home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  19
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Red Bull - RED BULL FLUGTAG  
INSCRIE-TE IN PROMOTIE, CONSTRUIESTE APARATE DE ZBOR PUSE IN MISCARE MECANIC DOAR PRIN FORTA FIZICA A ECHIPEI, VEZI DACA ZBOARA!
 

 
Regulament:

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI RED BULL FLUGTAG   

1. ORGANIZAREA CAMPANIEI 

Concursul “Red Bull Flugtag” (pe scurt în cele ce urmează ”Concursul” sau după caz „Red Bull Flugtag”) este organizat şi desfăşurat de Red Bull România SRL, o societate comercială cu sediul în Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 29 , sector 3, România, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J40/10212/2004, C.I.F RO 16539193, având codul IBAN RO73ABNA4100264100209526 deschis la Royal Bank of Scotland, înregistrat cu notificarea nr. 2906 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (pe scurt în cele ce urmează ”Red Bull” sau ”Organizatorul”), prin intermediul agenţiei de publicitate Headvertising SRL, cu sediul în Bucureşti, sectorul 5, Calea Rahovei 196A, Biroul 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7286/1992, având codul unic de înregistrare RO340533, având contul bancar RO17ABNA4100264100056983 deschis la Royal Bank of Scotland. Concursul se va derula sub incidenţa prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Concursul este organizat şi se desfăşoară pe o perioadă de timp alcătuită din mai multe etape (pe scurt în cele ce urmează ”Campania”). 

2.   DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURAREA A CAMPANIEI 

Campania se va desfăşura la nivel naţional în mai multe etape, după cum urmează:

-         Etapa 1: perioada de înscriere va fi între 26 aprilie – 30 mai 2010;

-         Etapa 2: anunţarea echipelor calificate se va face pe data de 15 iunie 2010;

-         Etapa 3: perioada de construcţie a aparatelor va fi între 16 iunie – 18 septembrie 2010;

-         Etapa 4: Concursul va avea loc pe data de 19 septembrie 2010 în Municipiul Bucureşti;

-         Etapa 5: depunerea şi soluţionarea contestaţiilor va avea loc între 19 septembrie 2010 şi 20 septembrie 2010;

-         Etapa 6: anunţarea clasamentului final al Concursului va avea loc în data de 20 septembrie 2010. 

3. DREPTUL LA PARTICIPARE 

La acest Concurs pot participa numai persoane fizice, cu domiciliu stabil în România sau Republica Moldova, ce au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 4 iunie 2010, inclusiv. Nu pot participa la Concurs angajaţii Organizatorului şi ai agenţiei de publicitate implicate, precum nici membrii familiilor angajaţilor menţionaţi(constând din părinţi, copii, fraţi, surori, soţ/soţie). Fiecare persoană se poate înscrie în Concurs o singură dată. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula fără a fi necesara o justificare orice participare care nu este conforma cu dispoziţiile prezentului regulament. În cazul participării la Concurs a unor persoane ce nu aveau dreptul de a participa conform prezentului regulament, echipa din care face parte persoana respectivă va fi descalificată din Concurs iar eventualul premiu acordat îi va fi restituit Organizatorului şi acordat conform clasamentului rezultat prin eliminarea echipei descalificate. În cazul în care echipa descalificată a beneficiat de premiul constând într-o excursie înainte de data descalificării, echipa descalificată va restitui Organizatorului valoarea totală a premiului stabilită prin prezentul regulament oficial.  

4. MECANISM, REGULILE CONCURSULUI 

Pentru a participa la Concurs, participanţii trebuie sa construiască aparatele de zbor puse în mişcare mecanic doar prin forţa fizica a echipei. 

 · Reguli legate de înscrierea în Concurs: Aplicanţii trebuie să completeze şi să înregistreze un formular de înscriere pe website-ul www.redbullflugtag.ro. Toţi aplicanţii astfel înregistraţi vor primi la adresele de corespondenţă indicate un kit de înscriere în Concurs, până la data de 30 mai 2010. Kit-ul de înscriere conţine:-         Formular pentru schiţa aparatului de zbor;-         Un chestionar pentru detalii legate de echipă şi membrii ei;-         Un set de reguli de participare la Concurs. Înscrierea în Concurs se face prin completarea tuturor informaţiilor solicitate în kit-ul de înscriere în formatul solicitat şi expedierea acestuia la adresa: Red Bull România SRL, str. Sf. Vineri nr. 29, sector 3, Bucureşti, România. Pe plic trebuie menţionată denumirea Concursului, ”Red Bull Flugtag”. Data limită de trimitere a aplicaţiilor este 30 mai 2010, data poştei. Prin trimiterea kit-ului de înscriere, participanţii cedează Organizatorului dreptul de a face publice schiţele aparatelor de zbor pe site-urile www.redbull.ro; www.redbullflugtag.ro, pe pagina de Facebook precum şi pe alte pagini de internet ale Organizatorului şi în alte materiale de comunicare ale Organizatorului, începând cu data 26 aprilie 2010 pentru o perioadă nelimitată.  

·   Reguli legate de construirea aparatelor de zbor 

În Concurs nu sunt acceptate produse de serie chiar daca au fost modificate (categoria parapante, avioane cu motor etc.). În Concurs nu sunt acceptate surse alternative de propulsie (gen praştie, catapultă sau orice altă sursă în afară de forţa fizică a echipei). Greutatea maximă admisă a aparatului este de 150 kg, iar lăţimea maximă (anvergura aripilor) de 8 m. Aparatele nu vor avea muchii ascuţite (cu risc de rănire a pilotului sau spectatorilor) şi nu vor fi construite din materiale nepermise. Materialele de construcţie nepermise sunt: sticla, materiale poluante, metale, precum şi orice material care ar putea îngreuna scoaterea aparatelor din apă. Metalul este permis doar pentru elemente de susţinere (de exemplu şuruburi, piuliţe). Modelul aparatului de zbor trebuie să permită ieşirea rapidă şi facilă a pilotului. Zona de amplasare a reclamelor pe aparatul de zbor nu trebuie să depăşească o suprafaţă de 30x30 cm.  

· Reguli legate de participarea în Concurs a echipelor 

La acest Concurs se pot înscrie numai echipe formate din 4 membri, dintre care numai unul singur poate pilota aparatul. La finalul perioadei de înscriere, Organizatorul va selecţiona un număr maxim de 45  de echipe participante la Concurs. Numărul exact al echipelor participante va fi stabilit in mod unilateral de către Organizator în funcţie de numărul de înscrieri valabile primite de către Organizator. În urma selecţionării echipelor participante, Organizatorul va trimite echipelor selecţionate o declaraţie pe proprie răspundere legată de participarea acestora în Concurs la adresa indicată de către echipa participanta. Declaraţia pe proprie răspundere legată de participarea în Concurs va fi semnată în 4 (patru) exemplare de către fiecare cei 4 (patru) membri ai fiecărei echipei şi expediată către Red Bull prin poştă la adresa: Bucureşti, Clădirea Bectro Center, Str. Sf. Vineri, nr. 29, etaj 1, sector 3, Bucureşti, România. Pe plic trebuie menţionat in mod expres denumirea Concursului, ”Red Bull Flugtag”. Participarea echipelor în Concurs este condiţionată de recepţia de către Organizator a declaraţiilor pe proprie răspundere legate de participarea în Concurs semnata de către fiecare dintre membrii echipei participante cel mai târziu cu două zile lucrătoare anterioare datei Concursului.  

· Reguli legate de desfăşurarea Concursului 

Concursul va avea loc în data de 19 septembrie 2010 în oraşul Bucureşti. Aparatele vor fi lansate de pe rampa construită şi pusă la dispoziţie de către Organizator ce se va construi pe malul râului Dâmboviţa în zona clădirii Bibliotecii Naţionale situate pe Bulevardul Unirii. Rampa va avea următoarele caracteristici: 6 metri înălţime faţă de luciul apei, 30 metri lungime (zona de alergare), 6 metri lăţime platforma + 3 metri stânga plasă siguranţă + 3 metri dreapta plasă siguranţă. Prestaţia în Concurs a fiecărei echipe constă în executarea unei prezentări a echipei şi a aparatului de zbor cu durata de 1 minut şi lansarea aparatului de pe rampă, cu aterizare în râul Dâmboviţa. Aparatele lansate în apă nu pot fi recuperate de către participanţi. Stabilirea ordinii de intrare în Concurs va fi întocmita de către Organizator. Aparatele vor fi inspectate de către Organizator înaintea Concursului. Acesta îşi rezerva dreptul de a refuza intrarea în Concurs a aparatelor ce nu respectă regulile legate de construcţia aparatului, precum şi măsurile de siguranţă impuse membrilor echipei (purtarea echipamentului de protecţie). Purtarea echipamentului de protecţie în Concurs este obligatorie pentru toţi membrii echipei. Echipamentul de protecţie este format din vestă de salvare şi cască de protecţie şi este pus la dispoziţie de către Organizator. Nerespectarea regulilor de Concurs atrage excluderea automată din Concurs a echipei. Organizatorul nu oferă suport financiar pentru construcţia şi transportul aparatelor în Bucureşti precum nici către zona de desfăşurare a Concursului. 

· Drepturile de proprietate intelectuală ale Organizatorului asupra schiţelor aparatelor de zbor 

La momentul înscrierii, prin trimiterea schiţelor/fotografiilor aparatelor de zbor către Red Bull, membrii echipelor înscrise în Concurs acordă reprezentanţilor Red Bull şi societăţilor afiliate pentru o perioadă nelimitată dreptul exclusiv de a folosi în orice mod fotografiile, desenele şi/sau schiţele aparatului de zbor creat de aceştia cu scopul de a fi utilizat in cadrul Concursului, inclusiv acele fotografii sau schiţe care conţin imaginea membrilor echipelor înscrise în Concurs. Membrii echipelor înscrise în Concurs înţeleg că imaginile astfel obţinute cu schiţele aparatelor de zbor şi/sau imaginile membrilor echipelor înscrise în Concurs pot fi folosite în orice scop, incluzând scopuri publicitare, în orice mijloc de comunicare mass-media, ca de exemplu radio, televiziune, reviste, inclusiv reproducerea, comunicarea publică, direct sau indirect a acestor fotografii şi/sau schiţe, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea acestora la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesate în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public. Drepturile de proprietate intelectuale menţionate mai sus, sunt cedate Red Bull din momentul transmiterii documentaţiei aferente de participare la Concurs reprezentanţilor Red Bull. Membrii echipelor înscrise în Concurs cedează către Red Bull şi societăţilor afiliate dreptul exclusiv de a folosi imaginile fotografice si/sau video ale schiţelor, aparatelor, modelelor create de aceştia cu scopul utilizării în Concurs, şi anume dreptul la reproducere, comunicare publică, direct sau indirect, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea lor la dispoziţia publicului, astfel încât aceste imagini fotografice sau video să poată fi accesate în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public. Totodată membrii echipelor înscrise în Concurs cedează lui Red Bull şi societăţilor afiliate, dreptul exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi când vor fi utilizate toate fotografiile şi/sau schiţele mai sus menţionate, inclusiv de a consimţi la utilizarea acestora de către alţii. Membrii echipelor înscrise în Concurs garantează că schiţele, modelele, aparatele folosite în Concurs nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală al unui terţ. Membrii echipelor înscrise în Concurs consimt ca fotografiile şi schiţele menţionate mai sus să fie proprietatea exclusivă Red Bull, Red Bull având dreptul de a dispune în orice mod de acestea. Toate drepturile de proprietate intelectuală menţionate mai sus sunt cedate către Red Bull şi/sau societăţile afiliate prin simpla înscriere a echipelor participante la Concurs, nicio altă formalitate suplimentara nefiind necesară si sunt acordate Red Bull si/sau societăţilor afiliate pe întreaga durată de viaţă a dreptului de autor respectiv şi cu efect pe întreg teritoriul României.  

· Reguli de jurizare 

Organizatorul va desemna un juriu format din 5 persoane. Criteriile de jurizare sunt: a. Creativitate – membrii juriului acorda note de la 1 la 10 (punctaj maxim de 50) pentru momentul de prezentare a echipei şi a aparatului de zbor.b. Distanţă – măsurată pe orizontală ca distanţa parcursă de aparatul de zbor de la locul desprinderii aparatului de zbor de pe rampă şi până la locul în care aparatul de zbor a atins luciul apei (măsurarea se va face cu un dispozitiv de calcul a distanţelor, cu trei puncte de referinţă date şi va fi exprimată în metri).c. Spectaculozitatea zboruluimembrii juriului acordă note de la 1 la 10 (punctaj maxim de 50) – pentru performanţele aparatului în zbor. Clasamentul se calculează adunând poziţiile obţinute în clasamentele aferente Creativităţii, Distantei şi Spectaculozităţii Zborului şi ordonându-le crescător. Este declarata câştigătoare echipa cu cea mai mică valoare a sumei descrise anterior.  

5.  PREMIILE CONCURSULUI

 În funcţie de clasament, se vor acorda următoarele premii pentru echipele clasate pe locurile 1, 2 şi 3 (pentru fiecare dintre cei 4 membri ai echipelor câştigătoare): Locul 1 – o excursie de un weekend la Salzburg, care include o vizită la faimosul muzeu al aviaţiei Hangar 7 şi un zbor cu un avion de epoca B25. Valoarea totală a premiului acordat pentru locul 1 este de 4.200 €.Locul 2 – excursie la Red Bull Air Race în Portugalia în 2011. Valoarea totală a premiului acordat pentru locul 2 este de  3.000 €.Locul 3 – excursie la Red Bull Air Race în Ungaria în 2011. Valoarea totală a premiului acordat pentru locul 3 este de 2.800 €.

Valoarea totală a premiilor este de 10.000 € (TVA inclus).  

6. TAXE ŞI IMPOZITE 

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. 

7.  LITIGII 

În cazul ivirii unor dispute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti. 

8.  REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul oficial al concursului ”Red Bull Flugtag” este disponibil în mod gratuit la adresa web www.redbullflugtag.ro şi www.regulamentepromotii.ro. Regulamentul oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe website-ul www.redbullflugtag.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant, în baza unui apel telefonic gratuit la Hotline Flugtag: 0800 800 017, între orele 9:00 – 17.00 (apel gratuit disponibil în toate rețelele fixe și mobile), de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei, sau trimiţând o scrisoare la sediul Red Bull România SRL din Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 29 , sector 3, România. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului regulament oficial. 

 9. PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin înscrierea în concursul ”Red Bull Flugtag”, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament. Prin participarea la concursul ”Red Bull Flugtag”, participanţii îşi exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa poştală, adresa de e-mail, nr. telefon mobil) să fie prelucrate de compania Red Bull România SRL (înregistrată cu notificarea nr. 2906 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul Campaniei, în scopul:-                     desemnării câştigătorilor şi atribuirii premiilor;-                     îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Organizatorului în cadrul prezentului Concurs;-                     activităţi viitoare de marketing şi informări prin intermediul poştei. În măsura în care participanţii nu sunt de acord ca datele menţionate mai sus să fie folosite în viitor pentru scopuri de marketing/informare, ei trebuie să precizeze acest lucru în scris pe adresa Organizatorului: Red Bull România SRL, Str. Sf. Vineri nr. 29, sector 3, Bucureşti, România. În această situaţie datele sale personale nu vor fi utilizate în activităţi ulterioare de marketing direct. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia companiei colaboratoare menţionată la Secţiunea 1 a prezentului Regulament, cu respectarea dreptului participanţilor câştigători, de a opta în scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operaţiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. În cadrul comunicărilor viitoare, Red Bull România SRL va informa persoana vizata în scris asupra drepturilor în conformitate cu legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii se pot adresa cu o cerere scrisa, datata şi semnata către Red Bull România SRL cu sediul în Str. Sf. Vineri nr. 29, sector 3, Bucureşti, România. La cererea scrisa a participanţilor, datata şi semnata, expediată pe adresa Organizatorului, Red Bull România SRL cu sediul în Str. Sf. Vineri nr. 29, sector 3, Bucureşti, România, se obligă:-                     să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;-                     să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;-                     sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.  

10. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înceta prezenta Campanie sau de a organiza Concursul la o altă dată decât data stabilită prin prezentul regulament în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau de a organiza Concursul la data stabilită prin prezentul regulament.  

11.  CLAUZE DIVERSE 

Toate persoanele înscrise în Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord cu posibilitatea ca numele participanţilor, oraşul de provenienţă, denumirea echipei, schiţele si/sau fotografiile aparatelor de zbor ale echipelor participante precum şi înregistrările fotografice şi video conţinând imaginea lor să fie făcute publice şi să fie folosite în scopuri publicitare, fără a angrena alte obligaţii sau plăţi din partea Red Bull România SRL, exclusiv în baza prevederilor prezentului regulament şi a declaraţiei pe proprie răspundere asumate de către participanţii la Concurs. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să sunaţi la Hotline Flugtag 0800 800 017, între orele 9:00 – 17.00 (apel gratuit disponibil în toate rețelele fixe și mobile), de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei. 


 
Link site: www.redbull.ro; www.redbullflugtag.ro  
Vezi lista castigatori  
Acesta promotie este valabila de la 2010-04-26 si expira la 2010-09-20  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24