in urma contactarii telefonice a Participantilor desemnati castigatori si validarii acestora, prin intermediul unui reprezentant al Agentiei, in termen de 30 de zile lucratoare de la data contactarii telefonice si validarii castigatorului conform celor de mai sus. Expedierea premiilor catre castigatori se va face prin curier.

(6) Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului. Datele personale ce vor fi completate pe procesul verbal de predare-primire a premiului sunt: nume, prenume si semnatura. 

(7) Curierul va incerca sa livreze premiul de doua ori la adresa indicata de castigator in cursul procesului de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00. In cazul in care premiile acordate in cadrul Campaniei sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in proprietatea Organizatorului. 

(8) Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda integral premiile daca Participantii desemnati castigatori si/sau rezerve nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

SECTIUNEA 11. RASPUNDERE
(1) Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

(2) Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai unor bonuri fiscale considerate invalide conform acestui Regulament Oficial, cu persoanele ce incearca inscrierea in Campanie in baza unor produse neparticipante sau in situatiile unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea Organizatorului si a Agentiei implicate in organizarea prezentei Campanii cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(3) Organizatorul si Agentia nu isi asuma raspunderea pentru:
numerele de bon fiscal incomplete, inexacte sau incorecte inscrise in Campanie, precum si pentru inscrierile trimise inainte sau dupa Perioada Campaniei;
nespecificarea ca atare de catre Locatia participanta vanzatoare a Produsului participant achizitionat pe bonul fiscal, sau pentru specificarea doar a categoriei de produse din care acesta face parte, astfel incat sa fie imposibila identificarea cu certitudine a produsului achizitionat; 
neprimirea, pierderea sau primirea cu intarziere a SMS-urilor trimise de catre Organizator Participantilor si invers, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la, defectiuni sau probleme tehnice ce tin de retelele de telefonie, retelele de curent electric etc);
cazul in care numarul de telefon folosit de Participant nu poate fi utilizat pentru contactarea si identificarea Participantilor (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc). In acest caz Organizatorul nu il va putea contacta pe Participant in eventualitatea unui castig;
intreruperile serviciilor oferite de catre terti - nefunctionalitati ale furnizorilor de internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric etc;
eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscrierea in Campanie;
situatiile in care consumatorii achizitioneaza pe Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie;
pierderea si/ sau deteriorarea bonurilor fiscale (pe care se regaseste numarul ce a fost inscris in Campanie) aflate in posesia Participantilor;
erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul, acuratetea datelor de contact fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator;
cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet, cat si a serverelor ce gazduiesc site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/, cat si alte servicii de care functionalitatea acestuia este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta site-ul nu poate fi accesat in vederea verificarii Regulamentului Campaniei sau a altor anunturi cu privire la Campanie:
prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

(4) Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiile Participantilor care au respectat prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada participarii valabile in Campanie. 

(5) Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza inscrierile, indiferent de data si ora trimiterii efective a inscrierilor de catre Participanti.

(6) Dovada de expediere a inscrierilor nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator.

(7) Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.

(8) Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

(9) Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei.

(10) Organizatorul Campaniei va acorda premii numai castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire, plata sau orice alta compensatie respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta, inclusiv impozitul pe venit achitat.

(11) Organizatorul si Agentia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului/Agentiei ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul si Agentia isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza sau poate afecta bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului Participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 12. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu desfasurare acestei Campanii sunt prevazute in Anexa 1 a acestui Regulament Oficial.

(2) Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu aceasta Campanie se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1. 

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE
(1) Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite. 

(2) Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA
(1) Forta majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora, nici de a modifica orarul de desfasurare ori Locatiile participante ca urmare a aparitiei unui eveniment de forta majora. Organizatorul nu raspunde nici pentru situatia in care castigatorii nu pot beneficia efectiv de premiu din cauza unor evenimente de forta majora. 

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei prin publicare pe site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECTIUNEA 15. LITIGII
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

(2) Eventualele sesizari sau reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Smartpoint Consulting S.R.L., la urmatoarea adresa: str. Pitarul Hristache nr. 13-15, sector 1, Bucuresti, in termen de maximum 14 (paisprezece) zile de la data publicarii listei finale a castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio sesizare/reclamatie.

(3) Eventualele sesizari sau reclamatii vor cuprinde in mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/resedinta sau numar de telefon/adresa de e-mail, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

(4) Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii.

(5) Organizatorul si Agentia nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu expeditorii unor eventuale sesizari si/sau reclamatii, care sunt in mod vadit nefondate sau excesive, inclusiv din cauza caracterului lor repetitiv.

SECTIUNEA 17. ERORI / BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE
(1) Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, pe care nu se pot identifica denumirile clare ale Produselor participante achizitionate sau valoarea totala minima a acestora etc. nu vor fi luate in considerare de catre Organizator in vederea acordarii premiilor

(2) Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma nicio raspundere pentru bonuri fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile, care contin stersaturi, cat si orice imitatie prin orice metode) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial, sau pentru orice alti factori independenti de Organizator, care ar putea afecta dreptul unei persoane de a participa la prezenta Campanie, si nici nu va acorda/ inmana premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale, care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza care nu se datoreaza culpei sale exclusive si care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.


ORGANIZATOR: FERRERO ROMANIA S.R.L.,

AGENTIA: SMARTPOINT CONSULTING SRL

ANEXA nr. 1
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
„Ferrero da glas iubirii tale!"
Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 01 februarie – 12 martie 2023

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:
FERRERO ROMANIA S.R.L., cu sediul in str. Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7003/2006, CUI 18621132, atribut fiscal RO, telefon 021 528 22 00, fax 021 528 22 10, persoana juridica romana, in calitate de operator de date (denumita in continuare „Organizatorul” sau „Operatorul”), prin intermediul urmatoarei agentii:
SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul in Bd. Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3792/2005, CUI 17290596, atribut fiscal RO, telefon + 4 031 805 3911, fax + 4 031 805 3913, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in continuare "Agentia" sau “Imputernicitul”).

Datele de contact ale Operatorului, pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele lor cu caracter personal, sunt urmatoarele: 
FERRERO ROMANIA S.R.L., Departamentul de marketing adresa: str. Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, telefon: 021 528 22 20, email: privacy.romania@ferrero.com; 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei
Pentru a putea organiza Campania, extrage si valida castigatorii si pentru a inmana premiile, Organizatorul va prelucra de la Participanti, respectiv castigatori, urmatoarele categorii de date cu caracter personal :
- Pentru Participantii la Campanie vor fi prelucrate: numarul bonului fiscal si numarul de telefon de pe care se transmite mesajul de inscriere in Campanie.
- Pentru castigatorii premiilor, in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: nume, prenume, adresa de livrare, confirmare cu privire la varsta de cel putin 18 ani, copia bonului fiscal (in masura in care cuprinde informatii care reprezinta date cu caracter personal), semnatura (necesara la semnarea procesului verbal de predare-primire premiu), adresa de email (daca se doreste primirea link-ului securizat prin aceasta modalitate, in vederea incarcarii informatiilor solicitate), calitatea de castigator si premiul castigat.

3. Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator si prin intermediul Agentiei, in vederea:
(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;
(ii) desemnarii, contactarii si validarii castigatorilor;
(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

4. Temeiul juridic al prelucrarii
Datele vor fi prelucrate astfel:
-   Datele furnizate de participanti si castigatori, in vederea inscrierii in Campanie si pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor (nume, prenume, numar de telefon, adresa de livrare premiu, adresa email, semnatura, confirmare cu privire la varsta de cel putin 18 ani, imaginea integrala a bonului fiscal aferent inscrierii in Campanie - in masura in care constituie sau contine date cu caracter personal) sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului Oficial si participarea la Campanie echivaleaza cu executarea unui contract).
 - Publicarea listei castigatorilor premiilor pe site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/, este efectuata in temeiul obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare.
-      Pastrarea datelor ulterior incheierii Campaniei si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar- contabile ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Organizator vor fi dezvaluite Imputernicitului, precum si autoritatilor, in masura in care este necesar pentru respectarea obligatiilor legale de catre Organizator. 
De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti:
- Alte agentii sau furnizori de servicii contractati de Organizator sau de Imputernicit in vederea organizarii Campaniei, printre care:ASTINVEST COM S.R.L., cu sediul in judetul Maramures, localitatea Baia Mare, Str. Alexandru Odobescu nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J24/177/1997, Cod Fiscal RO9250710, in calitate de subimputernicit, contractat de Imputernicit, care gestioneaza platforma de SMS.
- Societati care furnizeaza produse si servicii Organizatorului sau Imputernicitului in legatura cu organizarea Campaniei, inclusiv furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizate, cum ar fi stocare ii afara spatiului de productie propriu si furnizori de servicii de stocare in sistem cloud;
- alte entitati, cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;
- curieri implicati in livrarea premiilor catre castigatori.

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi      datele. Organizatorul se asigura ca orice terti, carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal, sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este o decizie voluntara).

6. Pastrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Operator si/sau Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei. Dupa trecerea acestui termen, datele vor fi distruse, acestea nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la prezenta Campanie.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care au fost atribuite premiile. 
Listele cu castigatori publicate pe site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/ vor fi mentinute publice pentru o perioada de 30 de zile.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand imputernicitilor sai obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Participantii beneficiaza conform legii de urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita informatii legate de datele personale pe care Operatorul si imputernicitii le detin despre acestea, inclusiv informatii legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul. 
La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in legatura cu Campania. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.
(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot obtine rectificarea datelor personale pe care Operatorul si/sau imputernicitii le prelucreaza in legatura cu Campania. Operatorul si imputernicitii depun eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispun;
(iii) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita stergerea datelor personale prelucrate de Operator sau imputerniciti in legatura cu Campania. Operatorul si imputernicitii trebuie sa se conformeze acestei solicitari, daca: 
datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; 
persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului;
cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:
a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
b) pentru conformarea de catre Operator cu o obligatie legala;
c) in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
d) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale, in cazul in care: 
contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica corectitudinea, 
prelucrarea este nelegala si solicita restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor personale,
nu mai avem nevoie de datele personale dar persoana vizata le solicita pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau 
persoana vizata are obiectii legate de prelucrare, pentru perioada necesara pentru a verifica daca motivele intemeiate ale Operatorului prevaleaza.
(v) dreptul la obiectie: persoanele vizate pot obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia acestora particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terte parti. In acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia cazului in care: (i) Operatorul poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Persoanele vizate, care obiecteaza la prelucrare, sunt rugate sa specifice daca doresc, de asemenea, ca datele personale sa fie sterse.
(vi) dreptul de a depune o reclamatie: persoanele vizate pot depune reclamatii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prin intermediul procedurii disponibile pe site-ul ANSPDCP, www.dataprotection.ro.

De retinut:
Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.
Restrictionarea accesului: In anumite situatii, accesul la toate sau o parte a datelor personale poate fi restrictionat din cauza unor cerinte legale. In cazul unui astfel de refuz cu privire la cererea de acces, vor fi comunicate motivele refuzului.
Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea. 
Exercitarea drepturilor: Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Organizatorului la adresa str. Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail privacy.romania@ferrero.com

8. Securitatea datelor cu caracter personal
Organizatorul implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Organizatorul va impune oricaror imputerniciti obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
In procesul de furnizare a datelor cu caracter personal catre Organizator si Imputerniciti, informatiile personale pot fi transferate de catre persoanele vizate prin internet. Desi Organizatorul depune eforturi sustinute pentru a proteja informatiile personale ce ii sunt puse la dispozitie, schimbul de informatii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este in totalitate sigur. Prin urmare, Operatorul nu poate garanta securitatea informatiilor personale transmise prin internet. Odata primite aceste informatii, Operatorul va utiliza proceduri stricte si metode de securitate pentru a impiedica accesul neautorizat la acestea.
9. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personale
Organizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial oricand pe durata desfasurarii Campaniei, in cazul in care identifica masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata in prealabil (cu cel putin o zi inainte) pe site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulamentul Oficial al Campaniei. 

10. Alte prevederi 
Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
 
Acesta promotie este valabila de la 2023-02-01 si expira la 2023-03-12  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24