home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Linco - "Linco iti face copilul star si-i da si role-n dar!"  
Trimite in perioada 09 octombrie 2008 - 19 noiembrie 2008 la OP 71 - CP 81 Bucuresti, reteta unui sandwich cu Linco cu Unt, cu ingrediente cat mai amuzante si originale, creat de copilul tau iar acesta se poate bucura de o pereche de role! 
 

 
Regulament:                  

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

“Linco îţi face copilul star şi-i dă şi role-n dar”

 Perioada campaniei: 09 Octombrie 2008 – 19 Noiembrie 2008   

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Campania promoţională "Linco îţi face copilul star şi-i dă şi role-n dar” este organizată de S.C. Orkla Foods România S.A (numită în prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul central în Bucureşti, Str. Copilului nr. 14-18, sector 1. Organizatorul Orkla Foods România este notificat cu numărul 2282 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Campania promoţională se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunţa publicul. 

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE 

Concursul se va desfăşura în perioada 09 Octombrie 2008 – 19 Noiembrie 2008 urmând a fi organizată şi desfăşurată pe întreg teritoriul României în condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament.  

SECŢIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE 

La acest concurs pot participa cititoarele revistei “Ioana”, persoane fizice rezidente în România, cu vârsta de peste 18 ani, cu excepţia angajaţilor companiei organizatoare şi a companiilor colaboratoare More Results Marketing, compania Burda, precum şi membrii familiilor acestora (copii, părinşi, fraţi/surori, soţ/soţie).  

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CONCURS ŞI PREMIILE OFERITE 

Pentru a participa la acest concurs pentru Linco cu Unt, cititoarele revistei “Ioana” trebuie să trimită la OP 71 – CP 81 Bucureşti, în perioada 09 Octombrie 2008 – 19 Noiembrie 2008  reţeta unui sandwich cu Linco cu Unt creat de copilul lor, cu ingrediente cât mai amuzante şi originale, dar comestibil, o poză cu copilul care a creat reţeta şi datele personale atât ale mamei cât şi ale copilului: nume, prenume, adresa poştală, un număr de telefon fix/mobil. Concursul este organizat în două ediţii: prima ediţie are loc în perioada 09 Octombrie 2008 - 22 Octombrie 2008 iar cea de-a doua ediţie se desfăşoară în perioada 06 Noiembrie 2008 - 19 Noiembrie 2008. Data limită de trimitere a plicurilor pentru prima ediţie este 22 Octombrie  2008 (data poştei) iar pentru cea de-a doua ediţie 19 Noiembrie 2008 (data poştei).Juriul format dintr-un reprezentant Orkla Foods România, un reprezentant More Results Marketing, un avocat şi un reprezentant al revistei “Ioana” va alege pentru fiecare ediţie în parte câte 10 câştigători. Acest eveniment va avea loc la sediul  More Results Marketing, în zilele de 30 Octombrie 2008 (pentru prima ediţie) şi 27 Noiembrie 2008 (pentru a doua ediţie). Se premiază creativitatea dar şi bunul gust al reţetelor de sandwich participante.Pentru a intra in posesia premiului, deci pentru a fi declarati castigatori valizi, cei 20 de participanti alesi castigatori de catre juriu vor trebui sa trimita la numarul de fax 021-272 32 04 o copie dupa certificatul de nastere al copilului care a creat reteta aleasa si o copie dupa cartea de identitate a mamei sale.Mentionam ca datele personale ale castigatorilor si cele ale parintelui (mamei) minorilor vor fi folosite in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

Premiile oferite in cadrul concursului sustinut de revista “Ioana” pentru Linco cu Unt sunt:

- 20 de perechi de role, cate o pereche pentru fiecare castigator in parte.Valoarea comerciala bruta a premiilor oferite in cadrul acestui concurs este de 3.927 RON(TVA inclus). Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiilor oferite si nici dreptul de a cere schimbarea premiilor, in niciun fel.  Daca sunt identificati participanti care au incercat fraudarea participarii in concurs, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.  

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL ACORDĂRII PREMIILOR 

Pentru ca un participant sa poata primi un premiu trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

A.     Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 3 si 4;

B.     Castigatorii alesi vor fi sunati de catre Organizator pe numarul de telefon fix sau mobil lasat in plic o data cu trimiterea retetei, pentru a primi informatii necesare primirii premiului;

C.     Premiile vor fi trimise prin curier in maxim 30 de zile calendaristice din data declararii castigatorilor pentru fiecare editie in parte.

D.    Castigatorii declarati valizi vor primi un telefon din partea Organizatorului pentru a stabili de comun acord ziua si ora la care pot fi gasiti acasa de catre curier pentru livrarea premiului. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati pana la data de 31 Decembrie 2008 (inclusiv) de catre Organizator din motive independente de acesta, atunci Organizatorul va descalifica respectivii castigatori, va anula respectivele premii si nu va mai acorda acestora premiul. In acest caz acest premiu nu va mai fi acordat deloc in cadrul promotiei;

E.      In cazul in care participantul a trimis si a declarat in cadrul concursului informatii incomplete, incorecte, daca plicurile au fost trimise in afara perioadei de desfasurare a concursului sau nu indeplineste conditiile cerute in regulament, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acest lucru si ca atare poate hotara descalificarea si neacordarea unui premiu;

F.     Organizatorul nu este responsabil in cazul in care castigatorii nu sunt acasa in momentul in care curierul le va livra premiul sau nu raspund la avizarea lasata de curier la adresa indicata de catre potentialul castigator in actul de identitate sau pentru situatiile in care nu pot fi contactati de catre Organizator din motive independente de acesta. Organizatorul va trimite premiul o singura data prin curier iar daca castigatorul nu raspunde la avizarea lasata de curier, premiul se va intoarce la Organizator si va disponibil pentru a fi ridicat de la sediul Organizatorului (Str. Copilului nr. 14-18, sector 1, Bucuresti) pana la data de 31 Decembrie 2008, in caz contrar premiul va fi anulat si nu se va mai acorda in cadrul concursului. 

Lista castigatorilor respectiv nume, prenume, oras si premiul castigat se va publica in editia cu nr 25 a revistei “Ioana”. 

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. In acest sens, Organizatorul va solicita un accept scris din partea parintelui sau tutorelui legal al minorului pentru ca numele, orasul si fotografia acestora sa poata fi utilizate de catre Organizator in materiale scrise, audio, foto sau video, in mod gratuit fara alte pretentii sau plati din partea Organizatorului.  

SECŢIUNEA 6. TAXE  

Organizatorul va calcula, va retine la sursa si va vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/2003 privind Codul Fiscal, toate celelalte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.     

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI  

Regulamentul Oficial al concursului se gaseste afisat pe site-ul www.regulamentepromotii.ro  si poate fi solicitat in copie in mod gratuit la numarul de telefon 031 8057570, pe perioada campaniei. Pentru intrebari legate de prezentul concurs, participantii pot suna la numarul 031 8057570 (numar cu tarif normal, luni-vineri, orele 09:00 – 18:00) incepand cu data de 09 Octombrie 2008 si pana in data de 19 Noiembrie 2008 unde vor primi toate informatiile legate de concursul "Linco îşi face copilul star şi-i dă şi role-n dar” pentru Linco cu Unt. 

SECŢIUNEA 8. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.  

SECŢIUNEA 9. PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

Prin inscrierea la concursul "Linco îţi face copilul star şi-i dă şi role-n dar”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
Prin participarea la concursul
"Linco îţi face copilul star şi-i dă şi role-n dar”, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa postala, numar telefon fix/mobil) si pozele minorilor iar in cazul castigatorilor: nume, prenume, adresa postala, numar telefon fix/mobil, seria si numarul actului de identitate al parintelui (mamei), sa fie prelucrate de compania Orkla Foods Romania (notificata cu numarul 2282 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), in cadrul concursului in legatura cu acordarea si trimiterea premiilor catre castigatori, datele personale ale castigatorilor sa fie pastrate in evidentele contabile ale Organizatorului si pentru afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele, orasul si premiul castigat in editia cu nr 25 a revistei “Ioana”.Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Orkla Foods Romania.Toate datele participantilor la aceasta promotie devin proprietatea companiei SC Orkla Foods Romania S.A., impreuna cu toate informatiile pe care le contin.La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Orkla Foods Romania pe adresa Bucuresti, Str. Copilului nr. 14-18, sector 1, Operatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 in care tuturor participantilor la aceasta promotie le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie) privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.   

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul concurs poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.    

SECŢIUNEA 11. CLAUZE DIVERSE

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

-          plicurile care nu au fost trimise inainte de data limita a fiecarei editii;

 -          plicurile pierdute din vina participantilor in concurs sau a Postei Romane;

-          plicurile trimise la o alta adresa decat OP 71 – CP 81 Bucuresti;

-          plicurile/coletele expediate de participanti la alta casuta postala decat cea a concursului sau trimise dupa expirarea termenului acordat sau care nu au ajuns la destinatie din vina participantilor sau a Postei Romane;

Dovada de trimitere a plicurilor nu reprezinta si dovada primirii lor. 

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Organizatorul campaniei nu va avea nici o raspundere derivand din, si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra retetelor de sandwich participante la concurs.  

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 30 Noiembrie 2008 inclusiv, la Casuta Postala 81 – Oficiul Postal 71 - Bucuresti.

Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. 

Orkla Foods România 

                                                                                                                    


 
Acesta promotie este valabila de la 2008-10-09 si expira la 2008-11-19  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24