home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  97
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  32
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Pom Bar - Pom Bar te invata pasii spre vacanta!  

Cumpara cel putin 5 produse Pom Bar din oricare sortiment, decupeaza codurile de bare de pe ambalaje si trimite-le, impreuna cu datele tale personale, la OP 10 - CP 20 Bucuresti


 
Regulament:

Regulamentul promotiei

"Pom Bar te invata pasii spre vacanta!"

Art. 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul promotiei "Pom Bar te invata pasii spre vacanta!" este compania S.C. Intersnack Romania SRL, cu sediul in Bvd. Dimitrie Pompei, nr 9-9A, sector 2, Bucuresti, Tel: (021) 242 91 90/ 242 80 37; Fax: (021) 242 09 30.

Art. 2. PARTICIPANTI

La aceasta promotie pot participa numai persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor SC Intersnack Romania SRL, ai agentiilor de publicitate Violet Advertising si More Results Marketing, angajati ai distribuitorilor si magazinelor participante precum si rudele de gradul intai (parinti, copii) si doi (frati, surori) ale angajatilor mentionati.

Art. 3. PRODUSE PARTICIPANTE

La aceasta promotie participa toate produsele din gama Pom Bar si anume: Pom Bar Original 40g, Pom Bar Original 65g, Pom Bar Cheese 65g si Pom Bar Ketchup 65g.

Art. 4. PROCEDURA PROMOTIEI

Promotia se desfasoara in perioada 02 aprilie 2007 – 09 iunie 2007, la nivel national, in toate magazinele care comercializeaza produsele din gama Pom Bar, in care sunt prezente materialele promotionale de anuntare si sustinere a promotiei. Pentru a participa la aceasta promotie, consumatorii trebuie sa cumpere – in perioada promotiei - cel putin 5 (cinci) produse Pom Bar din oricare sortiment, sa decupeze codurile de bare de pe cele cinci ambalaje, sa le puna intr-un plic timbrat impreuna cu datele sale personale (nume, prenume, adresa postala completa, telefon) si sa le trimita la OP 10 - CP 20 Bucuresti pana cel mai tarziu 09 iunie 2007 inclusiv (data finala de trimitere prin posta).

Primii 5000 de participanti care au trimis un plic valid in perioada promotiei vor castiga premii garantate si fara tragere la sorti: 1.000 de rucsac-uri si 4.000 de gentute. Primii 1000 de participanti in ordinea primirii plicurilor vor castiga cate un rucsac, urmatorii 4000 de participanti in ordinea primirii plicurilor vor castiga cate o gentuta. Cu cat mai multe plicuri trimise, cu atat mai multe premii castigate.

Art. 5. CONDITII DE VALIDITATE

Validarea plicurilor participante

Pentru ca un plic participant sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

- plicul sa contina 5 (cinci) coduri de bare de pe cinci ambalaje Pom Bar participante la promotie;

- plicul sa contina urmatoarele informatii scrise lizibil: nume, prenume, adresa postala de domiciliu completa, localitatea, telefon;

- Plicul sa fie trimis la OP 10 - CP 20 Bucuresti.

Premiile se vor trimite catre castigatori prin posta pe baza datelor personale si a adresei postale de domiciliu, comunicate de catre acestia in plic, in termen de 30 zile calendaristice din data validarii acestora. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care participantii desemnati castigatori au transmis eronat datele solicitate sau nu s-au deplasat la oficiul postal de care apartin pentru ridicarea premiului. Premiul se va trimite prin posta o singura data, iar in cazul in care un castigator solicita retrimiterea premiului prin posta, aceasta se va face pe cheltuiala respectivului castigator.

Premiile se vor trimite prin posta cu confirmare de primire, caz in care castigatorii vor fi avizati de catre posta pentru a-si ridica premiul de la oficiul postal din raza domiciliului. In cazul in care castigatorul este minor, parintele poate ridica coletul de la posta in baza actului de identitate si certificatului de nastere al copilului minor sau pe baza unei declaratii notariale care confirma ca parintele care ridica premiul in numele minorului este tutorele legal al acestuia.

Art. 6. PREMIILE PROMOTIEI

In cadrul acestei promotii se vor acorda urmatoarele premii:

- 1,000 rucsac-uri

- 4,000 gentute

Valoarea totala bruta a premiilor promotiei este de 25,409 RON.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

Art. 7. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a câstigatorului.

Art. 8. REGULAMENTUL PROMOTIEI

Regulamentul oficial al promotiei "Pom Bar te invata pasii spre vacanta!" este disponibil in mod gratuit la adresa www.pombar.ro si www.regulamentepromotii.ro iar informatiile despre participarea la promotie se pot obtine la Infoline 021-209.46.73 (numar cu tarif normal) de luni pana vineri intre orele 09:00-18:00, fara sarbatori legale.

Art. 9. DIVERSE

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru plicurile deteriorate, ilizibile, incomplete si pentru materialele promotionale legate de promotie aflate in magazine dupa terminarea promotiei. Organizatorul are dreptul de a invalida plicurile care contin informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta), care au adresa ilizibila si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la art. 5.

Art. 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Expedierea unui plic la adresa promotiei în scopul participarii la aceasta, prezuma cunoasterea regulamentului si consimtamantul expeditorului (in cazul minorilor, consimtamantul reprezentantilor legali ai acestuia) pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de catre Intersnack Romania SRL care este inregistrat cu notificarea nr. 3613 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Datele colectate si prelucrate in cadrul promotiei vor fi: nume si prenumele, adresa de domiciliu si numarul de telefon fix si/sau mobil, necesare organizatorului pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si atribuirea premiilor catre castigatori. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre S.C. Intersnack Romania SRL, cu sediul in Bvd. Dimitrie Pompei, nr 9-9A, sector 2, Bucuresti.

Intersnack Romania SRL va folosi in viitor datele participantilor cu caracter personal (respectiv numele si prenumele, adresa si numarul de telefon fix si/sau mobil) pentru propriile activitati de marketing. In masura in care nu sunteti de acord ca datele mentionate mai sus sa fie folosite in viitor pentru scopuri de marketing, va rugam sa precizati acest lucru in plicul trimis pentru participarea la promotie.

Organizatorul se obliga ca datele cu caracter personal mentionate mai sus sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia More Results Marketing care este operatorul de marketing direct al Intersnack Romania SRL, respectand dreptul participantilor de a opta cu privire la folosirea datelor sale pentru operatiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus.

La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului S.C. Intersnack Romania SRL, cu sediul in Bvd. Dimitrie Pompei, nr 9-9A, sector 2, Bucuresti, acesta se obliga:

- sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

- sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

Art. 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 
Link site: www.pombar.ro  
Vezi lista castigatori  
Acesta promotie este valabila de la 2007-05-02 si expira la 2007-06-09  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24