home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Toshiba - Garantia, orice ar fi!  

Acceseaza pagina oficiala de Facebook a Toshiba, incarca un material foto/video realizat de tine, voteaza, iar cele care primesc cele mai multe voturi vor fi declarate castigatoare. 4 camere video Toshiba Camielo S20, te asteapta!


 

 
Regulament: Regulamentul concursului Toshiba “Garantia, orice ar fi!” 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul Toshiba “Garantia, orice ar fi!” este organizat de TOSHIBA Europe GmbH cu sediul social în Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germania (denumită în continuare TOSHIBA) prin McCann Profesional Communication SRL cu sediul social în Str. Nicolae G. Caramfil Nr 61C, Sector 1, 014146, Bucureşti.Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Prevederile regulamentului oficial al concursului sunt acceptate in momentul inregistrarii in acest concurs prin inscrierea a orice fel de continut pe pagina de Facebook a Toshiba.Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe website-ul www.regulamentepromotii.ro , pe întreaga durată a Concursului potrivit celor mentionate în Secţiunea 2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.regulamentepromotii.ro.

SECŢIUNEA 2.  ZONA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Romaniei şi începe pe data de 10 martie 2010 ora 00:00 şi se încheie pe data de 31 martie 2010, ora 24:00. Concursul va fi promovat in perioada 10 martie – 31 martie 2010, de luni pana vineri, pe www.facebook.com.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care până la data începerii concursului, respectiv 10 martie 2010, au împlinit vârsta de 18 ani având domiciliul în Romania. Excepţie fac angajaţii Organizatorului, ai partenerilor, agenţiilor şi dealerilor implicaţi în acest concurs, precum şi a rudelor de gradul 1 ale acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, etc).

SECŢIUNEA 4.  MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru înscrierea în acest concurs, participanţii trebuie să urmeze urmatorii paşi:·          Să acceseze pagina oficiala de Facebook a Toshiba ·          Sa incarce un material foto/video realizat de el (sub forma de poze sau video) ·          Aceeaşi persoană poate înscrie oricâte materiale foto/video, dar indiferent de numărul de inscrieri, acesta nu poate fi declarat câştigător decât o singură dată. Un participant poate vota materialele celorlalţi înscrişi, dar nu va fi posibil să-şi voteze propria “creatie” (votul se face folosind functia “Like’’ ).·          Materialele foto/video care primesc cele mai multe voturi (sub forma de functie “Like”) vor fi declarate câştigătoare SECŢIUNEA 5.    DESCRIEREA PREMIILOR ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
În cadrul concursului se vor acorda urmatoarele premii: 4 ca
mere video Toshiba Camileo S20. Premiile se vor acorda în urma numărării voturilor primite din partea utilizatorilor facebook.    Valoarea totală a premiilor acordate este de 1996 RON (TVA inclus)

Nu se va acorda contravaloarea premiilor în bani şi nici nu se pot schimba parametrii premiilor oferite. De asemenea, câştigatorii nu vor putea să ofere premiul altei persoane, premiul fiind netransmisibil. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru cazurile în care câştigătorii au furnizat date sau informaţii incorecte. TOSHIBA îşi rezervă dreptul de a oferi drept premiu o cameră video înlocuitoare cu o valoare similară în cazul în care premiul specificat devine indisponibil din orice motiv.

SECTIUNEA 6. ANUNŢAREA CĂŞTIGĂTORILOR ŞI VALIDAREA PREMIILORÎn conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publică lista cu numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui Concurs. Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul www.regulamentepromotii.ro  sau site-urile Toshiba Computer Systems în maxim 5 zile lucrătoare de la validarea câştigătorilor, dar nu mai târziu de 01 mai 2010. De asemenea, câştigătorii concursului vor fi contactaţi în maxim 5 zile lucrătoare începand cu data de 31 martie 2010, pe numărul de telefon sau pe adresa de e-mail pe care le-au declarat pentru a se înscrie în concurs. Aceştia vor fi informaţi că pentru validarea premiului vor trebui să trimită o copie dupa CI pe care să noteze numărul de telefon şi adresa e-mail pe care le-au declarat la înscrierea in concurs, prin fax la numărul 021/2323190, în maxim 10 zile lucrătoare de la data contactării lor de către Organizator. Orice document primit după acest termen nu va fi luat în considerare. Premiile rămase nevalidate nu se vor mai acorda, acestea vor rămâne în posesia Organizatorului. Premiile vor fi trimise catre câştigătorii valizi, prin poştă sau curier în maxim 30 zile calendaristice de la data validării premiului. Daca premiul este defect sau deteriorat în momentul livrării, TOSHIBA trebuie înştiinţată în scris în termen de 7 zile de la data livrării, altfel premiul va fi considerat acceptat aşa cum a fost livrat.

SECŢIUNEA 7. TAXE

Organizatorul Promoţiei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale. De la data transferului premiului în posesia câştigătorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin câştigătorului.
  • Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru participarea la promoţie, sau alte cheltuieli).

SECŢIUNEA 8. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE, LIMITAREA RĂSPUNDERII

  • pierderea statutului de câştigător ca urmare a imposibilitaţii contactării persoanei respective (telefonic sau prin e-mail) din motive independente de Organizator.
  • Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de voinţa Organizatorului, respectiv pierderi, întarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului;
  • Situaţiile în care mai multe persoane (participanţi sau nu la promotie) revendică drepturi de autor aferente materialelor transmise de către participanţi (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situaţiile în care materialele respective încalcă orice drepturi / prejudiciază imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in concurs din motive independente de Organizator
  • Imposibilitatea Organizatorului de a contacta câştigătorii, din motive independente de acesta.

SECŢIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Prin înscrierea în cadrul concursului Toshiba “Garantia, orice ar fi!” participanţii confirma cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 10.  FORŢĂ MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forţă Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului şi care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.
Organizatorul, daca invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la concurs, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial al promoţiei va fi disponibil pe site-ul www.regulamentepromotii.ro  începând cu data de 10 martie 2010. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabila a acestor modificări pe site-ul www.regulamentepromotii.roPrin participarea la această promoţie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.
Regulamentul Promoţiei va fi disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe întreaga perioadă a Promoţiei  pe site-ul
www.regulamentepromotii.ro   

 

 S-a solicitat autentificarea prezentului inscris:  ACT ADITIONAL NR. 1 Adus in completarea regulamentului concursului Toshiba “Garantia, orice ar fi!”autentificat sub nr. 571/10.03.2010 la Biroul Notarilor Publici Asociati Boroi  Organizatorul concursului Toshiba“Garantia, orice ar fi!”, organizat de TOSHIBA Europe GmbH cu sediul social în Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germania (denumită în continuare TOSHIBA) prin McCann Profesional Communication SRL cu sediul social în Str. Nicolae G. Caramfil Nr 61C, Sector 1, 014146, Bucureşti (numita in Regulamentul Oficial “Organizatorul”) a hotarat pe propria raspundere sa realizeze modificari la Regulamentul Oficial al concursului, modificari ce constau in: 1.       Data de incepere a concursului se modifica din 10 martie 2010 in 25 martie 2010.2.       Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul www.regulamentepromotii.ro sau site-urile Toshiba Computer Systems în maxim 5 zile lucrătoare de la validarea câştigătorilor, dar nu mai târziu de 01 mai 2010.3.       Toate celelalte prevederi ale regulamentului oficial al concursului raman valabile    S.C. McCann Profesional Communication  SRL                        

 


 
Link site: www.facebook.com  
Vezi lista castigatori  
Acesta promotie este valabila de la 2010-03-25 si expira la 2010-03-31  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24