home | sitemap | contact
 
 
 
 
 
 
Premii instant
Tragere la sorti
Promotiile lunii
Arhiva promotii
Lista castigatorilor
Parteneriat
 
  Alimente & Bauturi & Dulciuri  91
  Birotica & Papetarie  0
  PC & IT & GSM & Foto  7
  Electronice & Electrocasnice  5
  Timp Liber & Shopping  7
  Auto & Accesorii  1
  Beauty & Hair & Cosmetice & Pharma  38
  Produse Ingrijire & Curatare  26
  Publicatii & Ziare & Reviste & Carti  0
  Banci & Asigurari  3
  Imobiliare  4
  Mobilier  1
  Productia si furnizarea de energie electrica  1
  Constructii  2
  Surse de iluminat  2
  Aboneaza-te gratuit!
 
  Click pentru a mari
MARS ROMANIA - “Sarbatoreste ca-n poveste alaturi de cei dragi!” exclusiv in magazinele MEGA IMAGE si Shop&Go  
Pentru a se înscrie în Campanie, participanţii trebuie să achiziţioneze in perioada 28.11 - 15.12.2019, din oricare din Magazinele Participante, produse MARS Romania participante la Campanie conform secţiunii 5, in valoare de minimum 20 lei (inclusiv TVA) pe acelasi document fiscal, în perioada desfasurarii campaniei, si să trimită un SMS la numărul 1843 cu numărul, data documentului fiscal si denumirea magazinului emitent. Detalii in regulament!

 

 
Regulament:

REGULAMENTUL CAMPANIEI
“Sarbatoreste ca-n poveste alaturi de cei dragi!” exclusiv in magazinele MEGA IMAGE si Shop&Go

Desfasurata in perioada: 28 Noiembrie (ora 00:00:01)  – 15 decembrie (ora 23:59:59) 2019


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Campania publicitara “Sarbatoreste ca-n poveste alaturi de cei dragi!” (in continuare “Campania Promotionala” sau “Promotia”) este organizata de societatea MARS ROMANIA SRL (“Organizatorul”/“Mars”), cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A, etaj 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/5983/1994, CIF RO 5427470, tel.: + 40 21 4077150, reprezentata legal de dna. Geanina Babiceanu - Director General. 
1.2. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC. Digital Wand S.R.L, societate înfiinţată conform legilor din România, cu sediul social în Bucureşti, Str. Ermil Pangratti nr 3, etaj 2, ap 5, Sector 1, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/10409/2008, cod fiscal CUI 24046684, reprezentată prin Ximena Cilibiu in calitate de Managing Partner, denumita in continuare “Agentia”. Organizatorul declara si accepta faptul ca Agentia poate subcontracta catre terti furnizori activitatile legate de implementarea Campaniei Promotionale, cu acordul scris prealabil al Organizatorului.
1.3. In cazul in care Tertii Subcontractanti, in virtutea obligatiilor contractuale asumate, au acces la datele cu caracter personal, prelucrate in scopul bunei desfasurari a Campaniei, ori prelucreaza date cu caracter personal, sunt tinuti sa respecte toate obligatiile prevazute in Regulament si toate drepturile participantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
1.4. Campania Promotionala se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu inainte de a anunta in mod public aceste modificari, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin publicarea acestora cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. Orice modificare/ completare se va efectua prin act aditional la prezentul regulament, urmand ca toate modificarile sa intre in vigoare dupa data autentificarii fiecarui act aditional ce aduce modificari prezentului Regulament Oficial.
SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată.
SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in reteaua de magazine Mega Image si Shop&Go, denumite in continuare “Magazine Participante”, conform programului de functionare al fiecarui magazin, in perioada desfasurarii campaniei, 28 noiembrie - 15 decembrie 2019. 
3.2. După data încetării Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătura cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.
SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 Campania promoţională este deschisă tuturor clienţilor din cadrul Magazinelor Participante, care:
achiziţionează din oricare din Magazinele Participante, sectiunea 3.1, produse participante la Campanie conform secţiunii 5, în perioada mentionata in sectiunea 3, in valoare de minimum 20 lei (inclusiv TVA) pe acelasi document fiscal (in continuare “Valoare Minima”);
au implinita varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei, si au capacitate deplina de exercitiu
4.2. De asemenea, NU pot participa la Campanie persoanele juridice sau asociatiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate in care angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si/sau ai distribuitorilor Organizatorului precum si rudele de gradul I (copii si parinti) ori sotul / sotia acestora detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. 
4.3. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acceptarea integrala si expresa in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 
4.4. Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului si/sau Agentiei sa fie utilizate in vederea validarii si atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.
4.5. Daca participantul incearca sa fraudeze, prin orice mod, participarea la Campania promotionala, cum ar fi prin falsificarea documentelor fiscale etc., Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participarea frauduloasa si/sau de a invalida castigatorul care a folosit mijloace frauduloase pentru a determina sau inlesni castigul in campanie si de a exercita orice actiuni civile sau penale prevazute de lege.
In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator, rezulta ca participarea la Campanie a fost fraudata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie acesti participanti, de a retrage acestor participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Campanie pana la incheierea acesteia.
Organizatorul poate verifica oricând măsura în care o persoană respectă prezentul Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul constată sau îi sunt aduse la cunostință: (a) încălcări sau nerespectări ale Regulamentului Oficial sau nerespectări ale condițiilor impuse pentru participarea în Campanie, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, fraudă, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginea sau reputatia Campaniei, Organizatorului, Agentiei sau a celorlalte părți implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, si/sau descalificarea Participanților implicați, chiar câștigători. În toate cazurile în care exercită această prerogativa, Organizatorul nu datorează nicio despăgubire de orice natură sau plată persoanei descalificate. 
În toate cazurile, Organizatorul poate acționa în instanță persoanele implicate, pe baza dovezilor existente, respectiv poate sesiza autoritățile competente în vederea luării tuturor măsurilor legale necesare.
În vederea solutionarii amiabile a oricarei potenţiale probleme ce ar putea să rezulte din modalitatea de organizare şi desfăşurare a prezentei Campanii, conform Regulamentului Oficial, orice reclamatie în legatură cu desfăşurarea Campaniei în raport de Regulamentul Oficial va fi adresata în scris Organizatorului în termen de cel mult două (2) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat, sau în termen de cel mult cinci (5) zile de la data finalizării Campaniei, în cazul în care evenimentul s-a produs ulterior incheierii Campaniei, dar nu mai tarziu de şapte (7) zile de la finalizarea Campaniei, la coordonatele de contact indicate în Secţiunea 1 din prezentul Regulament Oficial. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu întreţine corespondenta cu persoanele ce depun reclamaţii, ulterior expirării termenelor indicate mai sus, în funcţie de data survenirii evenimentului reclamat, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului consumatorilor de a apela la mijloacele de protecţie prevăzute de lege în beneficiul acestora, după caz.
SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
5.1 Produsele participante in cadrul Campaniei sunt toate produsele comercializate in magazinele participante de catre MARS Romania, in limita stocurilor disponibile, din gamele: Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, M&M’s, Celebrations,  denumite in continuare ,,Produse Participante". 
SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
6.1. Inscrierea în Campanie se va realiza prin serviciul de SMS al retelelor de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom sau Digi Mobil la numărul 1843 (SMS cu tarif normal în reţelele menţionate); 
6.2  Pentru a se înscrie în Campanie, participanţii trebuie să achiziţioneze din oricare din Magazinele Participante, sectiunea 3.1, produse MARS Romania participante la Campanie conform secţiunii 5, in valoare de minimum 20 lei (inclusiv TVA) pe acelasi document fiscal, în perioada desfasurarii campaniei, si:
Să trimită un SMS la numărul 1843 (tarif normal, disponibil în reţelele Vodafone, Orange, Telekom şi DigiMobil) care să conţină numărul si data documentului fiscal prin care se face dovada achiziţiei produselor participantei si denumirea magazinului emitent (Exemplu: 123, 28.11.2019, Mega Image Bacau). Sunt acceptate ca valide, mesajele care contin si urmatoarele semne de punctuatie in cuprinsul acestora: punct, virgula, cratima, punct si virgula. 
6.3. Un Participant are dreptul la o singură înscriere prin SMS pentru acelaşi document fiscal prin care a achiziţionat produse participante la Campanie in valoare de minimum 20 lei (inclusiv TVA) . Pentru un document fiscal un Participant are o singură şansă de câştig. Dacă se trimit de mai multe ori SMS-uri cu acelaşi număr de document fiscal, nu se vor multiplica şansele de câştig, indiferent dacă pe documentul fiscal se gasesc mai multe produse participante, depasind Valoare Minima impusa de regulament.
6.4. Documentele fiscale prin care un participant achiziţionează Produse participante in valoare de minimum 20 lei (inclusiv TVA) şi pe baza cărora se înscrie în Campanie, trebuie să fie emise în perioada desfăşurării Campaniei şi anterior efectuarii înscrierii în Campanie. Înscrierile în Campanie pentru care participanţii prezintă documente fiscale pe baza cărora au efectuat înscrieri în Campanie, emise în afara perioadei de desfăşurare a Campaniei, sunt declarate nule.
6.5. Dacă un participant nu comunică în SMS-ul de participare numărul, data documentului fiscal si numele magazinului emitent Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida înscrierea respectivă şi / sau de a invalida premiul al cărui potenţial câştigator este Participantul în cauza. 
6.6. Participanţii au obligaţia de a păstra în original şi nedeteriorate toate documentele fiscale pe care este tiparită denumirea Produselor participante achiziţionate în perioada de desfăşurare a Campaniei, aferente numărului de înscrieri efectuate în Campanie, astfel încât, conform Regulamentului, în cazul contactarii lor ca potenţiali câştigători, să poată confirma reprezentantului Organizatorului înscrierile efectuate şi să poată prezenta şi preda bonurile/facturile în original pentru validare, conform Sectiunii 7 – Premiile de mai jos.
6.7. Pentru ca o înscriere să fie considerata validă, aceasta trebuie să indeplineasca cumulativ condiţiile menţionate în prezentul Regulament.
6.8 Premiul se va acorda prin tragere la sorţi electronica, automata, pe baza unui program cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana).
6.9. Mesajele Campaniei:
Pentru fiecare mesaj trimis prin SMS la numărul 1843, în condiţiile prezentului Regulament, Participantul va primi un mesaj de răspuns prin SMS (mesaj de tip stocabil), care va avea, după caz, următorul conţinut:
În cazul în care participarea este primita înainte de data şi ora începerii Campaniei:
Campania "Sarbatoreste ca-n poveste alaturi de cei dragi!", incepe pe 28.11.2019, ora 00:00:01. Înscrie-te după această dată. Succes!
În cazul în care participarea este primita după data şi ora finalizării Campaniei:
Ne pare rău, campania s-a încheiat în data de 15.12.2019, ora 24:00. Te așteptăm să participi la promoțiile viitoare! Mulțumim.
În cazul în care participarea este eronată (prin participare eronată se înțelege mesajul, respectiv înscrierea, care nu respectă forma impusă de Regulament cu privire la documentele fiscale înscrise – de exemplu, în afara numărului, datei documentului fiscal si a numelui magazinului se scriu şi alte caractere):
Salut, mesajul tău este incomplet ! Verifică numărul, data bonului fiscal sau denumirea magazinului și retrimite mesajul pentru a putea fi înregistrat în campanie. 
În cazul în care un bon cu aceleasi date a mai fost inscris deja in Campanie de pe acelasi numar de telefon:
Acest bon a mai fost înscris de pe acest număr de telefon. Mulțumim.


În cazul în care participarea este corecta:

Ai fost înscris în baza de date pentru tragerea la sorți. Păstrează bonul fiscal în original pentru validare, în caz de câștig! 
6.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns (transmise prin SMS) pe parcursul Campaniei, fara o notificare prealabila.
6.11. Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere şi nu se va implica în niciun mod în dispute referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra documentelor fiscale pentru care s-au efectuat înscrierile în Campanie. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra documentelor fiscale câştigatoare nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care a revendicat premiul şi a fost validat final în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 7. PREMIILE  
7.1. Premiul oferit în această campanie cât şi valoarea acestuia este prezentat mai jos:
1 x SET Karaoke, in valoare de  4112.31 lei (TVA inclus), format din:
1 x Sistem audio High Power SONY MHC-V42D, in valoare de 1452.42 lei (TVA inclus).
 
1 x Microfon Karaoke PIONEER DM-DV20, in valoare de 159.99 lei (TVA inclus).
                    

1 x Video proiector OPTOMA HD144X, in valoare de 2499.9 lei (TVA inclus).
         
            
7.2 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare pentru participarea la Campanie, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a Produselor participante la Campanie, costurile normale de trimitere SMS in vederea participarii).
7.3 În momentul validării premiului, câștigătorul trebuie să prezinte un document (B.I, C.I sau pașaport valabil) prin care să poată fi identificat și documentul fiscal cu care a participat si a fost extras si validat drept câştigător. Validarea câştigătorilor se va face doar după prezentarea, de către acestia, a documentului fiscal în original, care atestă achiziţionarea Produselor participante la Campanie în perioada și din Magazinele Participante menționate la secțiunea 3.1. 
7.4 Organizatorul nu va purta niciun fel de răspundere cu privire la standardele de calitate ale premiilor oferite, acestea fiind asigurate de prestatorii serviciilor respective. 
7.5. Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului oferit în cadrul acestei Campanii sau schimbarea parametrilor acestuia. Castigatorul nu are posibilitatea şi nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului. 
7.6. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv. Modul în care participanții câștigători participă la activități se realizează pe propria răspundere a acestora. Organizatorul si/sau Agentiile nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatorul premiului acordat in cadrul Campaniei, unor terti in legatura cu acestea, indiferent de natura acestor prejudicii.
SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE. ACORDAREA PREMIILOR 
Acordarea Premiului:
8.1. Premiul se acorda prin tragere la sorţi electronica, automata, pe baza unui program cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana).
8.2. Nu se acordă contravaloarea în bani sau în alte produse a premiului. Premiile neacordate raman în posesia Organizatorului.
8.3. Premiul Campaniei se va acorda prin tragere la sorţi electronica, automata, în data de 17 Decembrie 2019. Se vor extrage un (1) câştigator şi cinci (5) rezerve. Tragerea la sorti va fi realizata de catre un reprezentant al Agentiei, iar rezultatul acesteia va fi atestat de catre un Notar Public sau Avocat.
Conditii de validare. Acordarea premiilor:
8.4. Pentru că participarea la Campanie să fie considerată eligibila, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
Participantul trebuie să aibă dreptul de participare la Campanie, conform sectiunii 4 de mai sus;
Participantul trebuie să achiziţioneze, în perioada Campaniei, din Magazinele Participante menţionate în Secţiunea 3,  produse participante la Campanie in valoare de minumum 20 lei (inclusiv TVA) pe acelasi document fiscal, menţionat la Secţiunea 5.
Participantul trebuie să se înscrie în Campanie prin trimiterea numărului, data documentului fiscal si numele magazinului prin SMS la numărul 1843;
Participantul trebuie să pastreze, în original, toate documentele fiscale în baza cărora a participat la Campanie.
Validarea câştigătorului
8.5. Potenţialul câştigător desemnat în cadrul extragerii electronice va fi contactat de reprezentantul Organizatorului în termen de 5 zile lucratoare de la momentul efectuarii tragerii la sorţi, pe numărul de telefon de pe care a participat, pentru a indeplini procedura validare a câștigului și de atribuire a premiului. Reprezentantul Organizatorului care va efectua apelul îşi va dezvalui identitatea şi va anunta persoana care raspunde la telefon că este potenţial câştigator al premiului Campaniei, urmand a parcurge impreuna procedura de validare telefonica. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul Organizatorului ii va comunica fara echivoc persoanei care a răspuns la telefon şi care urmeaza să revendice premiul faptul că  niciun potenţial câştigator nu va fi considerat că fiind câştigator al unui premiu până cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va informa potenţialul câştigator cu privire la introducerea şi prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, în baza de date a Organizatorului, în vederea validării, respectiv atribuirii premiului şi îi va solicita să confirme participarea/ participările sale în Campanie şi faptul că detine în original şi nedeteriorat documentul fiscal pe care apar tiparite produsele participante achiziţionate în perioada de desfăşurare a Campaniei, aferente înscrierii respectivului potențial câștigător în Campanie. În situatia în care potenţialul câştigator confirmă toate informațiile menţionate anterior, acestuia îi vor fi solicitate următoarele date: numele şi prenumele asa cum sunt acestea menţionate în actul de identitate, vârsta şi adresa e-mail. Castigatorul va fi apelat, în termenul de 5 zile lucratoare de la momentul efectuarii tragerii la sorţi, de minim 3 ori, la ore diferite, de fiecare dată timp de minim 1 minut, iar în cazul în care în acest interval participantul destinatar al apelului nu raspunde şi/sau nu poate fi contactat, acesta va fi declarat invalid, urmand a se apela prima rezerva a premiului, reluându-se validarea în aceleaşi condiții. 
8.6. Procedura de validare presupune 2 etape. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele 2 etape de către un potenţial câştigator, conduce de la sine la invalidarea acestuia şi apelarea la rezerve.
Etapa 1. Validarea preliminara telefonica poate fi considerata efectuata dacă se respecta cumulativ urmatoarele conditii:
a. numărul de telefon aferent înscrierii declarate câştigatoare este corect şi disponibil (participantul poate fi contactat telefonic de reprezentantul Organizatorului);
b. Participantul revendică premiul în momentul în care este contactat de reprezentantul Organizatorului şi confirmă următoarele: că el a efectuat înscrierea declaratâ câştigatoare, că detine în original şi nedeteriorat documentul fiscal pe care apar tiparite Produsele participante achiziţionate în perioada de desfăşurare a Campaniei, aferente înscrierii castigatoare în Campanie,
Etapa 2. Pentru validarea preliminara prin e-mail a câştigatorului, reprezentantii Organizatorului vor solicita potenţialului câştigator să faca dovada eligibilitatii pentru premiu, în maximum 24 ore de la validarea telefonica, prin trimiterea pe email la adresa validare@digitalwand.net si comunicată potenţialului câştigator de către reprezentantul Organizatorului, a unei fotocopii a documentului fiscal (Fotocopiile trebuie sa fie a unor documentele fiscale originale) care are inscris numarul si data bonului extras drept castigator, mentionand şi în scris numărul de telefon de pe care s-a participat, fiind necesar sa trimita si o copie a actului de identitate (BI/CI necesar indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, precum şi pentru validarea câştigatorului), numite în continuare „elemente necesare validarii”. Până la validarea efectivă a elementelor solicitate, un participant va fi numit „potenţial câştigator”. 
8.7. Potenţialul câştigator are obligaţia să se asigure că atât datele sale personale, cat şi restul documentelor solicitate şi trimise prin email pot fi identificate şi sunt lizibile cu usurinta. 
Dupa revendicarea initiala, daca Organizatorul doreste o confruntare a fotocopiei bonul fiscal cu bonul fiscal in original, potentialul castigator poate fi contactat, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la trimiterea fotocopiei bonului fiscal, de un curier caruia va trebui sa ii inmaneze bonul/documentul fiscal in original inscris in Campanie, in baza unui Proces Verbal de predare-primire si a unei Declaratii de castigator, semnate de ambele parti.
Dupa ce, daca e cazul, bonul/documentul fiscal in original inscris in Campanie intra in posesia Agentiei si
daca toate conditiile anterioare au fost respectate, Participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului.
În cazul în care câștigătorul nu poate face dovada achiziției Produselor participante la Campanie, conform secțiunii 5, în perioada Campaniei, dintr-unul din Magazinele Participante, pe e-mail, în timp de 24 ore de la data la care a fost anunțat telefonic acesta va fi declarat invalid. În cazul în care termenul de 24 ore nu a fost respectat de către un potenţial câştigator sau acesta trimite documentația specificată mai sus incompletă sau ilizibilă, acesta este invalidat de către Organizator, urmând a se proceda la contactarea rezervelor, în ordinea în care acestea au fost extrase, reluându-se validarea în aceleaşi condiții. 
8.8. Premiul va fi inmanat câştigatorului validat în termen de maximum 40 zile lucratoare de la data validarii.
8.9. În situatia în care premiul Campaniei nu este acordat din motive independente de vointa Organizatorului, acesta ramane la dispozitia Organizatorului care poate organiza, dacă va considera necesar, o extragere speciala pentru a desemna noi câştigători şi rezerve sau care poate organiza o alta Campanie promoţională, după caz.
8.10. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu potenţialii câştigători sau câştigatorul premiului Campaniei după expirarea termenelor de revendicare, sau cu alti participanţi în afara obligatiilor asumate prin prezentul Regulament Oficial. 
8.11. Acordarea de către Organizator a premiilor acestei Campanii poate face obiectul unor evenimente publice, televizate, cu conditia obtinerii acordului prealabil expres din partea câştigatorului, fara obligaţia de remunerare şi/sau alte obligatii similare din partea Organizatorului şi a partenerilor sai fata de câştigator şi/sau de persoanele de care acestia sunt insotiti. 
Organizatorul se obligă să faca publice numele câstigatorilor şi câstigurile acordate. În acest sens, acesta va publica pe site-ul www.regulamentepromotii.ro lista cu aceste date, până pe data de 31.01.2020.
SECTIUNEA 9 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 
9.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor potrivit dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei.
9.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul acordat, daca este cazul, vor fi in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data punerii in posesie a premiilor de catre fiecare castigator, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.
9.3. Prezenta Campanie promotionala este organizata in scopul stimularii vanzarilor.
SECTIUNEA 10 – ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE 
10.1 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare primirii sale nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.
SECTIUNEA 11 – LIMITAREA RASPUNDERII 
11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. 
11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castig si/sau acordarii vreunui premiu, decizia Organizatorului este definitiva.
11.3 Eventualele contestatii referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate in considerare daca au fost primite de Organizator potrivit 4.9. de mai sus. Contestatiile vor fi trimise prin posta catre adresa Organizatorului , cu confirmare de primire, mentionand pe plic: Campania “Sarbatoreste ca-n poveste alaturi de cei dragi!” desfasurata in perioada 28.11.2019 – 15.12.2019, in magazinele Mega Image. 
11.4 Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru:
a. Pierderea şi/sau deteriorarea documentului fiscal, ori documentele fiscale ilizibile;
b. Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra documentelor fiscale sau asupra conținutului acestora;
c. Erori de imprimare sau alte erori referitoare la documentul fiscal;
d. Defecțiunile tehnice ale furnizorului de servicii de date sau SMS, survenite în orice moment al înscrierii sau orice alte erori prin care operațiunea de înscriere a docuemntului fiscal ce nu poate fi dusă la bun sfârșit
e. Existența la punctul de vânzare din Magazinele Participante a Produselor participante la Campanie;
f. Imposibilitatea câştigatorului de a beneficia de premiu din motive independente de Organizator;
g. Erorile în datele furnizate de către câştigători; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusiva a participanţilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea înmânării premiului sau la imposibilitatea identificării unui câştigator;
h. Cazurile în care câştigătorul nu respecta condiţiile de validare detaliate în prezentul Regulament Oficial;
i. Toate prejudiciile suferite de către orice participant desemnat câştigator şi/sau de către reprezentantul legal al acestuia (după caz) în legatură cu premiul câştigat;
j. Mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numărul scurt 1843, pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare sau a mesajelor SMS de răspuns menţionate mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului, precum şi pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de către operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern din cauza aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.
SECTIUNEA 12 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1 Conform Legii in vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, Regulamentul UE 679 din 27 Aprilie 2016, intrat in vigoare la data de 25.05.2018 si a legii romane, Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.
12.2 Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal enumerate in Art. 12.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării la Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:
i) Organizarea si desfasurarea Campaniei in cadrul careia Organizatorul acorda castigatorilor, conform mecanismului Campaniei, premiile detaliate in cadrul sectiunii 7. 
ii) Desemnarea si validarea castigatorilor 
iii) Publicarea castigatorilor Campaniei 
iv) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului 
v) Mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii 
12.3 Datele cu caracter personal prelucrate 
1. Pentru scopul organizarii și defășurarii Campaniei, Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”): 
• de la participanti: numar de telefon; 
• de la castigatori: nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, adresa livrare, CNP (necesar Organizatorului pentru plata impozitului). 
12.4 Temeiul prelucrarii. 
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta, conform art. 6 (1) (b), precum si in temeiul art. 6.1. (c) si 6.1. (f) din RGPD. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.
12.5 Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie direct de la acestia prin inscrierea in Campanie. 
12.6 Destinatarii datelor cu caracter personal. 
In desfasurarea activitatilor noastre si pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator. Pentru indeplinirea scopului de organizare și defășurare a Campaniei datele participantilor vor fi dezvaluite, Agentiilor ca imputernicit care prelucreaza date pe seama Organizatorului, precum si sub-imputernicitilor (entitati sub-contractate de imputerniciti pentru prelucrarea datelor). 
12.7 Durata prelucrarii. 
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 zile de zile de la data incheierii Campaniei. 
Datele cu caracter personal ale castigatorului premiului vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. 
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. 
12.8 Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. 
Organizatorul se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. 
12.9 Drepturile participantilor. 
In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi: 
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul oricarui participant, care s-a inregistrat in Campanie si in conditiile prevăzute in art. 5.1 de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact ale Organizatorului, mentionate in partea introductiva a Regulamentului. Prin participarea la Campania Promoționala participantii isi dau acordul ca datele lor sa fie prelucrate strict in scopul bunei desfasurari a Campaniei. 
b) Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea participantilor de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact ale Organizatorului, mentionate in partea introductiva a Regulamentului. 
c) Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) 
d) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul participantilor la Campanie de a obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand: 
I. participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; 
II. prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste ca Organizatorul sa stearga datele; 
III. Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau 
IV. participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului; 
e) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la acel moment; 
f) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri; 
g) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa; 
h) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate; Nu se cosideră portarea datelor accesarea ori prelucrarea datelor de catre Tertii Subcontractanti, asa cum sunt definiti la Art.0. 
i) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Orice participant care considera că ii sunt incalcate drepturile la viata privata prin prelucrarea datelor sale cu caracter personal poate sa sesizeze Autoritatea cu o plangere prin completarea formularului electronic pus la dispozitie de catre Autoritate pe pagina de internet a Autoritatii si care se regaseste la urmatoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro ; 
j) Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente. 
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 021 407 7150, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Organizatorului la adresa calea Floreasca, nr, 169 A, cladirea A, etaj 2, sector 1, Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: digital.GDPR@effem.com 
SECTIUNEA 13 – INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
13.1. Campania promotionala va putea fi intrerupta in caz de forta majora, astfel cum este definita de lege, sau printr-o decizie a Organizatorului.
SECTIUNEA 14 - LITIGII
14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
14.2. Prezenta campanie poate înceta inainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forta majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua Campania.
14.3. Forta majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împedică partea sau parţile să-şi îdeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţa Majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României. 
14.4. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite prin email la adresa contact@ro.mars.com sau pe adresa Organizatorului: MARS ROMANIA SRL (“Organizatorul”/“Mars”), cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A, etaj 2, sector 2, România, conform art. 4.9. 
14.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu întreține corespondența cu persoanele ce depun reclamații ulterior expirării termului indicat mai sus, în funcție de data survenirii evenimentului reclamat, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului consumatorilor de a apela la mijloacele de protecție prevăzute de lege în beneficiul acestora, după caz.
SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL 
15.1. Prin participarea la această Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 
15.2. Regulamentul este disponibil pe toată durata Campaniei, oricărei persoane interesate, pe site-ul  www.regulamentepromotii.ro   
15.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare dupa anunţarea în prealabil a acestor modificări la sediul Organizatorului precum și la departamentul Relații Clienți din magazinele participante, cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare a modificărilor.
SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
16.1. Numele si prenumele Castigatorilor validati, precum si premiul castigat vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002, pe site-ul www.regulamentepromotii.ro , până pe data de 31.01.2020. 
Acesta promotie este valabila de la 2019-11-28 si expira la 2019-12-15  
 
 
  Pentru ca vrem sa oferim sansa la cat mai multe persoane sa se informeze corect, sa participe la promotii din ce in ce mai interesante si atractive si sa castige cat mai multe premii. detalii
  Pentru a vizualiza arhiva de promotii inregistrate pe site-ul nostru, click aici.
Premii instant Tragere la sorti Promotiile lunii Arhiva promotii Lista castigatorilor Parteneriat Contact
 
  © 2007 Copyright RegulamentePromotii.ro :: Realizat de Concept24