home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  100
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  32
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Raffaello - Raffaello 8 martie  
Achizitioneaza produse participante in valoare de minimum 25 lei, pe acelasi document fiscal si poti castiga un premiu!
 

 
Regulament:
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
"Raffaello 8 martie"
Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 20 februarie – 12 martie 2023

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala "Raffaello 8 martie" (denumita in continuare "Campania") este organizata si desfasurata de societatea FERRERO ROMANIA S.R.L., cu sediul in str. Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7003/2006, CUI 18621132, atribut fiscal RO, telefon 021 528 22 00, fax 021 528 22 10, denumita in continuare “Organizatorul” sau “FERRERO ROMANIA”.

1.2. Campania este organizata de FERRERO ROMANIA prin intermediul agentiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3792/2005, cod fiscal RO 17290596, telefon 031 805 3911, fax 031 805 3913, denumita in continuare "Agentia".

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, pe care Participantii la aceasta Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare "Regulamentul Oficial").

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA 
CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, atat prin intermediul retelelor de telefonie mobila Vodafone, Orange, Digi si Telekom, cat si in magazinele special selectate de Organizator din retelele de magazine Carrefour Hipermarket, Auchan, Kaufland si Mega Image de pe teritoriul Romaniei, mentionate expres in Regulamentul Oficial (denumite in continuare individual „Locatia Participanta” si colectiv “Locatiile Participante”), in conformitate cu programul de functionare al Locatiilor Participante, afisat in fiecare Locatie Participanta in parte, si cu respectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial. Lista tuturor Locatiilor Participante, precum si zilele si intervalele orare din perioada Campaniei aplicabile fiecarei Locatii Participante in parte se regasesc in Anexa 2 la regulament. 

3.2. Campania se va desfasura in perioada 20 februarie – 12 martie 2023, (ora 00.00.00, ora Romaniei) - 12.03.2023 (ora 23.59.59, inclusiv, ora Romaniei), denumita in continuare “Perioada Campaniei”.

3.3. Perioada de activare a promoterilor in fiecare dintre Locatiile Participante se incadreaza exclusiv in zilele din Perioada Campaniei aplicabile fiecarei Locatii Participante in parte, mentionate in dreptul fiecarei Locatii Participante in parte in lista de mai sus, respectiv in cadrul zilelor specificate se incadreaza strict in intervalul orar descris in orarul de mai jos:

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei, pe parcursul derularii acesteia, inclusiv orarul promoterilor, dupa anuntarea in mod public a acestei modificari, conform prevederilor din Sectiunea 4 de mai jos.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL

4.1. Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

4.2. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 
- accesand site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/ 
- trimitand o solicitare scrisa adresata catre Ferrero Romania S.R.L., la urmatoarea adresa: Strada Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, sector 2, Bucuresti , oricand pe durata de desfasurare a Campaniei.

4.3. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare ale Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa prezentul Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe, scurta si/ sau prelungi Perioada Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in ziua urmatoare aducerii la cunostinta publicului a modificarilor intervenite, prin publicarea pe site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/ sau prin alte mijloace de informare a publicului. 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, cu capacitate deplina de exercitiu, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).

5.2. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte agentii/ societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).

5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie orice persoana care nu are dreptul de a participa la Campanie.

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE

6.1. Produsele participante la Campanie sunt exclusiv produsele Ferrero, marca “Raffaello”, importate si/sau distribuite de catre Organizator pe teritoriul Romaniei si comercializate in oricare dintre magazinele de pe teritoriul Romaniei (denumite in continuare individual “Produs Participant” si colectiv “Produse Participante”). 
NU TOATE PRODUSELE FERRERO, MARCA RAFFAELLO, COMERCIALIZATE PE TERITORIUL ROMANIEI SUNT IMPORTATE/DISTRIBUITE DE CATRE ORGANIZATOR! INFORMATII CU PRIVIRE LA IMPORTATOR/DISTRIBUITOR REGASITI PE AMBALAJUL PRODUSELOR.

6.2. La incheierea Campaniei Produsele Participante mentionate mai sus isi pierd calitatea de Produs Participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei.

6.3. Campania se desfasoara in limita stocului de Produse Participante disponibil la raft spre comercializare in fiecare dintre Locatiile Participante. 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru participarea si inscrierea valabila in Campanie si pentru a avea sansa de a castiga unul dintre premiile acordate de catre Organizator in cadrul prezentei Campanii, Participantii trebuie sa respecte unul dintre urmatoarele mecanisme:

A. In privinta premiilor oferite de Organizator pe loc:
sa achizitioneze, in Perioada Campaniei, din orice Locatie Participanta, unul sau mai multe Produse Participante, in valoare totala minima de 25 de RON (TVA inclus), specificate pe acelasi bon fiscal. 
sa se prezinte, in zilele si in intervalul orar de activare a promoterilor precizat in cadrul Sectiunii 3 de mai sus, aplicabil Locatiei Participante respective, la standul Raffaello special amenajat dupa linia caselor de marcat, din Locatia Participanta in cauza, si sa prezinte promoterilor, in original, bonul fiscal ce atesta achizitionarea Produselor Participante, in valoare totala minima de 25 de RON (TVA inclus), conform Regulamentului Oficial.
Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie sa fie emis in Perioada Campaniei, in Locatia Participanta respectiva, sa ateste achizitionarea Produselor Participante (in orice combinatie) conform Regulamentului Oficial, in valoare totala de minimum 25 de lei (TVA inclus), sa nu fi fost inscris anterior in Campanie si sa nu aiba inscrisa nicio mentiune legata de acordarea anterioara, pe baza sa, a vreunui premiu. Pe bonul fiscal trebuie sa se poata identifica denumirea clara a Produsului/Produselor Participante achizitionate; nu sunt acceptate bonurile fiscale care contin denumiri generice, indicarea doar a categoriei de produse sau indicarea produselor prin coduri ale magazinelor.
Dupa validarea bonului fiscal de catre promoterul de la standul Raffaello, Participantului in cauza i se va oferi un card razuibil, ce ii da acestuia posibilitatea de a castiga unul dintre premiile oferite pe loc de catre Organizator in cadrul acestei Campanii, constand intr-un portfard, in limita stocului de astfel de premii disponibil in Locatia Participanta in cauza. Numarul total de premii oferite de Organizator este limitat. Nu toate cardurile razuibile sunt castigatoare. 
In cazul in care conform aceluiasi bon fiscal Participantul a achizitionat mai multe seturi de Produse Participante, fiecare set avand valoarea de minimum 25 de RON (TVA inclus) (de exemplu, valoare totala de minimum 50 de RON, de minimum 75 de RON, de minimum 100 de RON etc.), Participantul va avea posibilitatea sa primeasca, in limita stocului disponibil, cate un card razuibil pentru fiecare astfel de set achizitionat.
In momentul oferirii cardului promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsele Participante pentru care acesta a fost oferit, cu mentiunea „acordat card” sau „acordat x carduri” (unde x este numarul de carduri oferite); de asemenea, promoterul va face o copie dupa bonul fiscal pe baza caruia a acordat cardul razuibil si va returna bonul fiscal;
Sa razuiasca cardul primit pentru a citi mesajul si a afla daca a castigat unul dintre premiile oferite pe loc de catre Organizator in cadrul acestei Campanii.
Cardul razuibil poate contine unul dintre urmatoarele mesaje: 
Felicitari! Ai castigat un portfard .
Necastigator!
Daca mesajul descoperit pe cardul razuibil este: „Necastigator!”, atunci Participantul nu a castigat niciun premiu, cardul fiind necastigator.
In cazul cardurilor castigatoare, pentru a intra in posesia premiului, Participantul trebuie sa prezinte in original cardul razuit promoterilor de la standul Raffaello din Locatia Participanta respectiva, in perioada de activare a acestora, aplicabila Locatiei Participante respective. Cardul razuibil trebuie sa fie in stare buna (nedeteriorata) si sa nu aiba inscrisa nicio mentiune legata de acordarea anterioara, pe baza sa, a vreunui premiu. Este interzisa reproducerea si/sau falsificarea cardurilor razuibile primite in Campanie, precum si alterarea, in orice mod, a acestora
Premiile vor fi acordate la standul Raffaello, pe loc, de catre Organizator prin intermediul promoterilor, in limita stocului disponibil de astfel de premii din Locatia Participanta respectiva. In momentul acordarii premiului promoterul va mentiona pe cardul razuibil „acordat premiu”. 
Premiile care nu sunt revendicate pe Perioada Campaniei de la promoteri, in zilele si intervalul orar de activare al promoterilor, nu pot fi revendicate in afara Perioadei Campaniei si nici nu vor putea fi revendicate ulterior incheierii Campaniei, urmand a ramane in proprietatea Organizatorului.

B. In privinta premiilor oferite de Organizator prin tragere la sorti:
sa achizitioneze, in Perioada Campaniei, mai precis in oricare zi din perioada 20.02.2023 (ora 00:00:00, ora Romaniei) - 12.03.2023 (ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei), din orice magazin de pe teritoriul Romaniei care comercializeaza Produse Participante, in conformitate cu programul de functionare a acestora, unul sau mai multe Produse Participante, in valoare totala de minimum 25 de RON (TVA inclus), specificate pe acelasi bon fiscal/aceeasi factura fiscala; 
bonul fiscal sau factura fiscala trebuie sa fie emise in Perioada Campaniei, sa ateste achizitia a minim unui Produs Participant, in valoare totala de minimum 25 de RON (TVA inclus) si sa nu fi fost inscris anterior in Campanie pentru tragere la sorti; pe bonul fiscal/factura fiscala trebuie sa se poata identifica denumirea clara a Produsului/Produselor Participante achizitionate. Facturile fiscale inscrise trebuie sa fie emise pe numele persoanei fizice participante, in caz contrar ele vor fi invalidate. In continuare toate referirile in cadrul prezentului Regulament Oficial la bonuri fiscale se vor interpreta in sensul includerii si a facturilor fiscale emise pentru achizitiile Produselor Participante.
sa pastreze bonul in original, in stare nedeteriorata, acesta trebuind sa fie prezentat pentru validare in vederea acordarii premiilor;
sa trimita prin intermediul unui mesaj SMS expediat la numarul 1846 (numar cu tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Digi si Telekom), oricand in Perioada Campaniei, urmatoarele informatii, despartite prin spatiu:
Textul „Raffaello” 
numarul bonului fiscal conform caruia s-a efectuat achizitia Produsului Participant/Produselor Participante la Campanie, conform acestui Regulament Oficial,
mesajul SMS trebuie sa contina textul „RAFFAELLO” si numarul unui bon fiscal (scrise corect si complet), despartite printr-un spatiu, fara alte detalii si fara alte caractere (fara a mentiona numele, prenumele, data bonului fiscal etc.);
Participantul va folosi pentru inscrierea in Campanie un numar de telefon mobil valid, valabil in oricare dintre retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom si Digi Mobil.
Dupa inregistrarea in Campanie, pentru fiecare SMS trimis Participantul va primi in scurt timp unul dintre mesajele de raspuns automat prin SMS, de tipul celor de mai jos:
daca mesajul SMS a fost trimis inainte de inceperea Campaniei: 
„Campania « Raffaello 8 martie » nu a inceput inca. Inscrie-te in perioada 20 februarie – 12 martie 2023. Te asteptam! ”

daca mesajul SMS-ul este trimis corect in timpul Campaniei:
„Ai fost inscris in campania « Raffaello 8 martie ». Pastreaza in original bonul fiscal ce contine numarul inscris pentru validare.”

daca s-a depasit limita de maximum 5 inscrieri/ zi:
„Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de 5 inscrieri intr-o zi. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!”

Daca acelasi bon fiscal este trimis de mai multe ori:
„Acest bon fiscal a mai fost folosit in cadrul Campaniei « Raffaello 8 martie » Te rugam sa participi cu un alt bon fiscal! Succes! ”

Daca SMS-ul contine un mesaj invalid, trimis in timpul desfasurarii Campaniei:
„Inscrierea este incorecta. Tasteaza cu mai multa atentie si poti castiga unul dintre premiile Campaniei!”

Daca mesajul SMS este inscris dupa incheierea Campaniei:
„Campania « Raffaello 8 martie » s-a incheiat in data de 12.03.2023. Iti multumim pentru participare!”


Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/adapta mesajele de raspuns ale Campaniei, de mai sus, fara a fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul Regulament Oficial.
Dupa data limita de primire a inscrierilor Organizatorul nu mai este raspunzator in privinta trimiterii/ primirii inscrierilor prin SMS.
Un Participant unic (identificat prin numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie) se poate inscrie in Campanie de mai multe ori, in limitele specificate mai jos, insa de fiecare data trimitand numarul unui nou bon fiscal aferent achizitiei Produsului/Produselor Participant/e la Campanie. Un bon fiscal poate fi inregistrat valabil o singura data in Campanie, indiferent de numarul total sau de valoarea totala a Produselor Participante achizitionate conform acestuia.

CHIAR DACA PARTICIPANTII LA PREZENTA CAMPANIE ACHIZITIONEAZA, CONFORM ACELUIASI BON FISCAL, MAI MULTE PRODUSE PARTICIPANTE, CU O VALOARE MAI MARE DE SAU MULTIPLU DE 25 DE RON (TVA INCLUS) (DE EX. VALOARE TOTALA DE MINIMUM 50 DE RON, MINIMUM 75 DE RON, MINIMUM 100 DE RON ETC.), ACESTIA VOR PUTEA INSCRIE VALABIL IN CAMPANIE NUMARUL BONULUI FISCAL RESPECTIV O SINGURA DATA, INDIFERENT DE NUMARUL TOTAL SAU DE VALOAREA TOTALA A PRODUSELOR PARTICIPANTE ACHIZITIONATE CONFORM ACESTUIA.

Orice incercare de inscriere in Campanie, prin folosirea unui numar de bon fiscal utilizat anterior, de aceeasi persoana sau de persoane diferite, va fi invalidata. 

In cazul in care un Participant sau mai multi Participanti inscriu in Campanie acelasi bon fiscal de mai multe ori, va fi luata in considerare ca fiind valabila doar prima inscriere, ordinea inscrierilor fiind cronologica, in functie de ora receptiei in baza de date a Organizatorului a inscrierilor de la Participanti si nu neaparat in functie de momentul trimiterii inscrierii de catre un Participant, restul inscrierilor efectuate in baza aceluiasi bon fiscal fiind descalificate. Organizatorul informeaza Participantii asupra faptului ca baza de date a Organizatorului functioneaza pe principiul primirii inscrierilor (receptionarii datelor de indentificare ale bonului fiscal) imediat ce acestea au fost trimise de catre Participanti prin SMS.

Un Participant unic este identificat prin numarul de telefon folosit pentru inscrierea in Campanie. In cazul in care Organizatorul considera in mod intemeiat ca o anumita participare nu a respectat toate conditiile Regulamentului Oficial, are dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil Participantul respectiv.

Un Participant poate inscrie in Campanie maximum 5 bonuri fiscale diferite intr-o zi. Incepand cu a 6-a inscriere in aceeasi zi, Participantul poate fi atentionat printr-un mesaj ca nu mai poate inscrie bonuri fiscale in ziua respectiva si va fi invitat sa le inscrie in ziua/zilele urmatoare din Perioada Campaniei. Tentativa de incalcare a acestei interdictii, prin utilizarea concomitenta, in cadrul Campaniei, de catre acelasi Participant a mai multor numere de telefon, se va sanctiona prin excluderea din Campanie a Participantului in cauza si pierderea oricarei posibilitati de a mai castiga vreun premiu in cadrul Campaniei.

Incercarea de inscriere, pe Perioada Campaniei, de 5 ori consecutiv, a numarului unui bon fiscal deja folosit/inscris va putea avea ca rezultat blocarea posibilitatii de inscriere a Participantului in prezenta Campanie pentru o durata limitata de 24 de ore. In consecinta, Participantul respectiv va putea inscrie un nou numar de bon fiscal numai dupa expirarea termenului de 24 de ore sus-mentionat.

PARTICIPANTII AU OBLIGATIA DE A PASTRA BONURILE FISCALE INSCRISE IN CAMPANIE, IN ORIGINAL, IN STARE BUNA SI NEDETERIORATA, PANA LA MOMENTUL INMANARII PREMIULUI, ACESTEA FIIND NECESARE PENTRU VALIDARE IN CAZUL CASTIGULUI. In cazul in care Participantul declarat potential castigator nu poate prezenta bonul fiscal original inscris in Campanie, in format fizic, care sa ateste faptul ca Participantul a achizitionat Produsul/Produsele Participant/e, conform prezentului Regulament Oficial, Participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator.

Pentru a putea fi declarate valide inregistrarile in Campanie prin SMS, acestea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
inscrierile trebuie sa se faca in cadrul Perioadei Campaniei, astfel cum a fost definita la Sectiunea 3;
inscrierile trebuie sa contina doar textul „RAFFAELLO” si numarul bonului fiscal conform caruia au fost achizitionate Produsele Participante, scrise corect si complet, despartite printr-un spatiu, fara alte detalii (fara a mentiona numele, prenumele, data bonului fiscal etc.) si fara orice alte informatii sau caractere in plus; 
inscrierile trebuie sa se efectueze pe baza unui bon fiscal pe care sa se poata identifica clar Produsele Participante achizitionate;
SMS-ul trebuie sa fie primit la numarul 1846 (tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Digi si Telekom) in cadrul Perioadei Campaniei; dovada de expediere a mesajelor prin SMS nu reprezinta si dovada primirii lor; 
SMS-ul trebuie sa fie trimis de pe un numar de telefon valabil in oricare dintre retelele de telefonie mobila indicate (Telekom, Orange, Digi sau Vodafone); SMS-urile trimise de pe numere scurte, numere speciale sau de pe internet nu vor fi luate in considerare;
inscrierile trebuie sa nu fie efectuate prin frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software, altele decat cele legale si/sau indicate de catre Organizator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica oricand, pana la acordarea efectiva a premiilor, validitatea numarului de telefon folosit pentru inscrierea in Campanie, precum si realitatea si autenticitatea bonurilor fiscale inscrise in Campanie. 

Dupa data limita de primire a inscrierilor (12.03.2023, ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei), Organizatorul nu mai este raspunzator in privinta trimiterii/ primirii mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de frauda si de a anula inscrierile considerate frauduloase sau care nu respecta Regulamentul Oficial, fara a avea obligatia de a efectua verificari extinse sau suplimentare.

In cazul in care unul sau mai multi Participanti atrag atentia prin numarul bonurilor fiscale inscrise, acesta/acestia vor putea fi contactati si li se va solicita sa prezinte in original toate bonurile fiscale inscrise sau, aleatoriu, anumite bonuri fiscale inscrise in Campanie. In cazul in care Participantul/Participantii refuza sa prezinte aceste bonuri fiscale conform solicitarii Organizatorului sau a Agentiei, acestuia/acestora li se va bloca accesul in cadrul prezentei Campanii si li se vor anula toate inscrierile anterioare.

SECTIUNEA 8. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

8.1. In cadrul prezentei Campanii sunt oferite urmatoarele premii de catre Organizator:
Premiu Cantitate Valoare unitara (TVA inclus) Valoare totala
(TVA inclus)
(RON) (RON)
Premii oferite pe loc, prin card razuibil  
Portfard 2.500 41,79 104.475,00
Premii oferite prin tragere la sorti
Card cadou IKEA 25 500 12.500,00
Total 2.025 116.975,00

8.2. Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 116.975,00 
RON (TVA inclus).

8.3 Specificatiile privind premiul constand in card cadou IKEA:
poate fi utilizat pentru achizitionarea de produse din magazinul online IKEA, prin intermediul website-ului www.ikea.ro (accesibil si de pe mobil sau tableta), sau din oricare dintre magazinele fizice IKEA de pe teritoriul Romaniei, in limita stocului disponibil de produse; 
Nu poate fi folosit pentru achizitionarea produselor din Restaurantul IKEA, Bistro IKEA sau din Magazinul de Delicatese Suedeze;
nu poate fi preschimbat in alte modalitati de plata si suma aferenta acestuia nu se poate transfera pe alte carduri IKEA;
poate fi folosit impreuna cu alte modalitati de plata acceptate in magazinul IKEA; 
se pot cumula mai multe carduri cadou intr-o singura tranzactie; 
este o modalitate de plata si poate fi folosit inclusiv pentru articolele cu discount;
este nenominal; 
se poate utiliza pana la data de 22.03.2026 In cazul in care cardul cadou IKEA ramane nefolosit in termenul specificat, acesta isi pierde valabilitatea, nemaiputand fi utilizat la o data ulterioara;
se poate utiliza pentru mai multe achizitii succesive; In cazul in care valoarea totala a achizitiei de bunuri si/sau servicii este mai mare decat valoarea cardului cadou IKEA, diferenta poate fi achitata de catre cumparator din surse proprii; in cazul in care valoarea totala a achizitiei de bunuri si/sau servicii este mai mica decat valoarea cardului cadou IKEA, diferenta nu se va acorda in bani sau alte beneficii;
In cazul returului de produse achizitionate prin cardul cadou IKEA, contravaloarea achizitiei nu poate fi acordata in bani, suma in cauza poate fi utilizata numai pentru a achizitiona alt produs prin intermediul website-ului www.ikea.ro (accesibil si de pe mobil sau tableta), sau din oricare dintre magazinele fizice IKEA de pe teritoriul Romaniei, in limita stocului disponibil de produse.

8.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor. 

8.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, directe sau indirecte, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a Produselor Participante la Campanie, costul de trimitere a SMS-urilor – tarif normal).

SECTIUNEA 9. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR OFERITE PRIN TRAGERE LA SORTI

9.1. Desemnarea castigatorilor premiilor constand intr-un card cadou IKEA se va face prin tragere la sorti, in urmatoarele conditii:
Tragerea la sorti va avea loc in data de 17.03.2023, prin intermediul unui sistem electronic securizat, ce presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date.
Tragerea la sorti va avea loc la sediul secundar al Agentiei din str. Hristache Pitarul nr.13-15, Sector 1, Bucuresti, sau la sediul unui birou notarial.
  Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului si ai Agentiei, in prezenta unui notar public sau a unui avocat. La tragerea la sorti membrii comisiei pot participa si prin mijloace de comunicare la distanta, precum video-conferinta sau alte mijloace de comunicare la distanta similare.
  La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valabile efectuate de Participanti in Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial. 

9.2. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage 25 de castigatori si 10 rezerve. Mai intai se vor extrage castigatorii, dupa care se vor extrage rezervele.

9.3 In cazul in care, din orice motiv, castigatorii extrasi nu pot fi validati, atribuirea premiilor respective se va face rezervelor, in ordinea extragerii lor, procedura de validare aplicabila castigatorilor urmand a fi aplicata si in cazul rezervelor.

9.4. Numele castigatorilor validati vor fi publicate pe site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/, conform legii, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la validarea finala a acestora. In cazul in care exista premii neacordate, acestea vor ramane in proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR OFERITE PRIN TRAGERE LA SORTI

10.1 Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismului de acordare al premiilor prin tragere la sorti, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a Campaniei si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament Oficial.

 10.2 Pentru validarea ca si castigator, si pentru acordarea premiilor, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in Sectiunea 5;
sa poata fi contactati la numarul de telefon mobil cu care s-au inregistrat in Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii ca si castigatori;
sa finalizeze procesul de validare detaliat mai jos, conform Regulamentului Oficial. 

PENTRU A PUTEA INTRA IN POSESIA PREMIILOR PARTICIPANTII LA CAMPANIE TREBUIE SA PASTREZE IN ORIGINAL SI IN STARE BUNA/NEDETERIORATA BONUL/URILE FISCAL/LE A/ALE PRODUSULUI/ELOR PARTICIPANT/E INSCRIS/E IN CAMPANIE PANA LA ACORDAREA PREMIULUI, ACESTEA FIIND NECESARE PENTRU VALIDARE IN CAZUL CASTIGULUI. In cazul in care Participantul declarat potential castigator nu poate prezenta bonul fiscal inscris in Campanie, original, in format fizic, care sa ateste faptul ca Participantul a achizitionat Produsul/Produsele Participant/e, conform prezentului Regulament Oficial, Participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator. Este interzisa reproducerea si falsificarea bonurilor fiscale, precum si alterarea, in orice mod, a celor originale.

10.3 Castigatorii vor fi contactati de catre Agentia Smartpoint in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, la numarul de telefon de pe care au trimis SMS-ul de inscriere in Campanie. Pentru a parcurge procedura de validare Participantii vor furniza Agentiei informatiile necesare identificarii si validarii, astfel cum sunt precizate mai sus.

In cadrul apelului, Participantilor li se va solicita:
sa declare ca au drept de participare conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament Oficial;
sa comunice urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de livrare a premiului, confirmare cu privire la varsta de cel putin 18 ani la data inceperii Campaniei si adresa de email, daca Participantul doreste primirea link-ului securizat prin aceasta modalitate, in vederea incarcarii informatiilor solicitate, potrivit celor de mai jos; 
sa trimita, in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la momentul primirii SMS-ului sau e-mailului cu linkul securizat urmatoarele informatii: numele si prenumele, adresa unde doreste expediere premiului, copia/ poza bonului fiscal extras castigator (suplimentar, originalul bonului fiscal poate fi solicitat de catre Organizator/Agentie, pana la predarea efectiva a premiului). 

Trimiterea informatiilor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat transmis de Agentie. Participantii au la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantii il vor receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii. Accesand acel link, castigatorii vor trebui sa transmita informatiile solicitate in cadrul apelului telefonic, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul primirii link-ului. Daca Participantii nu transmit informatiile solicitate in termen de 3 zile lucratoare de la primirea link-ului, acestia vor fi invalidati ca si castigatori si se vor contacta rezervele, in ordinea extragerii acestora. In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantii vor primi o confirmare a primirii informatiilor si, in cazul in care ceva este in neregula cu acestea, vor fi contactati telefonic si rugati sa retransmita informatiile prin intermediul link-ului pe care l-au primit.

10.4 In cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din motive independente de vointa Organizatorului /Agentiei (daca Participantii nu raspund la telefon, numarul folosit pentru transmiterea SMS-ului nu este valabil, nu se afla in aria de acoperire, au telefonul inchis etc.), sau refuza prezentarea bonurilor fiscale/facturilor originale extrase castigatoare, conform solicitarii Agentiei, se va trece la apelarea rezervelor in ordinea in care au fost extrase. Agentia va efectua maximum 3 apeluri, in 3 zile diferite, in vederea instiintarii, acestea fiind efectuate in intervale orare diferite, in intervalul orar 09:00 – 18:00. 
Procedura de validare a rezervelor este identica cu procedura de validare a Participantului extras anterior. In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului sau a Agentiei, nici rezervele aferente premiului nu vor putea fi validate castigatori conform Regulamentului Oficial, premiul nu va fi acordat si va ramane in proprietatea Organizatorului.

10.5 Acordarea premiilor se va face in urma contactarii telefonice a castigatorilor si validarii acestora, prin intermediul unui reprezentant al Agentiei, in termen de 30 de zile lucratoare de la data contactarii telefonice si validarii castigatorilor conform celor de mai sus. Expedierea premiilor catre castigatori se va face prin curierat.

10.6 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului. Datele personale ce vor fi completate pe procesul verbal de predare-primire a premiului sunt: nume, prenume si semnatura.

10.7 Curierul va incerca sa livreze premiul de doua ori la adresa indicata de castigator in cursul procesului de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00. In cazul in care premiile acordate in cadrul Campaniei sunt refuzate de catre castigator sau acesta nu au putut fi gasit la adresa in vederea livrarii, premiul ramane in proprietatea Organizatorului. 

10.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantii desemnati castigatori si/sau rezerve nu indeplinesc conditiile de validare.

SECTIUNEA 11. ERORI ALE BONURILOR

11.1 Incercarea de inscriere in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, pe care nu se pot identifica denumirile clare ale Produselor Participante achizitionate sau valoarea totala minima a acestora etc. nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

11.2 Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma nicio raspundere pentru astfel de bonuri fiscale (ilizibile, deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate etc.) sau care nu corespund acestui Regulament Oficial, sau pentru orice alti factori independenti de Organizator, care ar putea afecta dreptul unei persoane de participare la prezenta Campanie si nu va acorda premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale, care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio situatie care nu rezulta din culpa sa exclusiva.

SECTIUNEA 12. RASPUNDERE

12.1 Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

12.2 Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai unor bonuri fiscale considerate invalide conform acestui Regulament Oficial, cu persoanele ce incearca inscrierea in Campanie in baza unor produse neparticipante sau in situatiile unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea Organizatorului si a Agentiei implicate in organizarea prezentei Campanii cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

12.3  Organizatorul si Agentia nu isi asuma raspunderea pentru:
numerele de bon fiscal incomplete, inexacte sau incorecte inscrise in Campanie, precum si pentru inscrierile trimise inainte sau dupa Perioada Campaniei;
nespecificarea, ca atare, de catre Locatia Participanta vanzatoare, a Produsului Participant achizitionat pe bonul fiscal, sau pentru specificarea doar a categoriei de produse din care acesta face parte, astfel incat sa fie imposibila identificarea cu certitudine a produsului achizitionat; 
neprimirea, pierderea sau primirea cu intarziere a e-mail-urilor, respectiv neprimirea, pierderea sau primirea intarziata a SMS-urilor / e-mail-urilor trimise de catre Organizator Participantilor si invers, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la, defectiuni sau probleme tehnice ce tin de retelele de telefonie, retelele de internet, retelele de curent electric etc);
cazul in care numarul de telefon folosit de Participant nu poate fi utilizat pentru contactarea si identificarea Participantilor (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc). In acest caz Organizatorul nu il va putea contacta pe Participant in eventualitatea unui castig;
intreruperile serviciilor oferite de catre terti - nefunctionalitati ale furnizorilor de internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric etc;
eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscrierea in Campanie;
situatiile in care consumatorii achizitioneaza pe Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie;
pierderea si/ sau deteriorarea bonurilor fiscale (pe care se regaseste numarul ce a fost inscris in Campanie) aflate in posesia Participantilor;
pentru erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul, acuratetea datelor de contact fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate, care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator;
cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet, cat si a serverelor ce gazduiesc site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/, cat si alte servicii de care functionalitatea acestuia este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta site-ul nu poate fi accesat in vederea verificarii Regulamentului Oficial al Campaniei sau a altor anunturi cu privire la Campanie;
●  prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

12.4  Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la acordarea premiilor nu va influenta principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiile Participantilor care au respectat prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada participarii valabile in Campanie. 

12.5 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza inscrierile, indiferent de data si ora trimiterii efective a inscrierilor de catre Participanti.

12.6  Dovada de expediere a inscrierilor nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator.

12.7 Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.

12.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

12.9 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei.

12.10 Organizatorul Campaniei va acorda premii numai castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire, plata sau orice alta compensatie respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

12.11 Organizatorul si Agentia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului/Agentiei ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul si Agentia isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza sau poate afecta bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului Participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 13. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu desfasurarea acestei Campanii, sunt prevazute la Anexa 1 a acestui Regulament Oficial.

13.2. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.


SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE

14.1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite. 

14.2. Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Forta majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora, nici de a modifica orarul de desfasurare ori Locatiile Participante ca urmare a aparitiei unui eveniment de forta majora. Organizatorul nu raspunde nici pentru situatia in care castigatorii nu pot beneficia efectiv de premiu din cauza unor evenimente de forta majora.

15.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei, prin afisarea in Locatiile Participante la Campanie si/sau prin publicare pe site-ul https://www.regulamentepromotii.ro/ sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECTIUNEA 16. LITIGII

16.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

16.2. Eventualele sesizari sau reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre Smartpoint Consulting S.R.L., la urmatoarea adresa: str. Pitarul Hristache nr. 13-15, sector 1, Bucuresti, in termen de maximum 14 (paisprezece) zile de la data publicarii listei finale a castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio sesizare/reclamatie.

16.3. Eventualele reclamatii/sesizarii vor cuprinde in mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/resedinta sau numar de telefon/adresa de e-mail, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

16.4. Reclamatiile/sesizarile se vor solutiona in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii. 

16.5. Organizatorul si/sau Agentia nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu expeditorii unor eventuale sesizari/reclamatii, care sunt sau se dovedesc a fi in mod vadit nefondate sau excesive, inclusiv din cauza caracterului lor repetitiv.

SECTIUNEA 17. ERORI / BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE
17.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, pe care nu se pot identifica denumirile clare ale Produselor participante achizitionate sau valoarea totala minima a acestora etc. nu vor fi luate in considerare de catre Organizator in vederea acordarii premiilor.

17.2 Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma nicio raspundere pentru bonuri fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile, care contin stersaturi, cat si orice imitatie prin orice metode) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial, sau pentru orice alti factori independenti de Organizator, care ar putea afecta dreptul unei persoane de a participa la prezenta Campanie, si nici nu va acorda/ inmana premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale, care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza care nu se datoreaza culpei sale exclusive si care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat intr-un exemplar original, care va ramane in arhiva Notarului Public, si in 3 duplicate, astazi, ___/___/___, data autentificarii de catre Notarul Public.

FERRERO ROMANIA S.R.L.,
ORGANIZATOR,
____________

SMARTPOINT CONSULTING SRL,
AGENTIA, 
____________
 
Acesta promotie este valabila de la 2023-02-20 si expira la 2023-03-12  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24