home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  97
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  32
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Tomi - Castiga 1 Wii in fiecare zi!- campanie facebook  
Acceseaza pagina oficiala de Facebook a Tomi: http://www.facebook.com/pages/Tomi/181731141871834, inscrie-te in concurs si poti castiga una dintre cele 3 console Wii!  
 

 
Regulament: Regulamentul concursului  Castiga 1 Wii in fiecare zi!” 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul campaniei promotionale pe facebook “Castiga 1 Wii in fiecare zi! ”  este S.C Productie  Ardealul SRL. cu sediul central in Bucuresti, Str. Copilului 14-18, et.1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/15618/2006, cod unic de inregistrare  RO 6832411 , fiind operator de date cu caracter personal nr. 5089 , ("Organizatorul").Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Prevederile regulamentului oficial al concursului sunt acceptate in momentul inregistrarii in acest concurs prin inscrierea a orice fel de continut pe pagina de Facebook a Tomi.Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe website-ul http://www.facebook.com/pages/Tomi/181731141871834, pe întreaga durată a Concursului potrivit celor mentionate în Secţiunea 2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de facebook Tomi http://www.facebook.com/pages/Tomi/181731141871834.

SECŢIUNEA 2.  ZONA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Romaniei, online, prin intermediul site-ului www.facebook.com . Concursul începe pe data de 10 martie 2011 ora 00:00 şi se încheie pe data de 23 aprilie 2011, ora 24:00.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa toti utilizatorii de Facebook care au varsta de 13 ani implinita la data inceperii concursului. Ne rezervam dreptul de a elimina din concurs in orice moment si fara nicio notificare prealabila, orice concurent suspect de fraudare a concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest regulament in functie de alti factori care pot interveni in derularea concursului si se obliga de a publica pe pagina de Facebook "Tomi", posibilele modificari survenite asupra prezentului regulament.

SECŢIUNEA 4.  MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru înscrierea în acest concurs, participanţii trebuie să urmeze urmatorii paşi:·          Sa aiba un cont activ pe Facebook inainte de data inceperii·          Să acceseze pagina oficiala de Facebook a Tomi: http://www.facebook.com/pages/Tomi/181731141871834  ·          In perioada 10 Martie 2011 – 30 Aprilie 2011, da "Like" aplicatiei, parcurge instructiunile,  incarca o poza haioasa cu ketchup-ul TOMI, si invita-ti cat mai multi prieteni sa  dea LIKE la poza ta. Cei ai caror poze aduna minim 100 de LIKE-uri vor intra in tragerea la sorti de la finalul campaniei, pentru una dintre cele 3 console Wii Sports Resort Pack. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude acele materiale cu conţinut vulgar sau care fac trimitere evidentă la anumite persoane fizice sau juridice într-un mod care ar putea  prejudicia în orice mod persoanele în cauză.Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona acei participanti suspecti de frauda, care vor incerca sa-si sporeasca sansele de castig prin diferite actiuni.SECŢIUNEA 5.    DESCRIEREA PREMIILOR ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Cei ai caror poze aduna minim 100 de LIKE-uri intra in tragerea la sorti de la finalul campaniei ce are ca premii 3 console WII Sports Resort Pack.
Premiile acordate: 3 Console Wii Sports Resort Pack.
Premiile se vor acorda perechii în urma numărării like-urilor primite din partea utilizatorilor facebookValoarea totală a premiilor acordate este de 1977 RON (fara TVA).

Nu se va acorda contravaloarea premiilor în bani şi nici nu se pot schimba parametrii premiilor oferite. De asemenea, câştigatorii nu vor putea să ofere premiul altei persoane, premiul fiind netransmisibil. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru cazurile în care câştigătorii au furnizat date sau informaţii incorecte.

SECTIUNEA 6. ANUNŢAREA CĂŞTIGĂTORILOR ŞI VALIDAREA PREMIILORÎn conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publică lista cu numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui Concurs. Lista câştigătorilor va fi afişată pe pagina de facebook in maxim 5 zile lucrătoare de la validarea câştigătorilor, incepand cu data de 02 mai 2011 in cadrul sectiunii “Castigatori”. In plus, fiecare dintre cei 3  castigatori, vor fi notificati pe adresa de e-mail cu care s-au inregistrat pe Facebook. In cazul in care unul dintre castigatori nu indeplineste conditiile acestui regulament, va fi inlocuit de urmatorul participant care intruneste conditiile de participare "Tomi".
Castigatorii vor avea obligatia de a trimite o copie scanata a cartii de identitate, plus datele la care sa poata fi contactati (numar de telefon fix sau mobil) pentru a fi validati si a li se comunica modalitatea de intrare in posesie a premiului, in termen de maxim 5 zile de la primirea emailului de notificare, la adresa de mail concurstomi@orklafoods.ro. Orice document primit după acest termen nu va fi luat în considerare. Premiile rămase nevalidate nu se vor mai acorda, acestea vor rămâne în posesia Organizatorului. Premiile vor fi expediate prin curier in maxim 14 zile de la validarea castigatorilor. Premiile vor fi insotite de un proces verbal de predare-primire. Predarea premiilor se face exclusiv castigatorului altfel acestea se returneaza.

SECŢIUNEA 7. TAXE
Organizatorul Promoţiei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale. De la data transferului premiului în posesia câştigătorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin câştigătorului.
  • Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru participarea la promoţie, sau alte cheltuieli).

SECŢIUNEA 8. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE, LIMITAREA RĂSPUNDERII

  • pierderea statutului de câştigător ca urmare a imposibilitaţii contactării persoanei respective (telefonic sau prin e-mail) din motive independente de Organizator.
  • Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de voinţa Organizatorului, respectiv pierderi, întarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului;
  • Situaţiile în care mai multe persoane (participanţi sau nu la promotie) revendică drepturi de autor aferente materialelor transmise de către participanţi (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situaţiile în care materialele respective încalcă orice drepturi / prejudiciază imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in concurs din motive independente de Organizator
  • Imposibilitatea Organizatorului de a contacta câştigătorii, din motive independente de acesta.

SECŢIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Prin înscrierea în cadrul concursului Tomi “Castiga 1 Wii in fiecare zi !”participanţii confirma cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi publicata incepand cu data de 2 Mai 2011 pe pagina de Facebook "Tomi".
Organizatorul, detinand numar de operator de date cu caracter personal nr. 5089 , se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor si castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001. Completarea procesului verbal reprezinta acordul expres al castigatorilor ca datele lor sa fie pastrate si prelucrate de compania SC Productie Ardealul SRL. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: desemnarea castigatorilor Campaniei Promotionale, pastrarea datelor in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii anuale catre Administratia Financiara. Numarul de operator al SC Productie Ardealul SRL este 5089. Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

SECTIUNEA 10.  FORŢĂ MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forţă Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului şi care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Organizatorul, daca invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la concurs, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial al promoţiei va fi disponibil pe pagina de facebook Tomi,  http://www.facebook.com/pages/Tomi/181731141871834  începând cu data de 10 martie 2011. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabila a acestor modificări pe pagina de facebook Tomi http://www.facebook.com/pages/Tomi/181731141871834    Prin participarea la această promoţie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.
Regulamentul Promoţiei va fi disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe întreaga perioadă a Promoţiei  pe pagina de facebook Tomi,  
http://www.facebook.com/pages/Tomi/181731141871834     

S-a solicitat autentificarea prezentului inscris:


ACT ADITIONAL NR. 1

Adus in completarea regulamentului concursului “Castiga 1 Wii in fiecare zi!”autentificat sub nr. 661/09.03.2011 la biroul Notarilor Publici Asociati Boroi


Organizatorul concursului “Castiga 1 Wii in fiecare zi!”, S.C Productie Ardealul SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Copilului 14-18, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu numărul J40/15618/2006, CUI RO6832411 (numita in Regulamentul Oficial “Organizatorul”) a hotarat pe propria raspundere sa realizeze modificari la Regulamentul Oficial al concursului, modificari ce constau in:


1. Rectificarea datei de incheiere a campaniei mentionata la sectiunea 2 , din 23 aprilie 2011, ora 24:00, in 30 aprilie 2011, ora 24:00.
2. Modificarea adresei web a paginii de facebook Tomi din http://www.facebook.com/pages/Tomi/181731141871834 in http://www.facebook.com/ketchup.tomi .
3. Mecanismul concursului presupune acumularea de „voturi”, nu „like-uri”; drept urmare, participantii ai caror poze aduna minim 100 de voturi vor intra in tragerea la sorti de la finalul campaniei.

      Celelalte prevederi ale regulamentului raman neschimbate.

 


S.C Productie Ardealul SRL


ACT ADITIONAL NR. 2

Adus in completarea regulamentului concursului “Castiga 1 Wii in fiecare zi!”autentificat sub nr. 661/09.03.2011 la biroul Notarilor Publici Asociati Boroi


Organizatorul concursului “Castiga 1 Wii in fiecare zi!”, S.C Productie Ardealul SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Copilului 14-18, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu numărul J40/15618/2006, CUI RO6832411 (numita in Regulamentul Oficial “Organizatorul”) a hotarat pe propria raspundere sa realizeze modificari la Regulamentul Oficial al concursului, ce constau in:

1. Rectificarea continutului Sectiunii 5 a regulamentului oficial al campaniei. In urma rectificarii, sectiunea 5 devine:

SECŢIUNEA 5.    DESCRIEREA PREMIILOR ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Cei ai caror poze aduna minim 100 de voturi intra in tragerea la sorti de la finalul campaniei ce are ca premii 3 console WII Sports Resort Pack.
Premiile acordate: 3 Console Wii Sports Resort Pack.

2. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor premiilor va avea loc in data de 03 mai 2011. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti  manuala din urna la care vor participa toti inscrisii care au adunat minim 100 de voturi in timpul campaniei. Organizatorul va nota pe biletele datele participantilor care indeplinesc conditiile de participare la extragere si le va introduce intr-un bol in vederea extragerii castigatorilor.
 Pentru desemnarea castigatorilor, se va realiza 1 tragere la sorti, in data de 03 mai 2011. Extragerea se va realiza in prezenta unui reprezentant al Organizatorului si a unui avocat care va atesta realizarea extragerii.
3. Lista câştigătorilor va fi afişată pe pagina de facebook in maxim 5 zile lucrătoare de la validarea câştigătorilor, incepand cu data de 04 mai 2011 in cadrul sectiunii “Castigatori”.


      Celelalte prevederi ale regulamentului raman neschimbate.


 
Acesta promotie este valabila de la 2011-03-10 si expira la 2011-04-30  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24