home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  26
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
Nutella - Crăciunul nu a avut niciodată un gust atāt de bun!  
Achizitioneaza în Perioada Campaniei, exclusiv într-una din zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Sect. 3 din Regulamentul Campaniei, din oricare Locație participantă, cel puţin un Produs participant la Campanie si poti fi unul dintre castigatori!  


 

 
Regulament:

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
„Crăciunul nu a avut niciodată un gust atât de bun!”
Campanie promoţională pentru consumatori
Perioada de desfăşurare a campaniei: 25-26 noiembrie și 9-10 decembrie 2017

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania promoţională „Crăciunul nu a avut niciodată un gust atât de bun!” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de FERRERO ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sector 2, București, România, CUI 18621132, atribut fiscal RO, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/7003/2006 și la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 8695, care deține conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și cu celelalte norme aplicabile în materie, telefon 021 528 22 00, denumită în continuare „Organizator” sau „FERRERO ROMÂNIA”.

(2) Campania se derulează prin intermediul agenţiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bd. Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 4, ap. 18, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/3792/2005, CUI 17290596, atribut fiscal RO, şi la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 15830 , telefon + 4 031 805 3911, fax + 4 031 805 3913, denumită în continuare „Agenţia”, având inclusiv calitatea de persoană împuternicită potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

(3) Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), obligatoriu pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, inclusiv durata şi datele/termenele/orele stipulate în Regulamentul Oficial pe parcursul desfăşurării Campaniei, precum și dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Campaniei, prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de cel puțin 24 de ore de la aducerea la cunoştinţa publicului, prin afişare în magazinele participante la Campanie şi/sau prin publicare pe site-ul www.regulamentepromotii.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
(1) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Campania este organizată şi se desfăşoară, pe teritoriul României, exclusiv în zilele de 25-26 noiembrie și 9-10 decembrie 2017 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”), exclusiv în locațiile Auchan, Cora, Carrefour si Mega Image menţionate expres în prezentul Regulament Oficial (denumite în continuare „Locaţiile participante”). Lista tuturor Locaţiilor participante și a zilelor din Perioada Campaniei aplicabile exclusiv fiecărei Locații participante în parte poate fi vizualizată mai jos:


Nr. Crt. Magazine Carrefour Adresa Data activare
1 Carrefour Militari Autostrada Bucureşti-Piteşti km. 11,4, sector 6, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
2 Carrefour Colentina Șos. Colentina 426-426A, sector 2, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
3 Carrefour Berceni Bd. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
4 Carrefour Vitan Șos. Vitan-Bârzești nr. 7A, sector 3, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
5 Carrefour Unirii Bd. Corneliu Coposu nr. 2, sector 3, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
6 Carrefour Chitila Colosseum Str. Chitilei nr. 284, sector 1, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
7 Carrefour Mega Mall Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
8 Carrefour Orhideea Splaiul Independenței nr. 210-210B (Grozăvești), sector 6, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
9 Carrefour Băneasa Șoseaua București-Ploiești nr. 44A, sector 1, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
10 Carrefour Vulcan Str. Mihail Sebastian nr. 88, sector 5, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
11 Carrefour Park Lake Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
12 Carrefour Ploieşti DN1B, km. 6, comuna Blejoi, jud. Prahova 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
13 Carrefour Brașov Calea Bucureşti nr.107, Braşov, jud. Braşov 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
14 Carrefour Piteşti Intersecția DN 65 B cu A1, comuna Bradu, județul Argeș 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
15 Carrefour Sibiu DN 1 KM 306, Comuna Șelimbăr în cadrul Centrului Comercial Shopping City Sibiu 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
16 Carrefour Tg. Jiu Str. Termocentralei nr. 10, Târgu Jiu, jud. Gorj 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
17 Carrefour Cluj Centrul Comercial Polus Carrefour Cluj DN1, str. Avram Iancu, nr. 492 - 500 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
18 Carrefour Oradea Lotus Str. Nufărului nr. 30, Oradea, jud. Bihor 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
19 Carrefour Oradea Era Calea Aradului nr. 62, jud. Bihor 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
20 Carrefour Constanţa Bd. Tomis nr. 391, Constanţa 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
21 Carrefour Galaţi Bd. George Coșbuc nr. 251, Galați 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
22 Carrefour Buzău Bulevardul Unirii nr. 232, Buzău 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
23 Carrefour Brăila DN21, Sat Vărsătura, Comuna Chişcani, jud. Brăila 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
24 Carrefour Iaşi Era Șoseaua Păcurari nr. 121, Iaşi, jud. Iași 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
25 Carrefour Iaşi Felicia Centrul Comercial Carrefour Felicia Baza 3, Str. Bucium nr. 36, Iaşi, jud. Iași 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
26 Carrefour Suceava Calea Unirii nr. 27 B, Suceava, jud. Suceava 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
27 Carrefour Focşani Calea Moldovei nr. 32, Focşani, jud. Vrancea 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
28 Carrefour Botoşani Bd. Mihai Eminescu nr. 2, Botoşani, jud. Botoşani 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
29 Carrefour Drobeta Bd. Aluniș, Zona Aeroport, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinți 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
30 Carrefour Timişoara Calea Șagului nr. 100, Timişoara, jud. Timiș 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
31 Carrefour Veranda Str. Ziduri Moși nr. 23, sector 3, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
32 Carrefour Piatra Neamţ Bd. Decebal nr. 79, Piatra Neamţ, jud. Neamţ 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   
Nr. Crt. Magazine Auchan Adresa Data activare
1 Auchan Titan Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 33a, sector 3, București 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
2 Auchan Militari Șos. Colentina 426-426A, sector 2, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
3 Auchan Berceni Bd. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4, Bucureşti 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
4 Auchan Cotroceni Str. Vasile Milea nr. 4, București, sector 6 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
5 Auchan Drumul Taberei Str. Brașov nr. 25, intrarea prin Bd. 1 Mai, sector 6, București 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
6 Auchan Pallady Bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3, București    25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
7 Auchan Vitan Calea Vitan nr. 236,  sector 3, București 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
8 Auchan City Crângași Bd. Constructorilor nr. 16a, sector 6, București 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
9 Auchan Baia Mare Bd. București nr. 144, Baia Mare, jud. Maramureș 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
10 Auchan Bacău Bd. Republicii nr. 181, Bacău, jud. Bacău 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
11 Auchan Brașov Coresi Coresi Shopping Resort, str. Zaharia Stancu nr. 1, Brașov, jud. Brașov 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
12 Auchan City Brașov Șos. Cristianului nr. 5,  Brașov , jud. Brașov 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
13 Auchan Cluj Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, Cluj Napoca (în Iulius Mall), jud. Cluj 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
14 Auchan Cluj Iris Bd. Muncii nr. 1- 15, Cluj-Napoca, jud. Cluj 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
15 Auchan Constanța Bd. Aurel Vlaicu nr. 220, Constanța (în Maritimo Shopping Center), jud. Constanța 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
16 Auchan City Constanța Sud Șos. Mangaliei nr. 195a,  Constanța, jud. Constanța 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
17 Auchan Craiova Calea București nr. 80, Craiova (în Electroputere Parc), jud. Dolj 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
18 Auchan Craiovița Calea Severinului nr. 5a, Craiova, jud. Dolj 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
19 Auchan Deva Calea Zarandului nr. 87, Deva, jud. Hunedoara 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
20 Auchan Galați Bd. Galați nr. 3a, Galați, jud. Galați 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
21 Auchan City Iași Str. Palas nr. 5c, Iași (în Palas Iași), jud. Iași 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
22 Auchan Oradea Str. Ogorului nr. 171,  Oradea, jud. Bihor 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
23 Auchan Pitești Bradu Comuna Bradu, Sat Geamăna, DN 65 B nr. F4, jud. Argeș 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
24 Auchan Pitești Gavana Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Pitești, jud. Argeș 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
25 Auchan Ploiești Comuna Blejoi, Sat Blejoi nr. 1200, jud. Prahova 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
26 Auchan Satu Mare Drumul Careiului DN 19 nr. 77-79, Satu Mare, jud. Satu Mare 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
27 Auchan Sibiu Shopping City Sibiu, DN1, Km 306, Șelimbăr, jud. Sibiu 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
28 Auchan Suceava Calea Unirii nr. 22, Suceava (în incinta Iulius Mall), jud. Suceava 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
29 Auchan Târgu Mureș Str. Gheorghe Doja nr. 243, Tg.  Mureș , jud. Mureș 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
30 Auchan City Târgu Mureș Sud Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 291, Târgu Mureş, jud. Mureș 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
31 Auchan Timișoara Str. Demetriade nr. 1, Timișoara (în incinta Iulius Mall), jud. Timiş 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
32 Auchan Timișoara Nord Calea Aradului nr. 56, Timişoara, jud. Timiş 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
33 Auchan Timișoara Sud Calea Şagului nr. 223, Com. Giroc, jud. Timiş 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   
Nr. Crt. Magazine Cora Adresa Data activare
1 Cora Alexandriei Șos. Alexandriei nr. 152-154, Sector 5, București 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
2 Cora Bacău Str. Milcov nr. 2-4, Bacău, jud. Bacău 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
3 Cora Baia Mare Str. Victoriei nr. 73, Baia-Mare, jud. Maramureș 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
4 Cora Cluj-Napoca Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 142, Cluj-Napoca, jud. Cluj 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
5 Cora Constanța Brătianu Str. Cumpenei nr. 2 (lângă Pod Butelii), Constanța, jud. Constanța 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
6 Cora Constanța City Park B-dul Alexandru Lăpușneanu, Constanța, jud. Constanța 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
7 Cora Drobeta Str. Constructorului nr. 1 (intrare din Bulevardul Mihai Viteazu, lângă Stadionul Municipal -Târgul Veterani) Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
8 Cora Lujerului Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19, Sector 6, București  25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
9 Cora Pantelimon Șoseaua Vergului nr. 20, Sector 2, București 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
10 Cora Ploiești Str. Calomfirescu nr. 2 (în incinta Mall Afi Palace), Ploiești, jud. Prahova 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
11 Cora Sun Plaza Calea Văcărești nr. 391, Sector 4, București 25-26 noiembrie si 9-10 decembrie
   
Nr. Crt. Magzin Adresa Data activare
1 MI MIHAI BRAVU Strada Mihai Bravu Nr. 294 sector 3 Bucuresti 25-26 noiembrie
2 MI BRANCOVEANU   Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 sector 4 Bucuresti 25-26 noiembrie
3 MI TITAN Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti 25-26 noiembrie
4 MI CRANGASI Calea Crangasi Nr. 29 25-26 noiembrie
5 MI T.PALLADY Strada Theodor Pallady Nr. 73A bl. P4  sector 3 Bucuresti 25-26 noiembrie
6 MI DRUMUL TABEREI Drumul Taberei, Nr. 96, sector 6, Bucuresti 25-26 noiembrie
7 MI COLENTINA OBOR Strada Soseaua Colentina Nr. 3 sector 2 Bucuresti 25-26 noiembrie
8 MI PLOIESTI      Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti 25-26 noiembrie
9 MI FAVORIT Drumul Taberei nr 24,parter, sector 6 25-26 noiembrie
10 MI VALEA OLTULUI Strada Valea Oltului, Nr. 131-137, sector 6, Bucuresti 25-26 noiembrie
   
Cod Magzin Adresa Data activare
1 MI CARTIER LATIN Strada Prelungirea Ghencea Nr. 53 bis, Bragadiru, jud. Ilfov  9-10 decembrie
2 MI DOJA Strada Gh. Doja Nr. 91-93, Ploiesti (Restaurant Vatra Plaiesilor), jud. Prahova  9-10 decembrie
3 MI MILITARI Strada Iuliu Maniu Nr. 51 sector 6 Bucuresti  9-10 decembrie
4 MI DOMNISORI  Strada Domnisori nr. 35, Ploiesti, jud. Prahova  9-10 decembrie
5 MI CEAHLAU Strada Ceahlau Nr. 20 BL. 103  sector 6 Bucuresti  9-10 decembrie
6 MI TINERETULUI Strada Tineretului Nr. 1 sector 4 Bucuresti  9-10 decembrie
7 MI PIATA VITAN Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti  9-10 decembrie
8 MI COMPOZITORILOR Strada 1 Mai Nr. 28 sector 6 Bucuresti  9-10 decembrie
9 MI DOAMNA GHICA Strada Doamna Ghica Nr. 8 BL. 2 SC. PARTER AP.  LOC. sector 2 Bucuresti  9-10 decembrie
10 MI GLORIA Strada Baba Novac Nr. 25 sector 3 Bucuresti  9-10 decembrie


2) Perioada Campaniei aplicabilă în fiecare Locație participantă în parte, respectiv perioada de activare a promoterilor în fiecare Locație participantă se încadrează strict in zilele menționate în lista de mai sus, între orele 11:00-19:00, in zilele de sambata si duminica.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exercițiu, cu domiciliul sau reşedinţa în România, cu vârsta minimă de 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei, și care respectă termenii și condițiile Regulamentului Oficial.

(2) La prezenta Campanie nu au dreptul să participe angajaţii FERRERO ROMÂNIA, ai Agenţiei şi ai celorlalte agenţii implicate, după caz, precum şi membrii de familie ai acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

(3) Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către participanți a prezentului Regulament Oficial.

(4) În afara Perioadei Campaniei sau după data încheierii Campaniei, Produsele participante descrise mai jos își pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul neavând nicio răspundere sau obligație față de consumatorii care achiziționează asemenea produse în afara Perioadei Campaniei sau după data încetării Campaniei.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
(1) Este considerat „Produs participant” la prezenta Campanie orice borcan Nutella, importat și/sau distribuit de Organizator în România și comercializat în oricare dintre Locaţiile participante, cu gramaj de 200, 400, 600 sau 750 de grame.

(2) Campania se desfăşoară în limita stocului de Produse participante disponibil la raft în fiecare dintre Locaţiile participante specificate în Secţiunea 3.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Pentru a participa la prezenta Campanie, participanţii trebuie să respecte următorul mecanism:
a. Să achiziţioneze în Perioada Campaniei aplicabilă Locației participante respective, exclusiv într-una din zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (1) și (2) de mai sus, din oricare Locație participantă, cel puţin un Produs participant la Campanie (definit conform Secţiunii 5 alin. (1) a prezentului Regulament Oficial).
b. Să se prezinte, în zilele şi în intervalul orar precizat în cadrul Secțiunii 3 alin. (1) și alin. (2) aplicabile Locației participante respective, la standul Nutella special amenajat după linia caselor de marcat, din fiecare Locaţie participantă şi să prezinte promoterilor bonul fiscal ce atestă achiziţionarea unui Produs participant conform Regulamentului Oficial.
c. După validarea bonului de către promoteri, participanţii vor fi invitaţi să îşi aleagă un card răzuibil. Dacă la prezenta Campanie se achiziționează mai multe Produse participante, menționate pe același bon fiscal, pentru fiecare Produs participant, care apare pe bonul fiscal prezentat la standul Nutella, participantul va primi câte un card răzuibil, dar nu mai mult de 5 carduri răzuibile, conform prevederilor alin. (2) de mai jos. Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie să fie emis în Perioada Campaniei aplicabilă Locației participante respective, mai precis doar într-una din zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (1) și alin. (2) de mai sus, în Locaţia participantă respectivă, să ateste achiziţionarea a minim un Produs participant şi să nu aibă înscrisă nicio menţiune legată de acordarea anterioară, pe baza sa, a vreunui card răzuibil în cadrul acestei Campanii. Cardurile răzuibile vor fi acordate în limita stocului de carduri disponibil în fiecare Locaţie participantă, numai în zilele de activare a promoterilor conform programului specificat în Secţiunea 3 alin. (1) și alin. (2) de mai sus.
d. În momentul oferirii cardului promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsul participant/Produsele participante pentru care s-a oferit cardul, cu mențiunea „acordat card”. În cazul în care pe baza aceluiaşi bon fiscal sunt achiziţionate mai multe Produse participante, se va menționa „acordat x carduri (unde x reprezinta numărul de carduri acordate pe baza bonului fiscal)”.
e. Să răzuiască cardul primit pentru a citi mesajul şi a afla dacă a câştigat unul dintre premiile ce se acordă pe bază de card răzuibil în cadrul Campaniei. Participanții au șansa să câștige unul dintre următoarele premii descrise în cadrul Secțiunii 7: a) set cutii metalice pentru prăjituri, b) planșă decorare cu spatulă, c) mănușă termoizolantă KitchenCraft, d) set decorare prăjituri KitchenCraft. Nu toate cardurile răzuibile sunt câştigătoare.
f. În cazul cardurilor câştigătoare, pentru a intra în posesia premiului, participantul trebuie să prezinte cardul răzuit promoterilor de la standul Nutella din Locația participante respectivă, în perioada de activare a acestora, expres menţionată în cadrul Secțiunii 3 alin. 1 și alin. 2 de mai sus. Premiile, care nu sunt revendicate pe Perioada Campaniei de la promoterii care au înmânat cardurile respective, nu pot fi revendicate în afara Perioadei Campaniei și nici nu vor putea fi revendicate ulterior încheierii Campaniei, urmând a rămâne în posesia Organizatorului.
g. După înmânarea premiului/premiilor promoterul va solicita participantului respectiv numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, iar participantul va semna în dreptul acestora, consemnând validitatea acestora și faptul că a intrat în posesia premiului/premiilor.

(2) Un participant la prezenta Campanie va putea primi un număr maxim de 5 carduri răzuibile, pe același bon fiscal, pe zi, dacă face dovada achiziţionării, în Perioada Campaniei, a numărului minim corespunzător cerut de Produse participante pentru fiecare card în parte, în conformitate şi cu respectarea prevederilor Regulamentului Oficial. Cu toate acestea cardurile vor fi acordate în limita stocului de carduri disponibil la standul Nutella din fiecare Locație participantă, întrucât numărul total de carduri emise de Organizator este limitat.

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE
(1) Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii sunt cele prezentate în tabelul următor:

Tip premiu    Numar de premii    Valoarea individuala (RON, cu TVA inlus)   Valoarea totala (RON, cu TVA inlus)
Premii acordate pe baza de card razuibil, pe loc, in limita stocului disponibil la standul Nutella   
Set cutii metalice pentru prajituri  nr. 70  24.90      1,743.00 lei

Manusa termoizolanta KitchenCraft  nr. 70  84.22      5,895.19 lei

Plansa decorare cu spatula nr. 70  34.90      2,443.00 lei

Set decorare KitchenCraft nr. 30  146.50      4,395.00 lei

Total nr. 240  14,476.19 lei  

 
(2) Valoarea comercială totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 14.476,19 RON, TVA inclus.

(3) Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor participante la Campanie). Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. În cadrul prezentei Campanii premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii. Premiile astfel cum sunt prezentate în imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

SECŢIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR
(1) Premiile oferite în cadrul Campaniei vor fi acordate pe loc, la standul Nutella poziționat după casele de marcat, în intervalul orar de activare a promoterilor în Locațiile participante, conform Secțiunii 3 alin. (1) și alin. (2) a prezentului Regulament Oficial, în limita stocului disponibil din Locațiile participante.

SECŢIUNEA 9. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE
(1) Bonurile fiscale/cardurile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, conţin ştersături, cât şi orice imitaţie prin orice metode sunt nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare.

(2) Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte agenţii implicate în Campanie, nu îşi asumă nicio răspundere pentru astfel de bonuri fiscale/cardurile (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate etc.) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare sau de acordare a vreunui premiu la prezenta Campanie şi nici nu vor putea fi obligaţi să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/carduri, care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial.
SECŢIUNEA 10. RĂSPUNDEREA
(1) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi considerat parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor/cardurilor. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiilor nu va afecta principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial şi prezintă documentele corespunzătoare. Din momentul primirii premiilor de către câştigător Organizatorul nu mai răspunde de integritatea acestora.

(2) Organizatorul Campaniei va acorda premii numai participanţilor care au luat parte la Campanie şi care sunt validaţi conform mecanismului descris în prezentul Regulament Oficial.

(3) În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul/Agenţia îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul/Agenţia constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va despăgubi Organizatorul pentru întreg prejudiciu suferit și va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator/Agenţie în legătură cu acesta.

(4) Organizatorul şi Agenţia nu îşi asumă răspunderea pentru situațiile în care consumatorii achiziţionează în Perioada Campaniei produse neparticipante la Campanie. Organizatorul sau Agenţia au dreptul de a invalida/anula bonurile fiscale care conţin informaţii false ori vădit eronate şi/sau care nu îndeplinesc condiţiile impuse pentru validitatea acestora prin prezentul Regulament Oficial.

(5) Organizatorul şi/sau Agenţia este îndreptăţit/ă să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta desfășurarea, imaginea Campaniei şi/sau a Organizatorului/Agenţiei ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul şi Agenţia îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul participanţilor orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant sau a Participantului beneficiar al acțiunilor ce contravin Regulamentului Oficial, pentru întreaga Perioadă a Campaniei şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(6) Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru:
a) lipsa din stocurile Locațiilor participante a Produselor participante la Campanie;
b) imposibilitatea unui participant de a intra în posesia premiului din motive ce țin de persoana sa;
c) reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire (tabelului centralizator de predare a premiilor), nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

SECŢIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) FERRERO ROMÂNIA şi Agenţia, în calitate de împuternicit al Organizatorului, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 8695, respectiv în baza notificării nr. 15830.
(2) Datele cu caracter personal ce vor fi colectate în cadrul acestei Campanii prin intermediul Agenţiei nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor şi partenerilor contractuali ai Organizatorului şi a cazurilor în care Organizatorul şi/sau împuterniciţii Organizatorului trebuie să respecte obligaţii impuse de legislaţia în vigoare.

(3) Datele oferite de participanții la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator și de către împuterniciții săi și vor putea fi folosite de către aceștia numai pentru desfășurarea și supravegherea desfășurării corecte a Campaniei, cu precădere în vederea acordării premiilor.

(4) Refuzul participanților de a-și furniza datele personale în mod corect și complet pentru scopurile menționate mai sus va avea drept consecință imposibilitatea intrării în posesia premiului/premiilor câștigate în cadrul Campaniei, participanții care refuză să semneze, în dreptul datelor lor, procesul verbal (tabelul centralizat) de predare-primire a premiilor pierd orice drept asupra premiilor.

(5) Organizatorul şi Agenţia garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

(6) Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Ferrero România S.R.L., la următoarea adresă Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sector 2, București, România, în atenția Departamentului de Marketing.

SECŢIUNEA 12. TAXE ŞI IMPOZITE
(1) Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit.

(2) Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiile sunt în sarcina exclusiva a câștigătorilor

SECŢIUNEA 13. FORŢĂ MAJORĂ
(1) Forţă Majoră este evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de către Organizator şi care îl împiedică pe acesta să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial desfăşurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul nu îşi asumă în niciun fel obligaţia de a prelungi Campania cu o perioadă corespunzătoare duratei evenimentului de forţă majoră, nici de a modifica orarul de desfăşurare ori Locaţiile participante ca urmare a apariţiei unui eveniment de forţă majoră.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfăşurarea Campaniei, pentru motive independente de voinţa sa sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiţii optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei, prin afişarea în Locaţiile participante la Campanie şi/sau prin publicare pe site-ul www.regulamentepromotii.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului.

SECŢIUNEA 14. LITIGII
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.

(2) Eventualele sesizări sau reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul în bd Ferdinand nr.13, sector 2, , Bucureşti, România, în termen de 10 zile de la data încheierii Campaniei, conform prevederilor Regulamentului Oficial. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio sesizare sau reclamaţie.

(3) Eventualele sesizări/reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/reședința, precum şi alte date necesare pentru identificarea reclamantului;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază sesizarea/reclamaţia.
Sesizările/reclamaţiile se vor soluționa în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.

(4) Organizatorul/Agenția nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu expeditorii unor eventuale sesizări/reclamații, care sunt sau se dovedesc a fi sunt în mod vădit nefondate sau excesive, inclusiv din cauza caracterului lor repetitiv.

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin participarea la această Campanie participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul Oficial de participare/desfăşurare al Campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant printr-o solicitare scrisă trimisă către SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul în  bd Ferdinand nr.13, sector 2, Bucureşti, România, ori prin e-mail la office@smartpoint.ro sau pe site-ul www.regulamentepromotii.ro.

(3) Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate cu și completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


Prezentul Regulament Oficial a fost semnat într-un exemplar original care va rămâne în arhiva Notarului Public și în 3 duplicate astăzi, ___/___/___, data autentificării de către Notarul Public.


 
Acesta promotie este valabila de la 2017-11-25 si expira la 2017-12-10  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24