home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
OTP Bank Romania - "Relaxeaza-te cu premiile de la OTP Bank!"  
Efectueaza tranzactii de minim 50 Ron cu un card emis de OTP Bank Romania in perioada 16 martie - 10 mai 2009 si te poti relaxa cu premiile de la OTP Bank!
 

 
Regulament:

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

‘’Relaxeaza-te cu premiile de la OTP Bank!”

16 martie 2009 - 10 mai 2009

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul  campaniei promoţionale (denumită în cele ce urmează „Campania”) este          OTP Bank Romania S.A., cu sediul în Bucureşti,  Str. Buzesti nr. 66-68, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10296/1995, C.U.I. RO 7926069, tel. 021/307 57 00, fax 021/307 57 33 (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).Decizia de rulare a Campaniei conform regulilor din Regulamentul Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulament Oficial”) este finală şi obligatorie pentru participanţi.Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în toate locaţiile comerciale în care sunt acceptate plăţile cu carduri emise de OTP Bank, tranzacţii valabile atat în ţară, cat si in strainatate. 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansată la data de 16 martie 2009 şi se va desfăşura până la data de 10 mai 2009, inclusiv (denumită în cele ce urmează „ Perioada Campaniei”).Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Inainte de începerea Campaniei şi după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie. 

SECŢIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

La Campanie participă toate persoanele care efectueaza tranzactii cu un card de debit sau de credit, emis de către OTP Bank Romania S.A. pentru persoane fizice. 

SECŢIUNEA 5. PARTICIPANŢI

La această Campanie pot participa numai persoane fizice, cetăţeni români cu rezidenţă în România care, în Perioada Campaniei, efectueaza tranzactii cu ajutorul cardurilor, de debit sau de credit,  emise de catre Organizator. Nu pot participa la această Campanie angajaţii companiilor OTP Bank Romania S.A., Brands Talk Advertising SRL, More Results Marketing, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/sotie). 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI ŞI PREMIILE PUSE ÎN JOC

Pentru a fi inscrisi la tragerile la sorti pentru unul sau mai multe dintre premiile campaniei, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

Criterii de calificare pentru premiul saptamanal de 1.000 EURO·          minimum 50 RON cheltuiti saptamanal (de Luni pana Duminica), din oricate tranzactii efectuate cu un card emis de OTP Bank Romania S.A 

Criterii de calificare pentru premiul cel mare de 5.000 EURO·          minimum 500 RON cheltuiti in perioada Campaniei, din oricate tranzactii efectuate cu un card emis de OTP Bank Romania S.A. Premiile vor fi acordate prin trageri la sorti electronice.Premiul cel mare este accesibil si celor care au castigat deja unul sau mai multe premii saptamanale la extragerile anterioare. 

Tragerile la sorţi

Se vor organiza 8 trageri la sorti pentru acordarea premiilor saptamanale de 1.000 EURO si la final, marea tragere la sorti pentru acordarea premiului cel mare de 5.000 EURO.Toţi posesorii de carduri, de debit sau credit, emise de Organizator pentru persoane fizice, care efectueaza tranzactii de minim 50 RON saptamanal sau minim 500 RON în perioada 16 martie 2009 – 10 mai 2009 (inclusiv) participă automat la tragerile la sorţi, după cum urmează: ·          Fiecare persoana care efectueaza saptamanal, de luni pana duminica, tranzacţii cumulate de minim 50 RON, participă automat la tragerea la sorţi din saptamana urmatoare, pentru a câştiga 1.000 EURO. ·          Fiecare persoana care efectueaza in perioada Campaniei, tranzactii cumulate de minim 500 RON, participă automat la ultima tragere la sorti pentru castigarea premiului cel mare, de 5.000 EURO.Fiecare tranzacţie reprezintă o şansă în plus pentru a câştiga unul din premiile saptamanale sau marele premiu, pentru participantii care au efectuat tranzactii de minim 500 RON in perioada Campaniei. Tragerile la sorţi vor fi organizate de catre agentia de marketing direct More Results Marketing.Extragerile vor avea loc in datele: 25 martie, 1 aprilie, 8 aprilie, 15 aprilie, 23 aprilie, 29 aprilie, 6 mai, 13 mai si 20 mai (pentru marele premiu) în prezenţa unui avocat şi a unui reprezentant al Organizatorului. Câştigătorii vor fi aleşi în mod aleatoriu, prin tragere la sorţi, dintre toţi participanţii care au indeplinit conditiile de participare la Campanie. Se vor extrage 18 câştigători de rezervă ( 2 rezerve pentru fiecare premiu acordat), în cazul în care câştigătorii desemnaţi prin tragere la sorţi nu pot accepta premiul din diferite motive sau se dovedeşte că nu au îndeplinit condiţiile de participare şi de acces la această Campanie. Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de: 13.000 EURO (cu tva inclus), maxim 61.100 Ron (cu tva inclus).Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu pot schimba caracteristicile premiilor câştigate. 

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Dupa fiecare extragere, castigatorii extrasi vor fi contactati telefonic de catre reprezentantii Organizatorului si vor fi anuntati data la care pot intra in posesia premiului. In cazul in care, in baza de date a OTP Bank Romania S.A. nu exista un numar de telefon valabil, castigatorul va fi anuntat  printr-o scrisoare recomandata si are obligatia ca, in termen de 10 zile lucratoare, sa ia legatura cu reprezentantii Organizatorului la unul din numerele din scrisoare. In caz contrar, premiul va fi redirectionat catre prima rezerva.Acordarea premiului in bani se va face prin transfer bancar, de catre Organizator, direct in contul castigatorului, in maxim 15 zile calendaristice din momentul in care castigatorii au fost anuntati ca sunt castigatori. Castigatorii vor primi echivalentul in lei al premiilor castigate, in functie de cursul valutar din ziua efectuarii platii. Numele tuturor câştigătorilor Campaniei Promoţionale şi câştigurile acordate vor fi făcute publice prin afişare pe site-ul www.otpbank.ro . 

SECŢIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea la promotia “’Relaxeaza-te cu premiile de la OTP Bank!”, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
Prin participarea la promotia “’Relaxeaza-te cu premiile de la OTP Bank!”, castigatorii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa completa, telefon) sa fie prelucrate de compania OTP Bank Romania (inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul campaniei promotionale in scopul:
-efectuarii tragerii la sorti;-acordarii si trimiterii premiilor catre castigatori;-validarii, desemnarii castigatorilor si trimiterea premiilor catre acestia; -publicarea listei castigatorilor (nume, prenume, oras) pe site-ul www.otpbank.ro ;-indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului in cadrul prezentei promotii; Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu respectarea dreptului participantilor, de a opta in scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operatiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. In cadrul comunicarilor viitoare, OTP Bank Romania va informa persoana vizata asupra drepturilor in conformitate cu Legea 677/2001.Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre OTP Bank Romania, cu sediul in Bucureşti,  Str. Buzesti nr. 66-68, sector 1.La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului,      OTP Bank Romania, cu sediul in Bucureşti,  Str. Buzesti nr. 66-68, sector 1, aceasta se obliga: -sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; -sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; -sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.  

SECŢIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. 

SECŢIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din oraşul în care îşi are sediul Organizatorul. 

SECŢIUNEA 11. ÎNCHEIEREA CAMPANIEI

Această Campanie poate fi încheiată înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau la epuizarea bugetului alocat  de premii ale Campaniei, dar nu înainte de a anunţa publicul pe site-ul www.otpbank.ro  

SECŢIUNEA 12. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere şi nu va fi parte în litigiile referitoare la pretenţii asupra dreptului de proprietate asupra tranzacţiilor efectuate. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra tranzacţiilor efectuate nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul Oficial al Campaniei “’Relaxeaza-te cu premiile de la OTP Bank!” este disponibil în mod gratuit pentru informare la adresa www.otpbank.ro si www.regulamentepromotii.ro pe întreaga Perioadă a Campaniei.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, dar nu înainte de a anunţa publicul pe site-ul www.otpbank.ro .Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor  prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile. 

OTP Bank Romania


 
Acesta promotie este valabila de la 2009-03-16 si expira la 2009-05-10  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24