home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  26
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Ferrero - „Ferrero – Cora Aniversar 2015”  
Cumpara orice produs sau combinație de produse participante dintre cele detaliate in regulamentul Campaniei Promotionale si ai sansa de a castiga.
 

 
Regulament:
S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
„Ferrero – Cora Aniversar 2015”
Campanie promoţională pentru consumatori
Perioada de desfăşurare a campaniei: 2, 3, 9 și 10 octombrie 2015

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania promoţională „Ferrero – Cora Aniversar 2015” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de FERRERO ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 14, City Gate - Turnul Sud, România, CUI 18621132, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7003/2006 și la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 8695, telefon 021 528 22 00, denumită în continuare „Organizator” sau „FERRERO ROMÂNIA”. 

(2) Campania se derulează prin intermediul agenţiilor de publicitate FCB BUCHAREST S.R.L., cu sediul în București, str. Barbu Văcărescu nr. 137A, parter, sector 2 și punct de lucru în București, Intrarea Rigas nr. 31bis, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1365/1997, având CUI RO 9226215, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 16554, telefon 0212314092, fax 0212314062, având inclusiv calitatea de persoană împuternicită potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, denumită în continuare "Agenția FCB Bucharest" și  Smartpoint Consulting S.R.L., cu sediul social în București, str. Splaiul Unirii nr.33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3792/25.02.2005, cod fiscal RO 17290596, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 15830, având inclusiv calitatea de persoană împuternicită potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, denumită în continuare "Agenția Smartpoint". 
Agenția FCB Bucharest și Agenția Smartpoint sunt denumite în continuare colectiv "Agențiile".

(3) Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), obligatoriu pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, inclusiv durata şi datele/termenele/orele stipulate în Regulamentul Oficial pe parcursul desfăşurării Campaniei, prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 de ore de la aducerea la cunoştinţa publicului, prin afişare în magazinele participante la Campanie şi/sau prin publicare pe site-ul www.regulamentepromotii.ro. 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
(1) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în zilele 2, 3, 9 și 10 octombrie 2015 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”), în magazinele Cora din Bucuresti, Constanta, Drobeta Turnu Severin, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Ploiesti, specificate mai jos (denumite în continuare „Locaţiile participante”): 
Cora Lujerului;
Cora Pantelimon;
Cora Sun Plaza;
Cora Alexandriei;
Cora Ploiești;
Cora Bacău;
Cora Baia-Mare;
Cora Cluj –Napoca;
Cora Drobeta Turnu Severin;
Cora Constanța Brătianu;
Cora Constanța City Park.

(2) Perioada de activare a promoterilor în toate Locaţiile participante se încadrează strict în zilele şi orele descrise în orarul de mai jos: 

Zile de activare Interval orar
02.10.2015 17:00 - 21:00
03.10.2015 10:00 – 20:00
09.10.2015 17:00 - 21:00
10.10.2015 10:00 – 20:00

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Campania este adresată tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau reşedinţa în România, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei, care achiziţionează din Locaţiile participante produse participante la Campanie, în Perioada Campaniei, conform celor specificate în Secţiunea 3, respectiv Secțiunea 6, și care respectă termenii și condițiile Regulamentului Oficial.

(2) La prezenta Campanie nu au dreptul să participe persoanele fizice autorizate, angajaţii FERRERO ROMÂNIA, ai Agenţiei şi ai celorlalte agenţii implicate, după caz, precum şi membrii de familie ai acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie). 

(3) Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către participanți a prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
(1) Este considerat „Produs participant” orice produs sau combinație de produse participante dintre cele detaliate mai jos, cu gramaj (total) de minimum 100 grame, comercializate în oricare dintre Locațiile participante. Produsele participante sunt:
Mon Cheri T5 (52,2g);
Mon Cheri T15 (157,5g);
Pocket Coffee T18 (225g);
Pocket Coffee T5 (62,5g);
Raffaello T4 (40g);
Raffaello Pochette (100g);
Raffaello T15 (150gr);
Raffaello T23 (230 gr); 
Rocher T4 (50g);
Ferrero Rocher T16 (200g);
Ferrero Rocher T24 (300g);
Ferrero Collection (172g);
Ferrero Prestige (246g).

(2) Campania se desfăşoară în limita stocului de Produse participante disponibil la raft în fiecare din Locaţiile participante specificate în Secţiunea 3.

(3) După data încheierii Campaniei Produsele participante descrise mai sus își pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavând nicio răspundere sau obligație față de consumatorii care achiziționează asemenea produse după data încetării Campaniei sau în alte zile decât cele expres menționate în Regulamentul Oficial.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Pentru a participa la prezenta Campanie și a câștiga unul dintre premiile oferite, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism: 
a) Să achiziţioneze în Perioada Campaniei, exclusiv într-una din zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (2) de mai sus, mai precis în zilele de 2, 3, 9 sau 10 octombrie 2015, din oricare Locație participantă, minim un Produs participant la Campanie (cu un gramaj minim de 100 grame), specificat pe același bon fiscal (conform Secţiunii 5 alin. (1) a prezentului Regulament Oficial). 
b) Să se prezinte, în zilele şi în intervalul orar precizat în cadrul Secțiunii 3, alin. (2), la standul Ferrero special amenajat după linia caselor de marcat, din fiecare Locaţie participantă şi să prezinte promoterilor bonul fiscal ce atestă achiziţionarea unui Produs participant/unor Produse participante conform Regulamentului Oficial. 
c) După validarea bonului de către promoteri, participanţii vor fi invitaţi să îşi aleagă un card răzuibil. Dacă participanții la prezenta Campanie achiziționează mai multe Produse participante pe același bon fiscal, cu gramaj total multiplu de 100 grame, pentru fiecare 100 grame de Produs participant astfel achiziționat, participantul va primi câte un card răzuibil. Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie să fie emis în Perioada Campaniei și doar într-una din zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3, alin. (2) de mai sus, în Locaţia participantă respectivă, să ateste achiziţionarea de Produse participante cu gramaj total de minim 100 grame şi să nu aibă înscrisă nicio menţiune legată de acordarea anterioară, pe baza sa, a vreunui card răzuibil în cadrul acestei Campanii. Cardurile răzuibile vor fi acordate în limita stocului de carduri disponibil în fiecare Locaţie participantă, numai în zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3, alin. (2) de mai sus.
În momentul oferirii cardului promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsul participant/Produsele participante pentru care s-a oferit cardul, cu mențiunea „acordat card”. În cazul în care pe baza aceluiaşi bon fiscal sunt achiziţionate Produse participante cu gramaj total multiplu de 100 grame se va menționa „acordat x carduri (număr carduri acordate pe baza acestui bon fiscal)”.
d) Să răzuiască cardul primit pentru a citi mesajul şi a afla dacă a câştigat unul dintre premiile ce se acordă pe bază de card răzuibil în cadrul Campaniei. Participanții au șansa să câștige unul dintre următoarele premii descrise în cadrul Secțiunii 7: a) un voucher pentru două persoane la restaurant sau b) o pungă personalizată Ferrero. 
e) În cazul cardurilor câştigătoare, participantul trebuie să prezinte cardul răzuit promoterilor de la standul Ferrero, în perioada de activare a acestora, expres menţionată în cadrul Secțiunii 3, alin. Premiilevor fi acordate de către promoteri pe loc, în limita stocului de astfel de premii disponibil în Locaţia participantă respectivă. 
Nu toate cardurile răzuibile sunt câştigătoare. 

(2) Un participant la prezenta Campanie va putea primi un număr nelimitat de carduri răzuibile, dacă face dovada achiziţionării, în Perioada Campaniei, a numărului minim corespunzător cerut de Produse participante pentru fiecare card în parte, în conformitate şi cu respectarea prevederilor Regulamentului Oficial. Cu toate acestea cardurile vor fi acordate în limita stocului de carduri disponibil la standul Ferrero din fiecare Locație participantă, întrucât numărul total de carduri emise de Organizator este limitat. 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii sunt cele prezentate în tabelul următor:

Tip premiu Număr total de premii Valoarea individuală (RON, cu TVA inclus) Valoarea totală (RON, cu TVA inclus)
Premii acordate pe bază de card răzuibil, pe loc, în limita stocului disponibil de astfel de premii la standul Ferrero
Voucher pentru două persoane la restaurant 11 372 4.092
Pungă personalizată Ferrero 2.200 2,96 6.512
Total 10.604

(2) Valoarea comercială totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 10.604 RON, TVA inclus.

(3) Condiții aplicabile premiilor constând în vouchere: 
- Fiecare câștigător al unui voucher va putea beneficia exclusiv de serviciile ce fac obiectul voucherului respectiv, nu de alte servicii sau contravaloarea în bani a voucherului. Fiecare voucher va putea fi utilizat exclusiv în restaurantul menționat pe acesta.  Restaurantele selectate sunt detaliate în Anexa 1 la regulament. 
- Voucherul poate fi utilizat până la data de 30 noiembrie 2015.
- Dacă prețul serviciilor de care câștigătorul beneficiază efectiv din partea furnizorului agreat, conform notei de plată aferente consumației câștigătorului, depășește valoarea voucherului, câștigătorul va efectua plata diferenței din surse proprii.
- Un voucher este valabil pentru plata unei singure comenzi/sesiuni (masă), confirmată de un singur bon fiscal aferent respectivelor servicii, neputând fi folosit pentru plata mai multor bonuri fiscale/unor servicii din momente diferite. 
- Dacă valoarea voucherului depășește suma înscrisă pe bonul fiscal emis de furnizor, Organizatorul/Agenția/furnizorul care asigură serviciile respective nu va rambursa diferența de bani care nu a fost utilizată;
- Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care, din motive ce țin de persoana câștigătorului sau localizarea acestuia, acesta din urmă nu poate beneficia/nu beneficiază efectiv de serviciile ce fac obiectul voucherului (spre exemplu: câștigătorul nu poate beneficia în localitatea de domiciliu de serviciile ce fac obiectul premiului și prin urmare trebuie să se deplaseze într-o altă localitate, mai apropiată sau mai îndepărtată; câștigătorul nu poate beneficia/comanda serviciile înscrise pe voucher în perioada de valabilitate a voucherului etc.);   
- Orice costuri costuri/taxe conexe (costuri de  transport de la domiciliu până la restaurant în funcţie de furnizorul de servicii ales de câştigător etc.), vor fi suportate exclusiv de către câştigător din surse (venituri) proprii.

(4) Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor participante la Campanie). Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. În cadrul prezentei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii. Premiile astfel cum sunt prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

(1) Anunţare
Premiile vor fi acordate, pe loc, în Locaţiile participante, la standul de premii Ferrero, de către promoteri. Pentru a primi acest premiu participanţii au obligaţia de a prezenta promoterilor cardul răzuit câştigător şi bonul fiscal care atestă achiziţionarea de Produse participante conform condiţiilor din prezentul Regulament Oficial, spre validare.
 
(2) Validare
Bonul fiscal trebuie să fie emis în Perioada Campaniei exclusiv într-una dintre zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3, alin. (2) de mai sus, să ateste achiziţionarea de Produse participante cu gramaj de minim 100 grame şi să nu aibă înscrisă nicio menţiune legată de acordarea anterioară, pe baza sa, a vreunui card răzuibil în cadrul acestei Campanii. În momentul oferirii cardului răzuibil, promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsul participant pentru care s-a oferit cardul, cu menţiunea „acordat card”. În cazul în care pe bonul fiscal sunt achiziţionate Produse participante cu gramaj total multiplu de 100 grame se va menţiona „acordat x carduri (număr carduri acordate pe baza acestui bon)”.

(3) Acordarea premiilor
În momentul predării premiului de către promoter participantului i se vor solicita numele, prenumele şi numărul de telefon şi va semna în dreptul acestora, consemnând faptul că a intrat în posesia premiului. 


SECŢIUNEA 9. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE
(1) Bonurile fiscale sau cardurile răzuibile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, conţin ştersături, cât şi orice imitaţie prin orice metode sunt nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Organizatorul prezentei Campanii, precum şi Agenţiile implicate în Campanie, nu îşi asumă nicio răspundere pentru astfel de bonuri fiscale/carduri (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate etc.) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie şi nici nu vor putea fi obligaţi să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/carduri, care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial.


SECŢIUNEA 10. RĂSPUNDEREA
(1) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi considerat parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiilor nu va afecta principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial şi prezintă documentele corespunzătoare. Din momentul primirii premiilor de către câştigător Organizatorul nu mai răspunde de integritatea acestora.

(2) Organizatorul Campaniei va acorda premii numai participanţilor care au luat parte la Campanie şi care sunt validaţi conform mecanismului descris în Secţiunea 9, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

(3) În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul/Agenţiile îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul/Agenţiile constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator/Agenţii în legătură cu acesta.

(4) Organizatorul şi Agenţiile nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care participanţii comunică date şi informaţii incorecte sau incomplete, astfel încât din această cauză participanţii respectivi nu vor putea fi contactaţi şi/sau validaţi ori nu vor putea fi identificaţi fără orice dubiu, sau situațiile în care consumatorii achiziţionează în Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie. Organizatorul sau Agenţiile au dreptul de a invalida/anula cardurile/bonurile fiscale care conţin informaţii false ori vădit eronate şi/sau care nu îndeplinesc condiţiile impuse pentru validitatea acestora prin prezentul Regulament Oficial. Organizatorul şi Agenţiile îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile la tragerea la sorţi din cadrul Campaniei.

(5) Organizatorul şi/sau Agenţiile sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei şi/sau a Organizatorului/Agenţiilor ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul şi Agenţiile îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul participanţilor orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant pentru întreaga Perioadă a Campaniei şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
(1) FERRERO ROMÂNIA prin intermediul Agenţiilor, în calitate de împuterniciţi ai Organizatorului, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 8695.

(2) Datele cu caracter personal ce vor fi colectate în cadrul acestei Campanii prin intermediul Agenţiei Smartpoint nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor şi partenerilor contractuali ai Organizatorului şi a cazurilor în care Organizatorul şi/sau împuterniciţii Organizatorului trebuie să respecte obligaţii impuse de legislaţia în vigoare. 

(3) Prin înscrierea în Campanie şi oferirea de date cu caracter personal, participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Campaniei şi îşi exprimă acordul expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter personal să ie prelucrate şi să intre într-o bază de date administrată de Organizator şi împuterniciții acestuia. 

(4) Datele oferite de participanții la Campanie vor fi prelucrate de către FERRERO ROMÂNIA şi de către împuterniciții săi şi vor putea fi folosite de către aceștia: (i) în vederea supravegherii desfășurării şi urmăririi desfășurării corecte a Campaniei, în vederea îmbunătățirii de către FERRERO ROMÂNIA a produselor şi serviciilor oferite, precum şi a administrării relației cu clienții săi; (ii) în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate (inclusiv marketing direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale prin e-mail, sms, poştă sau alte mijloace de comunicare directă; (iii) pentru efectuarea de statistici; (iv) în vederea întreprinderii de alte activități de către FERRERO ROMÂNIA, permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări separate exprese din partea participanților. 

(5) Organizatorul şi Agenţiile garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

(6) Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Ferrero România S.R.L., la următoarea adresă: Piaţa Presei Libere nr. 3-5, City Gate – Turnul Sud, etaj 14, sector 1, Bucureşti, în atenția Departamentului de Marketing.

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE
(1) Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câştigătoare, cu excepţia celor prevăzute de lege exclusiv în sarcina acestuia.

SECŢIUNEA 13. FORŢĂ MAJORĂ
(1) Forţă Majoră este evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de către Organizator şi care îl împiedică pe acesta să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial desfăşurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul nu îşi asumă în niciun fel obligaţia de a prelungi Campania cu o perioadă corespunzătoare duratei evenimentului de forţă majoră, nici de a modifica orarul de desfăşurare ori Locaţiile participante ca urmare a apariţiei unui eveniment de forţă majoră.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfăşurarea Campaniei, pentru motive independente de voinţa sa sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiţii optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei, prin afişarea în Locaţiile participante la Campanie şi/sau prin publicare pe site-ul www.regulamentepromotii.ro.

SECŢIUNEA 14. LITIGII
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.

(2) Eventualele sesizări sau reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: FCB Bucharest, str. Barbu Văcărescu nr.137A, parter, sector 2, București, în termen de 10 zile de la încheierea Campaniei, conform prevederilor Regulamentului Oficial. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio sesizare sau reclamaţie.

(3) Eventualele sesizări/reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/reședința, precum şi alte date necesare pentru identificarea reclamantului;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază sesizarea/reclamaţia.
Sesizările/reclamaţiile se vor soluționa în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin participarea la această Campanie participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 

(2) Regulamentul Oficial de participare/desfăşurare al Campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant printr-o solicitare scrisă trimisă către FCB Bucharest SRL, str. Barbu Văcărescu nr.137A, parter, sector 2, București, sau pe site-ul www.regulamentepromotii.ro.

(3) Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate cu și completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Anexa 1

Lista restaurantelor în care pot fi utilizate voucherele este următoarea:

Oras Denumire restaurant
Bucuresti Embassy 18
Constanta New Pizzico
Drobeta Turnu Severin 16-50
Cluj-Napoca Baracca
Baia Mare Le Bistrot
Bacau Bachus Bistro
Ploiesti SKY(in orasul Paulesti)
 
 
 
 
ACT ADITIONAL NR. 1

La regulamentul Campaniei Promotionale ” Ferrero – Cora Aniversar 2015” , autentificat cu nr. 280 din 01.10.2015 la Birou Individual Notarial Notarem


Organizatorul Campaniei Promotionale  „Ferrero – Cora Aniversar 2015”, Societatea FERRERO ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Piața Presei Libere nr. 3-5, et. 14, City Gate - Turnul Sud, România, CUI 18621132, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7003/2006, hotaraste sa realizeze modificari la Regulamentul Oficial al Campaniei, ce constau in:

 
 1. Se completeaza sectiunea 7.3 cu urmatoarele precizari:
 " Organizatorul va contacta fiecare câștigător al unui voucher, în maxim 7 zile de la data la care a fost acordat, pentru informarea acestuia în legătură cu detaliile necesare efectuarii  rezervarii la restaurantul la care câștigătorul își poate folosi voucherul. Castigatorii voucherelor pot suna la restaurant pentru rezervare abia dupa ce un reprezentant al Organizatorului ii contacteaza telefonic sau prin e-mail".
 2. Se modifica restaurantele in care se pot valorifica voucherele acordate in  orasele Ploiesti si Baia Mare, mentionate in Anexa 1 la regulament. Noile restaurante sunt: Cinque Terre, Strada Ana Ipătescu, nr.3, Ploiesti si Lumiere, Piata Libertatii nr. 3, Baia Mare.

 


Toate celelalte prevederi ale regulamentului raman neschimbate. 


 
Acesta promotie este valabila de la 2015-10-02 si expira la 2015-10-10  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24