home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Enel - “Cea mai buna muzica in ritmul tau!”  
Daca esti client Enel Energie sau Enel Energie Muntenia, inscrie-te in concursul organizat in perioada 15 ianuarie 2009 – 5 februarie 2009 si poti castiga un bilet la concertul interpretului Sting!
 

 
Regulament:

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Cea mai buna muzica in ritmul tau! 

Perioada campaniei: 15 ianuarie 2009 – 5 februarie 2009  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CONCURSULUI 

Concursul "Cea mai buna muzica in ritmul tau!” este organizat de S.C. Enel Energie S.A., cu sediul central in Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 18, sector 1 si S.C. Enel Energie Muntenia S.A. cu sediul central in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, Corp A, sector 1, tel: 031 423 10 00, fax: 031 423 10 49 (impreuna numite in prezentul regulament “Organizatori”). Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Companiile organizatoare Enel Energie S.A si Enel Energie Muntenia S.A. isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta publicul, prin intermediul unui cotidian de larga circulatie.   

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE 

Concursul se va desfasura in perioada 15 ianuarie 2009 – 5 februarie 2009 urmand a fi organizat si desfasurat in urmatoarele arii teritoriale: zona Bucuresti (incluzand municipiul. Bucuresti, judetul Ilfov, judetul Giurgiu), zona Banat (judetele Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara) si zona Dobrogea (incluzand judetele Calarasi, Ialomita, Tulcea si Constanta), in conditiile respectarii prevederilor prezentului regulament.  

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE 

La acest concurs pot participa abonatii Enel Energie si Enel Energie Muntenia, clienti carora Enel le furnizeaza energie electrica in zonele Bucuresti, Banat si Dobrogea (asa cum au fost ele descrise la Sectiunea 2), persoane fizice rezidente in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor companiilor Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Enel Romania, Enel Distributie Dobrogea, Enel Distributie Banat, Enel Distributie Muntenia, Enel Servicii Comune S.A., precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).  

SECTIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPARII LA CONCURS SI PREMIILE OFERITE 

Pentru a participa la acest concurs, consumatorii Enel Energie si Enel Energie Muntenia trebuie sa utilizeze un serviciu telefonic gratuit (Telverde Telecitire – 0800 07 08 09, prin care consumatorii isi comunica indexul contorului aferent consumului de electricitate), urmand ca acestia sa se inscrie in Concurs pe baza codului de client pe care il comunica. Inscrierea se va face automat, pentru ca Telverde va avea o sectiune dedicata unde clientii trebuie doar sa insereze acest cod si un numar de telefon la care pot fi contactati in cazul in care vor fi desemnati castigatori. Aceste apeluri de inscriere in concurs se inregistreaza astfel in baza de date a Organizatorilor si extragerea castigatorilor se va face electronic.Extragerea va avea loc in Bucuresti, in data de 6 februarie 2009.Comisia va fi formata dintr-un reprezentant al Enel Energie, un reprezentant Enel Energie Muntenia si un avocat. Mentionam ca datele personale ale castigatorilor vor fi folosite in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorilor legate de organizarea prezentului Concurs.

Premiile oferite in cadrul concursului "Cea mai buna muzica in ritmul tau!” constau intr-un numar de 100 de bilete la concertul interpretului Sting ce va avea loc in Bucuresti, la Sala Palatului in data de 10 februarie 2009.Valoarea comerciala bruta a premiilor oferite in cadrul acestui concurs este de 24.395 RON(TVA inclus). Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiilor oferite si nici dreptul de a cere schimbarea premiilor, in niciun fel.  Daca sunt identificati participanti care au incercat fraudarea participarii in concurs, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.  

SECTIUNEA 5. MECANISMUL ACORDARII PREMIILOR 

Pentru ca un participant sa poata primi un premiu trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii: Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 3 si 4; Castigatorii extrasi vor fi sunati de catre Organizatori pe numarul de telefon lasat la Telverde pentru a primi informatiile necesare primirii premiului;Premiile se vor ridica in ziua concertului, in intervalul orar 9.00 – 14.00, de la standul special Enel amplasat langa intrarea la concertul de la Sala Palatului, pe baza actului de identitate al titularului contractului incheiat cu Enel Energie sau Enel Energie Muntenia,  impreuna cu ultima factura si dovada platii acesteia. Aceasta ultima factura trebuie sa includa codul Eneltel folosit pentru inregistrarea la concurs. Factura trebuie sa fie in original, iar codul Eneltel vizibil (fara stersaturi/modificari).In cazul in care participantul a trimis si a declarat in cadrul concursului informatii incomplete, incorecte, sau nu indeplineste conditiile cerute in regulament, Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru acest lucru si ca atare pot hotari descalificarea acestuia si neacordarea unui premiu; Lista castigatorilor respectiv nume, prenume, oras si premiul castigat se va publica pe site-ul www.enel.ro , intr-o sectiune special dedicata concursului si in cotidianele Libertatea si Romania Libera din datele de 7 si 9 februarie Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. In acest sens, Organizatorii pot solicita un accept scris din partea castigatorilor pentru ca numele, orasul si fotografia acestora sa poata fi utilizate de catre Organizatori in materiale scrise, audio, foto sau video, in mod gratuit fara alte pretentii sau plati din partea Organizatorilor, in scopul promovarii evenimentului.  

SECTIUNEA 6. REGULAMENTUL CONCURSULUI  

Regulamentul Oficial al concursului se gaseste afisat pe site-ul www.regulamentepromotii.ro si www.enel.ro   si poate fi solicitat si pus la dispozitia oricarui participant in mod gratuit in baza unei cereri scrise adresate la sediul Organizatorilor (S.C. Enel Energie S.A., cu sediul central in Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 18, sector 1 sau S.C. Enel Energie Muntenia S.A. cu sediul central in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, Corp A, sector 1). Toate detaliile despre concurs vor fi puse la dispozitie pe site-ul www.enel.ro .  

SECTIUNEA 7. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.   

SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la concursul "Cea mai buna muzica in ritmul tau!”, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, numar telefon fix/mobil) sa fie prelucrate de companiile Enel Energie S.A. si Enel Energie Muntenia S.A. in cadrul concursului in legatura cu acordarea premiilor catre castigatori, datele personale ale castigatorilor sa fie pastrate in evidentele contabile ale Organizatorilor si pentru afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele, orasul si premiul castigat.Prin participarea la prezenta Campanie, respectiv prin apelarea Telverde si inregistrarea Codului EnelTel in vederea participarii la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora, precum si cu privire la folosirea datelor cu caracter personal conform prevederilor prezentului Regulament si cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in scopul acordarii premiului catre castigatorii Concursului, precum si in scopuri statistice. Organizatorii sunt tinuti de aplicarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001, cu respectarea prevederilor acesteia, sa prelucreze datele castigatorilor pentru activitatile legate de administrarea Concursului si intrarea in posesia premiului, urmand a fi dezvaluite in scopul acordarii premiului Concursului, precum si in scopuri de marketing. Datele celorlalti participanti nu vor fi prelucrate decat pentru scopuri statistice si nu vor fi dezvaluite niciunui alt destinatar. Codurile EnelTel participante la Concurs vor fi pastrate in baza de date a Companiilor pentru o perioada de 6 (sase) luni de la finalizarea Campaniei, dupa care vor fi distruse.Pe toata perioada Concursului cat si dupa incetarea acesteia, castigatorii beneficiaza de toate drepturile prevazute in Legea nr. 677/2001 in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de la ei, respectiv:- dreptul de a fi informati cu privire la identitatea operatorului care prelucreaza datele, scopul prelucrarii etc.; - dreptul de acces la date, si anume de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt, ori nu sunt prelucrate de catre acesta; - dreptul de interventie asupra datelor, presupunand dreptul de a obtine de la operator gratuit, la cerere, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor, in special a celor incomplete ori eronate, precum si transformarea acestora in date anonime; - dreptul de opozitie, asa cum este acesta mentionat de dispozitiile legal; - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale rezultate in urma unei prelucrari de date de natura sa evalueze unele aspecte ale personalitatii si anume competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte; - dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 care le-au fost incalcate.Prin participarea la Concurs si apelarea TelVerde pentru inscriere, Participantii isi dau acordul la includerea in baza de date a Organizatorilor, organizata pe durata Campaniei. Scopul acestei baze de date consta in anuntarea publica a Participantilor castigatori ai extragerii, acordarea premiului si in respectarea prevederilor legislatiei fiscale, baza de date urmând a fi distrusa de indata ce legislatia fiscala permite acest lucru, precum si prelucrarea statistica de date cu caracter anonim (numar total de participanti,).   

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul concurs poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, prin decizia Organizatorilor, comunicata prin intermediul unui cotidian de circulatie nationala, in cazul anularii Concertului interpretului Sting sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.  

SECTIUNEA 10. CLAUZE DIVERSE  

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.Organizatorii campaniei nu vor avea nicio raspundere pentru neridicarea premiilor in ziua concertului, castigatorii ne mai avand dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Orice modificare a prevederilor prezentului Regulament nu este valabila decat cu conditia autentificarii la un Birou Notarial si a informarii publicului prin intermediul unui cotidian de circulatie nationala, precum si a publicarii modificarilor pe site-ul www.enel.ro .                                                                                              


 
Link site: www.enel.ro  
Vezi lista castigatori  
Acesta promotie este valabila de la 2009-01-15 si expira la 2009-02-05  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24